Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «…Ελιά και Λάδι ……»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «…Ελιά και Λάδι ……»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «…Ελιά και Λάδι ……»
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «…Ελιά και Λάδι ……» Σχολικό έτος 21ο Δημοτικό σχολείο Πατρών

2 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Κορδαλή Χρυσούλα
Τάξη: Γ΄ Τμήμα: 1o

3 Οργάνωση της Διδασκαλίας : Δίνεται μεγάλη σημασία στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Αποφεύγονται παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλίας. Χρησιμοποιούμε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Η δημιουργία των ομάδων έγινε με κριτήριο το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε κάθε ομάδα να έχει μαθητές με διάφορα γνωστικά επίπεδα.

4 Διδακτικοί Στόχοι Οι μαθητές επιδιώκεται: α). Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Να μάθουν για τα στάδια παραγωγής της ελιάς και του λαδιού (καλλιέργεια, συγκομιδή, ελαιοποίηση). Να μάθουν τη διατροφική αξία του λαδιού. Να μάθουν να γράφουν μια ιστορία που να έχει σχέση με την ελιά. Να μάθουν τη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς και τη χρήση βιολογικών φυτοφαρμάκων. Να εκτιμήσουν την ελιά ως πολιτιστικό προϊόν. Να μάθουν να συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, ενεργώντας με γνώμονα την ισορροπία της φύσης.

5 Β) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
Να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους αρμονικά, δουλεύοντας σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία). Να αποκτήσουν γνώσεις με τρόπο ενεργητικό και όχι έτοιμες. Να μπορούν να έχουν μια πιο ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα και κυρίως οι αδύνατοι μαθητές, που έχουν πολύ μικρή συμμετοχή στη μαθησιακή διδασκαλία.

6 Η αφορμή δόθηκε από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι στο διάλειμμα του σχολείου μας παρατήρησαν με πολύ περιέργεια το μάζεμα της ελιάς σε γειτονικό περιβόλι. Μπαίνοντας στην τάξη οι μαθητές έλεγαν τις εμπειρίες τους σχετικά με το ταξίδι της ελιάς από το δέντρο στο τραπέζι μας. Έτσι δόθηκε το κίνητρο για να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό μιας και η ελιά και το λάδι είναι τοπικό προιόν και γνώριζαν αρκετά γι’ αυτό.

7 Συνοπτικός τρόπος υλοποίησης του προγράμματος: «Ελιά και λάδι»
Η ελιά γενικά. Ασθένειες της ελιάς. Προέλευση της ελιάς. Ελιά και λάδι στη θρησκεία. Παροιμίες και λαϊκές εκφράσεις. Ελληνικά έθιμα και παραδόσεις. Ελιά και μύθοι. Ολυμπιακοί αγώνες. Παρασκευή και διατήρηση βρώσιμων ελιών. Ελαιόλαδο και υγεία. Ποίηση και τραγούδια. Αρκτικόλεξα και σταυρόλεξα. Ερωτηματολόγιο. Λογισμικό παρουσίασης (Power Point). Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη της τάξης σ’ ένα κοντινό ελαιοτριβείο της περιοχή μας. (βιωματική προσέγγιση).

8 Δραστηριότητες: Ενδεικτικά φύλλα εργασίας: ( κάντε διπλό κλικ για να δείτε τις διαφάνειες).

9 Ζωγραφιές- κατασκευές. ( κάντε διπλό κλικ για να δείτε τις διαφάνειες).

10 Μας επισκέφθηκαν… Καλέσαμε στο σχολείο μας το Γεωπόνο κ. Κλάδη Αναστάσιο και μίλησε στα παιδιά για την ελιά και το λάδι. Μας έδειξε με διαφάνειες το ταξίδι της ελιάς από τη συγκομιδή ως την κατανάλωση. Στο τέλος οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που είχαν προετοιμάσει.

11 Επισκεφθήκαμε… Επισκεφτήκαμε το λιοτρίβι της περιοχής μας του κ. Πανίτσα όπου έδειξε στους μαθητές όλα τα στάδια παραγωγής του λαδιού.

12 Ας αξιολογηθούμε… Αναφορικά με το θέμα που επεξεργάστηκαν οι μαθητές μας με πολύ προθυμία προετοίμασαν από το σπίτι τους προϊόντα φτιαγμένα με αγνό λάδι και πραγματοποιήσαμε στο σχολείο μας το δεκατιανό τους γεύμα.

13 Αξιολόγηση… Η αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων μας έγινε με ερωτηματολόγιο μέσα στην τάξη όπου κάθε μαθητής δοκίμασε τις γνώσεις του που απέκτησε σχετικά με την ελιά και το λάδι. Επίσης έμπρακτα στο καθημερινό τους φαγητό φρόντιζαν να καταναλώνουν προϊόντα φτιαγμένα από αγνό λάδι παρακινώντας και τους συμμαθητές τους.

14 Από κλαδάκι κρέμεται Στην αγορά πουλιέται Το εξωτερικό του τρώγεται, Το κόκκαλο πετιέται. Τι είναι; ………………………….


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «…Ελιά και Λάδι ……»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google