Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερωτήσεις & Φύλλο εργασίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερωτήσεις & Φύλλο εργασίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερωτήσεις & Φύλλο εργασίας
Μάθημα …. Ερωτήσεις & Φύλλο εργασίας

2 Τι είναι αλγόριθμος; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ποια τα χαρακτηριστικά του; Τι περιλαμβάνει το αλφάβητο της «γλώσσας» Ποιοι οι κανόνες ονοματοδοσίας μεταβλητών και σταθερών; Να αναφέρετε τους τελεστές των ακεραίων και των πραγματικών αριθμών.

3 Να αναφέρετε μερικές ενσωματωμένες συναρτήσεις.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Γιατί τα παρακάτω δεν αποτελούν ονόματα μεταβλητών; Άννα 2, ……………………………………………….. 2Μίνα, ………………………………………………… …………………………………………… Π1.com, ……………………………………………….. e/2, …………………………………………………….. Αν Α=5 και Β=8 να βρείτε τις τιμές των μεταβλητών C, D, E . C= A DIV B =>C= ……………………………………… D= B MOD A =>D= …………………………………… E= C DIV D =>E= ……………………………………… Ποιοι οι τύποι των δεδομένων (μεταβλητών); Σε ποιο τύπο δεδομένων θα αντιστοιχούσατε τις μεταβλητές, που δηλώνουν: ύψος εφήβου: …………………………………………….. αριθμό παιδιών οικογένειας: ………………………… ονοματεπώνυμο μαθητή: ………………………………

4 Να γράψετε τη σύνταξη και 1 παράδειγμα για τις εντολές:
ΔΙΑΒΑΣΕ ……………………………………………… Παράδειγμα: ΓΡΑΨΕ ΕΚΧΩΡΗΣΕ Ποια η δομή ενός προγράμματος σε «γλώσσα»; …………………………………………………………… ……………………… ……………………………………

5 Να αναπτύξετε αλγόριθμο για τον υπολογισμό του Εμβαδού Τριγώνου χρησιμοποιώντας α)διάγραμμα ροής και β)ψευδοκώδικα

6 Να αναπτύξετε αλγόριθμο για τον υπολογισμό του Εμβαδού Κύκλου χρησιμοποιώντας α)διάγραμμα ροής και β)ψευδοκώδικα

7 Πανελλήνιες εξετάσεις 2000 Ημερήσια Λύκεια 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000
ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα «Σ», αν είναι σωστή, ή το γράμμα «Λ», αν είναι λανθασμένη. 1.Επιλύσιμο είναι ένα πρόβλημα για το οποίο ξέρουμε ότι έχει λύση, αλλά αυτή δεν έχει βρεθεί ακόμη. Μονάδες 4 2.Η περατότητα ενός αλγορίθμου αναφέρεται στο γεγονός ότι καταλήγει στη λύση του προβλήματος μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων (εντολών). 3.Για να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα σ’ έναν αλγόριθμο, χρησιμο-ποιούμε μόνο σταθερές. Β.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς των προβλημάτων και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβλημάτων. Προβλήματα Η διαδικασία λύσης τους είναι αυτομα-τοποιημένη Δεν έχει βρεθεί λύση, αλλά δεν έχει αποδειχθεί και η μη ύπαρξη λύσης Ο τρόπος λύσης τους μπορεί να επιλεγεί από πλήθος δυνατών λύσεων. Είδος προβλημάτων α. Ανοικτά β. Δομημένα γ. Άλυτα δ. Ημιδομημένα Μονάδες 6 Β.2. Να συνδέσετε τους αριθμούς των κριτηρίων με τα γράμματα που αντιστοιχούν στη σωστή αλγοριθμική έννοια. Χαρακτηριστικά (Κριτήρια) 1. Περατότητα 2. Είσοδος 3. Έξοδος Αλγοριθμικές έννοιες α. Δεδομένα β. Αποτελέσματα γ.Ακρίβεια στην έκφραση των εντολών δ. Πεπερασμένος χρόνος εκτέλεσης. Γ.1. Να αναφέρετε ονομαστικά ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης (αναπαράστασης) ενός αλγορίθμου. Μονάδες 8 Γ.2. Δίδονται τα παρακάτω βήματα ενός αλγορίθμου: α. τέλος β. διάβασε δεδομένα γ. εμφάνισε αποτελέσματα δ. αρχή ε. κάνε υπολογισμούς Να τοποθετηθούν στη σωστή σειρά με την οποία εμφανίζονται συνήθως σε αλγορίθμους.


Κατέβασμα ppt "Ερωτήσεις & Φύλλο εργασίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google