Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Σχεδιασμός & Κατασκευή Αθλητικής Εγκατάστασης Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Σχεδιασμός & Κατασκευή Αθλητικής Εγκατάστασης Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Σχεδιασμός & Κατασκευή Αθλητικής Εγκατάστασης Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

2 Αθλητική Εγκατάσταση Αθλητική Εγκατάσταση Ο σχεδιασμός μιας αθλητικής εγκατάστασης αποτελεί διαδικασία εξαιρετικά πολύπλοκη, η οποία απαιτεί χρόνο και χρήμα.Ο σχεδιασμός μιας αθλητικής εγκατάστασης αποτελεί διαδικασία εξαιρετικά πολύπλοκη, η οποία απαιτεί χρόνο και χρήμα.

3 Η ανέγερση μιας συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης πρέπει να:Η ανέγερση μιας συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης πρέπει να: Εκπληρώνει το σκοπό δημιουργίας της Εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους Ικανοποιεί ανάγκες των χρηστών της Αθλητική Εγκατάσταση Αθλητική Εγκατάσταση

4 Βήματα Σχεδιασμού Αθλητικής Εγκατάστασης 1. Αντικειμενικός Σκοπός 2. Συγκρότηση Ομάδας Συντονισμού 3. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 4. Αξιολόγηση Σχεδίου 4. Αξιολόγηση Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 5. Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας

5 Βήματα Σχεδιασμού Αθλητικής Εγκατάστασης 6. Κατασκευή λεπτομερούς σχεδίου της αθλητικής εγκατάστασης 7. Αναθεώρηση τελικών ζητημάτων για το σχέδιο της εγκατάστασης σχέδιο της εγκατάστασης 8. Ανάθεση Έργου 9. Επιθεώρηση Έργου

6 1ο Βήμα Σχεδιασμού Αθλητικής Εγκατάστασης Όταν σχεδιάζεται να κατασκευαστεί μια αθλητική εγκατάσταση πρέπει να μπορεί να απαντηθεί ο αντικειμενικός σκοπός της.Όταν σχεδιάζεται να κατασκευαστεί μια αθλητική εγκατάσταση πρέπει να μπορεί να απαντηθεί ο αντικειμενικός σκοπός της. Αντικειμενικός Σκοπός

7 Τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιεί, Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που θα τη χρησιμοποιήσουν Τα άτομα που θα τη διοικήσουν. Η γνώση των αιτιών που οδηγούν στη δημιουργία μιας νέας εγκατάστασης δίνει απαντήσεις και για:Η γνώση των αιτιών που οδηγούν στη δημιουργία μιας νέας εγκατάστασης δίνει απαντήσεις και για: 1ο Βήμα Σχεδιασμού Αθλητικής Εγκατάστασης

8 Πρέπει να σχηματιστεί η ομάδα που θα αναλάβει να συντονίσει το έργο.Πρέπει να σχηματιστεί η ομάδα που θα αναλάβει να συντονίσει το έργο. Αποτελείται από καταρτισμένα διοικητικά στελέχη του αθλητισμού, τα οποία χωρίζονται σε υποομάδες (με κριτήριο τις εξειδικευμένες γνώσεις τους).Αποτελείται από καταρτισμένα διοικητικά στελέχη του αθλητισμού, τα οποία χωρίζονται σε υποομάδες (με κριτήριο τις εξειδικευμένες γνώσεις τους). Συντονίζουν επιμέρους λειτουργίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή της αθλητικής εγκατάστασης.Συντονίζουν επιμέρους λειτουργίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή της αθλητικής εγκατάστασης. Συγκρότηση Ομάδας Συντονισμού 2ο Βήμα Σχεδιασμού Αθλητικής Εγκατάστασης

9 Πρέπει να βρεθεί το ιδανικότερο αρχιτεκτονικό σχέδιο.Πρέπει να βρεθεί το ιδανικότερο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Η επιλογή του αρχιτέκτονα γίνεται συνήθως με προκήρυξη διαγωνισμού αλλά πολλές φορές γίνεται και απευθείας ανάθεση έργου.Η επιλογή του αρχιτέκτονα γίνεται συνήθως με προκήρυξη διαγωνισμού αλλά πολλές φορές γίνεται και απευθείας ανάθεση έργου. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 3ο Βήμα Σχεδιασμού Αθλητικής Εγκατάστασης

10 Η ομάδα συντονισμού συγκεντρώνει και αξιολογεί τα προτεινόμενα σχέδια και επιλέγει τα 3 - 4 καλύτερα.Η ομάδα συντονισμού συγκεντρώνει και αξιολογεί τα προτεινόμενα σχέδια και επιλέγει τα 3 - 4 καλύτερα. 4ο Βήμα Σχεδιασμού Αθλητικής Εγκατάστασης Αξιολόγηση Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

11 Τις Λεπτομέρειες Της Εγκατάστασης Τη Φιλοσοφία Του Ιδιοκτήτη Το Κόστος Κατασκευής Την Υπάρχουσα Πολεοδομική Νομοθεσία Τους Διεθνείς Κανονισμούς Των Αθλημάτων Που Πρόκειται Να Φιλοξενηθούν Στην Εγκατάσταση Τα αρχιτεκτονικά σχέδια πρέπει να διατυπώνουν:

12 Διατύπωση Αρχιτεκτονικού Σχεδίου Ίσως το δυσκολότερο σημείο σχετικά με τις αθλητικές εγκαταστάσεις.Ίσως το δυσκολότερο σημείο σχετικά με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα διοικητικά στελέχη του αθλητισμού γνωρίζουν πως να διοικούν μια εγκατάσταση αλλά όχι το σχεδιασμό τηςΤα διοικητικά στελέχη του αθλητισμού γνωρίζουν πως να διοικούν μια εγκατάσταση αλλά όχι το σχεδιασμό της

13 Η ομάδα αρχιτεκτόνων και των μηχανικών μπορούν να αναγείρουν ένα κτίριο αλλά δεν ξέρουν τις ανάγκες των ανθρώπων του αθλητισμού που θα πρέπει να ικανοποιούνται στο κτήριο αυτό.Η ομάδα αρχιτεκτόνων και των μηχανικών μπορούν να αναγείρουν ένα κτίριο αλλά δεν ξέρουν τις ανάγκες των ανθρώπων του αθλητισμού που θα πρέπει να ικανοποιούνται στο κτήριο αυτό. Πριν το σχεδιασμό μιας εγκατάστασης πρέπει να διεξάγονται, από τη συντονιστική ομάδα, επισκέψεις σε παρόμοια αθλητικά κτίρια για παρατήρηση και ανατροφοδότηση.Πριν το σχεδιασμό μιας εγκατάστασης πρέπει να διεξάγονται, από τη συντονιστική ομάδα, επισκέψεις σε παρόμοια αθλητικά κτίρια για παρατήρηση και ανατροφοδότηση. Διατύπωση Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

14 Παρατηρήθηκαν τα αντίστοιχα χωριά προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων, από την ομάδα των αρχιτεκτόνων Προσδιορίστηκαν ζητήματα που αφορούσαν τις ανάγκες των αθλητών, την ασφάλεια τους, τη μεταφορά τους στις αγωνιστικές εγκαταστάσεις κλπ από την Οργανωτική Επιτροπή του Αθήνα 2004. Στην κατασκευή του Ολυμπιακού Χωριού της Αθήνας:

15 Από την ομάδα των αρχιτεκτόνων ή από ανεξάρτητη ομάδα συμβούλων συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με: Τη φιλοσοφία και τις ανάγκες που θα καλύψει η εγκατάστασηΤη φιλοσοφία και τις ανάγκες που θα καλύψει η εγκατάσταση Το χώρο που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της εγκατάστασηςΤο χώρο που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της εγκατάστασης 5ο Βήμα Σχεδιασμού Αθλητικής Εγκατάστασης Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας

16 Θέματα διοίκησης της εγκατάστασης Τους πιθανούς χρηματοδότες Τις ιδιότητες του εδάφους και υπεδάφους Την επίδραση της εγκατάστασης στην ποιότητα ζωής της κοινωνίας Οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος κατασκευής-λειτουργίας-συντήρησης της εγκατάστασης Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας

17 Αντιλήψεις των κατοίκων για τη δημιουργία της εγκατάστασης Επιπτώσεις της εγκατάστασης στο περιβάλλονΕπιπτώσεις της εγκατάστασης στο περιβάλλον Προγράμματα που θα φιλοξενηθούν στην εγκατάστασηΠρογράμματα που θα φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση Διάρκεια ζωής εγκατάστασης, κλπΔιάρκεια ζωής εγκατάστασης, κλπ Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας

18 Όσο θετικότερα είναι τα στοιχεία της μελέτης σκοπιμότητας τόσο μεγαλύτερη ανάγκη αποτελεί και η κατασκευή της αθλητικής εγκατάστασης για τη συγκεκριμένη κοινωνία.Όσο θετικότερα είναι τα στοιχεία της μελέτης σκοπιμότητας τόσο μεγαλύτερη ανάγκη αποτελεί και η κατασκευή της αθλητικής εγκατάστασης για τη συγκεκριμένη κοινωνία. Αποτελέσματα μελέτης σκοπιμότητας

19 Πρέπει να περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για όλους τους κτιριακούς χώρους, πληροφορίες για τα υλικά από τα οποία θα κατασκευαστούν οι χώροι αυτοί, πληροφορίες για το χρόνο και το χρήμα που θα απαιτηθεί και γενικότερα το στρατηγικό σχεδιασμό του παραπάνω εγχειρήματος 6ο Βήμα Σχεδιασμού Αθλητικής Εγκατάστασης Κατασκευή λεπτομερούς σχεδίου της αθλητικής εγκατάστασης

20 Το στάδιο αυτό συνήθως διαρκεί ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.Το στάδιο αυτό συνήθως διαρκεί ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαφοροποιήσεις, προσθήκες και αφαιρέσεις επιβραδύνουν τη συμφωνία και διαμορφώνουν σχεδόν πάντα ένα παραλλαγμένο τελικό σχέδιο.Διαφοροποιήσεις, προσθήκες και αφαιρέσεις επιβραδύνουν τη συμφωνία και διαμορφώνουν σχεδόν πάντα ένα παραλλαγμένο τελικό σχέδιο. 7ο Βήμα Σχεδιασμού Αθλητικής Εγκατάστασης Αναθεώρηση τελικών ζητημάτων για το σχέδιο της εγκατάστασης

21 Στο τελικό σχέδιο γίνεται ο τελικός προϋπολογισμός του κόστους κατασκευήςΣτο τελικό σχέδιο γίνεται ο τελικός προϋπολογισμός του κόστους κατασκευής Αυτή είναι και η τιμή πάνω στην οποία θα διεξαχθεί ο μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου σε μια μεγάλη ή πολλές μικρότερες εργολαβίες.Αυτή είναι και η τιμή πάνω στην οποία θα διεξαχθεί ο μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου σε μια μεγάλη ή πολλές μικρότερες εργολαβίες. 7ο Βήμα Σχεδιασμού Αθλητικής Εγκατάστασης Αναθεώρηση τελικών ζητημάτων για το σχέδιο της εγκατάστασης

22 Ανάθεση του έργου γίνεται με κριτήρια, τα τυπικά προσόντα, την προσφερόμενη τιμή και τη φερεγγυότητα της εργολαβίας.Ανάθεση του έργου γίνεται με κριτήρια, τα τυπικά προσόντα, την προσφερόμενη τιμή και τη φερεγγυότητα της εργολαβίας. Πολλά είναι συνήθως τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον τομέα αυτό.Πολλά είναι συνήθως τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον τομέα αυτό. 8ο Βήμα Σχεδιασμού Αθλητικής Εγκατάστασης Ανάθεση Έργου

23 Η εργολαβία πρέπει να έχει οριοθετήσει την χρονική παράδοση του έργου,Η εργολαβία πρέπει να έχει οριοθετήσει την χρονική παράδοση του έργου, Να επιδιορθώνει προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της κατασκευήςΝα επιδιορθώνει προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής Να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους υπευθύνους του έργου.Να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους υπευθύνους του έργου. 9ο Βήμα Σχεδιασμού Αθλητικής Εγκατάστασης Επιθεώρηση Έργου

24 Σχεδιασμός & Κατασκευή Αθλητικής Εγκατάστασης O σχεδιασμός της αθλητικής εγκατάστασης αποτελεί τη διαδικασία που καθορίζει τη φιλοσοφία, τα οικονομικά αλλά και τις δραστηριότητες που μελλοντικά θα διεξαχθούν στους χώρους τηςO σχεδιασμός της αθλητικής εγκατάστασης αποτελεί τη διαδικασία που καθορίζει τη φιλοσοφία, τα οικονομικά αλλά και τις δραστηριότητες που μελλοντικά θα διεξαχθούν στους χώρους της Το διοικητικό στέλεχος του αθλητισμού μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες που θα καθορίσουν τη βιωσιμότητα της εγκατάστασης στο μέλλονΤο διοικητικό στέλεχος του αθλητισμού μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες που θα καθορίσουν τη βιωσιμότητα της εγκατάστασης στο μέλλον


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Σχεδιασμός & Κατασκευή Αθλητικής Εγκατάστασης Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google