Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ ΝΤ και Εκπαίδευση Μάινας Διονύσιος Επιμορφωτής ΠΕ2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ ΝΤ και Εκπαίδευση Μάινας Διονύσιος Επιμορφωτής ΠΕ2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ ΝΤ και Εκπαίδευση Μάινας Διονύσιος Επιμορφωτής ΠΕ2

2 Μερικοί όροι Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Υπολογιστικές και Δικτυακές Τεχνολογίες Internet (Διαδίκτυο), e-learning, e-mail … CAL, CALL … CAL, CALL … Software-Hardware …

3 Αναγκαιότητα των ΝΤ Νέες συνθήκες στην κοινωνία/οικονομία. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να αγνοήσει αυτές τις εξελίξεις.

4

5 Τι θα μας κάνουν οι Υπολογιστές; Τα παιδιά κινδυνεύουν! Θα μας απομονώσουν! Είναι επικίνδυνοι για την υγεία! Θα μας πάρουν τη δουλειά! Δεν προσφέρονται για διδακτικούς σκοπούς! Δεν ωφελούν σε τίποτα!

6

7 Τι θα τους κάνουμε τους Υπολογιστές; Νέα μαθησιακά περιβάλλοντα. Αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα, τα μοντέλα διδασκαλίας, το ρόλο του δασκάλου και του μαθητή. Οι δεξιότητες αναζήτησης, αξιολόγησης και χρησιμοποίησης της πληροφορίας. σημαντικότερες από την προσωπική συσσώρευση γνώσεων.

8 Χρησιμοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την τεχνολογία των πολυμέσων (συνδυασμός κειμένου - εικόνας - ήχου). Δυνατότητα αναζήτησης ποικίλων και μεγάλης κλίμακας πληροφοριών. Επικοινωνία με μέλη της επιστημονικής κοινότητας Δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ μαθητών απομακρυσμένων σχολείων.

9 Υποστηρίζονται νέες στρατηγικές διδασκαλίας. Εξατομίκευση διδασκαλίας. Ευνοείται το δημοκρατικό κλίμα. Εργασία σε ομάδες. Παραγωγή αυθεντικής γνώσης. Επιταχύνονται οι χρονοβόρες εργασίες, βαθμολόγια, αρχεία θεμάτων.

10 ΝΤ και Αναλυτικό Πρόγραμμα Οδηγίες Διδασκαλίας των Φιλολογικών μαθημάτων για το Γυμνάσιο και το Λύκειο (σχολικό έτος 2000-2001) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Οδηγίες Διδασκαλίας των Φιλολογικών μαθημάτων για το Γυμνάσιο και το Λύκειο (σχολικό έτος 2000-2001) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Νεοελληνική Γλώσσα: … ο μαθητής γράφει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή απαντήσεις διαφόρων τύπων και επεξεργάζεται ένα δικό του κείμενο, χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για να επικοινωνήσει με μαθητές άλλων σχολείων, παίρνει πληροφορίες για ένα θέμα που τον ενδιαφέρει (π.χ. ερευνητική εργασία) από το Διαδίκτυο… Νεοελληνική Γλώσσα: … ο μαθητής γράφει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή απαντήσεις διαφόρων τύπων και επεξεργάζεται ένα δικό του κείμενο, χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για να επικοινωνήσει με μαθητές άλλων σχολείων, παίρνει πληροφορίες για ένα θέμα που τον ενδιαφέρει (π.χ. ερευνητική εργασία) από το Διαδίκτυο… Ιστορία: …ο διδάσκων εκτός από το εποπτικό υλικό του σχολικού εγχειριδίου μπορεί να χρησιμοποιεί και άλλα εποπτικά μέσα δικής του επιλογής (π.χ. γελοιογραφίες, κόμικς, διαφάνειες, βιντεοταινίες, CD-ROM κτλ.).

11 Οι εκπαιδευτικοί σήμερα Η έλλειψη γνώσεων και εφοδίων Ειδικής Διδακτικής. Η απουσία ψυχο - παιδαγωγικής κατάρτισης. Η μη επαφή του εκπαιδευτικού με την συνέχεια του κλάδου της ειδικότητάς του. Η μη επαφή του εκπαιδευτικού με τις Νέες Τεχνολογίες, που παίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην εποχή μας.

12 Γενικός στόχος Από την περιττή εξειδικευμένη γνώση, τον υπερβολικό και απωθητικό φορμαλισμό και την αντιπαιδευτική αποστήθιση προς τη δημιουργία μαθησιακών καταστάσεων, οι οποίες θα ωθούν τον κάθε μαθητή χωριστά να ασκείται στο “να μαθαίνει πώς να μαθαίνει - διερευνά - αποτιμά” και θα τον ενθαρρύνουν να επεξεργάζεται αυτόνομα την καινούργια γι αυτόν γνώση και τα εκάστοτε ζητούμενα.

13 Στόχοι Να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί βασικές δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ένταξη στη διδασκαλία των εργαλείων των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών όπως: Πακέτο γραφείου (Office), Τοπικό δίκτυο, Διαδίκτυο - Πρόγραμμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Εκπαιδευτικό λογισμικό.

14 Σχεδιασμός μαθημάτων (σενάρια) και παραγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση των ΤΠΕ. Η ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού σε καινούργιες τάσεις της διδακτικής διαδικασίας και “τέχνης”.

15 Εμπλουτισμός των μεθόδων διδασκαλίας με εναλλακτικούς, πρωτότυπους και ελκυστικούς για τον μαθητή τρόπους μετάδοσης και εμπέδωσης γνώσεων. Εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών: Διερευνητική μάθηση, Συνεργατική μάθηση. Διαθεματική προσέγγιση

16 Ο διδάσκων οφείλει να είναι μεταδότης γνώσεων Ο μαθητής είναι παθητικός Η εργαστηριακή άσκηση και εποπτικά μέσα απουσιάζουν Κυριαρχεί το περιβάλλον Χαρτί- μολύβι και ο κιμωλιοπίνακας Ο διδάσκων μπορεί να είναι διαμεσολαβητής Ο μαθητής παρακινείται ώστε να είναι ενεργητικός Η εργαστηριακή άσκηση και τα εποπτικά μέσα αποκτούν προνομιούχο θέση Ο υπολογιστής εντάσσεται στη διδασκαλία. Η εξερεύνηση με προσομοιώσεις ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΩΣ μαθαίνουν (ΣΥΝΘΗΚΕΣ) Στο σημερινό περιβάλλον Στο νέο επιθυμητό περιβάλλον

17 Τι μαθαίνουν Ό,τι από παράδοση επινοήθηκε να μαθαίνουν οι μαθητές σε περιβάλλον χαρτί- μολύβι Οι γνώσεις σε «στεγανά» Οι δραστηριότητες είναι πιο πολύπλοκες (πολλαπλές αναπαραστάσεις) Διαθεματική προσέγγιση (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ)

18 ΜΕ ΠΟΙΟΝ μαθαίνουν (ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ) Η μάθηση περιορίζεται στο σχολείο Η επικοινωνία απουσιάζει Η εργασία σε ομάδες δύσκολη Κοινότητες μάθησης (χρήση διαδικτύου) Η εργασία σε ομάδες (δύσκολη αλλά επιβαλλόμενη)


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ ΝΤ και Εκπαίδευση Μάινας Διονύσιος Επιμορφωτής ΠΕ2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google