Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΠΣ: «Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον» Εργασία στο Μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΠΣ: «Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον» Εργασία στο Μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΠΣ: «Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον» Εργασία στο Μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ» Διδάσκων: Σ. Καπιδάκης Β’ Εξάμηνο 2007-8 « Μετατροπή των εγγράφων eBook βασισμένη στις σχέσεις αντιστοίχησης » ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Κεφαλλωνίτης Γιώργος

2 2 Εισαγωγή Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο σημαίνει μια ψηφιακή μορφή βιβλίου. Προς το παρόν, για να προωθήσουν μια αγορά ηλεκτρονικών βιβλίων, πολλές χώρες έχουν καθιερώσει πρότυπα για ηλεκτρονικά βιβλία. Αλλά, η δημοσίευση διαφορετικών βιβλίων προκαλούν προβλήματα ανταλλαγής λόγω των διαφορετικών τύπων-μορφών ηλεκτρονικών βιβλίων. Επομένως, για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών βιβλίων για κάθε πρότυπο, θα πρέπει το περιεχόμενο να μετατραπεί σύμφωνα με τη δομή εγγράφων και τις σημασιολογικές πληροφορίες του.

3 3 Εισαγωγή (συνέχεια)- Πρότυπα Στην Αμερική, το OEBF (Open eBook Forum) παρουσίασε το OEB PS (Open eBook Publication Structure Specification) το 1999 για την έκδοση και προβολή των eBooks. Στην Ιαπωνία, η JEPA (Japanese Electronic Publishing Association) παρουσίασε το JepaX 0.9 το 1999 για αποθήκευση και ανταλλαγή eBooks. Στην Κορέα, το Korean eBook Consortium (EBK: Electronic Book of Korea) που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, παρουσίασε ένα προσχέδιο του EBKS (EBK Standard) 1.0 το 2001 καθαρά για ανταλλαγή περιεχομένων eBooks.

4 4 Εισαγωγή (συνέχεια)- Πρότυπα Αλλά, η παρουσίαση πολλών διαφορετικών προτύπων σε πολλές διαφορετικές χώρες προκάλεσε προβλήματα ανταλλαγής εξαιτίας του μη ταιριάσματος της μορφής των περιεχομένων. Δύο μέθοδοι μπορούν να ληφθούν υπόψη για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Η πρώτη είναι να ορίσουμε ένα μεσολαβητικό μοντέλο, το οποίο να μπορεί να περιγράψει όλα τα περιεχόμενα, και να μετατρέπει το αρχικό περιεχόμενο σε ένα μεσολαβητικό μοντέλο και να μετατρέπει το μεσολαβητικό μοντέλο σε μια φόρμα περιεχομένου.

5 5 Εισαγωγή (συνέχεια)- Πρότυπα Η δεύτερη μέθοδος είναι να ορίσουμε σχέσεις αντιστοίχησης ανάμεσα στα περιεχόμενα των e-books αναλύοντάς τα και μετατρέποντάς τα χρησιμοποιώντας καθορισμένες σχέσεις. Στην εργασία ως καταλληλότερη μέθοδος παρουσιάζεται η δεύτερη, η οποία και αναλύεται.

6 6 Τα Πρότυπα EBKS Το EBKS δημιουργήθηκε για την σαφή ανταλλαγή περιεχομένων, και αποτελείται από τρία μέρη: περιεχόμενο, μεταδεδομένα και μορφή. Για τη σαφή ανταλλαγή περιεχομένων, προσδιορίζει μια λογική δομή εγγράφου. Τα μεταδεδομένα του EBKS βασίζονται στο Dublin Core

7 7

8 8 Τα Πρότυπα – (συνέχεια) OEB PS Για να υποστηρίξει τα υπάρχοντα έγγραφα, το OEB PS βασίζεται στην XHTML 1.0, το οποίο βασίζεται σε HTML 4.0. To OEB PS αποτελείται από ένα έγγραφο και ένα πακέτο OEB. Το έγγραφο OEB ταξινομείται σε ένα βασικό έγγραφο και ένα εκτεταμένο έγγραφο.

9 9 Τα Πρότυπα – (συνέχεια)

10 10 Τα Πρότυπα – (συνέχεια) JepaX Ο σκοπός του JepaX είναι να χρησιμοποιηθεί ως το μέσο για αποθήκευση και ανταλλαγή περιεχομένων ενός eBook. Η δομή του JepaX αποτελείται από μια ολοκληρωμένη δομή, μεταδεδομένα, λογικά στοιχεία, στοιχεία καταλόγου, από block elements και στοιχεία λογικής μορφής.

11 11

12 12 Σχέσεις Αντιστοίχησης EBKS – OEB PS Και τα τρία πρότυπα βασίζονται στο XML, επομένως το πώς θα αντιστοιχήσουμε τις πληροφορίες δομής είναι σημαντικό κατά τη μετατροπή. Επειδή το EBKS ορίζει μόνο τα περιεχόμενα και τα μεταδεδομένα, εστιάζουμε κυρίως σε ότι αφορά στα περιεχόμενα και τα μεταδεδομένα της μετατροπής.

13 13 Περιεχόμενο

14 14 Μεταδεδομένα Και τα OEB PS μεταδεδομένα και τα EBKS μεταδεδομένα βασίζονται στο Dublin Core. Και οι μηχανισμοί επέκτασης των μεταδεδομένων είναι σχεδόν οι ίδιοι. Γι’αυτό, η σχέση των μεταδεδομένων είναι «Ακρίβεια».

15 15 Από EBKS σε JepaX Το JepaX δεν καθορίζει πληροφορίες μορφής, επομένως ερευνούμε το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα. Περιεχόμενο

16 16 Από EBKS σε JepaX - Μεταδεδομένα Το EBKS χρησιμοποιεί Dublin Core για να ορίσει τα μεταδεδομένα, αλλά το JepaX ορίζει τα δικά του μεταδεδομένα.

17 17 Μετατροπή των Εγγράφων Για να μετατρέψουμε ένα eBook, χρειάζονται scripts μετατροπής. Για να γράψουμε scripts μετατροπής, ορίζουμε τις τάξεις μετατροπής από τις σχέσεις αντιστοίχησης, και προσφέρουμε scripts μετατροπής για κάθε τάξη χρησιμοποιώντας XSLT. Έτσι, με τις τάξεις μετατροπής και το αντίστοιχο XSLT, καθένας μπορεί εύκολα να δημιουργήσει scripts μετατροπής. Αυτές οι τάξεις μετατροπής δε χρησιμοποιούνται μόνο μεταξύ των προτύπων περιεχομένου eBook, αλλά επίσης στα γενικά XML έγγραφα.

18 18 Για τη μετατροπή γενικού περιεχομένου, ταξινομούμε τις καθορισμένες σχέσεις αντιστοίχησης στις ακόλουθες δέκα τάξεις.

19 19 Scripts με παραδείγματα (σύμφωνα με τις προαναφερθέντες τάξεις) α. One-to-One Αυτή η τάξη είναι όταν ένα συστατικό πληροφορίας σε πηγαίο έγγραφο έχει στόχο ένα ακριβές αντίστοιχο στοιχείο. Ex) from of EBKS to JepaX

20 20 One-to-value Αυτό είναι όταν ένα συστατικό πληροφορίας στην πηγή δεν έχει στόχο ακριβές αντίστοιχο στοιχείο, αλλά υπάρχει άλλο στοιχείο που μπορεί να εκφράσει τις πληροφορίες μέσω της αξίας του. Και το περιεχόμενό του εκφράζεται από το στοιχείο περιεχομένου του στόχου. Ex) from of EBKS to OEB PS Preface

21 21

22 22 Συμπεράσματα - ανακεφαλαίωση Έγινε ανάλυση για κάθε πρότυπο για περιεχόμενα eBooks, ορίστηκαν οι σχέσεις αντιστοίχησης βασισμένες στο EBKS σχετικά με εννοιολογικές πληροφορίες, ταξινομήθηκαν οι σχέσεις αντιστοίχησης σε οχτώ τάξεις μετατροπής, και δόθηκαν παραδείγματα από scripts μετατροπής για κάθε τάξη. Με τις προκαθορισμένες σχέσεις αντιστοίχησης και τις τάξεις μετατροπής, γράφτηκαν scripts μετατροπής για EBKS σε OEB PS/ JepaX, και έγιναν πειράματα με αυτές.

23 23 KefallonitisDAR23 Thanks Questions? Questions


Κατέβασμα ppt "1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΠΣ: «Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον» Εργασία στο Μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google