Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Όταν κάποιος ανοίγει ένα σε χρώμα, το μόνο που γνωρίζουμε, εκείνη τη στιγμή, είναι ότι έχει 13 - 19 συνολικούς πόντους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Όταν κάποιος ανοίγει ένα σε χρώμα, το μόνο που γνωρίζουμε, εκείνη τη στιγμή, είναι ότι έχει 13 - 19 συνολικούς πόντους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3

4

5 Όταν κάποιος ανοίγει ένα σε χρώμα, το μόνο που γνωρίζουμε, εκείνη τη στιγμή, είναι ότι έχει 13 - 19 συνολικούς πόντους.

6 Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την κατανομή του, ούτε και για το αν έχει ένα απλό άνοιγμα ή κάτι περισσότερο.

7 Σε όλες αυτές τις απορίες μας προσπαθεί να δώσει απάντηση η επαναδήλωση του ανοίξαντα.

8 Θα λέγαμε ότι η επαναδήλωση είναι η αγορά που ξεκαθαρίζει το τοπίο, σχετικά με το χέρι που κρατάει ο ανοίξας.

9 Τύπος χεριού Ο ανοίξας, ανάλογα με την δύναμη που έχει (συνολικοί πόντοι), κατατάσει το χέρι του σε μια από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: α)Αδύναμο χέρι 13 – 15 σ. π. β)Μεσαίο χέρι 16 – 17 συν. π. γ)Δυνατό χέρι18 – 19 συν. π.

10

11 Αδύναμο χέρι Με αδύναμο χέρι, 13 – 15 συνολικοί πόντοι, μπορεί να περάσει πάσο, οποιαδήποτε αδύναμη απάντηση του συμπαίκτη.

12 Αδύναμο χέρι + Αδύναμη απάντηση = Δεν υπάρχει μανς

13 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1ΧΑ ♠ 932 ♥ KQJ83  A4 ♣ A75

14 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1ΧΑ Πάσο ♠ 932 ♥ KQJ83  A4 ♣ A75

15 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♥ ♠ 932 ♥ KQJ83  A4 ♣ A75

16 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♥ Πάσο ♠ 932 ♥ KQJ83  A4 ♣ A75

17 Αδύναμο χέρι Μπορεί να δώσει απλή βοήθεια σε οποιαδήποτε απροσδιόριστη αγορά του συμπάικτη στο επίπεδο ένα.

18 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ 9632 ♥ KQJ83  A4 ♣ Κ7

19 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 2♠ 2♠ ♠ 9632 ♥ KQJ83  A4 ♣ Κ7

20 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 1 ♥ ♠ 96 ♥ KQJ8  A954 ♣ Κ97

21 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 1 ♥ 2♥ 2♥ ♠ 96 ♥ KQJ8  A954 ♣ Κ97

22 Αδύναμο χέρι Χωρίς φιτ στο αγορασθέν χρώμα του απαντώντα, μπορεί να δηλώσει ΧΑ, οικονομικά, με ομαλή κατανομή.

23 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ 953 ♥ KQJ83  A4 ♣ A95

24 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 1ΧΑ ♠ 953 ♥ KQJ83  A4 ♣ A95

25 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ ♠ Α32 ♥ KQJ83  A4 ♣ 753

26 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ ♠ Α32 ♥ KQJ83  A4 ♣ 753 2ΧΑ

27 Αδύναμο χέρι Να επαναλάβει οικονομικά το χρώμα του, με 6φυλλο χρώμα, ή και να αγοράσει νεό χρώμα, ιεραρχικά κατώτερο.

28 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ 93 ♥ KQJ832  A4 ♣ A97

29 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 2♥ 2♥ ♠ 93 ♥ KQJ832  A4 ♣ A97

30 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ 93 ♥ KQJ83  A974 ♣ A9

31 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 2♦ 2♦ ♠ 93 ♥ KQJ83  A974 ♣ A9 Απροσδιόριστη απάντηση. Αδύναμο έως μεσαίο χέρι

32

33 Μεσαίο χέρι Με μεσαίο χέρι, και 6φυλλο χρώμα, μπορεί να επανα- δηλώσει το χρώμα του με πήδημα.

34 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ J32 ♥ ΑΚQJ83  A4 ♣ 107

35 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 3 ♥ ♠ J32 ♥ ΑΚQJ83  A4 ♣ 107

36 Μεσαίο χέρι Με μεσαίο χέρι, 16 – 17 συν. πόντοι, να δώσει φιτ με πήδημα στο αγορασθέν χρώμα του συμπαίκτη

37 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ J932 ♥ ΑΚQJ8  A4 ♣ 107

38 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 3♠ ♠ J932 ♥ ΑΚQJ8  A4 ♣ 107

39 Μεσαίο χέρι Με μεσαίο χέρι μπορεί να αγοράσει καινούργιο χρώμα, στο επίπεδο δύο.

40 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ ♠ Α3 ♥ KQJ83  AJ84 ♣ 75

41 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ ♠ Α3 ♥ KQJ83  AJ84 ♣ 75 2♦ Απροσδιόριστη απάντηση. Αδύναμο έως μεσαίο χέρι

42 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ ♠ Α983 ♥ KQJ83  AJ ♣ 75

43 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ ♠ Α983 ♥ KQJ83  AJ ♣ 75 2♠ Απροσδιόριστη απάντηση. Μεσαίο έως δυνατό χέρι

44 Μεσαίο χέρι Με μεσαίο χέρι, 16 – 17 συν. πόντοι, να αγοράσει τη μανς μετά από μια μεσαία απάντηση του συμπαίκτη

45 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 3 ♥ ♠ J932 ♥ ΑΚQJ8  A4 ♣ 107

46 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 3 ♥ 4 ♥ ♠ J932 ♥ ΑΚQJ8  A4 ♣ 107

47 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 3♦ ♠ K85 ♥ Α9  AQJ104 ♣ Q75

48 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 3♦ 3XA ♠ K85 ♥ Α9  AQJ104 ♣ Q72

49 Μεσαίο χέρι + μεσαία απάντηση = Υπάρχει μανς

50

51 Δυνατό χέρι Με δυνατό χέρι, 18 – 19 συν. πόντοι, αγοράζει καινούγιο χρώμα με πήδημα στο επίπεδο τρία (jump – shift).

52 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ ♠ Α3 ♥ KQJ83  AJ84 ♣ K5

53 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ ♠ Α3 ♥ KQJ83  AJ84 ♣ K5 3♦

54 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 1 ♥ ♠ Α932 ♥ KQ  AJ843 ♣ KJ

55 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 1 ♥ ♠ Α932 ♥ KQ  AJ843 ♣ KJ 2♠

56 Δυνατό χέρι Με δυνατό χέρι, 18 – 19 συν. πόντοι, αγοράζει τη μανς σε μαζέρ αγορασθέν από τον αυμπαίκτη, αν έχει φιτ.

57 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ K932 ♥ ΑΚQJ8  A4 ♣ 107

58 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 4♠ ♠ K932 ♥ ΑΚQJ8  A4 ♣ 107

59 Δυνατό χέρι Με δυνατό χέρι, 18 – 19 συν. πόντοι, αγοράζει τα ΧΑ με πήδημα.

60 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ K32 ♥ ΑΚQJ8  K4 ♣ Q75

61 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 2XA ♠ K32 ♥ ΑΚQJ8  K4 ♣ Q75

62 Δυνατό χέρι + αποιαδήποτε απάντηση = Τουλάχιστον μανς

63 Ταυτόχρονα, με την επαναδήλωση, ξεκαθαρίζεται η κατάσταση, εκτός από την δύναμη του χεριού του, και ως προς την κατανομή του.

64 Εάν ο απαντών έχει δώσει φίτ, ειδικά σε μαζέρ, το χέρι δεν χρειάζεται άλλο ψάξιμο, ως προς το είδος, και η μόνη ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι το ύψος του συμβολαίου που θα παίξουμε.

65 Ας τα ταξινομήσουμε διαφορετικά

66

67 αν ανοίξω ένα σε μαζέρ (1 ♥ /1 ♠ ) και ο απαντών δώσει απλή βοήθεια στο επίπεδο δύο (2 ♥ /2 ♠, αδύναμη) τότε:

68 α) Με Αδύνατο χέρι (13 – 15 συν. π.) δεν συνεχίζω την αγορά (Πάσο – Sign off)

69 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♥ ♠ 932 ♥ KQJ83  A4 ♣ A75

70 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♥ Πάσο ♠ 932 ♥ KQJ83  A4 ♣ A75 Αδύναμο χέρι 13 – 15 π.

71 β) Με Μεσαίο χέρι (16 – 17 συν. π.) κάνω πρόταση στον αρχηγό (3 ♥ /3 ♠ - Invitational)

72 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♥ ♠ Q32 ♥ KQJ83  A4 ♣ A75

73 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♥ 3♥ 3♥ ♠ Q32 ♥ KQJ83  A4 ♣ A75 Μεσαίο χέρι 16 – 17 π.

74 γ) Με Δυνατό χέρι (18 – 19 συν. π.) αγοράζω τη μανς (4 ♥ /4 ♠ - Sign off)

75 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♥ ♠ Q32 ♥ KQJ83  A4 ♣ AQ5

76 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♥ 4♥ 4♥ ♠ Q32 ♥ KQJ83  A4 ♣ AQ5 Δυνατό χέρι 18 – 19 π.

77 Επίσης αν ανοίξω ένα σε μινέρ (1 ♣ /1 ♦ ) και ο απαντών δώσει απλή βοήθεια στο επίπεδο δύο (2 ♣ /2 ♦ ) τότε:

78 α) Με Αδύνατο χέρι (13 – 15 συν. π.) δεν συνεχίζω την αγορά (Πάσο – Sign off)

79 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 2♦ ♠ 93 ♥ KQ98  A1094 ♣ A75

80 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 2♦ Πάσο ♠ 93 ♥ KQ98  A1094 ♣ A75 Αδύναμο χέρι 13 – 15 π.

81 β) Με Μεσαίο χέρι (16 – 17 συν. π.) αγοράζω το μινέρ στο επίπεδο τρία (3 ♣ /3 ♦ - Invitational)

82 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 2♦ ♠ J3 ♥ KQ98  AJ954 ♣ A7

83 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 2♦ 3♦3♦ ♠ J3 ♥ KQ98  AJ954 ♣ A7 Μεσαίο χέρι 16 – 17 π.

84 γ) Με Δυνατό χέρι (18 – 19 συν. π.) αγοράζω τη μανς (3ΧΑ - Sign off)

85 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 2♦ ♠ Α3 ♥ KQ98  A10954 ♣ A7

86 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 2♦ 3ΧΑ ♠ Α3 ♥ KQ98  A10954 ♣ A7 Δυνατό χέρι 18 – 19 π.

87 Συμπερασματικά: Όσο περισσότερη δύναμη σε συνολικούς πόντους έχει ο ανοίξας, τόσο υψηλότερα οδηγεί την αγορά με την επαναδήλωση.

88

89 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ 9532 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ A7

90 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 2♠ 2♠ ♠ 9532 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ A7 Αδύναμο χέρι 13 – 15 π.

91 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ Q532 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ A7

92 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 3♠ 3♠ ♠ Q532 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ A7 Μεσαίο χέρι 16 – 17 π.

93 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ ΑJ32 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ A7

94 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 4♠ 4♠ ♠ ΑJ32 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ A7 Δυνατό χέρι 18 – 19 π.

95 Επαναδήλωση με ομαλή κατανομή σε ΧΑ, χωρίς να έχει βρεθεί φιτ

96 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 1ΧΑ ♠ 932 ♥ KQJ8  A984 ♣ A75

97 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 1ΧΑ Πάσο ♠ 932 ♥ KQJ8  A984 ♣ A75 Αδύναμο χέρι 13 – 15 π. Δεν υπάρχει μανς

98 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1ΧΑ ♠ Q3 ♥ KQJ82  A984 ♣ A7

99 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1ΧΑ 2XA ♠ Q3 ♥ KQJ82  A984 ♣ A7 Μεσαίο χέρι 16 – 17 π. Πιθανόν να υπάρχει μανς

100 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 1ΧΑ ♠ Α32 ♥ KQJ8  A984 ♣ A75

101 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 1ΧΑ 3ΧΑ ♠ Α32 ♥ KQJ8  A984 ♣ A75 Δυνατό χέρι 18 – 19 π. Υπάρχει μανς. Την αγοράζω

102 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ 953 ♥ KQJ83  A4 ♣ A95

103 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 1ΧΑ ♠ 953 ♥ KQJ83  A4 ♣ A95 Αδύναμο χέρι 13 – 15 π. Δεν υπάρχει μανς

104 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ ♠ 953 ♥ KQ983  A4 ♣ A95

105 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ 2ΧΑ ♠ 953 ♥ KQ983  A4 ♣ A95 Αδύναμο χέρι 13 – 15 π. Πιθανόν υπάρχει μανς

106 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ K32 ♥ ΑΚQJ8  K4 ♣ Q75

107 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 2XA ♠ K32 ♥ ΑΚQJ8  K4 ♣ Q75 Δυνατό χέρι 18 – 19 π. Πιθανότατα υπάρχει μανς.

108 Επαναδήλωση στα ΧΑ με πήδημα, σημαίνει πολύ δύναμη 18 – 19 π. από ονέρ!!!

109 Επαναδήλωση σε νέο χρώμα, Απροσδιόριστη!

110 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ ♠ 93 ♥ KQJ83  A974 ♣ A9

111 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 1♠ 2♦ 2♦ ♠ 93 ♥ KQJ83  A974 ♣ A9 Αδύναμο - Μεσαίο χέρι 13 – 17 π. Πιθανόν μανς Κατιούσα

112 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ ♠ ΑJ83 ♥ KQJ83  AJ ♣ 75

113 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ ♠ ΑJ83 ♥ KQJ83  AJ ♣ 75 2♠ Μεσαίο έως δυνατό χέρι 16 – 19 π. Υπάρχει μανς Ανιούσα

114 1♣ 1♣ ΑπαντώνΑνοίξας 1 ♥ ♠ ΑJ83 ♥ K3  A5 ♣ ΑΚ975

115 1♣ 1♣ ΑπαντώνΑνοίξας 1 ♥ ♠ ΑJ83 ♥ K3  A5 ♣ ΑΚ975 2♠ Δυνατό χέρι 18 – 19 π. Jump-shift

116 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ ♠ Α3 ♥ KQJ83  AJ84 ♣ K5

117 1♥ 1♥ ΑπαντώνΑνοίξας 2 ♣ ♠ Α3 ♥ KQJ83  AJ84 ♣ K5 3♦ Δυνατό χέρι 18 – 19 π. Jump-shift

118 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 1♥ 1♥ ♠ Α932 ♥ K98  Κ984 ♣ A7

119 1♦ 1♦ ΑπαντώνΑνοίξας 1♥ 1♥ 1♠ 1♠ ♠ Α932 ♥ K98  Κ984 ♣ A7 Απροσδιόριστο χέρι 13 – 19 π. - Όλα παίζουν

120 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 2♥. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ 932 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ A75

121 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 2♥. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ 932 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ A75 13 πόντοι από ονέρ 1 πόντος από κατανομή 14 πόντοι σύνολο Αδύναμο χέρι Πάσο

122 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 2♥. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ A75

123 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 2♥. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ A75 15 πόντοι από ονέρ 1 πόντος από κατανομή 16 πόντοι σύνολο Μεσαίο χέρι 3♥3♥

124 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 2♥. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ AΚ5

125 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 2♥. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ AΚ5 18 πόντοι από ονέρ 1 πόντος από κατανομή 19 πόντοι σύνολο Δυνατό χέρι 4♥4♥

126 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1ΧΑ. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ AJ5

127 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1ΧΑ. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ AJ5 16 πόντοι από ονέρ 1 πόντος από κατανομή 17 πόντοι σύνολο Μεσαίο χέρι 2XA

128 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1ΧΑ. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Α32 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ AJ5

129 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1ΧΑ. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Α32 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ AJ5 18 πόντοι από ονέρ 1 πόντος από κατανομή 19 πόντοι σύνολο Δυνατό χέρι 3XA

130 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1ΧΑ. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ J85

131 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1ΧΑ. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ J85 12 πόντοι από ονέρ 1 πόντος από κατανομή 13 πόντοι σύνολο Αδύναμο χέρι Πάσο

132 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1ΧΑ. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q3 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ J853

133 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1ΧΑ. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q3 ♥ KQJ83  Κ4 ♣ J853 12 πόντοι από ονέρ 1 πόντος από κατανομή 13 πόντοι σύνολο Αδύναμο χέρι 2♣2♣

134 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1ΧΑ. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ 932 ♥ KQJ832  Κ4 ♣ Κ7

135 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1ΧΑ. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ 932 ♥ KQJ832  Κ4 ♣ Κ7 12 πόντοι από ονέρ 2 πόντος από κατανομή 14 πόντοι σύνολο Αδύναμο χέρι 2♥2♥

136 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1ΧΑ. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Κ32 ♥ KQJ832  Κ4 ♣ Κ7

137 Ανοίγετε 1♥ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1ΧΑ. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Κ32 ♥ KQJ832  Κ4 ♣ Κ7 15 πόντοι από ονέρ 2 πόντοι από κατανομή 17 πόντοι σύνολο Μεσαίο χέρι 3♥3♥

138 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♠. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Α32 ♥ KQJ8  ΚQ84 ♣ Κ7

139 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♠. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Α32 ♥ KQJ8  ΚQ84 ♣ Κ7 18 πόντοι από ονέρ 0 πόντοι από κατανομή 18 πόντοι σύνολο Δυνατό χέρι 2ΧΑ

140 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♠. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ ΑJ32 ♥ KQ  ΚQ842 ♣ Κ7

141 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♠. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ ΑJ32 ♥ KQ  ΚQ842 ♣ Κ7 18 πόντοι από ονέρ 1 πόντος από κατανομή 19 πόντοι σύνολο Δυνατό χέρι 4♠4♠

142 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♠. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Α932 ♥ KQ  Q842 ♣ Κ97

143 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♠. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Α932 ♥ KQ  Q842 ♣ Κ97 14 πόντοι από ονέρ 0 πόντοι από κατανομή 14 πόντοι σύνολο Αδύναμο χέρι 2♠2♠

144 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♠. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Α93 ♥ KQ2  Q842 ♣ Κ97

145 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♠. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Α93 ♥ KQ2  Q842 ♣ Κ97 14 πόντοι από ονέρ 0 πόντοι από κατανομή 14 πόντοι σύνολο Αδύναμο χέρι 1ΧΑ

146 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♠. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Α9 ♥ KQ  Q10842 ♣ Κ973

147 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♠. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Α9 ♥ KQ  Q10842 ♣ Κ973 14 πόντοι από ονέρ 1 πόντος από κατανομή 15 πόντοι σύνολο Αδύναμο χέρι 2♣2♣

148 Ανοίγετε 1♣ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♦. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQJ8  Κ4 ♣ Q852

149 Ανοίγετε 1♣ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♦. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQJ8  Κ4 ♣ Q852 13 πόντοι από ονέρ 0 πόντοι από κατανομή 13 πόντοι σύνολο Αδύναμο χέρι 1♥1♥

150 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♠. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQ5  Κ954 ♣ Α85

151 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 1♠. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQ5  Κ954 ♣ Α85 14 πόντοι από ονέρ 0 πόντοι από κατανομή 14 πόντοι σύνολο Αδύναμο χέρι 1ΧΑ

152 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 2♣. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQ5  Κ954 ♣ Α85

153 Ανοίγετε 1♦ και ο συμπαίκτης αγοράζει 2♣. Κατατάξτε το χέρι σας σε μια από τις 3 κατηγορίες και πείτε τι επαναδηλώνετε. ♠ Q32 ♥ KQ5  Κ954 ♣ Α85 14 πόντοι από ονέρ 0 πόντοι από κατανομή 14 πόντοι σύνολο Αδύναμο χέρι 2ΧΑ

154 Συνεχίζεται... Αυτά για σήμερα παιδιά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα! © Δημήτρης Τόγιας


Κατέβασμα ppt "Όταν κάποιος ανοίγει ένα σε χρώμα, το μόνο που γνωρίζουμε, εκείνη τη στιγμή, είναι ότι έχει 13 - 19 συνολικούς πόντους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google