Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ # 3. ερωτηματολόγιο  n=10 οι ερωτώμενοι, m=9 οι ερωτήσεις  κάθε ερώτηση έχει τουλάχιστον δύο κλάσεις (ή διαβαθμίσεις)  η 9η ερώτηση πολλαπλής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ # 3. ερωτηματολόγιο  n=10 οι ερωτώμενοι, m=9 οι ερωτήσεις  κάθε ερώτηση έχει τουλάχιστον δύο κλάσεις (ή διαβαθμίσεις)  η 9η ερώτηση πολλαπλής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ # 3

2 ερωτηματολόγιο  n=10 οι ερωτώμενοι, m=9 οι ερωτήσεις  κάθε ερώτηση έχει τουλάχιστον δύο κλάσεις (ή διαβαθμίσεις)  η 9η ερώτηση πολλαπλής απάντησης  πλήθος μεταβλητών = 11 αρχικός πίνακας δεδομένων Λογικός πίνακας (0-1) M.A.D.  Το κάθε άτομο χαρακτηρίζεται από μία και μόνο ιδιότητα για τη μεταβλητή FYL,LIP,…,PAR3.

3

4 Για το πρώτο άτομο είναι άνδρας πολλά λιπαρά κάθε εβδομάδα πολύ μεγάλη συσκευασία super market ναι όχι 1-2 ΜΕΒΓΑΛ  Με τους λογικούς πίνακες (0-1) αναδεικνύονται οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα άτομα, σε αντιπαράθεση με τους αρχικούς πίνακες όπου τα άτομα χαρακτηρίζονται από τις μεταβλητές.  Το άθροισμα των στοιχείων κάθε γραμμής είναι σταθερό και ίσο με το πλήθος των μεταβλητών, δηλαδή 11.

5 Οι λογικοί πίνακες (0-1) συνδυάζονται άμεσα με τους πίνακες συμπτώσεων και τους πίνακες Burt, όπου διασταυρώνονται το σύνολο των ιδιοτήτων μεταξύ τους. Στο στοιχείο της διασταύρωσης δύο ιδιοτήτων σημειώνουμε τον αριθμό των αντικειμένων (=ατόμων) που παρουσιάζουν συγχρόνως τις δύο αυτές ιδιότητες. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ

6 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ BURT) - 1

7 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ BURT) - 2

8 Οι λογικοί πίνακες (0-1) συνδυάζονται άμεσα με τους πίνακες συμπτώσεων και τους πίνακες Burt, όπου διασταυρώνονται το σύνολο των ιδιοτήτων μεταξύ τους. Στο στοιχείο της διασταύρωσης δύο ιδιοτήτων σημειώνουμε τον αριθμό των αντικειμένων (=ατόμων) που παρουσιάζουν συγχρόνως τις δύο αυτές ιδιότητες. Στις διασταυρώσεις των ίδιων μεταβλητών, μέσα σε γενικευμένους πίνακες Burt, εκτός της κυρίας διαγωνίου υπάρχουν μόνο μηδενικά. Συμμετρία ως προς την κύρια διαγώνιο (SPO2,MAR2)=(MAR2,SPO2)

9 Δημιουργία Λογικού πίνακα (0 -1) και πίνακα BURT Αρχικός Πίνακας Δεδομένων α/αΧΥ Πόσα άτομα περιλαμβάνει το δείγμα μας; Πόσες ερωτήσεις περιέχει το ερωτηματολόγιο; Πόσες μεταβλητές υπάρχουν; Ποιες και πόσες οι κωδικοποιήσεις;

10 Χ 1 2 Υ Ο λογικός πίνακας (0-1) θα περιέχει 5 στήλες (κωδικοποιήσεις) και 5 γραμμές. α/αΧ1Χ2Υ1Υ2Υ Z (5 x 5)

11 όπου Z’ ο ανάστροφος του πίνακα Z, δηλαδή του λογικού πίνακα (0-1). Στοιχείο (1,1)  άθροισμα γινομένων 1 ης γραμμής με την 1 η στήλη Στοιχείο (5,5)  άθροισμα γινομένων 5 ης γραμμής με την 5 η στήλη

12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ # 4

13 FYL1FYL2LIP1LIP2SYS1SYS2KAT1KAT2AGR1AGR2AGR3PRO1PRO2PRO3 FYL FYL LIP LIP SYS SYS KAT KAT AGR AGR AGR PRO PRO PRO Πώς ερμηνεύουμε τον πίνακα Burt;

14 Ερμηνεία πίνακα Burt – Ερμηνεία κύριας διαγωνίου (1) Διαπιστώνεται ότι 4 από τους 10 (40%) ερωτηθέντες είναι άντρες (FYL1) ενώ οι υπόλοιποι 6 (60%) είναι γυναίκες (FYL2). Το 50% των ερωτηθέντων (5/10) απάντησαν ότι αγοράζουν φρέσκο γάλα με λίγα λιπαρά (LIP1) ενώ το υπόλοιπο 50% με πολλά λιπαρά (LIP2). … FYL1FYL2LIP1LIP2SYS1SYS2KAT1KAT2AGR1AGR2AGR3PRO1PRO2PRO3 FYL FYL LIP LIP SYS SYS KAT KAT AGR AGR AGR PRO PRO PRO

15 Ερμηνεία πίνακα Burt – Ερμηνεία κύριας διαγωνίου (2) Επίσης διαπιστώνεται ότι 6 από τους 10 (60%) πίνουνε γάλα 1-2 φορές την ημέρα (KAT1) ενώ οι υπόλοιποι 4 (40%) πίνουνε γάλα πάνω από 3 φορές την ημέρα (KAT2). Με τον ίδιο τρόπο ερμηνεύουμε τα στοιχεία που βρίσκονται επάνω στην κύρια διαγώνιο του πίνακα. FYL1FYL2LIP1LIP2SYS1SYS2KAT1KAT2AGR1AGR2AGR3PRO1PRO2PRO3 FYL FYL LIP LIP SYS SYS KAT KAT AGR AGR AGR PRO PRO PRO

16 Ερμηνεία πίνακα Burt – Ερμηνεία υπόλοιπου πίνακα (1) Α’ τρόπος (ερμηνεία κατά στήλες): Το 75% των γυναικών (4 στις 6) (FIL2) αγοράζουν τη μεγάλη συσκευασία (SYS2). B’ τρόπος (ερμηνεία κατά γραμμές): Το 80% (4 στους 5) από αυτούς που αγοράζουν τη μεγάλη συσκευασία (SYS2), είναι γυναίκες (FIL2). FYL1FYL2LIP1LIP2SYS1SYS2KAT1KAT2AGR1AGR2AGR3PRO1PRO2PRO3 FYL FYL LIP LIP SYS SYS KAT KAT AGR AGR AGR PRO PRO PRO

17 Ερμηνεία πίνακα Burt – Ερμηνεία υπόλοιπου πίνακα (2) Α’ τρόπος (ερμηνεία κατά στήλες): Από αυτούς που αγοράζουν τη μεγάλη συσκευασία (SYS2) 4 στους 5 (80%) αγοράζουν γάλα κάθε εβδομάδα (AGR1). B’ τρόπος (ερμηνεία κατά γραμμές): Το 80% (4 στους 5) αυτών που αγοράζουν γάλα κάθε εβδομάδα (AGR1), αγοράζουν τη μεγάλη συσκευασία (SYS2). Συνήθως ερμηνεύουμε τα στοιχεία των πινάκων Burt κατά στήλες FYL1FYL2LIP1LIP2SYS1SYS2KAT1KAT2AGR1AGR2AGR3PRO1PRO2PRO3 FYL FYL LIP LIP SYS SYS KAT KAT AGR AGR AGR PRO PRO PRO


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ # 3. ερωτηματολόγιο  n=10 οι ερωτώμενοι, m=9 οι ερωτήσεις  κάθε ερώτηση έχει τουλάχιστον δύο κλάσεις (ή διαβαθμίσεις)  η 9η ερώτηση πολλαπλής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google