Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Παράσταση Πληροφοριών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Παράσταση Πληροφοριών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Παράσταση Πληροφοριών  0,1 bits  Επίπεδα δομών πληροφοριών Βασικές δομές Ανώτερες δομές  Είδη πληροφοριών Αριθμητικές Αλφαριθμητικές  Αριθμητικά συστήματα υπολογιστών  Αριθμητική ακρίβεια (μήκος λέξης)  Βάση β (έχει β διαφορετικά ψηφία, 0,...,β-1) Σταθερή Μικτή  Είδη συστημάτων Πλήρες σύστημα χωρίς πλεονασμούς Σύστημα με πλεονασμούς Μη πλήρες σύστημα Θεσιακό – Μη θεσιακό σύστημα Θα μιλήσουμε μόνο για τα συμβατικά θεσιακά πλήρη συστήματα

2 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 2 Αρχικές έννοιες  Μέτρηση, Απαρίθμηση  Αριθμητικά συστήματα βάσης 1,2,3,5,7,8,10,12,16,24,30,60,360 κλπ  Τι είναι ο υπολογιστής; Πληροφορίες, δεδομένα Διεργασία Πληροφορίες δεδομένα Διαφύλαξη Επεξεργασία Μετάδοση  Είδη υπολογιστών – ακρίβεια υπολογισμών Ψηφιακοί Αναλογικοί Υβριδικοί

3 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 Συμβατικά αριθμητικά συστήματα βάσης  Σταθερή βάση β, χωρίς πλεονασμούς, θεσιακά, πλήρη.  Σύνολο ψηφίων: {0,1,..., β-1}  Παράσταση: Ν β =(a n-1 a n-1 … a 2 a 1 a 0, a -1 a -2 … a -k ) β  Συντελεστές βαρύτητας θέσης:  Μέγεθος: Μ= a n-1 β n-1 + a n-1 β n-2 … a 2 β 2 + a 1 β 1 + a 0, a -1 β -1 + a -2 β -2 + … +a -k β -k  Συνήθεις βάσεις: Δυαδικό, οκταδικό, δεκαδικό, δεκαεξαδικό  Δυαδικό: Αξιοπιστία Κόστος / απόδοση  Βέλτιστη βάση β = e = 2,71828 μέγεθος Μ= β n, κόστος Κ=c n β, οπότε Κ=c lnM β/lnβ, και dK/dβ= c lnM (lnβ-1)/(lnβ) 2 η παράγωγος μηδενίζεται για β=e και η 2η παράγωγος είναι αρνητική  Εσωτερικές παραστάσεις Παράσταση σταθερής υποδιαστολής Παράσταση κινητής υποδιαστολής Παράσταση BCD

4 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 4 ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ X i Y i C i S i C i+1 D i C i

5 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ - ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ X i Y i P i ΔΙΑΙΡΕΣΗ X i Y i D i

6 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 6 Μετατροπή βάσης στα συμβατικά συστήματα α. Ακέραιος 1. Διαδοχικές διαιρέσεις του Ν με το Β (πράξεις στο β) τα ψηφία προκύπτουν ως το υπόλοιπο διαίρεσης Α i = [...[[N/B]/B].../B] mod B, με [x/y] το ακέραιο πηλίκο Τυπική περίπτωση η μετατροπή από το δεκαδικό σε άλλη βάση 2. Διαδοχικοί πολλαπλασιασμοί των ψηφίων του Ν με το β (πράξεις στο Β) η παράσταση στη βάση Β προκύπτει σαν αποτέλεσμα Τυπική περίπτωση η μετατροπή στο δεκαδικό από άλλη βάση

7 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 7 Ακέραιοι Repeat begin Q = [N/B] P = N-QxB comment το Q είναι το πηλίκο και P το υπόλοιπο write το P ψηφίο Ν = Q end Until Q=0 begin N=0 for i= n-1 by -1 to 0 do N = N*β+ α i end for end

8 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Μετατροπή βάσης στα συμβατικά συστήματα β. Κλασματικός 1. Διαδοχικοί πολλαπλασιασμοί με Β (πράξεις στο β) 2. Διαδοχικές διαιρέσεις με β (πράξεις στο Β) 3. Από βάση β στη βάση β Ομάδες κ ψηφίων

9 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 9 Κλασματικοί For i=1 to m do begin N = N*B A -i =[N] write A -i N = N -A -i comment N -A -i είναι το κλασματικό μέρος end end for Begin N = 0 for i = n by -1 to 1 do N = (N + α -i )/β end

10 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 10 Μετατροπή από Δεκαδικό σε Δυαδικό 1η μέθοδος : πράξεις στο δεκαδικό π.χ. 132,82 => , , x 2 LSB ), MSB ), MSB ), ),12 2 0),24 2 0),48 2 0),96 LSB 2 1),92.

11 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών = (1x x10 + 2) = (1x ) = (1x ) x x Μετατροπή από Δεκαδικό σε Δυαδικό 2η μέθοδος : πράξεις στο δυαδικό 1/2

12 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών (2/10) , … 1000, (+10/10) , Μετατροπή από Δεκαδικό σε Δυαδικό 2η μέθοδος : πράξεις στο δυαδικό 2/2

13 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 13 Παράσταση αρνητικών αριθμών Προσημασμένο μέτρο  Προσημασμένο μέτρο (ΠΜ)  Π.χ. Για Χ = +(101) 10 = ( ) 2 το -(101) 10 = ( ) 2  Έστω

14 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 14 Παράσταση αρνητικών αριθμών 1-Συμπλήρωμα 1.Γενικά (β-1)-συμπλήρωμα ( (β-1)-Σ )  Στην περίπτωση του 1-Συμπλήρωμα ενός ακεραίου δυαδικού αριθμού αρκεί να κάνουμε τα 0 => 1 και τα 1 => 0.  Π.χ. Για Χ = +(101) 10 = ( ) 2 το -(101) 10 = ( ) 2

15 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 15 Παράσταση αρνητικών αριθμών 2-Συμπλήρωμα  Γενικά β-συμπλήρωμα ( β-Σ )  Στην περίπτωση του 2-Συμπλήρωμα ενός ακεραίου δυαδικού αριθμού αρκεί στην παράσταση 1-Σ να προσθέσουμε μια μονάδα  Π.χ. Για Χ = +(101) 10 = ( ) 2 το -(101) 10 = ( ) 2

16 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 16 Παράδειγμα παράστασης ακεραίων στα τρία συστήματα για υπολογιστή των 8-bits

17 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 17 Πράξεις στο 2 - Σ x +y α) x  0, y  0 x + y = |x| + |y| β) x < 0, y < 0 x + y = 2 n - |x| + 2 n - |y| = 2 n + 2 n - (|x| + |y|) γ) x  0, y < 0 2 n + (|x| - |y|) για |x|  |y| x + y = |x| + 2 n - |y| = { 2 n – (|y| - |x|) για |x| < |y| Κανόνας: Το ψηφίο υπερχείλισης αγνοείται

18 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 18 Πράξεις στο 1 - Σ x + y α) x  0, y  0 x + y = |x| + |y| β) x < 0, y < 0 x + y = 2 n - |x| n - |y| - 1 = 2 n + [2 n - (|x| + |y|) - 1] - 1 γ) x  0, y < 0 2 n + [|x| - |y|] – 1 για |x|  |y| x + y = |x| + 2 n - |y| - 1 = { 2 n – [|y| - |x|] – 1 για |x| < |y| Κανόνας: Το ψηφίο υπερχείλισης προστίθεται στο τέλος

19 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 19 Παράδειγμα 2-Σ 1-Σ ) ) ) )  89{  39{ Σ 1-Σ

20 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 20 Παράσταση κινητής υποδιαστολής _ (m, e) => A = m * β e m = κλασματικό μέρος mantissa e = εκθέτης exponent m, e προσημασμένος δυαδικός αριθμός β βάση β = 2 κ ( 2, 8, 16 ) Παράγοντες η βάση Το πλήθος των bits των m και e (p+q+2=n) Προσημασμένη παράσταση των m και e Διάταξη των bits (m s. m -1 m -2 …. m -p, e s e q-1 … e 1 e 0 )

21 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 21 απλής ακρίβειας - διπλής ακρίβειας Το πλήθος bits του m καθορίζει την ακρίβεια Το πλήθος bits του e καθορίζει το εύρος τιμών (σε συνάρτηση με τη βάση β) Κανονικοποίηση – Κανανικοποιημένη μορφή Μετατόπιση του εκθέτη (2 – Σ) 2 q = σταθερό μετατόπισης q = e 10 10…0 00…0 011…1 e 2-Σ 00…0 10…0 111…1 e μ Παράσταση κινητής υποδιαστολής

22 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 22 Παράσταση κινητής υποδιαστολής Εύρος τιμών 0

23 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 23 BCD - κώδικες 16! / (16-10)! 2.9 x διαφ. 4-ψήφιοι / 384 7,6 x 10 7 κώδικες  Βάρη Θετικά αρνητικά Υπερ-3Gray από

24 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 24 Αυτοσυμπληρωμένος Αβαρής BCD αριθμητική ΠΜ, 9-Σ, 10-Σ 795 Διόρθωση : πρόσθεση 0110 στις θέσεις που 1683 είναι μεταξύ A-F ή δημιούργησαν κρατούμενα BCD - κώδικες

25 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 25 BCD κώδικες

26 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 26 Κώδικας ASCII

27 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 27 Κώδικας Holerith

28 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 28 O 8-bit κώδικας EBCDIC


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ. Χαλάτσης, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Παράσταση Πληροφοριών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google