Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου Πληροφορικής: Πρώτες εμπειρίες και συμπεράσματα. Τ.Καράκιζα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής νομού Δωδεκανήσου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου Πληροφορικής: Πρώτες εμπειρίες και συμπεράσματα. Τ.Καράκιζα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής νομού Δωδεκανήσου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου Πληροφορικής: Πρώτες εμπειρίες και συμπεράσματα. Τ.Καράκιζα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής νομού Δωδεκανήσου

2 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Ίδρυση του θεσμού 1982 με σκοπό την επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση, τη συμμετοχή στην αξιολόγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. (Ν.1304/1982/Α-144)

3 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Σήμερα ο σχολικός σύμβουλος είναι (Φ.353.1/324/105657/Δ1): Διαχειριστής εκπαιδευτικής πολιτικής Προγραμματιστής εκπαιδευτικού έργου Επιμορφωτής Αξιολογητής εκπαιδευτικού έργου Υποστηρικτής της καινοτομίας στη διδακτική

4 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Βασικό στοιχείο η συνεχής φροντίδα και υποχρέωση για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, για υποστήριξη στις καθημερινές διδακτικές ανάγκες, για την ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας σε κάθε μάθημα, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας

5 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Άμεσο μέλημα του νέου σχολικού συμβούλου Να καταγράψει τις συνθήκες του χώρου και του χρόνου δράσης Να κωδικοποιήσει τους άξονες της καθημερινής δραστηριότητας Να διαμορφώσει προτάσεις, ιεραρχώντας τις ανάγκες, μέσα πάντα από το πρίσμα των βασικών αξόνων της δουλειάς του σχολικού συμβούλου.

6 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Καταγραφή χώρου και χρόνου δράσης Συγκέντρωση στοιχείων για: Σχολικές μονάδες Εκπαιδευτικούς Σχολικά εργαστήρια Συγκέντρωση στοιχείων από: ● Διευθύνσεις, Γραφεία ● Διευθυντές σχολικών μονάδων ● Κε.Πλη.Νε.Τ.

7 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Μια απόπειρα αναπαράστασης

8 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Οι άξονες της δράσης – κοιτώντας προς τον εκπαιδευτικό Διδακτικό και παιδαγωγικό έργο Επιστημονικό και επιμορφωτικό έργο Επικοινωνιακό έργο Αξιολογικό έργο Πολιτιστικό έργο

9 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο «Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους, ατομικά ή ομαδικά, με σκοπό την ομαλή πορεία της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης, καθώς και την προώθηση νέων, σύγχρονων διδακτικών μεθόδων» …το σημαντικότερο…

10 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Η πραγματικότητα - οι δυσκολίες Μικρός χρόνος εμπειρίας Προσωπική θεωρία Έλλειψη προτύπων Ανομοιογένεια στελεχών Ανάγκη διαρκούς επικαιροποίησης του διδακτικού αντικειμένου Με τον υπολογιστή ή για τον υπολογιστή;

11 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Ζητούμενα… Γνώση των ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ και δεξιότητα δημιουργικής εφαρμογής Προσέγγιση, ανάλυση, ανα –συνδιαμόρφωση Ρεαλισμός στις προτάσεις χωρίς διδακτισμό Προσωπική έκθεση με δειγματικές διδασκαλίες Ενασχόληση με ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης (ενεργοποίηση, ομάδες, συγκρούσεις, κλπ)

12 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Το επιστημονικό – επιμορφωτικό έργο «Συγκαλούν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής σε συσκέψεις και οργανώνουν ενημερωτικά σεμινάρια Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα. (…). Ως επιμορφωτής των εκπαιδευτικών αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του κλάδου του στην περιοχή ευθύνης του. Συμμετέχει στα επιμορφωτικά προγράμματα των σχολών επιμόρφωσης. Ενθαρρύνει, υποστηρίζει και καθοδηγεί τις ενδοσχολικές προσπάθειες επιμόρφωσης»

13 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Η πραγματικότητα – οι δυσκολίες Ανάγκη επικαιροποίησης γνώσεων Επιστημονική «εγρήγορση» - «ύπνωση» Πληροφορικός αλφαβητισμός των μαθητών Παιδαγωγική αμηχανία Επαγγελματική ανασφάλεια

14 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Ζητούμενα… Αντιστοιχία με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις Αναγνώριση-ιεράρχιση πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών Σε ανοικτό, αλληλεπιδραστικό ως προς την κοινωνία περιβάλλον Και προς παιδαγωγική, διδακτική Ενθάρρυνση και στήριξη επιστημονικών, επιμορφωτικών πρωτοβουλιών.

15 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Το επικοινωνιακό έργο Επικοινωνία με εκπ/κούς, διοίκηση, γονείς, φορείς Προσωπικά + Ηλεκτρονικά (e-mail, forum κλπ) + Ανάγκη για επικοινωνιακές δεξιότητες…

16 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Ζητούμενα… (1) Να ακούει, να βλέπει, να παρατηρεί, να αφουγκράζεται Να εμπιστεύεται, να σέβεται όχι μόνο λεκτικά, να αναδεικνύει, να ενισχύει. Να συμπορεύεται για να βρίσκει διορθωτικές λύσεις Να εγκαθιστά συνθήκες δημοκρατικού, ισότιμου διαλόγου

17 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Ζητούμενα… (2) Να «αντέχει» την κριτική του έργου του, χωρίς να απαξιώνει τον πομπό. Να μην συγκαλύπτει φανερές ή λανθάνουσες συγκρούσεις αλλά και να μην καλλιεργεί με τη στάση και το λόγο του συγκρουσιακή ατμόσφαιρα. Να τοποθετείται με ειλικρίνεια απέναντι σ’ αυτές, και να προσπαθεί με κάθε τρόπο αν όχι να τις επιλύει, τουλάχιστον να τις μετασχηματίζει σε μια άλλη κατάσταση λιγότερο ασταθή. ● Να εξετάζει και να προσαρμόζει τα πράγματα κατά περίπτωση και να μην υποκύπτει στην ευκολία της πανομοιότυπης οδηγίας προς όλους.

18 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Το αξιολογικό έργο «Ο σχολικός σύμβουλος συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Σκοπός εν γένει της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης είναι η επισήμανση αδυναμιών και δυσκολιών στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η παροχή βοήθειας για την αναίρεση τους, η ενίσχυση πρωτοβουλιών και η δημιουργία θετικών κινήτρων στην εκπαίδευση».

19 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Ζητούμενα… (;;;) Να εισάγει προσωπικά την έννοια και τη διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης Να διαμορφώσει κριτήρια για την αξιολόγηση του έργου του σσ/εκπαιδευτικών/μαθητών. Να μπει σε διαδικασίες ανοικτής κρίσης του έργου του από ομάδες συναδέλφων κατά σχολική μονάδα ή βαθμίδα, απεγκλωβίζοντάς τους από τη λογική της κρίσης του προσώπου και εισάγοντας τη λογική της κρίσης του έργου Να προτείνει την εθελοντική λειτουργία ανά σχολική μονάδα ομάδας εκπαιδευτικών της ειδικότητας, όπου θα γίνονται αμοιβαίες παρακολουθήσεις διδασκαλιών και θα ανταλλάσσεται διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία, με στόχο τη συνολική βελτίωση της ομάδας.

20 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Το πολιτιστικό έργο «Οι σχολικοί σύμβουλοι βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους ενθαρρύνουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων του σχολικού έργου, για τον εμπλουτισμό της σχολικής ζωής και την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης (…) Προωθούν και ενισχύουν ερευνητικές προσπάθειες εκπαιδευτικών για τη δημιουργία παιδαγωγικής και επιστημονικής κίνησης στην περιοχή τους».

21 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Ζητούμενα… Συγκρότηση που δεν χαρακτηρίζεται από αυτόνομες τεχνοκρατικές γνώσεις, αλλά κι από αξίες και ιδέες Ευαισθητοποιημένος και όχι εντυπωσιασμένος, συνυπολογίζει αλλά δεν αποδέχεται άκριτα το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα. Παίρνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δράσεων μέσα και έξω από το σχολείο, με σκοπό την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση του κοινωνικού περιβάλλοντος για επίκαιρα/επιστημονικά θέματα. Εμπλουτίζει τη διδασκαλία του με μηνύματα που αποκαλύπτουν και τον άλλο κόσμο πέρα από αυτόν της οθόνης Μιλώντας τον κώδικα της νέας κοινωνικότητας (blogs, chat, κλπ) μπορεί να αποτελέσει ζωντανή επικοινωνιακή γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο των εφήβων και αυτόν του σχολείου.

22 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Συμπεράσματα (1) Ο διαρκής επαναπροσδιορισμός της θέσης και των ορίων δράσης Υπό αυτές τις συνθήκες είναι δυνατόν να δημιουργείται μια κατάσταση ρευστή, που μπορεί να προκαλεί ανασφάλεια αλλά και που δεν μπορεί παρά να λαμβάνεται υπόψη ως στοιχείο της δράσης και να ξεπερνιέται στο βαθμό του δυνατού, ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της δράσης.

23 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Συμπεράσματα (2) Ο προσανατολισμός στο σημαντικό: τι πραγματικά συμβαίνει, τι διακινείται, τι διακυβεύεται μέσα στη σχολική τάξη-μήτρα. Πεδία δράσης: Προσωπική και κατά περίπτωση ενασχόληση με τις ειδικές διδακτικές τεχνικές της πληροφορικής, ανάπτυξη δεξιοτήτων του νεοδιόριστου ειδικά εκπαιδευτικού ώστε να αντιλαμβάνεται και να αποκωδικοποιεί τα μηνύματα, βιωματική εκπαίδευση του εκπαιδευτικού μέσα από σεμινάρια ώστε να επιλύει συγκρούσεις και να γίνεται υποκινητής οδηγός και συνεργάτης. Στόχος;

24 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Συμπεράσματα (3) Οι μεταβάσεις και οι αντιφάσεις: Έχουν δίκιο οι εκπαιδευτικοί; Ρεαλισμός ή Ουτοπία; Είμαστε και εμείς φορείς του παλιού και του καινούργιου. Με διπλούς συχνά προσανατολισμούς ανάμεσα στο παλιό, δοκιμασμένο και ασφαλές και στο καινούργιο, το περιπετειώδες, που εμπεριέχει κόπο και ρίσκο. Διανύουμε αντιφατικές πορείες, με συνοδοιπόρους τις κοινές με τους συναδέλφους αγωνίες μας και με πυξίδα τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την «εξουσία» που μας παρέχεται.

25 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής Τελικά… …είμαστε κι εμείς μέρος του προβλήματος, κι αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να αποδεχθούμε. Τότε, αν το επιδιώξουμε, μπορούμε ίσως να γίνουμε και μέρος της λύσης.

26 Β΄ Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής


Κατέβασμα ppt "Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου Πληροφορικής: Πρώτες εμπειρίες και συμπεράσματα. Τ.Καράκιζα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής νομού Δωδεκανήσου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google