Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

KA-CAPTCHA: An Opportunity for Knowledge Acquisition on the Web Bruno Norberto da Silva, Ana Cristina Bicharra Garcia Κωνσταντίνα Κατσίγιαννη – Μ843 Στα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "KA-CAPTCHA: An Opportunity for Knowledge Acquisition on the Web Bruno Norberto da Silva, Ana Cristina Bicharra Garcia Κωνσταντίνα Κατσίγιαννη – Μ843 Στα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 KA-CAPTCHA: An Opportunity for Knowledge Acquisition on the Web Bruno Norberto da Silva, Ana Cristina Bicharra Garcia Κωνσταντίνα Κατσίγιαννη – Μ843 Στα πλαίσια του μαθήματος Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη Διδάσκων Δρ.Παναγιώτης Σταματόπουλος

2 Τα περιεχόμενα Το μοντέλο CAPTCHA Που εφαρμόζεται? Πως λειτουργεί ? Τα πλεονεκτήματα KA-CAPTCHA Το μοντέλο Ο στόχος Knowledge modeling Η εμπειρική αξιολόγηση Η διαδικασία Στάδια Αποτελέσματα Συμπεράσματα

3 Το μοντέλο Που εφαρμόζεται? Όπου υπάρχει ανάγκη προστασίας από αυτοματοποιημένες “επιθέσεις” Προστατεύει: τα blogs από comment spam τα free services από registration ( πχ email account registration ) τα online polls κτλ CAPTCHA:Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart

4 Τα πλεονεκτήματα - Χρησιμοποιείται ήδη - Αξιοποιείται περαιτέρω η προσπάθεια των χρηστών να περάσουν το test - Μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήθος διαφορετικών υπηρεσιών στοχεύοντας ευρύτερο ακροατήριο διαφορετικής φύσεως γνώση - δεν στηρίζεται στον αλτρουϊσμό για να πετύχει - δεν χρειάζεται να ξανασχεδιάσουμε το σύστημά μας προκειμένου να είναι ελκυστικό

5 Το μοντέλο Πως λειτουργεί: Το σύστημα τυχαία ακολουθία γραμμάτων ενσωματωμένο θόρυβο και ο πράκτορας καλείται να προσδιορίσει τα κωδικοποιημένα σύμβολα - μαζεύει δεδομένα από δημόσια βιβλιοθήκη - παράγει μια εικόνα με εάν όλες οι απαντήσεις είναι σωστές ο πράκτορας θεωρείται άνθρωπος

6 Το μοντέλο - Παράγει δοκιμές (tests) όπου οι άνθρωποι αναμένεται να περνούν εύκολα αλλά οι υπάρχοντες πράκτορες όχι - Δεν βασίζεται στη μυστικότητα των δεδομένων ή του κώδικά του ο πράκτορας πρέπει να αποτύχει είτε έχει πρόσβαση στα δεδομένα είτε όχι

7 Το μοντέλο Η επέκταση /KA-CAPTCHA Ο CAPTCHA πράκτορας - συνδυάζει στοιχεία και από άλλες πηγές (hypothesis generator) - διαβιβάζει την απάντηση στο Information extracting Agent Ο Information extracting Agent - αναλύει την απάντηση αναζητώντας νέα γνώση - τροφοδοτεί την αρχική βάση γνώσεων

8 Ο στόχος Ο σχεδιασμός ενός CAPTCHA που θα βοηθά στην περιγραφή εικόνων δύσκολο πρόβλημα λόγω: - δεν υπάρχει γενικός αλγόριθμος που να λαμβάνει ως εισαγωγή μια εικόνα και να επιστρέφει έγκυρη κειμενική περιγραφή της - οι εικόνες μπορεί να έχουν περισσότερες από μια έγκυρη περιγραφή - οι περιγραφές από metadata συχνά καταλήγουν σε μη ικανοποιητικές

9 Knowledge modeling υποθέτουμε τη διαθεσιμότητα δημόσιας βάσης γνώσεων εικόνων και πιθανών περιγραφών τους με μόνο Image και Label και τη σημασιολογική σχέση τους Σε κάθε σχέση αποδίδουμε μέτρα: 1) Confidence rank 2) Support rank 1) Confidence rank: πόσο έμπιστο είναι το σύστημα όσον αφορά την περιγραφή του Label για το Image (κατά το χρήστη) Confidence rank Certainty threshold Suspicion threshold Confidence rank > Certainty threshold ορθή περιγραφή εικόνας Confidence rank < Suspicion threshold λανθασμένη περιγραφή εικόνας Ενδιάμεσο περαιτέρω έρευνα

10 Knowledge modeling 2) Support rank: πόσοι χρήστες έχουν συνεισφέρει με μια ένδειξη για την ορθότητα συνδυασμού Label - Image Above Certainty threshold Between Thresholds Below Suspicion threshold Below Support threshold ??? Above Support threshold +?- Support rank Confidence rank Ερμηνεία και των δύο μέτρων + σχέση αληθής - σχέση ψευδής ? απαιτεί περαιτέρω έλεγχο όταν Support threshold > Support rank δεν έχει μελετηθεί από ικανοποιητικό αριθμό χρηστών στόχος: η προστασία από τις διακυμάνσεις της Confidence Support threshold:

11 Η διαδικασία Συμβουλεύεται τη βάση … - συλλέγει τυχαία ένα Label - ανακτά ομάδα Images / γνωρίζει ποια είναι +, -, ? - τις παρουσιάζει στο χρήστη Ο χρήστης υποβάλλει την απάντηση Αν οι απαντήσεις: έχουν λάθος αρνείται πρόσβαση είναι σωστές παρέχεται πρόσβαση θεωρεί όλες τις απαντήσεις σωστές ενημερώνει τα Support και Confidence ranks Εξετάζονται οι απαντήσεις που γνωρίζει

12 Η διαδικασία Ο αριθμός στηλών (#c) και εικόνων ανά στήλη (#i) είναι διαμορφώσιμοι Αν κάποιος πράκτορας προσπαθούσε να περάσει το test με τυχαίες απαντήσεις τότε θα είχε 1 επιτυχές χτύπημα κάθε (#i+1) #c-1 προσπάθειες

13 Η εμπειρική αξιολόγηση 2 ο στάδιο: για την πραγματική χρήση του από εθελοντές έγινε σε 2 φάσεις (1 η και 2 η βάση γνώσεων αντίστοιχα) συμμετείχαν 143 εθελοντές χωρίς να τους δοθούν οδηγίες 1 ο στάδιο: για την παραγωγή βάσεων γνώσης συμμετείχαν 2 εθελοντές χωρίς να τους δοθούν οδηγίες δημιουργήθηκαν 2 βάσεις γνώσεων (101 και 63 εικόνες αντίστοιχα) 3 ο στάδιο: για την αξιολόγηση των στοιχείων συμμετείχαν 2 εθελοντές τους παρουσιάστηκαν όλα τα δεδομένα και κλήθηκαν να κάνουν τις αντιστοιχίες Label-Image

14 Η εμπειρική αξιολόγηση Αποτελέσματα Μετά το 2 ο στάδιο ψευδείς αληθείς ελάχιστα πειστικές Knowledge base 1 Knowledge base 2

15 Η εμπειρική αξιολόγηση Αποτελέσματα Απεικόνιση σχετικά με την επιτυχή έκβαση του test (προσδιορισμός αριθμών προσπαθειών μέσου χρήστη) - knowledge base 1: το 81,48% πέρασε το test - knowledge base 2: το 93,08% πέρασε το test

16 Συμπεράσματα - Τα εμπειρικά αποτελέσματα αποδεικνύουν δυνατότητα εξαγωγής έγκυρης γνώσης από τους χρήστες σταθερότητα στην ικανοποίηση των αναγκών ασφαλείας - Σε γενικές γραμμές αναγνώριση της χαμηλής απόδοσης της προσέγγισης - Μελλοντικές εφαρμογές σχεδιασμό CAPTCHA για απόκτηση γνώσης κοινής λογικής (commonsense knowledge) για ανάπτυξη καλύτερων computation agents σχεδιασμό KA-CAPTCHA που να μπορεί να “λυθεί” και από άτομα με προβλήματα όρασης - Παρούσες εφαρμογές σε εξέλιξη

17 ΕΡωΤήΣεις


Κατέβασμα ppt "KA-CAPTCHA: An Opportunity for Knowledge Acquisition on the Web Bruno Norberto da Silva, Ana Cristina Bicharra Garcia Κωνσταντίνα Κατσίγιαννη – Μ843 Στα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google