Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 1. Έννοια – Βασική ιδέα l Σαφής η ευνοϊκή επιρροή της θλιπτικής αξονικής δυνάμεως. l Σκεφτόμαστε λοιπόν να βρούμε τρόπους εισαγωγής θλιπτικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 1. Έννοια – Βασική ιδέα l Σαφής η ευνοϊκή επιρροή της θλιπτικής αξονικής δυνάμεως. l Σκεφτόμαστε λοιπόν να βρούμε τρόπους εισαγωγής θλιπτικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 1. Έννοια – Βασική ιδέα l Σαφής η ευνοϊκή επιρροή της θλιπτικής αξονικής δυνάμεως. l Σκεφτόμαστε λοιπόν να βρούμε τρόπους εισαγωγής θλιπτικών δυνάμεων προσδοκώντας βελτίωση της καμπτικής συμπεριφοράς του σκυροδέματος. l Ωραία! Με ποιόν τρόπο όμως; (Εδώ αρχίζουμε ως Μηχανικοί να «μηχανευόμαστε» λύσεις) l Τεντώνουμε το χάλυβα και για να τον κρατήσουμε τεντωμένο χρειαζόμαστε ένα σώμα αντιδράσεως. Αυτό το σώμα τώρα θα είναι υπό θλίψη (όπως επιθυμούμε).

2 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Καλά όλα αυτά, αλλά τι κερδίζουμε; l Αποφυγή (ή περιορισμός σε επιθυμητά επίπεδα) της ρηγματώσεως → επιτελεστικότητα ↑ - ανθεκτικότητα ↑ l Για την ίδια διατομή, αύξηση της φέρουσας ικανότητας και μείωση παραμορφώσεων l Για την ίδια ένταση, μείωση διατομής (μείωση ιβ) 1. Έννοια – Βασική ιδέα

3 2. Μεθόδοι επιβολής της προεντάσεως ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 2.1. Το μέσον → ΧΑΛΥΒΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ f YK ≈ 1500 MPa 7- κλωνα συρματόσχοινα* Ράβδοι Σύρματα * Η πλέον συνήθης μορφή σήμερα

4 2.2.Οι Μέθοδοι εφαρμογής ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 2.2.1.Τάνυση πριν από τη σκλήρυνση (προεντεταμένη κλίνη)

5 2.3.Η μέθοδος ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 2.3.1.Τάνυση μετά τη σκλήρυνση

6 Χαρακτηρισμός προεντάσεως εν σχέσει προς: 3.1Κατάσταση σκυροδέματος κατά την τάνυση α.Πριν από τη σκλήρυνση (προεντεταμένη κλίνη – προκατασκευή) β.Μετά τη σκλήρυνση 3.2Επιτρεπόμενη τάση εφελκυσμού στην Ο.Κ.Λ. α.Πλήρης προένταση (full prestressing) Μηδενικός εφελκυσμός (απόθλιψη) β.Περιορισμένη προένταση (limited prestressing) Μηδενικός εφελκυσμός από τις «οιονεί» μόνιμες δράσεις Περιορισμένος εφελκυσμός ( { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/12/3647517/slides/slide_6.jpg", "name": "Χαρακτηρισμός προεντάσεως εν σχέσει προς: 3.1Κατάσταση σκυροδέματος κατά την τάνυση α.Πριν από τη σκλήρυνση (προεντεταμένη κλίνη – προκατασκευή) β.Μετά τη σκλήρυνση 3.2Επιτρεπόμενη τάση εφελκυσμού στην Ο.Κ.Λ.", "description": "α.Πλήρης προένταση (full prestressing) Μηδενικός εφελκυσμός (απόθλιψη) β.Περιορισμένη προένταση (limited prestressing) Μηδενικός εφελκυσμός από τις «οιονεί» μόνιμες δράσεις Περιορισμένος εφελκυσμός (

7 3.3Βαθμός συνάφειας χάλυβα - σκυροδέματος α.Με άμεση συνάφεια (προεντεταμένη κλίνη) β.Με μεταγενέστερη αποκατάσταση συνάφειας (τσιμεντένεμα) γ.Χωρίς συνάφεια 3.4Θέση του τένοντα ως προς το προεντεινόμενο μέλος α.Εσωτερική προένταση β.Εξωτερική προένταση ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 3.Ονοματολογία - Ορισμοί

8 l Η διατήρηση των διατομών υπό θλίψη (ή υπό ανεκτό εφελκυσμό σε μικρό τμήμα), επιτρέπει να θεωρούνται οι διατομές ως ομογενείς και συνεπώς για στάθμες εντάσεως (ή και εξωτερικής φορτίσεως) για τις οποίες δεν έχουμε παραβίαση της συνθήκης αυτής, η ένταση των διατομών θα αποδίδεται από τις σχέσεις της Τεχνικής Μηχανικής, δηλαδή: ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 4.Καμπτοδιατμητική συμπεριφορά προεντεταμένων μελών ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΩΡΑ ΝΑ ΞΑΝΑΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

9 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 4.Καμπτοδιατμητική συμπεριφορά προεντεταμένων μελών α.Η απαίτηση για την μη ανάπτυξη ρηγματώσεως περιορίζεται για στάθμες εξωτερικής εντάσεως οι οποίες προκύπτουν από τις χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων (Οριακή Κατάσταση Λειτουργίας – Ο.Κ.Λ.) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ β.Στο Π/Σ έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα η Ο.Κ.Λ., η οποία είναι συνήθως και η καθοριστική γ.Στην Ο.Κ.Α. δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ Π/Σ και Σ/Σ

10 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Σε κάθε στιγμή της χρονοϊστορίας φορτίσεως πρέπει οι αναπτυσσόμενες τάσεις να είναι μικρότερες από τις επιτρεπόμενες τάσεις Επιτρεπόμενη τάση ≈Ποσοστό της αντίστοιχης αντοχής 5.Η λογική των ελέγχων Π/Σ (Ο.Κ.Λ.) (π.χ. σ C,C = 0.4 f CK ) 5.1

11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 1. Στο Π/Σ είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την χρονοϊστορία της εμφανίσεως ή της επιβολής των εξωτερικών δράσεων 2. Κάθε «δράση» δημιουργεί ένταση στην οποία οι διατομές αποκρίνονται με την ανάπτυξη τάσεων σύμφωνα με τα μηχανικά χαρακτηριστικά (Α, J, W κλπ) που διαθέτει η διατομή την στιγμή της επιβολής της δράσεως 3. Στο Π/Σ η μεταβολή των μηχανικών χαρακτηριστικών είναι και πιο συχνή και πιο σημαντική απ’ ότι στο Σ/Σ. Παραδείγματα τέτοιων μεταβολών ακολουθούν. 5.Η λογική των ελέγχων Π/Σ (Ο.Κ.Λ.) 5.2

12 Έμμεσες αλλαγές ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Σημείωση: σε φάση Προμελέτης, είναι επιτρεπτό να αμελούνται οι διαφορές μεταξύ n και i και αντί των ακριβών τιμών να χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά της γεωμετρικής διατομής 5.Η λογική των ελέγχων Π/Σ (Ο.Κ.Λ.) 5.3

13 Άμεσες αλλαγές ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Στο προεντεταμένο κάνουμε επαλληλία τάσεων και ΟΧΙ επαλληλίες εντάσεων, δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε ότι: σ g 1 +g 2 = σ g 1 + σ g 2 (γιατί;) Αρκετά συχνά στη γεφυροποιία (αλλά και στα οικοδομικά) χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα στοιχεία τα οποία συμπληρώνονται με στοιχεία επί τόπου π.χ. 5.Η λογική των ελέγχων Π/Σ (Ο.Κ.Λ.) 5.4


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 1. Έννοια – Βασική ιδέα l Σαφής η ευνοϊκή επιρροή της θλιπτικής αξονικής δυνάμεως. l Σκεφτόμαστε λοιπόν να βρούμε τρόπους εισαγωγής θλιπτικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google