Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι δρόμοι μετά το Γυμνάσιο…

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι δρόμοι μετά το Γυμνάσιο…"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι δρόμοι μετά το Γυμνάσιο…
1

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓ. ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Γεώργιος Κομιώτης & Θωμάς Τρούπκος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓ. ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 4ου Γυμνασίου Πύργου Συντονιστές: Γεώργιος Κομιώτης & Θωμάς Τρούπκος

3 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας
1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών 2. Συγκρότηση ομάδας μαθητών 3. ∆ιερεύνηση επιθυμιών - αναγκών - ενδιαφερόντων 4. Επιλογή θέματος 5. Καθορισμός σκοπών - στόχων 6. Προγραμματισμός ενεργειών 7. Μέθοδοι εφαρμογής - Πρακτικές 8. Αλληλοενημέρωση υποομάδων και ανατροφοδότηση 9. Παρουσίαση του προγράμματος - ∆ιάχυση αποτελεσμάτων 10. Τελική Αξιολόγηση Αγωγή Σταδιοδρομίας: Η γέφυρα μεταξύ του σχολείου και του κόσμου της εργασίας Κύριος σκοπός της Αγωγής Σταδιοδρομίας είναι η στήριξη των μαθητών στην προσπάθειά τους να διερευνήσουν θέματα που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους και να πάρουν σχετικές αποφάσεις, οι οποίες θα τους ικανοποιούν και θα είναι κάθε φορά αντίστοιχες με τα προσωπικά τους κριτήρια, τις προτεραιότητες και τις ιεραρχήσεις τους. Τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, που συντονίζονται από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ, υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων, και δίνουν έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον, στην οικονομική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας, στις εργασιακές σχέσεις, στην ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης-απασχόλησης και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για διαχείριση της σταδιοδρομίας, της αυτογνωσίας, της κριτικής πληροφόρησης κ.ά.

4 Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΛ Γενικό Λύκειο ΕΠΑΛ Επαγγελματικό Λύκειο ΟΑΕΔ Σ.Ε.Κ. Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ

5 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Στην Ελλάδα η εκπαίδευση για παιδιά από 6 έως 15 ετών είναι υποχρεωτική. Στο τέλος της Γ΄ Γυμνασίου, απονέμεται το Απολυτήριο Γυμνασίου. Μπορείς να επιλέξεις να εργασθείς, είτε να συνεχίσεις την εκπαίδευσή σου. Συνεχίζοντας την εκπαίδευσή σου μπορείς να πας σε : Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Επαγγελματικό Λύκειο Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Άλλες σχολές για απόφοιτους Γυμνασίου

6 Μέσα από το θέμα του προγράμματος θα πρέπει οι μαθητές :
1. ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2. ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ- ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 3. ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.

7 Νέο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο
Η φοίτηση διαρκεί 3 χρόνια Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής, ανάλογα με την Τάξη και την Ομάδα Προσανατολισμού.

8 Το Γενικό Λύκειο είναι Σχολείο Γενικής Παιδείας στο οποίο η φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική.
Στην ίδια κατηγορία ανήκουν τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια. Στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις , φοιτούν απόφοιτοι των αντίστοιχων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων. Υπάρχουν τα: Καλλιτεχνικό Γέρακα για την Π.Ε. Αττικής Καλλιτεχνικό Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για την Π.Ε. Θεσσαλονίκης Καλλιτεχνικό Ηρακλείου Κρήτης για την Π.Ε. Ηρακλείου Νέο Λύκειο

9 Μαθήματα Α΄ Τάξη Γενικής παιδείας , 35 ώρες
Μαθήματα Α΄ Τάξη Γενικής παιδείας , 35 ώρες Ελληνική γλώσσα Αρχαία ελληνική γλώσσα & γραμματεία 5 ώρες Νέα ελληνική γλώσσα & γραμματεία ώρες Νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία ώρες Μαθηματικά Άλγεβρα ώρες Γεωμετρία ώρες Φυσικές Επιστήμες Φυσική ώρες Χημεία ώρες Βιολογία ώρες

10 Α΄ Τάξη Ιστορία ώρες Πολιτική παιδεία (Οικονομία , Πολιτικοί θεσμοί & Δίκαιο , Κοινωνιολογία) ώρες Θρησκευτικά ώρες Ερευνητική εργασία (δεν εξετάζεται γραπτά) 2 ώρες Ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) 2ώρες Φυσική αγωγή ώρες

11 Α΄ Τάξη Επιλογή 2 ώρες ( επιλέγω ένα μάθημα) Εφαρμογές Πληροφορικής ή
Α΄ Τάξη Επιλογή 2 ώρες ( επιλέγω ένα μάθημα) Εφαρμογές Πληροφορικής ή Γεωλογία & διαχείριση Φυσικών Πόρων Ελληνικός & Ευρωπαϊκός πολιτισμός Καλλιτεχνική παιδεία

12 Μαθήματα Β΄ Τάξης 30 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας 5 ώρες μαθήματα προσανατολισμού
Ελληνική γλώσσα 6 ώρες (Αρχαία, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία από 2 ώρες) Μαθηματικά 5 ώρες (Άλγεβρα 3 ώρες, Γεωμετρία 2 ώρες) Φυσικές επιστήμες 6 ώρες (Φυσική , Χημεία, Βιολογία, από 2 ώρες)

13 Β΄ Τάξη Εισαγωγή στις αρχές Η/Υ 1 ώρα Ιστορία 2 ώρες Φιλοσοφία 2 ώρες
Β΄ Τάξη Εισαγωγή στις αρχές Η/Υ ώρα Ιστορία ώρες Φιλοσοφία ώρες Πολιτική παιδεία (οικονομία, δίκαιο, κοινωνιολογία) 2ώρες Θρησκευτικά ώρες Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) Ερευνητική εργασία (δεν εξετάζεται γραπτά) 1ώρα Φυσική αγωγή ώρα

14 Μαθήματα προσανατολισμού
Μαθήματα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 3 ώρες Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών ώρες (Κοινωνιολογία, Οικονομική & Πολιτική Επιστήμη) Θετικών Σπουδών Φυσική ώρες Μαθηματικά ώρες

15 Μαθήματα Γ΄ Τάξης Μαθήματα Γενικής Παιδείας 14 ώρες
Μαθήματα Γ΄ Τάξης Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ( Νέα Ελληνική Γλώσσα ώρες Λογοτεχνία ) ώρες Εισαγωγή στις αρχές Η/Υ ώρες Ιστορία ώρες Θρησκευτικά ώρα Ξένη Γλώσσα ( Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 ώρες Φυσική Αγωγή ώρα

16 3 Ομάδες Προσανατολισμού
3 Ομάδες Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών

17 Μαθήματα ομάδων Προσανατολισμού
Μαθήματα ομάδων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Αρχαία, Λατινικά, Ιστορία) Θετικών Σπουδών (Φυσική, Μαθηματικά ή Βιολογία, Χημεία) Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Παιδαγωγικών Σπουδών (Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Αρχές Οικονομικών Επιστημών ή Αρχές Φυσικών Επιστημών, Στοιχεία Κοινωνικών Επιστημών & Πολιτικών Επιστημών ή Ιστορία

18 Επιστημονικά Πεδία 1) Ανθρωπιστικών & Νομικών Σπουδών
Επιστημονικά Πεδία 1) Ανθρωπιστικών & Νομικών Σπουδών 2) Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών 3) Επιστημών Υγείας 4) Οικονομικών, Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών 5) Παιδαγωγικών Επιστημών

19 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο
Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο Ανθρωπιστικών σπουδών, Νομικές Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα &Γραμματεία 10 ώρες Λατινικά ώρες Ιστορία ώρες

20 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών
Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 6 ώρες Μαθηματικά ώρες Φυσική ώρες Χημεία ώρες

21 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο
Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο Επιστήμες Υγείας Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 6 ώρες Φυσική ώρες Χημεία ώρες Βιολογία ώρες

22 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο Κοινωνικές & Πολιτικές
Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές & Πολιτικές Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ώρες Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής ώρες Αρχές Οικονομίας ώρες Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτ. Επιστημών 6 ώρες

23 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο
Παιδαγωγικών Επιστημών Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 6 ώρες Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 8 ώρες Αρχές Φυσικών επιστημών ώρες Ιστορία ώρες

24 Προαγωγή Το 50% των θεμάτων είναι από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας & ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο Το υπόλοιπο 50% επιλέγεται από τον διδάσκοντα Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα

25 Προϋπόθεση για προαγωγή Α΄ Τάξη
Προϋπόθεση για προαγωγή Α΄ Τάξη 1) Γενικός βαθμός ίσος ή ανώτερος του 10 2) Μ.Ο. γραπτής & προφορικής βαθμολογίας Ελληνικής γλώσσας & Μαθηματικών (σε κάθε διακριτό αντικείμενο) τουλάχιστον 10 & τουλάχιστον 08 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα Επανάληψη φοίτησης εάν δεν πληροί τα 2 πρώτα Εάν δεν πληροί το 2 παραπέμπεται σε επανεξέταση

26 Παράδειγμα μαθητή Α΄ Τάξης
Παράδειγμα μαθητή Α΄ Τάξης Μ.Ο. Μαθημάτων Μ.Ο. Άλγεβρα Παραπέμπεται στην Άλγεβρα

27 Προϋπόθεση για προαγωγή Β΄ Τάξη
Προϋπόθεση για προαγωγή Β΄ Τάξη Α) Γενικός βαθμός ίσος ή ανώτερος του 10 Β) Μ.Ο. Ελληνικής Γλώσσας, Μαθηματικών & μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10 & τουλάχιστον 08 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα Εάν δεν πληροί το Α & Β επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ εάν δεν πληροί το Β παραπέμπεται σε επανεξέταση

28 Παράδειγμα μαθητή Β΄ Τάξη
Παράδειγμα μαθητή Β΄ Τάξη Μ.Ο. Μαθημάτων ,5 Αρχαία ,3 Φυσική(μάθημα ομάδας προσανατολισμού) Παραπέμπεται Αρχαία & Φυσική

29 Παράδειγμα μαθητή Β΄ Τάξη
Παράδειγμα μαθητή Β΄ Τάξη Μ.Ο. μαθημάτων ,4 Επαναλαμβάνει τη τάξη

30 Απολυτήριες εξετάσεις Γ΄ Τάξη
Απολυτήριες εξετάσεις Γ΄ Τάξη Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία (ενιαίο μάθημα με θέματα 60% γλώσσα & 40% λογοτεχνία ) Αρχές Η/Υ Θρησκευτικά Ιστορία Ξένη γλώσσα 3 μαθήματα από την ομάδα προσανατολισμού

31 Προϋπόθεση για προαγωγή Γ΄ Τάξη
Προϋπόθεση για προαγωγή Γ΄ Τάξη Α) Γενικός βαθμός ίσος ή ανώτερος του 10 Β) Μ.Ο. Νέας Ελληνικής Γλώσσας & λογοτεχνίας & καθενός από τα μαθήματα της επιλεγείσας ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10 & τουλάχιστον 08 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα Εάν δεν πληροί το Α & Β επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ εάν δεν πληροί το Β παραπέμπεται σε επανεξέταση

32 Βαθμός Προαγωγής (Α & Β τάξης) Βαθμός Απόλυσης (Γ τάξης)
Βαθμός Προαγωγής (Α & Β τάξης) Βαθμός Απόλυσης (Γ τάξης) Βαθμός Προαγωγής Α & Β Τάξης είναι ο Μ.Ο. όλων των γραπτών & προφορικών μαθημάτων Βαθμός Απόλυσης είναι ο Μ.Ο. όλων των γραπτών & προφορικών μαθημάτων

33 Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια διεξάγονται μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο

34 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Προσμετράται ο Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης & αναπροσαρμόζεται εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των 4 μαθημάτων προσανατολισμού Α Λυκείου* 0.4 Β Λυκείου * 0,7 Γ Λυκείου * 0.9 Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο διά δύο αποτελεί τον Β.Π.Α Το πηλίκο είναι ο πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή

35 Ο Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης είναι ο Πέμπτος βαθμός
Β.Π.Α. = (Α*Ο.4+ Β*Ο,7+ Γ*0.9) / 2 Όπου Α & Β ο βαθμός προαγωγής ,όπου Γ ο βαθμός απόλυσης , αναπροσαρμοσμένοι Μ. Ο. Γραπτών Πανελλαδικών εξετάσεων Μ.Ο. = ( Α+Β+Γ+Δ) / 4 Α,Β,Γ,Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων

36 1Ο Παράδειγμα Βαθμός προαγωγής Α τάξης 15 Βαθμός προαγωγής Β τάξης 14
1Ο Παράδειγμα Βαθμός προαγωγής Α τάξης Βαθμός προαγωγής Β τάξης Βαθμός απόλυσης Γ Τάξης Γραπτοί Βαθμοί 4 πανελλαδικών μαθημάτων 11, 12, 14, 15 Μ.Ο.= ( ) / 4 = 13 Αναπροσαρμογή Α τάξη (μειώνεται 1) Β τάξη ( μένει το ίδιο) Γ τάξη (βελτιώνεται 1 ) μονάδα το μέγιστο όριο) Β.Π.Α. = ( 14*0,4+ 14*0,7 +12*0,9 ) / 2 = 13,1 Το 13,1 είναι ο πέμπτος βαθμός Ο μαθητής θα περάσει με τους βαθμούς 11, 12, 14, 15 & 13,1

37 2ο Παράδειγμα Βαθμός προαγωγής Α τάξης 13 Βαθμός προαγωγής Β τάξης 12
2ο Παράδειγμα Βαθμός προαγωγής Α τάξης Βαθμός προαγωγής Β τάξης Βαθμός απόλυσης Γ Τάξης Γραπτοί Βαθμοί 4 πανελλαδικών μαθημάτων 12, 13, 14, 13 Μ.Ο.= ( ) / 4 = 13 Αναπροσαρμογή Α τάξη (μένει ίδιος αφού είναι ίδιος με Μ.Ο.) Β τάξη (αυξάνεται αφού είναι μικρότερος του Μ.Ο.) Γ τάξη (μένει ίδιος αφού είναι μεγαλύτερος 1 μονάδα) Β.Π.Α. = ( 13*0,4+ 13*0,7 +14*0,9 ) / 2 = 13,45 Το 13,45 είναι ο πέμπτος βαθμός Ο μαθητής θα περάσει με τους βαθμούς 12, 13, 14, 13 & 13,45

38 Συγκεντρωτικά βήματα 1) Υπολογισμός βαθμών προαγωγής Α & Β τάξης & βαθμό απόλυσης Γ τάξης (Μ.Ο. όλων των μαθημάτων) 2)Υπολογισμός Μ.Ο. των 4 μαθημάτων 3)Αναπροσαρμογή βαθμών προαγωγής Α, Β & απόλυσης της Γ τάξης , όπου είναι απαραίτητο 4)Υπολογισμός Βαθμού προαγωγής & απόλυσης 5ος βαθμός

39 Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 50% από τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης δυσκολίας με κλήρωση 50% από κεντρική επιτροπή εξετάσεων Θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης

40 Δεν έχουν καθοριστεί ακόμη
Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα μάθημα ανά Σχολή ή Τμήμα , μετά από πρόταση Σχολής, Τμήματος Η κατανομή των Σχολών & Τμημάτων ανά πεδίο

41

42 Νέο Γενικό Λύκειο

43 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
43

44 Εξετάσεις Πιστοποίησης Ενδοσχολικές Εξετάσεις Ενδοσχολικές Εξετάσεις
Αγορά Εργασίας Α.Ε.Ι. Δίπλωμα Ειδικότητας 4 Α.Τ.Ε.Ι. Εξετάσεις Πιστοποίησης Β΄ Έτος Ειδικότητες Πτυχίο Ειδικότητας 4 Μαθητεία Α΄ Έτος Ειδικότητες Πανελλαδικές Γενικού Λυκείου Πανελλαδικές ΕΠΑΛ Μαθητεία + Εξετάσεις Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Απολυτήριο Γενικού Λυκείου 3 Απολυτήριο ΕΠΑΛ + Πτυχίο Ειδικότητας 3 Πτυχίο Ειδικότητας 3 Ενδοσχολικές Εξετάσεις Ενδοσχολικές Εξετάσεις Γ΄ Έτος Μαθητεία + Εξετάσεις Πιστοποίησης Γ΄ Τάξη Ομάδες Προσανατολισμού Γ΄ Τάξη Ειδικότητες Β΄ Έτος Ειδικότητες Β΄ Τάξη Ομάδες Προσανατολισμού Β΄ Τάξη Τομείς Α΄ Έτος Ειδικότητες Α΄ Τάξη Α΄ Τάξη Ομάδες ΕΠΑ.Λ. Επαγγελματικό Λύκειο Σ.Ε.Κ. Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικό Λύκειο Γυμνάσιο 44

45 Απολυτήριο Γενικού Λυκείου
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ α. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απόφοιτοι Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) β. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 Απόφοιτοι Γ΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Απόφοιτοι Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 Απόφοιτοι τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. ΑΤΕΙ: Πτυχίο Επιπέδου ΑΕΙ: Πτυχίο Επιπέδου 5 45

46 Β’. Επαγγελματικά Λύκεια
Αναλυτική Παρουσίαση ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 46

47 Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)
Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών Τριετής φοίτηση Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών «Τάξη Μαθητείας» Μονοετής φοίτηση 47

48 Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο Τριετής φοίτηση (Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη) Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Τετραετής φοίτηση Τάξεις: Α΄: δύο (2) διδακτικά τετράμηνα Β΄: τρία (3) διδακτικά τετράμηνα Γ΄: τρία (3) διδακτικά τετράμηνα Όριο Ηλικίας ? 20 ≦ Όριο Ηλικίας ≧ 16 48

49 Επαγγελματικό Λύκειο Μαθήματα
Γενικής Παιδείας Τεχνικά-επαγγελματικά Εργαστηριακές ασκήσεις 49

50 ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗ (26 Ειδικότητες) Β΄ ΤΑΞΗ (9 Τομείς 26 Ειδικότητες) Α΄ ΤΑΞΗ 4 Ομάδες Προσανατολισμού - Τομείς) 50

51 Καθορισμός Ομάδων, Τομέων, Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια
Καθορισμός Ομάδων, Τομέων, Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια Α’ Τάξη – 4 Ομάδες Β’ Τάξη – 9 Τομείς Γ’ Τάξη – 26 Ειδικότητες Μηχ/κών εγκαταστάσεων & κατασκευών  Θερμικών Εγκ. & Μηχ. Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Ψύξης αερισμού & κλιματισμού  Οχημάτων  Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού Δομικών έργων Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Πληροφορικής Τεχνολογικών Εφαρμογών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Αυτοματισμού, Εγκαταστάσεων & Δικτύων  Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων Ιατρικών Οργάνων Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Ελέγχου Ρύπανσης & Εγκ. Αντιρύπανσης Διοίκησης & Οικονομίας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχν. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων  Τεχν Εφαρμογών Λογισμικού Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών  Αποθήκης & Συστημάτων Εφοδιασμού Εμπορίας & Διαφήμισης Οικονομίας & Διοίκησης στον Τουρισμό Γεωπονίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Φυτικής Παραγωγής  Ζωικής Παραγωγής Αλιείας& Υδατοκαλλιεργειών Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου Τροφίμων & Ποτών Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Ναυτιλιακά Επαγγέλματα

52 Καθορισμός Ομάδων, Τομέων, Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια
Καθορισμός Ομάδων, Τομέων, Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών Τομέας Πληροφορικής 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Τομέας Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού & κλιματισμού 4. Τεχνικός οχημάτων 5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρονικών & υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων Τεχνικός Αυτοματισμού Τομέας Δομικών Έργων Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής Τομέας περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Τεχνικός Διαχείρισης & Ανακύκλωσης Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης & Συστημάτων Αντιρύπανσης

53 Καθορισμός Ομάδων, Τομέων, Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια
Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης & Οικονομίας Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας 1. Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών 2. Υπάλληλος Αποθήκης & Συστημάτων Εφοδιασμού 3. Υπάλληλος Εμπορίας & Διαφήμισης 4. Υπάλληλος Οικονομίας & Διοίκησης στον Τουρισμό Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής Τεχνικός Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Τεχνικός Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου 5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών 6. Τεχνικός Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Τομέας Πλοιάρχων Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού Τομέας Μηχανικών Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

54 Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού Ομάδας Προσανατολισμού
Α΄ Τάξη ΕΠΑΛ Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Διοίκησης και Οικονομίας ή Γεωπονίας, Τεχνολογίας τροφίμων και Διατροφής ή Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Γενικής Παιδείας 22 Ώρες Ομάδας Προσανατολισμού 13 Ώρες ΣΥΝΟΛΟ 35 Ώρες Επιλογή Ομάδας 54

55 Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Α΄ τάξη ΕΠΑΛ α/α Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες 1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 3 Λογοτεχνία 1 2. Μαθηματικά Άλγεβρα Γεωμετρία 2 22 55

56 Α΄ τάξη ΕΠΑΛ α/α 13 Ώρες 1. Αρχές Μηχανολογίας 4 2.
Μαθήματα Ομ. Προσ. Τεχνολογικών Εφαρμογών 13 Ώρες 1. Αρχές Μηχανολογίας 4 2. Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας 3 3. Τεχνικό Σχέδιο 2 4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή 5. Εφαρμογές Πληροφορικής α/α Μαθήματα Ομ. Προσ. Διοίκησης & Οικονομίας 13 Ώρες 1. Οργάνωση & Διοίκηση 4 2. Αρχές Λογιστικής 3 3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή 2 4. Εφαρμογές Πληροφορικής 56

57 Α΄ τάξη ΕΠΑΛ α/α 13 Ώρες 1. Αρχές Αγροτικής Παραγωγής 3 2.
Μαθήματα Ομ. Προσ. Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής 13 Ώρες 1. Αρχές Αγροτικής Παραγωγής 3 2. Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων 3. Αρχές Επιστήμης της Διατροφής 4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή 2 5. Εφαρμογές Πληροφορικής α/α Μαθήματα Ομ. Προσ. Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 13 Ώρες 1. Ναυτική Τέχνη 2 2. Ναυτιλιακές Γνώσεις 3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου 4. Τεχνικό Σχέδιο 1 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή Εφαρμογές Πληροφορικής 4 57

58 Σύγκριση Μαθημάτων ΕΠΑΛ - ΓΕΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΠΑΛ α/α Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες 1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 3 Λογοτεχνία 1 2. Μαθηματικά Άλγεβρα Γεωμετρία 2 22 4 13 35 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΓΕΛ α/α Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες 1. Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 5 Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 2. Μαθηματικά Άλγεβρα 3/2 Γεωμετρία 2/3 3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική Χημεία Βιολογία 1 4. Ιστορία 5. Πολιτική Παιδεία 3 6. Θρησκευτικά 7. Ερευνητική Εργασία (Project) 8. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) 9. Φυσική Αγωγή ΣΥΝΟΛΟ (Γενικής Παιδείας) 33 Μαθήματα Επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής ή Διαχείριση Φυσικών Πόρων ή Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ή ΣΥΝΟΛΟ (Επιλογής) ΣΥΝΟΛΟ 35

59 Ενδοσχολικές Εξετάσεις
Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις Θέματα: α) 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας β) 50% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες Μέσος Όρος Μ.Ο.≥ 10 α/ α Μαθήματα Γενικής Παιδείας 1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία 2. Μαθηματικά Άλγεβρα Γεωμετρία 59

60 Επιλογή Τομέα / Ειδικότητας
Β΄ τάξη ΕΠΑΛ Επιλογή Τομέα / Ειδικότητας Μαθήματα Γενικής Παιδείας & Τομέα (Θ + Ε) Γενικής Παιδείας 12 Ώρες Ειδικότητας (50% Θ + 50% Ε) 23 Ώρες ΣΥΝΟΛΟ 35 Ώρες Επιλογή Τομέα 60

61 Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Β΄ τάξη ΕΠΑΛ α/α Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες 1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 1 2. Μαθηματικά Άλγεβρα Γεωμετρία Φυσική Χημεία 12 61

62 Ενδοσχολικές Εξετάσεις
α/α Μαθήματα Γενικής Παιδείας 1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία 2. Μαθηματικά Άλγεβρα Γεωμετρία Φυσική Χημεία Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις Θέματα: α) 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας β) 50% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες Μέσος Όρος Μ.Ο.≥ 10 62

63 Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ Επιλογή Ειδικότητας
Μαθήματα Γενικής Παιδείας & Τομέα (Θ + Ε) Γενικής Παιδείας 12 Ώρες Ειδικότητας (50% Θ + 50% Ε) 23 Ώρες ΣΥΝΟΛΟ 35 Ώρες Επιλογή Ειδικότητας 63

64 Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ α/α Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες 1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 1 2. Μαθηματικά Άλγεβρα Γεωμετρία Φυσική Χημεία 12 64

65 Ενδοσχολικές Απολυτήριες Εξετάσεις
α/α Μαθήματα Γενικής Παιδείας 1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία 2. Μαθηματικά Άλγεβρα Γεωμετρία Φυσική Χημεία Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις Θέματα: α) 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας β) 50% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες Μέσος Όρος Μ.Ο.≥ 10 65

66 Πρόσβαση στα Α.Τ.Ε.Ι. από ΕΠΑ.Λ. μόνο σε Α.Τ.Ε.Ι. με 4 μαθήματα
Πρόσβαση στα Α.Τ.Ε.Ι. Πανελλαδικές ΕΠΑΛ από ΕΠΑ.Λ. μόνο σε Α.Τ.Ε.Ι. με 4 μαθήματα 66

67 Επαγγελματικό Λύκειο  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Επαγγελματικό Λύκειο  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.), Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού σε ποσοστό θέσεων με πανελλαδικές εξετάσεις σε 4 μαθήματα. 67

68 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΟΝΟ ΑΤΕΙ κλπ Μαθηματικά (x 1,5) Νεοελ. Γλώσσα (x 1,5) Μάθημα Ειδικότητας (x 3,5) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 68 68

69 Επαγγελματικό Λύκειο Τίτλοι Σπουδών
Επαγγελματικό Λύκειο Τίτλοι Σπουδών Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ λαμβάνουν: Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3 Το απολυτήριο του ΕΠΑΛ είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Πτυχίο 3 Απολυτήριο ΕΠΑΛ = ΓΕΛ 69 69

70 Επαγγελματικό Λύκειο Τίτλοι Σπουδών
Επαγγελματικό Λύκειο Τίτλοι Σπουδών Οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του ΕΠΑΛ μετά από Εξετάσεις Πιστοποίησης λαμβάνουν: Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 Το Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 του ΕΠΑΛ είναι ισότιμο με το Δίπλωμα ειδικότητας επιπέδου 4 του Ι.Ε.Κ. Πτυχίο 4 Πτυχίο 4 ΕΠΑΛ = Δίπλωμα 4 ΙΕΚ 70 70

71 Επαγγελματικό Λύκειο Επαγγελματικά Δικαιώματα
Επαγγελματικό Λύκειο Επαγγελματικά Δικαιώματα Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα: να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη τριτοβάθμια εκπαίδευση εφόσον συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους στο τρίτο εξάμηνο (1 έτος);;; να εγγράφονται σε Σ.Ε.Κ. 71

72 Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών
«Τάξη Μαθητείας» Η «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) είναι προαιρετική Έχει διάρκεια ενός (1) έτος Εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» – 7 ώρες εβδομαδιαίως Μαθητεία σε εργασιακό χώρο – 28 ώρες εβδομαδιαίως Σύμβαση εργασίας Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης διάρκειας 70 ωρών 72

73

74 Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

75 Σ.Ε.Κ. Γ. Σχολές Επαγγελματικές Κατάρτισης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
Γ Σχολές Επαγγελματικές Κατάρτισης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΕΠΑΣ Αναλυτική Παρουσίαση 75

76 Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Σ.Ε.Κ. Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗ (56 Ειδικότητες) Α΄ ΤΑΞΗ (56 Ειδικότητες) 76

77 Σ.Ε.Κ. Σχολές Επαγγελματικές Κατάρτισης Φοίτηση-Εγγραφή
Α΄ Τάξη Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου Απόφοιτοι ΓΕ.Λ., απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ ? Β΄ Τάξη Προαχθέντες από την Α΄ Τάξη των ΣΕΚ Τάξη «Μαθητείας» Προαχθέντες από την Β΄ Τάξη των ΣΕΚ 77

78 Σχολές Επαγγελματικές Κατάρτισης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
Σ.Ε.Κ. Σχολές Επαγγελματικές Κατάρτισης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερήσια Σ.Ε.Κ. Τριετής φοίτηση (Α΄, Β΄ και τάξη Μαθητείας) Εσπερινή Σ.Ε.Κ. Τετραετής φοίτηση Τάξεις: Α΄: δύο (2) διδακτικά τετράμηνα Β΄: τρία (3) διδακτικά τετράμηνα Γ΄: τρία (3) διδακτικά τετράμηνα Τάξη Μαθητείας Όριο Ηλικίας ? 20 ≦ Όριο Ηλικίας ≧ 20 78

79 Σχολές Επαγγελματικές Κατάρτισης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
Σ.Ε.Κ. Σχολές Επαγγελματικές Κατάρτισης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Διετής φοίτηση (Α’ και Β’ Τάξη) Τάξη Μαθητείας Ειδικότητες 2 Μαθήματα Γενικής Παιδείας – 4 ώρες (Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά) Μαθήματα τεχνικά-επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις – 26 ώρες Οι μαθητές σε κάθε τμήμα δεν υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25) 79

80 Σ.Ε.Κ. Ειδικότητες 1 α) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής 1. Τεχνίτης Ζωικής Παραγωγής 2. Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής 3. Τεχνίτης Αλιείας & Ιχθυοκαλλιέργειας 4. Τεχνίτης Πτηνοτροφίας 5. Τεχνίτης Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας - Ποτοποιίας 6. Τεχνίτης Αρδεύσεων 7. Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Κατασκευών 8. Τεχνίτης Ανθοκομίας - Φυτοτεχνίας 9. Τεχνίτης Μελισσοκομίας 10. Τεχνίτης Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας 11. Τεχνίτης Μηχανικός γεωργικών μηχανημάτων β) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών – γύψου – επιχρίσματος – μονώσεων – σκυροδέματος) Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής Τεχνίτης Λιθοξόος – Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων & Κουφομάτων Τεχνίτης Μωσαϊκών - Πλακοστρώσεων 80

81 Σ.Ε.Κ. Ειδικότητες 2 β) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
Σ.Ε.Κ. Ειδικότητες 2 β) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών 6. Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων 7. Τεχνίτης Κοπτικής - Ραπτικής 8. Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας 9. Τεχνίτης Υποδηματοποιίας 10. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων 11. Τεχνίτης Φανοποιός & Βαφής Οχημάτων 12. Τεχνίτης Ναυπηγείου 13. Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών 14. Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσυκλετών & μηχανών θαλάσσης 15. Τεχνίτης Μηχανικός Μηχανημάτων Έργων (Γερανών, περονοφόρων, κλαρκ, & γεωτρύπανων) 16. Τεχνίτης εργαλειομηχανών, φρεζαδόρων, τορναδόρων 17. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 18. Τεχνίτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 19. Τεχνίτης Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών 20. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών CNC γ) Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών 1. Τεχνίτης Ωρολογοποιίας 2. Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας 3. Τεχνίτης Κοσμήματος και Μεταλλοτεχνίας 81

82 Σ.Ε.Κ. Ειδικότητες 3 4. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας 5.
Σ.Ε.Κ. Ειδικότητες 3 γ) Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών 4. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας 5. Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας 6. Τεχνίτης Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής τέχνης 7. Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών 8. Τεχνίτης Ψηφιδωτών 9. Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής 10. Τεχνίτης Υαλουργίας – Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας (βιτρό) 11.. Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων μουσικών οργάνων 12. Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών 13. Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών 14. Τεχνίτης Χαρακτικής 15. Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικών Οργάνων 16. Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης και Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού 82

83 Σ.Ε.Κ. Ειδικότητες 4 δ) Ομάδα Προσανατολισμού επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία 2. Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας) 3. Τεχνίτης Εστιατορίου – Επισιτισμού (Σερβιτόρος) 4. Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας 5. Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ε) Επιμέρους τομείς και επαγγέλματα Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής Τεχνίτης χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών & εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης 83

84 Ενδοσχολικές Εξετάσεις
Ενδοσχολικές Εξετάσεις Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις Θέματα: 100% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες Μέσος Όρος Μ.Ο.≥ 10 84

85 «Τάξη Μαθητείας» Η «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) είναι προαιρετική Έχει διάρκεια ενός (1) έτος Εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» – 7 ώρες εβδομαδιαίως Μαθητεία σε εργασιακό χώρο – 28 ώρες εβδομαδιαίως Σύμβαση εργασίας Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης διάρκειας 70 ωρών 85

86 Σχολές Επαγγελματικές Κατάρτισης
Σ.Ε.Κ. Σχολές Επαγγελματικές Κατάρτισης

87 Τελειώνοντας την Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)
Τελειώνοντας την Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Ενδοσχολικές Εξετάσεις Πτυχίο της ειδικότητας (Επιπέδου 2), χωρίς Εξετάσεις Πιστοποίησης, Επαγγελματικά δικαιώματα Πτυχίο 2 Μαθητεία + Εξετάσεις Πιστοποίησης Πτυχίο της ειδικότητας (επιπέδου 3), Επαγγελματικά δικαιώματα Πτυχίο 3 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος & στην ίδια ή άλλη ειδικότητα (σε ΣΕΚ – ΙΕΚ) 87

88 Τι προσφέρουν τα ΕΠΑ.Λ., Σ.Ε.Κ.
ΕΠΑΛ οι μαθητές λαμβάνουν Απολυτήριο ισότιμο του ΓΕΛ και Πτυχίο Σ.Ε.Κ. οι μαθητές λαμβάνουν μόνο Πτυχίο 88

89

90 Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

91 Άλλες Σχολές για αποφοίτους Γυμνασίου
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Άλλες σχολές για αποφοίτους Γυμνασίου Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος: Στη σχολή εκπαιδεύονται «παραδοσιακοί» κρεοπώλες ή όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τη διαδικασία της σφαγής και επεξεργασίας του κρέατος και των προϊόντων του, δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η βεβαίωση, αν κάποιος θέλει να εργαστεί σε καταστήματα επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας κρέατος και προϊόντων του ή να ανοίξει δικό του κρεοπωλείο. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Η σχολή διαθέτει τα παρακάτω παραρτήματα όπου μπορείς να απευθυνθείς για περισσότερες πληροφορίες. Αθήνα: Πανιωνίου 25, Πλ. Βικτωρίας, (τηλ , ) Θεσσαλονίκη: Χάψα 1, (τηλ , ) Λάρισα: 4o xλ. Εθνικής Οδού Λάρισας-Τρικάλων (Αβερώφειος Γεωργική Σχολή), ( , ) Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: Εκεί σπουδάζεις την καλλιτεχνική μαρμαροτεχνία. Στη Σχολή γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου από όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται ετησίως και περιλαμβάνει σπουδαστές. Ως όριο ηλικίας των υποψηφίων καθορίζεται το 28ο έτος. Η φοίτηση είναι τριετής και τα διδασκόμενα μαθήματα είναι μαρμαρογλυπτική, αρχιτεκτονικό σχέδιο, γλυπτική (πηλός, γύψος), ζωγραφική (σχέδιο, χρώμα) και ιστορία τέχνης. Οι δύο πρώτοι στη βαθμολογία απόφοιτοι κάθε χρονιάς εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου 

92 Άλλες Σχολές

93 Οι συμμετέχοντες ενεργοί μαθητές:
ΔΟΥΖΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΖΑΜΠΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΩΛΗ ΝΙΚΟΛΙΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΜΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εκπαιδευτικές Επιλογές μετά το Γυμνάσιο στον Πύργο Πρόγραμμα Αγ. Σταδιοδρομίας <<Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο>> 4ο Γυμνάσιο Πύργου Πύργος, Μάιος 2014


Κατέβασμα ppt "Οι δρόμοι μετά το Γυμνάσιο…"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google