Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχείρηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχείρηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχείρηση
1.1 Ορισμός Πληροφοριακού Συστήματος Επιμέλια:Γιάννης Τρικαλίτης

2 Πληροφοριακό Σύστημα(Π.Σ.) (Information system-I.S.) Σύστημα
Ανοιχτό Κλειστό Αναλυτής Συστημάτων (Α.Σ.) (System Analyst) Π.Σ. στις Επιχειρήσεις

3 Πληροφοριακό συστημα Bασίζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) συλλέγει, αποθηκεύει, αναλύει και διαχέει δεδομένα και πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζει τις λειτουργίες μίας επιχείρησης και παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζονται στην διοίκησή της για αποτελεσματικότερες αποφάσεις. Εκτός από τους υπολογιστές περιλαμβάνει τους ανθρώπους που συλλέγουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή, την οργάνωση και την χρήση των πληροφοριών, τα μέσα στα οποία καταχωρούνται οι πληροφορίες, κλπ.

4 Σύστημα Είναι ένα σύνολο από οντότητες (π.χ. άνθρωποι, μηχανές, διαδικασίες κλπ) που συνεργάζονται για την επίτευξη ενός στόχου. ‘Εχει εισόδους, εξόδους και επεξεργασίες και περιβάλλεται από ένα περιβάλλον από το οποίο διαχωρίζεται από ένα όριο. Συνήθως υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λήψη αποφάσεων σχετικών με το σύστημα. Ανοικτό (open system) λέγεται το σύστημα το οποίο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του δεχόμενο εισόδους από αυτό και αποδίδοντας σε αυτό τις παραγόμενες εξόδους. Κλειστό (closed system) λέγεται το σύστημα το οποίο δεν έχει καμία αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Στον πραγματικό κόσμο βέβαια δεν υπάρχει κλειστό σύστημα. Η έννοια του κλειστού συστήματος είναι μία επινόηση για την διευκόλυνση της μελέτης των συστημάτων.

5 Αναλυτής Συστημάτων Σχεδιάζει, ελέγχει και θέτει σε λειτουργία συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επεξεργασία και μεταφορά πληροφοριών και για την υποστήριξη ελέγχου δραστηριοτήτων σε διάφορα επίπεδα χρήσεων.

6 Π.Σ. στις Επιχειρήσεις Η εισαγωγή των πληροφοριακών συστημάτων σε μία επιχείρηση έχει πολλαπλές επιδράσεις στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στην κοινωνία. Είναι λοιπόν σαφές ότι η μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων απαιτεί μία διεπιστημονική προσέγγιση. Οι επιστημονικοί τομείς που παίζουν σημαντικό ρόλο στην μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων είναι η πληροφορική, η κοινωνιολογία, η θεωρία οργάνωσης και συμπεριφοράς, οι πολιτικές επιστήμες, η ψυχολογία, η επιχειρησιακή έρευνα και η γλωσσολογία.


Κατέβασμα ppt "Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχείρηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google