Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ. Σπύρος Κοκολάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ. Σπύρος Κοκολάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ. Σπύρος Κοκολάκης sak@aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε’ Εξάμηνο 2011-2012 Διάλεξη 12

2 Αποτίμηση Π.Σ. Ως αποτίμηση πληροφοριακού συστήματος ορίζεται η διαδικασία καθορισμού της αξίας ενός προτεινόμενου ή ενός ήδη υλοποιημένου συστήματος. Η αποτίμηση της οικονομικής (χρηματικής) αξίας είναι εξαιρετικά δύσκολη

3 Κατηγορίες αποτίμησης –Στιγμιαία αποτίμηση π.χ. στα πλαίσια της μελέτης σκοπιμότητας Εκ των προτέρων (ex-ante)... ή εκ των υστέρων (ex-post) –Συνεχής Ως λειτουργία του Π.Σ. στο πλαίσιο της «οργανωσιακής μάθησης»

4 Αντικείμενο αποτίμησης –Ικανοποίηση των απαιτήσεων των δικαιούχων –Την αποτίμηση με βάση το περιεχόμενο, τις διεργασίες και το συγκείμενο πλαίσιο (context) –Την αποτίμηση ως «επένδυση»

5 Οικονομική αποτίμηση –Αποτίμηση βάσει της αρχής της ποσοτικοποίησης και σύγκρισης οικονομικών παραμέτρων Ανάλυση εσόδων/εξόδων Εκτίμηση απόδοσης επένδυσης (ROI) Ανάλυση εξόδων/οφειλών Ανάλυση απόδοσης διοίκησης (ROM) Οικονομική των πληροφοριών –«Πειραματική»/«Ερευνητική» αποτίμηση Μέθοδοι πολλαπλών κριτηρίων Ανάλυση βασικών παραγόντων επιτυχίας Προσομοίωση, θεωρία παιγνίων κ.λπ. Ad hoc μέθοδοι

6 Αντικειμενική ή Υποκειμενική –Αντικειμενική αποτίμηση Πρακτικώς αδύνατη –Υποκειμενική αποτίμηση Περιεχόμενο (content) Συγκείμενο πλαίσιο (context) Διαδικασία (process)

7 Υποκειμενική αποτίμηση –Μία μέθοδος υποκειμενικής αποτίμησης Αναγνώριση των ενδιαφερόμενων μερών Αποκάλυψη των απόψεων και ανησυχιών Επίλυση εσωτερικών αντικρουόμενων απόψεων και ανησυχιών της κάθε ομάδας Κριτική των απόψεων και ενημέρωση της κάθε ομάδας Προετοιμασία καταλόγου θεμάτων προς εξέταση/συζήτηση Συλλογή και παροχή νέων πληροφοριών Προγραμματισμός μιας σειράς συνεδριάσεων Ενημέρωση κάθε ομάδας σχετικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν Ανακύκλωση της διαδικασίας

8 Υποκειμενική αποτίμηση –Η Μεθοδολογία των Ευμετάβλητων Συστημάτων ως μεθοδολογία αποτίμησης...και ως διαδικασία οργανωσιακής μάθησης

9 Ο ρόλος του αξιολογητή –Οργανώνει τη διαδικασία –Διευκολύνει τη συζήτηση –Λειτουργεί ως «καταλύτης»

10 Σύνοψη  Αποτίμηση Π.Σ. Ερωτήματα …


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ. Σπύρος Κοκολάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google