Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ.Ε.Κ. 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ.Ε.Κ. 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κ.Ε.Κ. 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΚΕΠΙΣ NATIONAL ACCREDITATION CENTER FOR CONTINUING VOCATIONAL TRAINING Κ.Ε.Κ. 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ανδρέας Δημητρόπουλος Δρ. Φ. – Αρχιτέκτονας Εκπαιδευτικός Νοέμβριος 2006

2 ΤΟ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σ.Υ.Υ.) ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (EQUAL, Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.Α κ.ά.) ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (1)
ΤΟ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (1) (Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Φ.Ε.Κ. 1593/ , τ. β΄) 1. Τώρα, είμαι ενταγμένος/-η στο Μητρώο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.; Τώρα, είστε ενταγμένοι/-ες στο Εισαγωγικό Μητρώο (Α) του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στο οποίο βρίσκονται όσοι/όσες έχουν τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις. Για το διάστημα 1/1/ /12/2007 θα μπορείτε να απασχολείστε σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό μέχρι 40% των ωρών του προγράμματος Από 1/1/2008 για να μπορείτε να απασχολείστε σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχετε πιστοποιηθεί (Μητρώο Β). ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (2)
ΤΟ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (2) (Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Φ.Ε.Κ. 1593/ , τ. β΄) 1. Τι είναι το Εισαγωγικό Μητρώο Α.; Στην ουσία πρόκειται για ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκονται 6 Υπομητρώα: το Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, το Υπομητρώο Εκπαιδευτών Πληροφορικής και Εκπαιδευτών Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής, το Υπομητρώο Εκπαιδευτών της «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε». (Ι.Ε.Κ.-Κ.Ε.Κ.), το Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ο.Γ.Ε.Ε.ΚΑ. «Δήμητρα», το Υπομητρώο Εκπαιδευτών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και το Υπομητρώο Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Στα μητρώα αυτά εντάσσονται υποψήφιοι προς πιστοποίηση εκπαιδευτές μετά από έλεγχο των τυπικών προσόντων τους. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (3)
ΤΟ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (3) (Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Φ.Ε.Κ. 1593/ , τ. β΄) 1. Αφού ολοκληρώσω το πρόγραμμα εκπαίδευσης θεωρούμαι αυτομάτως πιστοποιημένος (-η) εκπαιδευτής (-τρια) ενηλίκων; Όχι. Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσής σας, θα κληθείτε από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (εφόσον το επιθυμείτε) να περάσετε τη Διαδικασία Πιστοποίησης. Συγκεκριμένα θα παρουσιάσετε ένα Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας μαζί με το υλικό που τη συνοδεύει μπροστά σε μια Τριμελή Επιτροπή. Την Επιτροπή αποτελούν δύο Αξιολογητές από το Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Α4) και ένας Παρατηρητής. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (4)
ΤΟ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (4) (Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Φ.Ε.Κ. 1593/ , τ. β΄) 1. Ποιοι/ποιες θα είναι οι Αξιολογητές μου κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης; Οι Αξιολογητές σας θα είναι στελέχη ενταγμένα στο σχετικό Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Α4). Διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, 5ετή επαγγελματική εμπειρία ή/και σημαντικό συγγραφικό έργο. Αξιολογητές σας δεν μπορούν να είναι οι εκπαιδευτές σας στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ορισμός
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ορισμός Αποτελούν προτάσεις που περιγράφουν: την επιθυμητή (αναμενόμενη) συμπεριφορά μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναμένεται η εμφάνιση της συμπεριφοράς αυτής και τα κριτήρια με τα οποία θα ελέγξουμε την επίτευξη ή όχι του σκοπού ή στόχου. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ παράδειγμα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ παράδειγμα Οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση: να διακοσμούν 10 κεριά σύμφωνα με το σχέδιο Α, ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ σε 6 ώρες, σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς εργασίας, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ με 2 κεριά ως μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό κεριών που χρήζουν διορθώσεων. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ διευκρινήσεις - είδη
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ – GOALS Εκφράζουν τις αξίες μιας συγκεκριμένης χώρας, οριοθετούν τους γενικούς προσανατολισμούς του εκπαιδευτικού συστήματος ως όλου, έχουν κοινωνική διάσταση. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ – AIMS Αναφέρονται σε μέρος (-η) του εκπαιδευτικού συστήματος. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΣΚΟΠΟΙ) – OBJECTIVES Αναφέρονται στα αποτελέσματα που προκαθορίζονται και αναμένονται να προκύψουν από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ – TARGETS Αναφέρονται σε μικρές εκπαιδευτικές οντότητες (π.χ. διδακτική ενότητα) ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Πηγή: Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛ.ΕΤ.Ο.), ηλεκτρονικό περιοδικό ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ, αρ. 35, 3-4/1999, με αναφορά στο Γραφείο Ορολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου : (26/10/2003)

10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ταξινόμηση
Κατά Bloom ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΗ αναφέρω, περιγράφω, ονομάζω, διατυπώνω ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Μετάφραση Ερμηνεία Προέκταση διασαφηνίζω διευρύνω μετατρέπω επεξηγώ διαφοροποιώ προσδιορίζω προεκτείνω προβλέπω γενικεύω ΕΦΑΡΜΟΓΗ εφαρμόζω, επιλύω ΑΝΑΛΥΣΗ διακρίνω, επιλέγω ΣΥΝΘΕΣΗ συνθέτω, ταξινομώ, κατατάσσω, συνδυάζω ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αξιολογώ, συγκρίνω, διακρίνω, επιλέγω ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ αισθάνομαι, βιώνω, ικανοποιούμαι, απολαμβάνω, αρέσω ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ μετρώ, απεικονίζω, συναρμολογώ, κατασκευάζω Πηγές: Πλαγιανάκος, Στ., 1981 ETHNOPLAN LEARNING SERVICES. Μαθησιακές Θεωρίες και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός-Η Θεωρία και η Πράξη. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

11 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΕΙ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

12 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: ΚΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ: Ε ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Ε ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

13 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΕΙ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΕΙ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

14 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ενδεικτικά) ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 3 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Βοριάς, Κ. (2005). Εκπαίδευση στο Δράμα-Το Δράμα της Εκπαίδευσης. Αθήνα: εκδ. ΠΛΗΜΜΥΡΑ. Alexander, D. (1994). The Education of Adults in Scotland: Democracy and Curriculum. Studies in the Education of Adults, vol. 26, no. 1, pp Βοριάς, Κ. (2005). Φοβάμαι, στο: Νοτιάς, Β. (επ.) (2003). Η Αναίρεση της Εντροπίας. Βόλος: εκδ. ΜΠΙΛΙΑ, σσ ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Κ.Ε.Κ. 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google