Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ.Ε.Κ. 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΚΕΠΙΣ NATIONAL.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ.Ε.Κ. 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΚΕΠΙΣ NATIONAL."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κ.Ε.Κ. 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΚΕΠΙΣ NATIONAL ACCREDITATION CENTER FOR CONTINUING VOCATIONAL TRAINING Ανδρέας Δημητρόπουλος Δρ. Φ. – Αρχιτέκτονας Εκπαιδευτικός Νοέμβριος 2006

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. © 2006 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σ.Υ.Υ.) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (EQUAL, (EQUAL, Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.Α κ.ά.)

3 ΤΟ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (1) (Κ.Υ.Α. 113172 των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Φ.Ε.Κ. 1593/17-11-2005, τ. β΄) © 2006 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1. Τώρα, είμαι ενταγμένος/-η στο Μητρώο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.; Τώρα, είστε ενταγμένοι/-ες στο Εισαγωγικό Μητρώο (Α) του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στο οποίο βρίσκονται όσοι/όσες έχουν τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις. Για το διάστημα 1/1/2007-31/12/2007 θα μπορείτε να απασχολείστε σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό μέχρι 40% των ωρών του προγράμματος Από 1/1/2008 για να μπορείτε να απασχολείστε σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχετε πιστοποιηθεί (Μητρώο Β).

4 ΤΟ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (2) (Κ.Υ.Α. 113172 των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Φ.Ε.Κ. 1593/17-11-2005, τ. β΄) © 2006 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1. Τι είναι το Εισαγωγικό Μητρώο Α.; Στην ουσία πρόκειται για ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκονται 6 Υπομητρώα: το Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, το Υπομητρώο Εκπαιδευτών Πληροφορικής και Εκπαιδευτών Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής, το Υπομητρώο Εκπαιδευτών της «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε». (Ι.Ε.Κ.- Κ.Ε.Κ.), το Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ο.Γ.Ε.Ε.ΚΑ. «Δήμητρα», το Υπομητρώο Εκπαιδευτών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και το Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Στα μητρώα αυτά εντάσσονται υποψήφιοι προς πιστοποίηση εκπαιδευτές μετά από έλεγχο των τυπικών προσόντων τους.

5 ΤΟ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (3) (Κ.Υ.Α. 113172 των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Φ.Ε.Κ. 1593/17-11-2005, τ. β΄) © 2006 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1. Αφού ολοκληρώσω το πρόγραμμα εκπαίδευσης θεωρούμαι αυτομάτως πιστοποιημένος (-η) εκπαιδευτής (-τρια) ενηλίκων; Όχι. Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσής σας, θα κληθείτε από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (εφόσον το επιθυμείτε) να περάσετε τη Διαδικασία Πιστοποίησης. Συγκεκριμένα θα παρουσιάσετε ένα Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας μαζί με το υλικό που τη συνοδεύει μπροστά σε μια Τριμελή Επιτροπή. Την Επιτροπή αποτελούν δύο Αξιολογητές από το Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Α4) και ένας Παρατηρητής.

6 ΤΟ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (4) (Κ.Υ.Α. 113172 των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Φ.Ε.Κ. 1593/17-11-2005, τ. β΄) © 2006 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1. Ποιοι/ποιες θα είναι οι Αξιολογητές μου κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης; Οι Αξιολογητές σας θα είναι στελέχη ενταγμένα στο σχετικό Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Α4). Διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, 5ετή επαγγελματική εμπειρία ή/και σημαντικό συγγραφικό έργο. Αξιολογητές σας δεν μπορούν να είναι οι εκπαιδευτές σας στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ορισμός Αποτελούν προτάσεις που περιγράφουν:  την επιθυμητή (αναμενόμενη) συμπεριφορά μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναμένεται η εμφάνιση της συμπεριφοράς αυτής και  τα κριτήρια με τα οποία θα ελέγξουμε την επίτευξη ή όχι του σκοπού ή στόχου. © 2003 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

8 Οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ παράδειγμα  να διακοσμούν 10 κεριά σύμφωνα με το σχέδιο Α,  σε 6 ώρες, σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς εργασίας,  με 2 κεριά ως μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό κεριών που χρήζουν διορθώσεων. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ © 2003 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

9 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ – GOALS Εκφράζουν τις αξίες μιας συγκεκριμένης χώρας, οριοθετούν τους γενικούς προσανατολισμούς του εκπαιδευτικού συστήματος ως όλου, έχουν κοινωνική διάσταση. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ – AIMS Αναφέρονται σε μέρος (-η) του εκπαιδευτικού συστήματος. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΣΚΟΠΟΙ) – OBJECTIVES Αναφέρονται στα αποτελέσματα που προκαθορίζονται και αναμένονται να προκύψουν από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ – TARGETS Αναφέρονται σε μικρές εκπαιδευτικές οντότητες (π.χ. διδακτική ενότητα) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ διευκρινήσεις - είδη Πηγή: Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛ.ΕΤ.Ο.), ηλεκτρονικό περιοδικό ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ, αρ. 35, 3-4/1999, με αναφορά στο Γραφείο Ορολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου : http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/Orogramma/Orogr-35b.htm (26/10/2003) © 2003 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

10 Κατά Bloom ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΜετάφραση Προέκταση ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ερμηνεία ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ αναφέρω, περιγράφω, ονομάζω, διατυπώνω Πηγές: Πλαγιανάκος, Στ., 1981 ETHNOPLAN LEARNING SERVICES. Μαθησιακές Θεωρίες και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός-Η Θεωρία και η Πράξη. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ταξινόμηση ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διασαφηνίζω διευρύνω μετατρέπω επεξηγώ διαφοροποιώ προσδιορίζω προεκτείνω προβλέπω γενικεύω αισθάνομαι, βιώνω, ικανοποιούμαι, απολαμβάνω, αρέσω μετρώ, απεικονίζω, συναρμολογώ, κατασκευάζω εφαρμόζω, επιλύω διακρίνω, επιλέγω συνθέτω, ταξινομώ, κατατάσσω, συνδυάζω αξιολογώ, συγκρίνω, διακρίνω, επιλέγω © 2003 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

11 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ © 2003 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΕΙ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

12 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ © 2003 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: ΚΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ: Ε ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Ε ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

13 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ © 2003 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΕΙ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΕΙ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

14 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ © 2003 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1.ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 2.ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: 4.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 5.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: 6.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: 7.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ενδεικτικά) ΜΕΡΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔ.ΜΕΣΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 3ΕΠΙΛΟΓΟΣ 4ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ © 2003 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1.Βοριάς, Κ. (2005). Εκπαίδευση στο Δράμα-Το Δράμα της Εκπαίδευσης. Αθήνα: εκδ. ΠΛΗΜΜΥΡΑ. 2.Alexander, D. (1994). The Education of Adults in Scotland: Democracy and Curriculum. Studies in the Education of Adults, vol. 26, no. 1, pp 31-49. 3.Βοριάς, Κ. (2005). Φοβάμαι, στο: Νοτιάς, Β. (επ.) (2003). Η Αναίρεση της Εντροπίας. Βόλος: εκδ. ΜΠΙΛΙΑ, σσ. 56-89.


Κατέβασμα ppt "Κ.Ε.Κ. 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΚΕΠΙΣ NATIONAL."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google