Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Γνωσιακό επίπεδο ( απόκτηση γνώσης )  Αισθητηριακό επίπεδο ( απόκτηση φυσικών ικανοτήτων )  Πραξιακό επίπεδο ( ανακάλυψη κοινά αποδεκτών σημείων )

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Γνωσιακό επίπεδο ( απόκτηση γνώσης )  Αισθητηριακό επίπεδο ( απόκτηση φυσικών ικανοτήτων )  Πραξιακό επίπεδο ( ανακάλυψη κοινά αποδεκτών σημείων )"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Γνωσιακό επίπεδο ( απόκτηση γνώσης )  Αισθητηριακό επίπεδο ( απόκτηση φυσικών ικανοτήτων )  Πραξιακό επίπεδο ( ανακάλυψη κοινά αποδεκτών σημείων ) Οι μαθητές σε ομάδες αποφασίζουν για ένα μνημείο που έχουν δει και το προσεγγίζουν δια - πολιτισμικά.

3  Οι μαθητές αναπτύσσουν δυνατότητες :  επισήμανσης,  διαχείρισης,  κατανόησης  επεξεργασίας των πληροφοριών.  Αναζητούν ιστορικές πληροφορίες ( βιβλία, περιοδικά, εικόνες, κάρτες, φωτογραφίες ) για το μνημείο, την πόλη ή τη χώρα.  Κατόπιν τις επεξεργάζονται και επιλέγουν από τα κείμενα με το πληροφοριακό υλικό ( φυλλάδια, Διαδίκτυο, βιβλία, κ. λπ.) τα πιο σημαντικά στοιχεία.  Τέλος μπορούν να συγκρίνουν το μνημείο με άλλα με παρόμοια σημασία ή ιστορική διαδρομή από τη δική τους περιοχή, πόλη ή χώρα.

4  Εντοπίζουμε τα κύρια σημεία του περιεχομένου στα κείμενα και διαμορφώνουμε ένα σχέδιο ή έναν πίνακα για κάθε μνημείο.

5  Που βρίσκεται το μνημείο  Πότε χτίσθηκε  Ποιος ήταν ο ιδρυτής ή αρχιτέκτονας  Ποια ήταν η χρήση του αρχικά  Αναλυτική περιγραφή του μνημείου ( εξωτερικό και εσωτερικό )  Ποια ήταν η πορεία του στο χρόνο  Ποια είναι η σημερινή κατάστασή του και η χρήση του

6 Η συνθετική εργασία περιλαμβάνει :  ιστορική και πολιτιστική διάσταση,  παρουσίαση και ανάλυση του μνημείου,  απεικόνιση του Θεού,  σχέσεις μεταξύ θρησκείας και κοινωνίας,  αρχιτεκτονική του μνημείου. Τα μνημεία μιας πόλης αφήνουν τα σημάδια τους στην ιστορική εξέλιξη της πόλης. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία :  η περαιτέρω εξέταση της τοποθεσίας του μνημείου σε σχέση με τον πολιτισμό,  η σχέση των ανθρώπων με την περιοχή,  ο ρόλος του μνημείου στη ζωή τους ( όταν χτίστηκε και σήμερα ). Στο τέλος, οι μαθητές μπορούν να κάνουν συγκρίσεις αναφέροντας ένα ή δύο παρόμοια μνημεία από διαφορετικές ιστορικές εποχές ή που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές.

7


Κατέβασμα ppt " Γνωσιακό επίπεδο ( απόκτηση γνώσης )  Αισθητηριακό επίπεδο ( απόκτηση φυσικών ικανοτήτων )  Πραξιακό επίπεδο ( ανακάλυψη κοινά αποδεκτών σημείων )"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google