Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2 Η δια - πολιτισμική εκπαιδευτική προσέγγιση ενός μνημείου πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα:
Γνωσιακό επίπεδο (απόκτηση γνώσης) Αισθητηριακό επίπεδο (απόκτηση φυσικών ικανοτήτων) Πραξιακό επίπεδο (ανακάλυψη κοινά αποδεκτών σημείων) Οι μαθητές σε ομάδες αποφασίζουν για ένα μνημείο που έχουν δει και το προσεγγίζουν δια-πολιτισμικά.

3 Στόχοι και Δραστηριότητες
Οι μαθητές αναπτύσσουν δυνατότητες : επισήμανσης, διαχείρισης, κατανόησης επεξεργασίας των πληροφοριών. Αναζητούν ιστορικές πληροφορίες (βιβλία, περιοδικά, εικόνες, κάρτες, φωτογραφίες) για το μνημείο, την πόλη ή τη χώρα. Κατόπιν τις επεξεργάζονται και επιλέγουν από τα κείμενα με το πληροφοριακό υλικό (φυλλάδια, Διαδίκτυο, βιβλία , κ.λπ.) τα πιο σημαντικά στοιχεία. Τέλος μπορούν να συγκρίνουν το μνημείο με άλλα με παρόμοια σημασία ή ιστορική διαδρομή από τη δική τους περιοχή, πόλη ή χώρα.

4 Συνθετική εργασία Εντοπίζουμε τα κύρια σημεία του περιεχομένου στα κείμενα και διαμορφώνουμε ένα σχέδιο ή έναν πίνακα για κάθε μνημείο.

5 Ερωτήσεις Που βρίσκεται το μνημείο Πότε χτίσθηκε
Ποιος ήταν ο ιδρυτής ή αρχιτέκτονας Ποια ήταν η χρήση του αρχικά Αναλυτική περιγραφή του μνημείου (εξωτερικό και εσωτερικό) Ποια ήταν η πορεία του στο χρόνο Ποια είναι η σημερινή κατάστασή του και η χρήση του

6 Η συνθετική εργασία περιλαμβάνει :
ιστορική και πολιτιστική διάσταση, παρουσίαση και ανάλυση του μνημείου, απεικόνιση του Θεού, σχέσεις μεταξύ θρησκείας και κοινωνίας, αρχιτεκτονική του μνημείου. Τα μνημεία μιας πόλης αφήνουν τα σημάδια τους στην ιστορική εξέλιξη της πόλης. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία : η περαιτέρω εξέταση της τοποθεσίας του μνημείου σε σχέση με τον πολιτισμό, η σχέση των ανθρώπων με την περιοχή, ο ρόλος του μνημείου στη ζωή τους (όταν χτίστηκε και σήμερα). Στο τέλος, οι μαθητές μπορούν να κάνουν συγκρίσεις αναφέροντας ένα ή δύο παρόμοια μνημεία από διαφορετικές ιστορικές εποχές ή που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές.

7


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google