Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υποέργο Τουρκικής 08 Υποέργο Τουρκικής 08 Επιμόρφωση νέων αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υποέργο Τουρκικής 08 Υποέργο Τουρκικής 08 Επιμόρφωση νέων αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υποέργο Τουρκικής 08 Υποέργο Τουρκικής 08 Επιμόρφωση νέων αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της Τουρκικής ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 Κοινές Προδιαγραφές Εξέτασης

2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Κοινές προδιαγραφές ( Επίπεδο Β 2 – Καλή γνώση ) Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 2

3 Περιγραφικοί δείκτες της γνώσης της γλώσσας-στόχου Να κατανοούν τα κύρια σημεία κειμένων μέτριας δυσκολίας (αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες που απαιτούν τεχνικές γνώσεις). Να συνδιαλέγονται με ευχέρεια και αμεσότητα καθιστώντας απρόσκοπτη τη συνομιλία. Να παράγουν προφορικό ή/και γραπτό λόγο εκφράζοντας άποψη και επιχειρηματολογώντας. Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 3

4 Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση: (1) Να υποστηρίξει μια άποψη στη διάρκεια συνομιλίας. Να υποδυθεί συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο κοινωνικό ρόλο ατόμου που απευθύνεται σε κοινό ή ανακοινώνει σε ακροατήριο. Να χαρακτηρίσει ή να περιγράψει τον εαυτό του ή ένα τρίτο πρόσωπο, αντικείμενα ή καταστάσεις σύμφωνα με συγκεκριμένες συνθήκες επικοινωνίας. Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 4

5 Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση: (2) Να αφηγηθεί ένα περιστατικό, μια ιστορία προσωπική ή μη. Να σχολιάσει ή να αποδώσει εν συντομία τις απόψεις τρίτων προσώπων. Να αναφερθεί σε υποτιθέμενο πρόβλημα επιχειρηματολογώντας σύντομα. Να εκφράσει προσωπική άποψη για ένα συγκεκριμένο θέμα. Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 5

6 Σχετικά με τις δραστηριότητες της διαμεσολάβησης, Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση: Να μεταφέρει στην ξένη γλώσσα ‘επεξεργασμένες’ πληροφορίες από ένα γραπτό κείμενο ποικίλης θεματολογίας διατυπωμένο στην Ελληνική Να εκφράσει συναισθήματα που γεννώνται με αφορμή το περιεχόμενο του ελληνικού κειμένου Να είναι σε θέση να υποστηρίξει, να αντικρούσει, να συγκρίνει τις ιδέες που περιέχονται στο ελληνικό κείμενο Να προτείνει την επίλυση ενός προβλήματος που προκύπτει με αφορμή το περιεχόμενο του ελληνικού κειμένου. Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 6


Κατέβασμα ppt "Υποέργο Τουρκικής 08 Υποέργο Τουρκικής 08 Επιμόρφωση νέων αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google