Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επαγγελματική Έκθεση σε ΗΜ - Ακτινοβολία Καθ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ν.Υ.Α.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επαγγελματική Έκθεση σε ΗΜ - Ακτινοβολία Καθ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ν.Υ.Α.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επαγγελματική Έκθεση σε ΗΜ - Ακτινοβολία Καθ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ν.Υ.Α.Ε.

2 Εφαρμογές που Παράγουν Μη - Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

3 * ΗΜ- φάσμα : 0 Hz - 300 GHz * Φυσικές & Τεχνητές Πηγές ΗΜ- Πεδίων

4 Συχνότητα → 0Hz 300 Hz300 GHz3 PHz ιδιαίτερα χαμηλές συχνότητεςραδιοσυχνότητες οπτική ακτινοβολία ιονίζουσα ακτινοβολία 1000 km1 mm100 nm μήκος κύματος

5 ¬ Φυσικά Παραγόμενα ΗΜ-πεδία - Μαγνητικό Πεδίο Γής - Κεραυνοί στην Ατμόσφαιρα

6

7 ­ Τεχνητές Πηγές Παραγωγής Μη-Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών - Υποθαλάσσια Καλώδια Υποθαλάσσια Καλώδια Υποθαλάσσια Καλώδια - Γραμμές Μεταφοράς Υψηλής Τάσης - Ηλεκτρικά Τραίνα - Υπόγειος Σιδηρόδρομος - Κεραίες Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών - Σταθμοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Ασυρμάτων Επικοινωνιών - Διατάξεις Radar - Οπτική Ακτινοβολία Οπτική ΑκτινοβολίαΟπτική Ακτινοβολία - Υπέρηχοι

8 Δορυφορικός Σταθμός Εδάφους

9 Ραντάρ

10 Πάρκο κεραιών

11 Πάρκο Κεραιών στο WTC Νέα Υόρκη (In Memorial)

12 Πάρκο Κεραιών στο WTC2 Νέα Υόρκη (In Memorial)

13 Ασύρματες Τηλεπικοινωνιακές Ζεύξεις

14 UV-Ακτινοβολία (100 - 400 nm)UV-Ακτινοβολία (100 - 400 nm)UV-Ακτινοβολία (100 - 400 nm)UV-Ακτινοβολία (100 - 400 nm) Ορατή Ακτινοβολία (400 - 700 nm)Ορατή Ακτινοβολία (400 - 700 nm)Ορατή Ακτινοβολία (400 - 700 nm)Ορατή Ακτινοβολία (400 - 700 nm) Υπέρυθρη Ακτινοβολία (λ>700nm)Υπέρυθρη Ακτινοβολία (λ>700nm)Υπέρυθρη Ακτινοβολία (λ>700nm)Υπέρυθρη Ακτινοβολία (λ>700nm) Πηγές Οπτικής Ακτινοβολίας Πηγές Οπτικής Ακτινοβολίας Λαμπτήρες (φθορισμού, εκκενώσεως)Λαμπτήρες (φθορισμού, εκκενώσεως)Λαμπτήρες (φθορισμού, εκκενώσεως)Λαμπτήρες (φθορισμού, εκκενώσεως) Πηγές LaserΠηγές LaserΠηγές LaserΠηγές Laser Οι πηγές Laser είναι οι πιο επικίνδυνες οπτικές πηγές. Οι πηγές Laser είναι οι πιο επικίνδυνες οπτικές πηγές. Δράση οπτικής ακτινοβολίας: βιοχημική, θερμική, διττή Δράση οπτικής ακτινοβολίας: βιοχημική, θερμική, διττή

15 Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

16 Σταθμός Βάσης της Κινητής Τηλεφωνίας εγκατεστημένος σε Αστική Περιοχή

17

18 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα & Δοσιμετρία Κίνηση πηγών ρεύματος ή φορτίων δημιουργεί ΗΜ-κύμα Η απόσταση σε μέτρα μεταξύ δύο κορυφών του κύματος ονομάζεται μήκος κύματος και συμβολίζεται με λ. Τα κύματα διακρίνονται σε: Σφαιρικά Κύματα Επίπεδα Κύματα Εγγύς Πεδίο Στις περιοχές κοντά στην πηγή το πεδίο καλείται εγγύς πεδίο. Εκεί τα διανύσματα των Ε και Η όχι αναγκαστικά κάθετα μεταξύ των. Το πεδίο εκεί φθίνει με r -1, r -2, r -3,… από την πηγή. Αντικείμενα μέσα στο εγγύς πεδίο (π.χ. Ανθρώπινα σώματα, όργανα μέτρησης) λειτουργούν ως διηλεκτρικά αλλοιώνοντας το πεδίο.

19 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα & Δοσιμετρία Μακράν Πεδίο Όταν ισχύει όπου r η απόσταση από την πηγή τότε τα Ε και Η ελαττώνονται με το αντίστροφο τετράγωνο της απόστασης τότε βρισκόμαστε στο μακράν πεδίο. Η οριακή συνθήκη μεταξύ εγγύς και μακράν πεδίου αναφορικά με τις διαστάσεις της κεραίας δίνεται από τον τύπο:

20 Στο Μακράν Πεδίο S  (1/r -2 )

21 Δοσιμετρία Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης:, όπου σ η ηλεκτρική αγωγιμότητα του ιστού

22 Βάση υπολογισμού Ορίων των Επαγγελματικά Εκτεθειμένων n Όριο για μεταβολή της συμπεριφοράς n Περιορισμός της θερμοκρασιακής αύξησης σε 1 ο C n 1-4 W/kg SAR n Παράγοντας ασφαλείας 10

23 ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/40/EC ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 Βασικοί Περιορισμοί

24 Επίπεδα Αναφοράς ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/40/EC ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004

25 Επίπεδα Αναφοράς για Ρεύματα Επαφής από Αγώγιμα Σώματα (f σε kHz) ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/40/EC ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004

26 ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ

27 Βιολογικές Επιπτώσεις Μη-Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Χαμηλές Συχνότητες (0Hz - 30kHz) Θερμικές Επιδράσεις (άμεσες - έμμεσες επιπτώσεις) Μη-θερμικές Επιδράσεις Σημαντικότερο μέγεθος η μαγνητική επαγωγή Β Υψηλές Συχνότητες (30kHz - 300 GHz) Θερμικές Επιπτώσεις (άμεσες - έμμεσες επιπτώσεις) Μη Θερμικές Επιπτώσεις Σημαντικότερο μέγεθος η πυκνότητα ισχύος S

28 Ένδειξη του βάθους επίδρασης ενός ΗΜ-πεδίου σε βιολογικούς ιστούς δίνεται από το βάθος διείσδυσης δ, που ορίζεται ως: όπου: f η συχνότητα σε MHz ε΄ το πραγματικό μέρος της σχετικής επιδεκτικότητας του ιστού ε΄΄ το φανταστικό μέρος της σχετικής επιδεκτικότητας Μονάδες βάθους διείσδυσης: metres (m) ΗΜ- κύματα σε Βιολογικούς Ιστούς

29 Αλληλεπίδραση ΗΜ-πεδίων με Βιολογικούς Ιστούς Η κβαντική ενέργεια ΗΜ- ακτινοβολίας στα 0.9 και 1.8 GHz ισούται με 4 και 7μeV αντίστοιχα Ενέργεια που απαιτείται για το σπάσιμο των δεσμών του DNA: τουλάχιστον 1eV Συμπέρασμα: Οι κβαντικές ενέργειες των ΗΜ-πεδίων στα 900 και 1800 ΜΗz είναι κατά πολύ μικρότερες από τις τιμές που απαιτούνται για την διάσπαση των δεσμών του DNA. Επομένως δεν είναι δυνατόν η ΗΜ-ακτινοβολία να προκαλέσει άμεση βλάβη στο DNA και επομένως δεν μπορεί να προκληθεί έναρξη καρκινογένεσης ή λευχαιμικών καταστάσεων.

30 Ακτινοβόληση με ισοδύναμη πηγή κινητού τηλεφώνου συχνότητας 915 MHz, 0.25 W,τότε το SAR της κεφαλής είναι 1.6 W/kg και η αύξηση της θερμοκρασίας του εγκεφάλου είναι 0.11 ο C/10 λεπτά έκθεσης. Αγνοείται η απαγωγή θερμότητας λόγω αιματικής ροής. (πηγή NRPB) Στα 1800 MHz διατηρώντας αντίστοιχες τις πειραματικές συνθήκες η αντίστοιχη αύξηση της θερμοκρασίας του εγκεφάλου είναι 0.01 ο C. (πηγή NRPB). Σημειώνεται ότι το τηλέφωνο των 1800 MHz έχει μέση ισχύ εκπομπής 125 mW ενώ το αντίστοιχο των 900 MHz έχει ισχύ 250 mW. Συγκριτικά κατά την διάρκεια άθλησης στους ιστούς παράγεται μεταβολική ενέργεια με SAR 3-5 W/kg. Η ενέργεια αυτή παρότι μετασχηματίζεται σε θερμότητα, δεν δημιουργεί βιολογικά προβλήματα. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

31

32 Γράφημα 1: 95% Διάστημα εμπιστοσύνης της πυκνότητα της ισχύος σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους περιμετρικά των κεραιών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.

33 Γράφημα 2: 95% Διάστημα εμπιστοσύνης της πυκνότητα της ισχύος σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους περιμετρικά των κεραιών εταιρειών ραδιοτηλεόρασης

34 Προστασία Εργαζομένων από ΗΜ-πεδία Ραδιοσυχνοτήτων Αποφυγή εργασιών στους λοβούς εκπομπής της κεραίαςΑποφυγή εργασιών στους λοβούς εκπομπής της κεραίας Αποφυγή επαφής με τις διατάξεις ακτινοβόλησης - Σοβαρός κίνδυνος εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξιώνΑποφυγή επαφής με τις διατάξεις ακτινοβόλησης - Σοβαρός κίνδυνος εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξιών Χρήση αδρανών υλικών στα σημεία επαφής του εργαζόμενου με το έδαφος.Χρήση αδρανών υλικών στα σημεία επαφής του εργαζόμενου με το έδαφος. Αν επάγονται ρεύματα επαφής από στατικά ηλεκτρικά πεδία, τότε ο εργαζόμενος γειώνει τα παπούτσια του.Αν επάγονται ρεύματα επαφής από στατικά ηλεκτρικά πεδία, τότε ο εργαζόμενος γειώνει τα παπούτσια του. Ενδείκνυται η χρήση προσωπικών δοσιμέτρων ΗΜ- ακτινοβολίαςΕνδείκνυται η χρήση προσωπικών δοσιμέτρων ΗΜ- ακτινοβολίας Τα αδρανή υλικά (π.χ. Τσιμέντο) ελαττώνουν δραστικά την ένταση ηλεκτρικού πεδίου Ε. Αντίθετα η θωράκιση από μαγνητικά πεδία απαιτεί την δημιουργία κλωβών Faraday.Τα αδρανή υλικά (π.χ. Τσιμέντο) ελαττώνουν δραστικά την ένταση ηλεκτρικού πεδίου Ε. Αντίθετα η θωράκιση από μαγνητικά πεδία απαιτεί την δημιουργία κλωβών Faraday.

35

36

37 Η πιο πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη n Δείγμα: 1429 συμμετέχοντες και 1470 άτομα ομάδας ελέγχου. n Στις αγροτικές περιοχές το odds ratio 1.4 (95% διάστ. Εμπιστ. 0,98 ως 2,0) αυξήθηκε σε 3,2 (95% διάστ. Εμπιστ. 1,2 ως 8,4) με >5 χρόνια περίοδο λανθάνουσας κατάστασης για κινητά τηλέφωνα. n Τα αντίστοιχα odds ratios σε αστικές περιοχές ήταν 0,9 (0,8 ως 1,2) και 0,9 (0,6 ως 0,4) αντίστοιχα. n Αυτές οι επιδράσεις ήταν πιο προφανείς σε κακοήθεις όγκους εγκεφάλου

38 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (κινητή τηλεφωνία)  Οι μέχρι τώρα μελέτες σε κύτταρα καθώς και οι επιδημιολογικές μελέτες σε πειραματόζωα και σε ανθρώπους που έχουν εκτεθεί σε ΗΜ ακτινοβολία προερχόμενη από την κινητή τηλεφωνία δεν έχουν καταλήξει σε σίγουρα αποτελέσματα όσον αφορά σε βλάβες που μπορεί να προκληθούν στην υγεία  Υπάρχουν ακόμα κενά γνώσης όσον αφορά την μακροχρόνια έκθεση σε ΗΜ ακτινοβολία υψηλής συχνότητας κάτω από το όριο των θερμικών επιδράσεων τα οποία πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους μηχανισμούς βιολογικής δράσης της ΗΜ ακτινοβολίας

39 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (κινητή τηλεφωνία)  Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν αφορούν την δυνατότητα επιρροής της ΗΜ ακτινοβολίας στην έκφραση γονιδίων δηλ την ικανότητα να επηρεάσει στους αυξητικούς παράγοντες, την μεταφορά σημάτων, την επιρροή στα κινετοχώρια.

40

41 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (χαμηλής συχνότητας ΗΜ ακτινοβολίας)  Όσον αφορά στη δράση των ΗΜ ακτινοβολιών χαμηλής συχνότητας (extreme low frequency) τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στην ικανότητα να προκαλέσουν καρκίνο είναι αντιφατικά και σύμφωνα με αυτά που αναφέρει και η παγκόσμια οργάνωση υγείας, η περίπτωση καρκινογόνου δράσης είναι εξαιρετικά χαμηλή.

42

43

44

45

46

47

48

49 Συχνότητα (MHz) Όρια SAR της Ε.Ε. (W/kg) Τυπική συσκευή τηλεφώνου SAR (Εμβέλεια) (W/kg) 9002.00.7 (0.2-1.2) 18002.00.7 (0.2-1.2) 19002.00.3 (0.1-0.5)

50 Τύποι γραμμών μεταφορ άς ΧρήσηΜαγνητικό πεδίο (μΤ) Μέγιστο δικαίωμα διέλευσης Απόσταση από τις γραμμές 15μ30μ61μ91μ 115kVΜέση30.70.20.040.02 Μέγιστη6.31.40.40.090.04 230kVΜέση5.82.00.70.180.08 Μέγιστη11.84.01.50.360.16 500kVΜέση8.72.91.30.320.14 Μέγιστη18.36.22.70.670.30

51

52


Κατέβασμα ppt "Επαγγελματική Έκθεση σε ΗΜ - Ακτινοβολία Καθ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ν.Υ.Α.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google