Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓενικΟΣ ΔιευθυντΗΣ ΠρΟτυπο ΠειραματικΟ ΓυμνΑςιο ΑναβρΥτων Ταξη: Β’3

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓενικΟΣ ΔιευθυντΗΣ ΠρΟτυπο ΠειραματικΟ ΓυμνΑςιο ΑναβρΥτων Ταξη: Β’3"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓενικΟΣ ΔιευθυντΗΣ ΠρΟτυπο ΠειραματικΟ ΓυμνΑςιο ΑναβρΥτων Ταξη: Β’3
ΠρΟτυπο ΠειραματικΟ ΓυμνΑςιο ΑναβρΥτων Ταξη: Β’3 ΜΑθημα: ΤεχνολογΙα ΥπεΥθυνη ΚαθηγΗτρια: ΜερΟπη ΤερζΗ ΜαθΗτρια: ΦιλΙππα ΨυχομΑνη ΣχολικΟ ΕτοΣ:

2 ΓενικΟΣ ΔιευθυντΗΣ Ο γενικός διευθυντής είναι προϊστάμενος και συντονιστής όλων των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας και εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Επιπλέον, είναι ο επικεφαλής της εταιρείας την οποία και εκπροσωπεί. Καθορίζει τους στόχους που πρέπει να αναπτύξουν σταδιακά και ευθύνεται για την οργάνωση και την διοίκηση της εταιρείας.

3 Σκοπος του γενιΚΟυ διευθυντη
Ο κύριος σκοπός του γενικού διευθυντή είναι η επίβλεψη και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων μιας παραγωγικής μονάδας (επιχείρησης). Ο γενικός διευθυντής θα πρέπει να προγραμματίσει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, να καθορίσει τους στόχους κάθε τμήματος και να καθορίσει ένα σύστημα αντικειμενικού και αποδεκτού ελέγχου της απόδοσης κάθε τμήματος. Σκοπος του γενιΚΟυ διευθυντη

4

5 ΚαθΗκοντα γενικοΥ διευθυντη
Τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή περιλαμβάνουν: 1. τον προγραμματισμό της πολιτικής της εταιρείας για θέματα: παραγωγής συσκευασίας εξοπλισμού προσωπικού με συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες πολιτικής των πωλήσεων αξιοποίησης δυνατοτήτων χρηματοδότησης κ.α.

6 2. προγραμματισμό βασικών δραστηριοτήτων της εταιρείας όπως:
συνεδριάσεις με τους υπευθύνους των διάφορων τμημάτων με θέματα την πρόοδο της παραγωγικής μονάδος και τα προβλήματα της παραγωγής, εκπαιδευτικά σεμινάρια στο προσωπικό με θέματα που αναφέρονται στην εισαγωγή και χρήση νέας τεχνολογίας ή στην αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης, οργάνωση προσλήψεων και τρόπου υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού και καθορισμό οργανωτικού- διοικητικού πλαισίου

7 3. καθορισμό χρονοδιαγράμματος των διαφόρων σταδίων του κύκλου παραγωγής όπως:
σχεδίαση του προϊόντος και ο προσδιορισμός των προδιαγραφών του, έρευνα αγοράς, παραγωγή δείγματος του προϊόντος, εκτίμηση του ανταγωνισμού, λήψη αποφάσεων σχετικά με τις αγορές καταναλωτών, προμήθεια πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος και εξέταση των εναλλακτικών λύσεων σχετικά με τους προμηθευτές.

8 σχεδιασμός των καλουπιών που απαιτούνται για την τυποποιημένη παραγωγή,
λήψη αποφάσεων για τη ροή παραγωγής που θα διαμορφωθεί και λήψη αποφάσεων για τις διαδικασίες διαφήμισης και πώλησης των προϊόντων που θα παράγει η επιχείρηση.

9 4. Η επίβλεψη και ο συντονισμός όλων των τμημάτων της επιχείρησης
4. Η επίβλεψη και ο συντονισμός όλων των τμημάτων της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό ζητάει από τους υπευθύνους των άλλων τμημάτων να του αναφέρουν γραπτώς την πρόοδο και τα προβλήματα των τμημάτων τους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και κατά τρόπο που να διατηρεί πλήρη και λεπτομερή εικόνα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 5. Η ερμηνεία των στόχων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στους υπευθύνους των τμημάτων και γενικά στο προσωπικό της εταιρείας, κατά τρόπο που μπορεί να εφαρμοσθεί ένα κατάλληλο πρόγραμμα ενεργειών που θα ικανοποιήσουν τους στόχους τους

10 6. Ο καθορισμός των μεθόδων και των διαδικασιών για την αξιολόγηση των τμημάτων και κατά συνέπεια του προσωπικού της εταιρείας. 7. Ο έλεγχος και η αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. 8. Η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόοδο της εταιρείας . 9. Η ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους πελάτες, τους μετόχους και τους προμηθευτές.

11 10. Η φροντίδα για τον σχεδιασμό εντύπων που θα βοηθήσουν την τυποποίηση και θα εξασφαλίσουν την ακριβή επικοινωνία με τα διάφορα τμήματα της εταιρείας για καθημερινά θέματα. Η οργάνωση αυτή θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για εύκολη αποδελτίωση στοιχείων, τη σύνταξη στατιστικών πινάκων για εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων.

12 11. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε είδους εκδηλώσεις και την εκπροσωπεί, αφού υπογράφει επίσημα έγγραφα, όπως συμφωνίες με προμηθευτές , πελάτες και τράπεζες καθώς και άλλα συμβόλαια ενοικιάσεως εξοπλισμού, ακινήτων ή αγοραπωλησίας. 12. Επιλέγει τα βασικά στελέχη της επιχείρησης. Δίνει εντολές και οδηγίες στους Υπευθύνους των τµηµάτων για την εφαρµογή της γενικής πολιτικής της εταιρείας π.χ για την υλοποίηση των ετήσιων στόχων-Budgets όπως και για την εκτέλεση των µακροχρόνιων προγραµµάτων ανάπτυξης.

13 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

14 ΠΗγεΣ: dieythyntis-tis-biomichanias.html https://sites.google.com/site/chocomaniaepe/genikos- dieuthyntes https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou rce=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2 F%2Fusers.sch.gr%2Fimarinakis%2Fcommon_work.doc&e i=J6XXUoOiD6SM0AXBmYHIDQ&usg=AFQjCNE33RrHSOBmBNk fMbcIJskq44EBKQ&sig2=jdHsZjX0GCaEms

15 https://sites.google.com/site/chocomaniaepe/genikos- dieuthyntes  http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.p hp/DSGYM-B104/15/95,493/ 01&c=04.1.2&lang=1


Κατέβασμα ppt "ΓενικΟΣ ΔιευθυντΗΣ ΠρΟτυπο ΠειραματικΟ ΓυμνΑςιο ΑναβρΥτων Ταξη: Β’3"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google