Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑTA ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑTA ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑTA ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
1. Διάγραμμα Ακολουθίας (Sequence Diagram) 2. Διάγραμμα Συνεργασίας (Collaboration Diagram)

2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ RUP GRASP patterns ICONIX Robustness diagram
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ RUP GRASP patterns ICONIX Robustness diagram CRC cards ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΣΕΩΝ

3 Διάγραμμα Ακολουθίας Αλληλεπίδραση:
«Ορισμός συμπεριφοράς που περιλαμβάνει μια σειρά ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ ενός αριθμού αντικειμένων, σε μια συνεργασία, για την εκπλήρωση συγκεκριμένου σκοπού»

4 απεικονίζουν την αλληλεπίδραση των αντικειμένων μέσω μηνυμάτων
η ανάθεση αρμοδιοτήτων, με την δήλωση μεθόδων σε κλάσεις/αντικείμενα, περιλαμβάνει μεγάλο «βαθμό ελευθερίας» στις λεπτομερείς σχεδιαστικές αποφάσεις Σημαντική είναι η συμβολή των σχεδιαστικών προτύπων, αρχών σχεδίασης και των ιδιωματισμών, αλλά και αναγκαία, για την επιτυχή σχεδίαση των διαγραμμάτων.

5 Βρισκόμαστε στην δραστηριότητα της Σχεδίασης
Αυτό σημαίνει ότι σκεπτόμαστε με όρους κώδικα δηλ. για το κάθε μέλος που πρόκειται να εισάγουμε στο διάγραμμα, σκεπτόμαστε πως αυτό θα υλοποιηθεί σε κώδικα java Δημιουργούμε ένα διάγραμμα αλληλεπίδρασης (Ακολουθίας / Συνεργασίας) για κάθε περίπτωση χρήσης Εχει επικρατήσει ως αποτελεσματικότερο το διάγραμμα Ακολουθίας

6 Σημειογραφία της UML.2

7 Διάγραμμα Ακολουθίας με εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα

8 Η κάθετη διάσταση απεικονίζει την χρονική εξέλιξη
Ονοματισμός: [Diagram Type, Diagram Name] Η κάθετη διάσταση απεικονίζει την χρονική εξέλιξη Η οριζόντια διάσταση απεικονίζει την επικοινωνία μεταξύ των αντικ/νων

9 Γραμμή ζωής (Life line)
Ονοματισμός: Instance Name : Class Name Απεικονίζουν: Ρόλους Στιγμιότυπα Κλάσεων (υπογραμμισμένα) Ανώνυμα “:Student”

10 Μηνύματα (Messages) Αρχίζουν αριστερή κορυφή
Γραμμή με βέλος + όνομα μεθόδου (σύγχρονη κλήση) Αναπαριστά μέθοδο Μήνυμα επιστροφής Προαιρετικό Διακεκομ. γραμμή με τιμή πεδίου Μήνυμα σε μέθοδο της ίδιας κλάσης (αντικειμένου) Μπορεί να είναι και private μέθοδος

11 (A)σύγχρονα μηνύματα Σύγχρονα, ονομάζουμε τα μηνύματα στα οποία ο αποστολέας περιμένει το αποτέλεσμα, προτού προχωρήσει παρακάτω. Ασύγχρονα, ονομάζουμε τα μηνύματα στα οποία ο αποστολέας δεν περιμένει για το αποτέλεσμα του μηνύματος, αλλά επεξεργάζεται το αποτέλεσμα όταν και αν θα το επιστρέψει. Ασύγχρονα μηνύματα στέλνουμε σε συσκευές υλικού ή αυτόνομες υπηρεσίες λογισμικού, όπως τους φορείς μηνυμάτων (message buses)

12 Σύγχρονο – Ασύγχρονο μήνυμα

13 Είδη-συμβολισμοί μηνυμάτων

14

15 Φύλακες (Guards) Ελέγχουν την δυνατότητα εκτέλεσης μιας λειτουργίας

16 Συνδιασμένα πλαίσια (11 τύποι)
Εναλλακτικά (Alternatives) Αμοιβαία αποκλειόμενη επιλογή “If then else”

17

18 Επιλογή (Option)

19 Βρόχοι (Loops)

20

21 Αναφορά σε άλλες Περ. Χρήσης
«include»

22

23

24 Πύλες (Gates)

25 Παύση (Break)

26 Παράλληλα (Ταυτόχρονα)

27 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές
Η διάταξη των μηνυμάτων γίνεται από αριστερά προς δεξιά Τοποθέτησε τις κλάσεις (έννοιες) Οι χρήστες να παίρνουν τα ονόματα από το διάγραμμα Π.Χ. Τα ονόματα κλάσεων να είναι συνεπή με αυτά του Ενν. μοντέλου Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι ίδιο με μιας κλάσης Χρησιμοποίησε λεκτική περιγραφή κάποιας λογικής, όταν απαιτείται Τοποθέτησε χρήστες (άτομα, οργανισμούς) στα αριστερά του διαγράμματος Τοποθέτησε αλληλεπιδρώντες χρήστες-συστήματα στα δεξιά του διαγράμματος Απέφυγε την απεικόνιση της καταστροφής αντικειμένων

28

29 Κατευθυντήριες γραμμές για κλάσεις
Ονομάτιζε τα αντικείμενα όταν αναφέρονται σε μηνύματα Ονομάτιζε τα αντικείμενα όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα του ίδιου τύπου (κλάσης) Χρησιμοποίησε συστηματικά λεκτικά στερεότυπα Χρησιμοποίησε οπτικά στερεότυπα με φειδώ Εστίασε στις κρίσιμες αλληλεπιδράσεις

30

31 Κατευθυντήριες γραμμές για μηνύματα
Να τοποθετείς τα ονόματα μηνυμάτων δίπλα στον δείκτη του βέλους Να δημιουργείς τα αντικείμενα άμεσα Χρησιμοποίησε τις υπογραφές λειτουργιών στα μηνύματα λογισμικού Γράψε λεκτικά μηνύματα που αναφέρονται σε χρήστες-άτομα ή οργανισμούς Να προτιμάς ονόματα αντί τύπων για τις παραμέτρους Τα μηνύματα σε κλάσεις υλοποιούνται ως στατικές λειτουργίες Χρησιμοποίησε το στερεότυπο <<include>> για κλήσεις σε περιπτώσεις χρήσης

32 Κατευθυντήριες γραμμές για επιστροφές τιμών
Μην απεικονίζεις μια τιμή επιστροφής όταν είναι προφανές τι επιστρέφεται Να απεικονίζεις μια τιμή επιστροφής μόνο όταν πρόκειται να αναφερθείς σ’ αυτό κάπου αλλού Γράψε τις τιμές επιστροφής δίπλα στον δείκτη του βέλους Απεικόνιζε τιμές επιστροφής ως μέρος κλήσης μεθόδων Απεικόνιζε τους τύπους των τιμών επιστροφής αν κρίνεται αναγκαίο Απεικόνιζε την πραγματική τιμή για απλές τιμές

33 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ COLLABORATION DIAGRAM or COMMUNICATION DIAGRAM

34

35

36

37 Σύνδεσμοι


Κατέβασμα ppt "ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑTA ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google