Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η οργάνωση του χώρου στο συνεργατικό δημοτικό σχολείο Δημήτρης Γερμανός Καθηγητής ΑΠΘ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η οργάνωση του χώρου στο συνεργατικό δημοτικό σχολείο Δημήτρης Γερμανός Καθηγητής ΑΠΘ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η οργάνωση του χώρου στο συνεργατικό δημοτικό σχολείο Δημήτρης Γερμανός Καθηγητής ΑΠΘ

2 2-5-062 Τα τελευταία χρόνια το ελληνικό σχολείο βρίσκεται σε μια αργή και γεμάτη αμφιταλαντεύσεις μεταβατική περίοδο νέων θεσμών ολιστικά Η πορεία αυτή επιταχύνθηκε με την εισαγωγή νέων θεσμών που παρεμβαίνουν ολιστικά στο εκπαιδευτικό περιβάλλον: –Το Ολοήμερο Σχολείο –Τα Διαθεματικά Προγράμματα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) –Τα προγράμματα της Ευέλικτης Ζώνης

3 2-5-063 Για να εφαρμοσθούν, οι θεσμοί αυτοί απαιτούν καινοτομίες στην εκπαιδευτική διαδικασία: Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, που καταργούν το φορμαλιστικό βερμπαλισμό του «παραδοσιακού σχολείου» Ομαδοκεντρικά σχήματα λειτουργίας της τάξης, που αντιμάχονται τον ατομικό ανταγωνισμό → → →

4 2-5-064 → → → Συνάρτηση του μαθήματος τόσο με νέα γνωστικά αντικείμενα, όσο και με τις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών, αποδεσμεύοντάς την εκπαιδευτική διαδικασία από αφηρημένα λογικά σχήματα Προώθηση της κριτικής σκέψης, του διαλόγου, της συνεργασίας στην τάξη, που καταπολεμούν την παθητική συμπεριφορά του μαθητή

5 2-5-065 Στο πλαίσιο αυτό, αλλάζει η ποιότητα των ρόλων του μαθητή και του εκπαιδευτικού : Ο μαθητής αποκτά ενεργητικό ρόλο, που βασίζεται στην εκπαιδευτική αλληλεπίδραση την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητά του Ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σε συνερευνητή των παιδιών και συντονιστή της λειτουργίας της τάξης, εγκαταλείποντας το δασκαλοκεντρικό του ρόλο.

6 2-5-066 Ωστόσο, γεννάται το ερώτημα: Μπορεί ο χώρος του ελληνικού σχολείου, όπως είναι σήμερα, να δεχθεί τις νέες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις;

7 2-5-067 Τα χαρακτηριστικά του χώρου στο παραδοσιακό Δημοτικό σχολείο

8 2-5-068 Όπως έδειξε η έρευνα, τα χαρακτηριστικά του χώρου στο σημερινό Δημοτικό σχολείο εμφανίσθηκαν στα τέλη του 19 ου αιώνα και ουσιαστικά ανέπαφα μέχρι … Όπως έδειξε η έρευνα, τα χαρακτηριστικά του χώρου στο σημερινό Δημοτικό σχολείο εμφανίσθηκαν στα τέλη του 19 ου αιώνα και διατηρούνται ουσιαστικά ανέπαφα μέχρι σήμερα…

9 2-5-069 Ομοιότητες παρατηρούνται από το 1895 μέχρι σήμερα στα βασικά χαρακτηριστικά του χώρου της αίθουσας διδασκαλίας : 1: Περιοχή εξέτασης του μαθητή 1 1 1 2: Θέση του πίνακα 2 2 2 3: Περιοχή των μαθητών και διάταξη των θρανίων τους 3 3 3 4: Διάδρομοι κυκλοφορίας 4 4 4 5: Θέση του εκπαιδευτικού 5 5 5 Προσανατολισμός των θρανίων 18951970 2006

10 2-5-0610 Ομοιότητες … Τάξη στα τέλη του 19ου αιώνα

11 2-5-0611 Ομοιότητες … Τάξη στις αρχές του 20ου αιώνα (1903)

12 2-5-0612 Ομοιότητες … Τάξη στη δεκαετία του ΄70

13 2-5-0613 Ομοιότητες … Τάξη του 1998

14 2-5-0614 Ομοιότητες … Σημερινή τάξη (2006)

15 2-5-0615 Η διατήρηση αυτών των όμοιων στοιχείων του σχολικού χώρου οφείλεται στην επιβίωση ορισμένων αναχρονιστικών στοιχείων της μεθόδου διδασκαλίας που είναι όμοια από το 1880

16 2-5-0616 Δεν άλλαξαν ουσιαστικά: - ο τρόπος διδασκαλίας (μετωπικός, ατομική εργασία) - ο ρόλος του μαθητή (εκτελεστής οδηγιών, χωρίς πρωτοβουλίες) - ο ρόλος του εκπαιδευτικού (καθοδηγητικός)

17 2-5-0617 Ουσιαστικά, δεν άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας της τάξης…

18 2-5-0618 Βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο συνεργατικό σχολείο

19 2-5-0619 Στη συνεργατική τάξη οι πρακτικές μετάδοσης της γνώσης είναι ριζικά διαφορετικές από τη δασκαλοκεντρική τάξη Ο τρόπος εργασίας των μαθητών είναι τόσο ατομικός, όσο και ομαδικός Η συνεργασία είναι το κλειδί λειτουργίας της τάξης. Ακόμα και η ατομική εργασία αποτελεί μια φάση της συνεργασίας Η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών είναι συνεχής και δυναμική Ο διάλογος είναι η βασική μορφή επικοινωνίας

20 2-5-0620 Οι μορφές εργασίας και επικοινωνίας που καταγράφηκαν από έρευνες σε συνεργατικές τάξεις 1 Συνεργασία 2 Διάλογος

21 2-5-0621 Η σχέση παιδιού-χώρου αλλάζει για να ευνοείται η ανάπτυξη αλληλεπίδρασης και ενεργητικής συμμετοχής στην τάξη (καταγραφή θέσεων του σώματος από έρευνα σε 15 τάξεις-1997) Όλες οι θέσεις του σώματος θεωρούνται αποδεκτές Μόνο η Νο 1 ήταν αποδεκτή στη δασκαλοκεντρική τάξη

22 2-5-0622 Έτσι, η λειτουργία της συνεργατικής τάξης στηρίζεται στο ότι: Μαθητές και εκπαιδευτικοίΜαθητές και εκπαιδευτικοί υιοθετούν πολλές, διαφορετικές μεταξύ τους μορφές συμπεριφοράς και πρακτικών Οι μορφές αυτές προωθούν την εκπαιδευτική αλληλεπίδραση, την πρωτοβουλία και την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στην τάξη

23 2-5-0623 Αυτή η πολυμορφία και η ελευθερία των μορφών συμπεριφοράς και πρακτικών στη συνεργατική τάξη συνδέεται με το σχολικό χώρο: α) εκφράζεται και με την διαρρύθμιση του χώρου και β) στηρίζεται στον τρόπο χρησιμοποίησης του χώρου… Η εικόνα του χώρου είναι τελείως διαφορετική από εκείνη της δασκαλοκεντρικής τάξης

24 2-5-0624 Απαιτείται, λοιπόν, ένας ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου, με παιδαγωγικά, ψυχοκοινωνικά και αρχιτεκτονικά κριτήρια

25 2-5-0625 Ο χώρος της συνεργατικής τάξης αναπτύσσεται σε 4 επίπεδα: 1. Διαμορφώνεται σε περιοχές,… …ώστε να εξυπηρετεί πολλαπλά επίπεδα συνεργασίας και τρόπους πρόσβασης στη γνώση

26 2-5-0626 Οργάνωση της τάξης σε περιοχές (8ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης-2003) Περιοχή δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες ή ατομικά Καθιστικό Περιοχή Νέων τεχνολογιών Βιβλιοθήκη τάξης

27 2-5-0627 Οργάνωση της τάξης σε περιοχές (Δημοτικό Σχολείο Πομού-Κύπρος, 1999, ΠΡΙΝ την παρέμβαση)

28 2-5-0628 Οργάνωση της τάξης σε περιοχές (Δημοτικό Σχολείο Πομού, 1999, ΜΕΤΑ την παρέμβαση)

29 2-5-0629 Η οργάνωση της τάξης σε περιοχές (Δημοτικό Σχολείο-Πομός Κύπρου, 1999, ΠΡΙΝ από την παρέμβαση)

30 2-5-0630 Η οργάνωση της τάξης σε περιοχές (Δημοτικό Σχολείο-Πομός Κύπρου, 1999, ΜΕΤΑ από την παρέμβαση)

31 2-5-0631 Οργάνωση της τάξης σε περιοχές: Το καθιστικό (2ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας, 1998, ΠΡΙΝ την παρέμβαση)

32 2-5-0632 Οργάνωση της τάξης σε περιοχές: Το καθιστικό (2ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας, 1998, ΜΕΤΑ την παρέμβαση)

33 2-5-0633 Οργάνωση της τάξης σε περιοχές: Βιβλιοθήκη (2ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας, 1998, ΜΕΤΑ την παρέμβαση)

34 2-5-0634 Οργάνωση της τάξης σε περιοχές: Βιβλιοθήκη (2ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας – 1998)

35 2-5-0635 Ο χώρος της συνεργατικής τάξης αναπτύσσεται σε 4 επίπεδα: 2. Διαμορφώνεται ευέλικτα,… … για να … για να προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλών διατάξεων, που θα διευκολύνουν διαφορετικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης.

36 2-5-0636 Ευελιξία χώρου στην τάξη/1 (Γυμνάσιο Μετεώρων Θεσσαλονίκης, 1998, ΠΡΙΝ την παρέμβαση)

37 2-5-0637 Ευελιξία χώρου στην τάξη/1 (Γυμνάσιο Μετεώρων Θεσσαλονίκης, 1998, ΜΕΤΑ την παρέμβαση)

38 2-5-0638 Ευελιξία χώρου στην τάξη/2 (Γυμνάσιο Μετεώρων Θεσσαλονίκης, 1998, ΜΕΤΑ την παρέμβαση)

39 2-5-0639 Ευελιξία χώρου στην τάξη/3 (Γυμνάσιο Μετεώρων Θεσσαλονίκης, 1998, ΜΕΤΑ την παρέμβαση)

40 2-5-0640 Ο χώρος της συνεργατικής τάξης αναπτύσσεται σε 4 επίπεδα: 3. Δημιουργείται «οικεία ατμόσφαιρα» στο χώρο,… … …ώστε να διαμορφωθεί ένα θετικό ψυχολογικό- παιδαγωγικό κλίμα στην τάξη, που συμβάλλει στη δημιουργική ένταξη του παιδιού στο σχολείο

41 2-5-0641 Δημιουργία «οικείας ατμόσφαιρας» στην τάξη (1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, 2004, ΠΡΙΝ την παρέμβαση)

42 2-5-0642 Δημιουργία «οικείας ατμόσφαιρας» στην τάξη (1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, 2004, ΠΡΙΝ την παρέμβαση)

43 2-5-0643 Δημιουργία «οικείας ατμόσφαιρας» στην τάξη (Δημοτικό Σχολείο Χρυσαυγής Λαγκαδά, 1998, ΠΡΙΝ την παρέμβαση)

44 2-5-0644 Δημιουργία «οικείας ατμόσφαιρας» στην τάξη (Δημοτικό Σχολείο Χρυσαυγής Λαγκαδά, 1998, ΜΕΤΑ την παρέμβαση)

45 2-5-0645 Δημιουργία «οικείας ατμόσφαιρας» στο σχολείο (21ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 2003, ΠΡΙΝ από τις παρεμβάσεις)

46 2-5-0646 Δημιουργία «οικείας ατμόσφαιρας» στο σχολείο (21ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 2003, META από τις παρεμβάσεις)

47 2-5-0647 Δημιουργία «οικείας ατμόσφαιρας» στο σχολείο Γυμναστήριο (21ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 2003, ΠΡΙΝ από τις παρεμβάσεις)

48 2-5-0648 Δημιουργία «οικείας ατμόσφαιρας» στο σχολείο «Πολυαίθουσα» Λεονάρντο ντα Βίντσι (21ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 2003, META από τις παρεμβάσεις)

49 2-5-0649 Δημιουργία «οικείας ατμόσφαιρας» στο σχολείο Χώρος ασκήσεων (;) (21ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 2003, ΠΡΙΝ από τις παρεμβάσεις)

50 2-5-0650 Δημιουργία «οικείας ατμόσφαιρας» στο σχολείο Σχολικός κινηματογράφος «Τσάρλι Τσάπλιν» (21ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 2003, META από τις παρεμβάσεις)

51 2-5-0651 Ο χώρος της συνεργατικής τάξης αναπτύσσεται σε 4 επίπεδα: 4. Δημιουργούνται χώροι για το άτομο και την ομάδα,… … …ώστε να υπάρξουν οι προϋποθέσεις χώρου για την εφαρμογή συνεργατικών μορφών δραστηριοποίησης του παιδιού

52 2-5-0652 Χώρος για την ομάδα/1 (Δημοτικό Σχολείο Χρυσαυγής Λαγκαδά, 1998)

53 2-5-0653 Χώρος για την ομάδα/2 (2ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας, 1998)

54 2-5-0654 Αλλαγή του «παιδαγωγικού τοπίου» της τάξης (Έρευνες σε Δημοτικά Σχολεία, 1999-2005)

55 2-5-0655 Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων αυτών σε 55 σχολεία στην Ελλάδα και την Κύπρο έδειξε: 1.Βελτίωση της επίδοσης των παιδιών στα μαθήματά τους 2.Βελτίωση της σχολικής τους ένταξης 3.Δημιουργία στενότερων σχέσεων μεταξύ - Των παιδιών - Των μαθητών και του εκπαιδευτικού - Του σχολείου και της οικογένειας - Του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας


Κατέβασμα ppt "Η οργάνωση του χώρου στο συνεργατικό δημοτικό σχολείο Δημήτρης Γερμανός Καθηγητής ΑΠΘ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google