Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σημαντικοί άξονες του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ02)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σημαντικοί άξονες του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ02)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σημαντικοί άξονες του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ02)

2 Το Νέο Σχολείο και οι στόχοι του Οι άξονες αυτοί σηματοδοτούν κύριους στόχους και βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Νέου Σχολείου. 2

3 Ο εκπαιδευτικός ως «δημιουργός» της γνώσης Στηρίζεται στα θεσμικά κείμενα (ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, βιβλία μαθητή, βιβλία εκπαιδευτικού, επίσημα λογισμικά), αλλά ταυτόχρονα συν-διαμορφώνει το εκπαιδευτικό υλικό. Προσαρμόζει το εκπαιδευτικό υλικό. Αξιοποιεί βιώματα και εμπειρίες των μαθητών. Διερευνά και ανακαλύπτει τη γνώση μαζί με τους μαθητές  γίνεται πρότυπο και για τους μαθητές ως «δημιουργούς» της γνώσης. 3

4 Ευρεία επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων από τον εκπαιδευτικό Εντάσσει στο σχεδιασμό και αξιοποιεί ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων: εργασία σε ομάδες, δραματοποιήσεις, παιχνίδια ρόλων, μεγαλύτερης διάρκειας ομαδικό έργο (project), κ.ά. Καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και την ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Μαθαίνει στους μαθητές πώς να μαθαίνουν, πώς να δρουν, πώς να συνεργάζονται, πώς να υπάρχουν. 4

5 Ενσωμάτωση εγκαρσίων δράσεων Ενσωματώνει στο διδακτικό σχεδιασμό τις δυνατότητες των ΤΠΕ, τον πολιτισμό και τις τέχνες (ζωγραφική, μουσική, θέατρο, κινηματογράφο), την ευαισθησία για το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο, τη διαφύλαξη και ανάπτυξη της σωματικής και ψυχικής υγείας. 5

6 Αξιοποίηση των σχέσεων και της δυναμικής της ομάδας Ο Εκπαιδευτικός ενεργεί με γνώμονα τη σημασία των σχέσεων. Καλλιεργεί ασφαλές συγκινησιακό κλίμα και ομαδικό συνεργατικό πνεύμα. Μεριμνά για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με την αρχή «η μάθηση βασίζεται στη σχέση». 6

7 Καλλιέργεια ολιστικής προσέγγισης Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει ο ίδιος και καλλιεργεί στα παιδιά όσο το δυνατόν πιο «ολιστική προσέγγιση», έτσι ώστε να επιτρέπει: τη θεώρηση κάθε εκπαιδευτικής εμπειρίας ως συνέχειας και ως μέρους μιας αλληλουχίας γεγονότων, τη διαθεματική και συναδελφική προσέγγιση κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, την αξιοποίηση των διεργασιών που εξελίσσονται στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας από το επίπεδο του ατόμου και της ομάδας εργασίας μέχρι το επίπεδο της ευρύτερης κοινότητας. 7

8 Αξιοποίηση της μικρής ομάδα Αξιοποίηση της μικρής ομάδας Ο εκπαιδευτικός οικοδομεί την εκπαιδευτική διαδικασία με εναλλαγή της εργασίας μεταξύ ατόμου, μικρής ομάδας και ολομέλειας, έτσι ώστε το ένα επίπεδο να ανατροφοδοτεί το άλλο. Καλλιεργεί την αίσθηση και την ευθύνη του «ανήκειν» σε ένα μεγαλύτερο σύνολο. 8

9 Αξιοποίηση της διαφορετικότητας Ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα και την ιδιαιτερότητα. Αξιοποιεί «όλες τις φωνές» (μέσα στο άτομο, την ομάδα, την κοινότητα). Αυτή είναι η βασική αρχή για τη δημιουργία καλού συγκινησιακού κλίματος. 9

10 Σύνδεση με την κοινωνία και την εποχή Ο εκπαιδευτικός πρέπει να διατηρεί επαφή με την κοινότητα και την επικαιρότητα. Να εντάσσει στο σχεδιασμό ερεθίσματα που απασχολούν την ευρύτερη και τοπική κοινωνία. Να αξιοποιεί τον πολιτιστικό και τον περιβαλ- λοντικό πλούτο της περιοχής αλλά και της ιδιαίτερης σύνθεσης του πληθυσμού του σχολείου. 10

11 Για το Νέο Σχολείο Δεν είμαστε σε φάση εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αλλά σε προσπάθεια εμπλουτισμού και διεύρυνσης των ήδη ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ. Τα σχολικά εγχειρίδια δεν αλλάζουν. Τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ δεν θα καταργηθούν. Το Νέο Σχολείο δεν βάζει ως προτεραιότητα τον αριθμό των σελίδων της ύλης και των κειμένων, αλλά το μαθητή. Ο εκπαιδευτικός θα έχει άνεση, ευχέρεια και ευελιξία στη διαμόρφωση της ύλης. Αυτό που ενδιαφέρει είναι: αν οι μαθητές έμαθαν να σκέφτονται, να συνεργάζονται, να κρίνουν, να δημιουργούν. 11

12 Τέλος Παρουσίασης Ευχαριστώ! 12


Κατέβασμα ppt "Σημαντικοί άξονες του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ02)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google