Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Υπεύθυνος καθηγητής: κος. Σ. Καπιδάκης Επιμελήτρια: Παπαγιάννη Ανδρονίκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Υπεύθυνος καθηγητής: κος. Σ. Καπιδάκης Επιμελήτρια: Παπαγιάννη Ανδρονίκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Υπεύθυνος καθηγητής: κος. Σ. Καπιδάκης Επιμελήτρια: Παπαγιάννη Ανδρονίκη Β2002014

2 «Αξιολόγηση ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων ή ποιοτικός έλεγχος ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων»

3 3ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ειδών δημοσιεύσεις: 2 ειδών δημοσιεύσεις: α) Έντυπη α) Έντυπη β) Ηλεκτρονική β) Ηλεκτρονική - πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

4 4ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ Διαδίκτυο καθημερινή χρήση από άτομα ανεξαρτήτου ειδικότητας Διαδίκτυο καθημερινή χρήση από άτομα ανεξαρτήτου ειδικότητας Τεράστιος όγκος πληροφοριών: Τεράστιος όγκος πληροφοριών: α) Εύχρηστων α) Εύχρηστων β) Μη χρήσιμων αρνητικό λόγω χρήσης τους από ανήλικα άτομα β) Μη χρήσιμων αρνητικό λόγω χρήσης τους από ανήλικα άτομα Ανάγκη διαχωρισμού υψηλής από κακής ποιότητας υλικό Ανάγκη διαχωρισμού υψηλής από κακής ποιότητας υλικό

5 5ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ Έλεγχος ποιότητας υλικού 3 τρόποι Έλεγχος ποιότητας υλικού 3 τρόποι 1) ανθρώπινη κριτική 1) ανθρώπινη κριτική 2) Έλεγχος από εκδότη 2) Έλεγχος από εκδότη 3) Βιβλιοθηκονόμος 3) Βιβλιοθηκονόμος Ανέφικτο λόγω οικονομικών εμποδίων και τεραστίου όγκου πληροφοριών Ανέφικτο λόγω οικονομικών εμποδίων και τεραστίου όγκου πληροφοριών

6 6ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΣΥΝΟΜΙΛΗΚΟΥΣ Χρυσό κριτήριο της επιστημονικής έκδοσης Χρυσό κριτήριο της επιστημονικής έκδοσης Παράδειγμα ελέγχου της ακρίβειας του υλικού Παράδειγμα ελέγχου της ακρίβειας του υλικού το περιοδικό ACM το περιοδικό ACM

7 7ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ Κρίση περιοδικών από απλά άτομα (πρωταρχική λογοτεχνία) αρνητικό Κρίση περιοδικών από απλά άτομα (πρωταρχική λογοτεχνία) αρνητικό Αντιμετώπιση επινόηση τρόπων αναγνώρισης και επιλογής του υλικού Αντιμετώπιση επινόηση τρόπων αναγνώρισης και επιλογής του υλικού

8 8ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΧΡΥΣΟ Τρόποι αναγνώρισης αξιόπιστων και σωστών πληροφοριών: Τρόποι αναγνώρισης αξιόπιστων και σωστών πληροφοριών: α) Η διεύθυνση (URL) α) Η διεύθυνση (URL) β) Κριτική ικανότητα β) Κριτική ικανότητα γ) Εμπειρία γ) Εμπειρία

9 9ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πρόσληψη συγγραφέα από εκδότη Πρόσληψη συγγραφέα από εκδότη Έμπειρο προσωπικό Έμπειρο προσωπικό Καλή φήμη Καλή φήμη Εκδοτικός έλεγχος Εκδοτικός έλεγχος

10 10ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Φήμη Τρόποι επέκτασης της φήμης: Τρόποι επέκτασης της φήμης: - Εθελοντική κριτική - Τυπική κριτική

11 11ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Αυτοματοποιημένες μέθοδοι  1η μέθοδος: Ποιότητα πολύτιμων πληροφοριών Ποιότητα πολύτιμων πληροφοριών Google’s Page Rank: ανάλυση παραπομπών Google’s Page Rank: ανάλυση παραπομπών Χρήση αλγορίθμου Χρήση αλγορίθμου  2η μέθοδος: Χρήση γλώσσας για εκτίμηση σχετικότητας Χρήση γλώσσας για εκτίμηση σχετικότητας Εταιρεία Pittsburg Whiz Bang Εταιρεία Pittsburg Whiz Bang

12 12ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ NSDL Στόχος ψηφιακό υλικό σχετικό με επιστημονική εκπαίδευση Στόχος ψηφιακό υλικό σχετικό με επιστημονική εκπαίδευση Ποιοτικός έλεγχος Ποιοτικός έλεγχος Πληροφορίες - μεταδεδομένα – χρήστες Πληροφορίες - μεταδεδομένα – χρήστες Υπηρεσία αναζήτησης σε εξέλιξη Υπηρεσία αναζήτησης σε εξέλιξη

13 13ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ακαδημαϊκή φήμη Τρόπος καθιέρωσης δημοσιευμάτων Τρόπος καθιέρωσης δημοσιευμάτων Περιοδικό D-Lib Περιοδικό D-Lib Κριτική υλικού στον Ιστό Κριτική υλικού στον Ιστό Πρόκληση για ποιότητα Πρόκληση για ποιότητα

14 14ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τεράστιος όγκος πληροφοριών στο Διαδίκτυο Τεράστιος όγκος πληροφοριών στο Διαδίκτυο Δυσκολία στην αξιολόγηση Δυσκολία στην αξιολόγηση Δείκτης ποιότητας Δείκτης ποιότητας  Σωστή κρίση  Ανάγκη αναζήτησης νέων τρόπων κριτικής & αξιολόγησης συνέπεια

15 15ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1) Arms, William Y. Quality Control in Scholarly Publishing on the Web. [Internet]. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.press.umich.edu/jep/08-01/arms.html. http://www.press.umich.edu/jep/08-01/arms.html 2) Καπιδάκης, Σαράντος. Ηλεκτρονική Δημοσίευση. Σημειώσεις, Ζ’ εξάμηνο.


Κατέβασμα ppt "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Υπεύθυνος καθηγητής: κος. Σ. Καπιδάκης Επιμελήτρια: Παπαγιάννη Ανδρονίκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google