Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμόρφωση των πε 03 στην χρήση και αξιοποίηση των τ.π.ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία Επιμόρφωση των πε 03 στην χρήση και αξιοποίηση των τ.π.ε. στην εκπαιδευτική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμόρφωση των πε 03 στην χρήση και αξιοποίηση των τ.π.ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία Επιμόρφωση των πε 03 στην χρήση και αξιοποίηση των τ.π.ε. στην εκπαιδευτική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμόρφωση των πε 03 στην χρήση και αξιοποίηση των τ.π.ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία Επιμόρφωση των πε 03 στην χρήση και αξιοποίηση των τ.π.ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΚΕ-7 ΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕΠΤ-ΟΚΤ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Ο Στόχος ΤΟΥ 2010 Ο Στόχος ΤΟΥ 2010 Ο Στόχος ΤΟΥ 2010  Μοντέλα εισαγωγής των τπε στην εκπαίδευση Μοντέλα εισαγωγής των τπε στην εκπαίδευση Μοντέλα εισαγωγής των τπε στην εκπαίδευση  Σύγχρονες θεωρήσεις για την μάθηση Σύγχρονες θεωρήσεις για την μάθηση Σύγχρονες θεωρήσεις για την μάθηση  Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική   Κάτι ακόμα  Κάτι ακόμα  Κάτι ακόμα

3 Ο Στόχος ΤΟΥ 2010  Από το 1990 μέσω προγραμμάτων (π.χ. Socrates)  2000 Λισσαβόνα (και κατόπιν στο Λουξεμβούργο) μεταξύ άλλων και την αλλαγή των εκπαιδευτικών δομών. Επιστροφή στα περιεχόμενα ποιοτική αλλαγή των δομών της εκπαίδευσης. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Διεύρυνση των οριζόντων των εκπαιδευτικών συστημάτων.

4 Επιστροφή στα περιεχόμεναΤ.π.ε. στην εκπαίδευση? στην εκπαίδευση? Χρήση των τ.π.ε. στη διοίκηση. Τα τ.π.ε. ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο. Τα τ.π.ε. ως εργαλείο για την διδασκαλία άλλων… Τα τ.π.ε. ως μέσον επικοινωνίας. Μοντέλα εισαγωγής των τα.π.ε στην εκπδση τεχνοκρατικό Δηλ:»αξία» στην χρήση και λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων ολιστικό Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης δηλ. η πληροφορική να διαχέεται στο σύνολο των μαθημάτων πραγματολογικό Συνδυασμός των άλλων δυο

5 Μάθηση (πολλές απόψεις) Διαδικασία που οδηγεί στη διαρκή μεταβολή της συμπεριφοράς ατόμου και είναι αποτέλεσμα εμπειρίας ή άσκησης. Η μεταβολή της κατανόησης,των στάσεων,των γνώσεων των Πληροφοριών των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων Η απόκτηση και η μεταβολή γνώσεων, δεξιοτήτων, στρατηγικών, Πεποιθήσεων στάσεων και διαφόρων μορφών συμπεριφοράς ΔΗΛ! Διαδικασία που αλλάζει το γνωστικό δυναμικό του ατόμου. Σύγχρονες θεωρήσεις για την μάθηση Διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης (Συμπεριφορισμός) Skinner pavlov Διαδικασία δημιουργίας της γνώσης Κονστρουκτιβισμός Piajet-bruner Μάθηση = αποτέλεσμα της συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες Κοινωνικοπολιτισμικες Θεωρίες Vygotsky Επιστροφή στα περιεχόμενα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ο συμπεριφορισμός θεωρείται ξεπερασμένος Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ μεταβιβάζεται αλλά δημιουργείται από τον μαθητή ο οποίος δρα και επικοινωνεί σε Συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια

6 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική μεγάλη σημασία στο κοινονιοπολιτισμικο παράγοντα συνεργατική και ομαδική μάθηση Επιστροφή στα περιεχόμενα projectΕπίλυση προβλημάτων σαφηασαφ η σενάρι α Συμβολή των Τ.Π.Ε. Εύρεση e-yliko Internet-cd Τρόπος εργασίας Online,e-forum επεκτασιμότητα

7 Περιεχόμενα συνέχεια  Χρήση και υποστήριξη κοινοτήτων πρακτικής και μάθησης  Το διαδικτυο ως πηγή πληροφοριών  Αξιοποίηση –αξιολόγηση ιστοσελίδων ιστοχώρων και πυλών.  Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτυου.  Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων.  Συστήματα διαχείρισης μάθησης (cms-lms)  Διδάσκοντας με την βοήθεια επεξεργαστή κειμένου.  Διδάσκοντας με την βοήθεια λογισμικών φύλλων.  Διδάσκοντας με την βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων.  Βασικές κατηγορίες λογισμικού.  Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.  Συνοπτική παρουσίαση υφιστάμενου εκπαιδευτικού λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα.  Σχολικό εργαστήρι πληροφορικής- ασφάλεια. Επιστροφή στα περιεχόμενα


Κατέβασμα ppt "Επιμόρφωση των πε 03 στην χρήση και αξιοποίηση των τ.π.ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία Επιμόρφωση των πε 03 στην χρήση και αξιοποίηση των τ.π.ε. στην εκπαιδευτική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google