Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ακαδημαική Δημοσίευση1 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ επιμέλεια-παρουσίαση Αντωνάκης Δημήτρης Λεγάκη Ειρήνη Μπάρτζος Ανδρέας 24-2-2005 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ακαδημαική Δημοσίευση1 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ επιμέλεια-παρουσίαση Αντωνάκης Δημήτρης Λεγάκη Ειρήνη Μπάρτζος Ανδρέας 24-2-2005 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ακαδημαική Δημοσίευση1 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ επιμέλεια-παρουσίαση Αντωνάκης Δημήτρης Λεγάκη Ειρήνη Μπάρτζος Ανδρέας 24-2-2005 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

2 2 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

3 Ακαδημαική Δημοσίευση3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η παραγωγή, αποθήκευση, δημοσίευση και διακίνηση υλικού (δημοσιευμάτων, π.χ. περιεχομένου στο www) σε ηλεκτρονική μορφή, με κύριο δίαυλο το Διαδίκτυο και προορισμένων να «αναγνωσθούν» σε οθόνη Η/Υ ή ειδικών για το σκοπό αυτό συσκευών -είτε για πρώτη φορά, είτε επανέκδοση έντυπου υλικού

4 Ακαδημαική Δημοσίευση4 ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Προσωπικοί ιστότοποι. Επιστημονικοί θησαυροί γνώσεων. Ιστοσελίδες ερευνητικών ιδρυμάτων όπου δημοσιεύονται ηλεκτρονικές εκδόσεις των αντίστοιχων έντυπων περιοδικών τους. Περιοδικά με κριτές, διαθέσιμα μόνο μέσω διαδικτύου. Ιστοσελίδες όπου εκδότες διανέμουν βιβλία.

5 Ακαδημαική Δημοσίευση5 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ επιστημονικές ηλεκτρονικές αποθήκες (π.χ arXiv.org) αμιγώς ηλεκτρονικά περιοδικά με κριτές (π.χ Journal of Artificial Intelligence Research) σειρές έντυπων εργασιών (π.χ National Bureau of Economic Research)

6 Ακαδημαική Δημοσίευση6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ενισχυμένη ταχύτητα διανομής Χαμηλό κόστος δημοσίευσης Νέα μορφότυπα δημοσίευσης Προσβασιμότητα στη γνώση σε μεγαλύτερες ομάδες αναγνωστών Πλούσια θεωρία σχετικά με τις δημοσιευμένες εργασίες

7 Ακαδημαική Δημοσίευση7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1991-1999 ΤΙΤΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

8 Ακαδημαική Δημοσίευση8 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ποιότητα Αξιολόγηση Πνευματικά δικαιώματα Λογοκλοπή Ικανότητες πρόσβασης Εξοπλισμός Μορφότυπο Κόστος επικοινωνίας

9 Ακαδημαική Δημοσίευση9 ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Pure e-journals (αμιγώς ηλεκτρονικά περιοδικά): περιοδικά των οποίων το κείμενο διανέμεται πρωτότυπα μόνο σε ψηφιακή μορφή. (Journal of Electronic Publishing) E-p-journals (ηλεκτρονικά-έντυπα περιοδικά): περιοδικά που διανέμονται πρώτιστα ηλεκτρονικά, αλλά μπορεί να έχουν πολύ περιορισμένη διανομή σε έντυπη μορφή. (Electronic Transactions on Artificial Intelligence) P-e-journals (έντυπα-ηλεκτρονικά περιοδικά): περιοδικά που διανέμονται πρώτιστα σε έντυπη μορφή, αλλά διανέμονται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή. (Science, Physical Review) P+e-journals (έντυπα+ηλεκτρονικά περιοδικά): περιοδικά που ξεκινούν παράλληλα και ως έντυπες αλλά και ως ηλεκτρονικές εκδόσεις που μπορούν να διανεμηθούν ευρέως. (American Chemical Society's Organic Letters)

10 Ακαδημαική Δημοσίευση10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ/ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (1/2) Δημοσιότητα Εξαρτάται από συνδρομές καταλόγους αναφοράς βάσεις δεδομένων διαφημίσεις ειδικές εκδόσεις παραπομπές Αξιοπιστία Χαρακτηρίζεται από την αξιολόγηση ποιότητα ή την φήμη των εκδοτικών οίκων/περιοδικών εγγυοδοσία φήμη του συγγραφέα Οι κρίσεις για αυτήν ποικίλουν ανάλογα με την προσωπική γνώση, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του αναγνώστη

11 Ακαδημαική Δημοσίευση11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ/ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2/2) Προσβασιμότητα Εξασφαλίζεται από τη θεσμική διαχείριση που ασκείται από βιβλιοθήκες εκδοτικούς οίκους ρυθμιστικά κέντρα Υποστηρίζεται από τα σταθερά προσδιοριστικά ταυτότητος όπως τα ISBN και ISSN Επηρεάζεται από Βελτιώσεις των υπηρεσιών διαδανεισμού μεταξύ βιβλιοθηκών Τεχνικά χαρακτηριστικά (άρτιος web browser, καλές συνδέσεις στο internet) Χρηματοδότηση Ψηφιακή συντήρηση

12 Ακαδημαική Δημοσίευση12 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

13 Ακαδημαική Δημοσίευση13 X arXiv.org Είναι ένας online server για ερευνητικά άρθρα, η πιο εμφανής αποθήκη ηλεκτρονικών εγγράφων με δωρεάν πρόσβαση για τους αναγνώστες. Περιέχει 208.000 ηλεκτρονικά έγγραφα φυσικής, μαθηματικών και πληροφορικής. Για να γίνει καταχώρηση στο arXiv.org απαιτούνται ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που καταχωρούνται στο arXiv.org δεν μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα σε ποιότητα με τα αξιολογημένα άρθρα περιοδικών (peer-reviewed journal articles) καθώς είναι μη αξιολογημένες ερευνητικές αναφορές έως ότου γίνουν αποδεκτές για δημοσίευση σε ένα συγκεκριμένο περιοδικό ή συνέδριο

14 Ακαδημαική Δημοσίευση14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το μέσο μιας δημοσίευσης -- έντυπο ή ηλεκτρονικό -- δεν επηρεάζει το ουσιαστικό επιστημονικό περιεχόμενο. Οι ποιοτικοί δείκτες, που συνδυάζονται με τη δημοσιότητα και την πρόσβαση σε ένα έγγραφο, καθορίζουν τη δυναμική της δημοσίευσης. Η χρήση των απλουστευμένων κριτηρίων αξιολόγησης όπως να αποκλειστεί η on-line δημοσίευση, δεν δίνει μια δίκαιη θεώρηση της εργασίας ενός επιστήμονα. Συνολικά η δυναμική της ηλεκτρονικής δημοσίευσης διαφέρει από την έντυπη δημοσίευση σε δύο σημαντικές περιοχές: δημοσιότητα και προσβασιμότητα. Μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων, η δημοσιότητα της ηλεκτρονικής δημοσίευσης μπορεί να είναι υψηλή. Η βραχυπρόθεσμη πρόσβαση (πέντε έως δέκα έτη) μπορεί να είναι υψηλότερη στην ηλεκτρονική δημοσίευση (από ότι στη έντυπη δημοσίευση), αν και η μακροπρόθεσμη πρόσβαση είναι, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο τις ιστορίας, όχι και τόσο ισχυρή στον κόσμο της ηλεκτρονικής δημοσίευσης.

15 15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ginsparg, Paul. 2000. Creating a global knowledge network. Freedom of Information Conference. The impact of open access on biomedical research. New York Academy of Medicine, 6-7, July. Retrieved October 4, 2001 from http://www.biomedcentral.com/info/ginsparg-ed.asp http://www.biomedcentral.com/info/ginsparg-ed.asp Morrison, James and Suber, Peter. 2002. The Free Online Scholarship Movement: An Interview with Peter Suber. Available: http://ts.mivu.org/default.asp?show=article&id=1025.http://ts.mivu.org/default.asp?show=article&id=1025 ΑΡΘΡΑ Crawford, Walter. 2002. Free electronic refereed journals: Getting past the arc of enthusiasm. Learned Publishing 15:117-123. Harter, Stephen P. 1998. "Scholarly Communication and Electronic Journals: An Impact Study." Journal of the American Society for Information Science 49(6): 507-516. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΩΝ Kling, Rob and Lisa Spector. (in press). Rewards for Scholarly Communication via Publications. In Deborah Andersen (Ed). Digital Scholarship in the Tenure, Promotion, and Review Process: A Primer. M.E. Sharpe. Armonk, N.Y ---------------------------------------------- Για περαιτέρω βιβλιογραφικές αναφορές επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ionio.gr/~a2001021/ACADEMIC_REWARDS.doc www.ionio.gr/~a2001021/ACADEMIC_REWARDS.doc

16 Ακαδημαική Δημοσίευση16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


Κατέβασμα ppt "Ακαδημαική Δημοσίευση1 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ επιμέλεια-παρουσίαση Αντωνάκης Δημήτρης Λεγάκη Ειρήνη Μπάρτζος Ανδρέας 24-2-2005 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google