Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Σωτήρης Κίργινας Δήμητρα Φλώρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Σωτήρης Κίργινας Δήμητρα Φλώρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Σωτήρης Κίργινας Δήμητρα Φλώρου

2 Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ραγδαίες μεταβολές σε όλα τα επίπεδα Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ραγδαίες μεταβολές σε όλα τα επίπεδα Επιτακτική ανάγκη αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, ώστε αυτό ν’ ανταποκρίνεται στις νέες αλλά και στις διαχρονικές ανάγκες του ανθρώπου και τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Επιτακτική ανάγκη αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, ώστε αυτό ν’ ανταποκρίνεται στις νέες αλλά και στις διαχρονικές ανάγκες του ανθρώπου και τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Μεγάλη πρόκληση για τα εκπαιδευτικά συστήματα αποτελεί η ηλεκτρονική μάθηση. Μεγάλη πρόκληση για τα εκπαιδευτικά συστήματα αποτελεί η ηλεκτρονική μάθηση. Εισαγωγή

3 Ηλεκτρονική μάθηση (Ι) Μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης:  οι εκπαιδευόμενοι εξοικονομούν χρόνο  η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται πιο ευέλικτη καθώς επιλέγουν τον χρόνο που θα διαθέσουν. Οι τεχνολογίες της ηλεκτρονικής μάθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο σε ακαδημαϊκούς χώρους αλλά να ενταχθούν και στον επιχειρησιακό χώρο

4 Ηλεκτρονική μάθηση (ΙΙ) Εξατομικευμένη (self-paced training) Εξατομικευμένη (self-paced training) Ασύγχρονη Ασύγχρονη Σύγχρονη Σύγχρονη

5 Σήμερα διατίθενται λογισμικά συστήματα που συνδυάζουν τις τεχνολογίες του διαδικτύου, με σκοπό τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία Μια τέτοια εφαρμογή είναι τα Συστήματα διαχείρισης της μάθησης (Learning Management Systems,LMS), τα οποία είναι γνωστά και ως Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης (Virtual Learning Environments) ή ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Learning management systems, content management systems, learning platforms portals

6 Συστήματα διαχείρισης της μάθησης (Ι) Learning Management Systems Λογισμικά τα οποία διαχειρίζονται τα θέματα εκπαίδευσης Λογισμικά τα οποία διαχειρίζονται τα θέματα εκπαίδευσης Λογισμικά συστήματα τα οποία στηριζόμενα στο διαδίκτυο, έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν την ανοιχτή και εξ αποστάσεως μάθηση (ηλεκτρονική μάθηση) Λογισμικά συστήματα τα οποία στηριζόμενα στο διαδίκτυο, έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν την ανοιχτή και εξ αποστάσεως μάθηση (ηλεκτρονική μάθηση)

7 Τα ΣΔΜ αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα των συστημάτων λογισμικού τα οποία υποστηρίζουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Τα ΣΔΜ αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα των συστημάτων λογισμικού τα οποία υποστηρίζουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το υπερσύνολο των συστημάτων αυτών είναι γνωστό με τον όρο Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας Το υπερσύνολο των συστημάτων αυτών είναι γνωστό με τον όρο Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας Συστήματα διαχείρισης της μάθησης (ΙΙ)

8 Τα συστήματα διαχείρισης μάθησης υιοθετούνται ευρέως από τους εκπαιδευτικούς αλλά και τις επιχειρήσεις προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες απαιτήσεις για βελτιωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση και για την καλύτερη πρόσβαση στη γνώση παρά τους χωροχρονικούς περιορισμούς. Τα συστήματα διαχείρισης μάθησης υιοθετούνται ευρέως από τους εκπαιδευτικούς αλλά και τις επιχειρήσεις προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες απαιτήσεις για βελτιωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση και για την καλύτερη πρόσβαση στη γνώση παρά τους χωροχρονικούς περιορισμούς. Μπορούν να ικανοποιήσουν διαφορετικές ανάγκες – εκπαιδευτικές, διοικητικές, επιχειρησιακές- και ως εκ τούτου προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες. Μπορούν να ικανοποιήσουν διαφορετικές ανάγκες – εκπαιδευτικές, διοικητικές, επιχειρησιακές- και ως εκ τούτου προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες. Συστήματα διαχείρισης της μάθησης (ΙΙΙ)

9 Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακού περιεχομένου (Learning Content Management Systems - LCMS) Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακού περιεχομένου (Learning Content Management Systems - LCMS) Συστήματα Υποστήριξης Συνεργατικής Μάθησης (Collaborative Learning Support System) Συστήματα Υποστήριξης Συνεργατικής Μάθησης (Collaborative Learning Support System) Συστήματα Διαχείρισης Διαγωνισμάτων Αξιολόγησης (Question and Test Management Systems) Συστήματα Διαχείρισης Διαγωνισμάτων Αξιολόγησης (Question and Test Management Systems) Συστήματα Διαχείρισης Πόρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Instructional Institute Recource Management Systems) Συστήματα Διαχείρισης Πόρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Instructional Institute Recource Management Systems) Εικονικές Τάξεις (Virtual Classrooms) Εικονικές Τάξεις (Virtual Classrooms) Κατηγοριοποίηση των ΣΔΜ

10 Λειτουργίες των ΣΔΜ Λειτουργίες δημιουργίας και διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού από τον εκπαιδευτή Λειτουργίες δημιουργίας και διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού από τον εκπαιδευτή Λειτουργίες διαχειριστικού περιεχομένου Λειτουργίες διαχειριστικού περιεχομένου Λειτουργίες επικοινωνίας Λειτουργίες επικοινωνίας Λειτουργίες παροχής πληροφοριών Λειτουργίες παροχής πληροφοριών Λειτουργίες διεξαγωγής αναζητήσεων Λειτουργίες διεξαγωγής αναζητήσεων Λειτουργίες αξιολόγησης Λειτουργίες αξιολόγησης

11 Να δημιουργούν, να ενεργοποιούν και να διαχειρίζονται μια σειρά μαθημάτων Να δημιουργούν, να ενεργοποιούν και να διαχειρίζονται μια σειρά μαθημάτων Να υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των σπουδαστών και να παρέχουν κίνητρα για συνεργατική μάθηση Να υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των σπουδαστών και να παρέχουν κίνητρα για συνεργατική μάθηση Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται δραστηριότητες αξιολόγησης Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται δραστηριότητες αξιολόγησης Να οργανώνουν το εκπαιδευτικό και ανθρώπινο δυναμικό Να οργανώνουν το εκπαιδευτικό και ανθρώπινο δυναμικό Να διαχειρίζονται γεωγραφικά κατανεμημένες τάξεις Να διαχειρίζονται γεωγραφικά κατανεμημένες τάξεις Κριτήρια επιλογής κατάλληλου ΣΔΜ (Ι)

12 Να δίνουν την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αντλούν πληροφορίες με διάφορες μορφές (κείμενο, εικόνα, ήχος) Να δίνουν την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αντλούν πληροφορίες με διάφορες μορφές (κείμενο, εικόνα, ήχος) Η κοινωνική αλληλεπίδραση και η συνεργασία ενθαρρύνονται από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν (Διαδίκτυο) Η κοινωνική αλληλεπίδραση και η συνεργασία ενθαρρύνονται από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν (Διαδίκτυο) Να ενθαρρύνουν την δημιουργικότητα των εκπαιδευόμενων. Να ενθαρρύνουν την δημιουργικότητα των εκπαιδευόμενων. Ανασταλτικός παράγοντας μιας ευρείας αξιοποίησής τους είναι η πολύπλοκη οργάνωση και το κόστος. Ανασταλτικός παράγοντας μιας ευρείας αξιοποίησής τους είναι η πολύπλοκη οργάνωση και το κόστος. Κριτήρια επιλογής κατάλληλου ΣΔΜ (ΙΙ)

13 Αξιολόγηση των ΣΔΜ στην εκπαιδευτική διαδικασία μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετάδοση και η πρόσληψη των γνώσεων μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετάδοση και η πρόσληψη των γνώσεων  ενθαρρύνεται η αυτονομία και πρωτοβουλία των μαθητών η διαδικασία της μάθησης γίνεται συνεργατική η διαδικασία της μάθησης γίνεται συνεργατική προσαρμογή του διδακτικού υλικού στις ατομικές ανάγκες του μαθητή προσαρμογή του διδακτικού υλικού στις ατομικές ανάγκες του μαθητή ενισχύεται η οικοδόμηση της γνώσης ενισχύεται η οικοδόμηση της γνώσης Πλεονεκτήματα ( Ι )

14 πρόσβαση σε μεγάλες βάσεις δεδομένων πρόσβαση σε μεγάλες βάσεις δεδομένων σύνδεση με μεγάλες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες σύνδεση με μεγάλες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες  οι μαθησιακές διαδικασίες εξισώνονται για τους εκπαιδευόμενους δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους να επικοινωνήσουν μεταξύ τους µέσω ασύγχρονων και σύγχρονων υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους να επικοινωνήσουν μεταξύ τους µέσω ασύγχρονων και σύγχρονων υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης μεγάλου αριθμού ατόμων δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης μεγάλου αριθμού ατόμων Αξιολόγηση των ΣΔΜ στην εκπαιδευτική διαδικασία Πλεονεκτήματα ( ΙΙ )

15 Αξιολόγηση των ΣΔΜ στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτείται περισσότερος χρόνος ενασχόλησης για τον εκπαιδευτή απαιτείται περισσότερος χρόνος ενασχόλησης για τον εκπαιδευτή εξάρτηση από το εύρος του δικτύου για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξάρτηση από το εύρος του δικτύου για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας το πρόβλημα είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που ευνοούν τη συνεργασία, όπως το αίσθημα της ατομικής ευθύνης μέσα στην ομάδα, η ανάληψη ευθυνών το πρόβλημα είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που ευνοούν τη συνεργασία, όπως το αίσθημα της ατομικής ευθύνης μέσα στην ομάδα, η ανάληψη ευθυνών Μειονεκτήματα ( Ι )

16 ένα άλλο ζητούμενο είναι τα κίνητρα για μάθηση και εάν αυτά τα προσφέρει το εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο δημιουργείται ένα άλλο ζητούμενο είναι τα κίνητρα για μάθηση και εάν αυτά τα προσφέρει το εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο δημιουργείται η αίσθηση απομόνωσης λόγω της απόστασης και της έλλειψης φυσικής επαφής με τον διδάσκοντα ή τους άλλους εκπαιδευόμενους η αίσθηση απομόνωσης λόγω της απόστασης και της έλλειψης φυσικής επαφής με τον διδάσκοντα ή τους άλλους εκπαιδευόμενους Μειονεκτήματα ( ΙΙ ) Αξιολόγηση των ΣΔΜ στην εκπαιδευτική διαδικασία

17 Σύγκριση και αξιολόγηση ΣΔΜ Τα ΣΔΜ μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο ικανό να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία και να της δώσει άλλες διαστάσεις. Για το λόγο αυτό προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε και να αξιολογήσουμε 4 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης ως προς τα χαρακτηριστικά και τα εργαλεία που προσφέρουν και ως προς την καταλληλότητά τους για την εκπαιδευτική διαδικασία

18 Σύγκριση και αξιολόγηση ΣΔΜ Τα τέσσερα ΣΔΜ που συγκρίναμε είναι τα εξής: ATutor 1.6.1 ATutor 1.6.1 Claroline 1.8 Claroline 1.8 ILIAS 3.9.4 ILIAS 3.9.4 Moodle 1.9.1 Moodle 1.9.1

19 ATutor 1.6.1 Διεύθυνση : http://www.atutor.ca/ Προέλευση : University of Toronto (Καναδάς)

20 Claroline 1.8 Διεύθυνση : www.claroline.net Προέλευση : University of Louvain(Βέλγιο)

21 ILIAS 3.9.4 Διεύθυνση : http ://www.ilias.uni-koeln.de/ios/index.html Προέλευση : University of Cologne (Γερμανία)

22 Moodle 1.9.1 Διεύθυνση : http://moodle.org/ Προέλευση : Martin Dougiamas, Curtin University of Technology, Benten, (Αυστραλία)

23 Οι κυριότεροι λόγοι για την επιλογή των συγκεκριμένων ΣΔΜ ήταν ότι: Είναι λογισμικά που διατίθενται δωρεάν Είναι λογισμικά που διατίθενται δωρεάν είναι πολύ δημοφιλή καθώς χρησιμοποιούνται από πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς είναι πολύ δημοφιλή καθώς χρησιμοποιούνται από πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς υποστηρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες και διεθνή πρότυπα στο χώρο των Μαθησιακών Τεχνολογιών. υποστηρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες και διεθνή πρότυπα στο χώρο των Μαθησιακών Τεχνολογιών. υποστηρίζουν παρόμοια τεχνολογία ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση τους στον ίδιο εξυπηρετητή (server) και η εξέτασή τους κάτω από τις ίδιες συνθήκες υποστηρίζουν παρόμοια τεχνολογία ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση τους στον ίδιο εξυπηρετητή (server) και η εξέτασή τους κάτω από τις ίδιες συνθήκες

24 Χαρακτηριστικά και εργαλεία που αξιολογήθηκαν Διαχείριση Μαθημάτων (Course Management) Διαχείριση Μαθημάτων (Course Management) Διαχείριση Τάξης (Class Management) Διαχείριση Τάξης (Class Management) Εργαλεία Επικοινωνίας (Communication Tools) Εργαλεία Επικοινωνίας (Communication Tools) Εργαλεία Μαθητών (Student Tools) Εργαλεία Μαθητών (Student Tools) Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management) Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management) Εργαλεία Αξιολόγησης (Assessment Tools) Εργαλεία Αξιολόγησης (Assessment Tools)

25 Αποτελέσματα αξιολόγησης Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται συγκεντρωτικά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τα εργαλεία που διαθέτουν τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης που μελετήθηκαν.

26 Πίνακας 1: Διαχείριση μαθήματος ATutor 1.5.1 Claroline 1.8 ILIAS 3.9.4 Moodle 1.9.1 Εύκολη προσαρμογή του μαθήματος  Μη αναγκαιότητα ύπαρξης τεχνικών γνώσεων για τη σχεδίαση του μαθήματος  Αgenda – Ημερολόγιο  Πίνακας ανακοινώσεων  Γλωσσάρι  Δημιουργία πίνακα περιεχομένων μαθήματος  Σύνδεσμοί σε πόρους στον Παγκόσμιο Ιστό  Σύνολο 74477

27 Πίνακας 2: Διαχείριση τάξης ATutor1.5.1Claroline1.8ILIAS3.9.4Moodle1.9.1 Δημιουργία και ανάθεση εργασιών σε μαθητές  Οργάνωση μαθητών σε ομάδες  Βαθμολόγηση ασκήσεων αξιολόγησης Παρακολούθηση επίδοσης μαθητών Παρακολούθηση συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα  Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού επιλεκτικά σε µία ομάδα μαθητών Παροχή οδηγιών στο μαθητή για βελτίωση της απόδοσης  Σύνολο 7 3667

28 Πίνακας 3: Εργαλεία αξιολόγησης ATutor1.5.1Claroline1.8ILIAS3.9.4Moodle1.9.1 Εργαλεία για τη δημιουργία διαγωνισμάτων Αυτόματη και προγραμματισμένη παράδοση διαγωνισμάτων Τυχαία εμφάνιση ερωτήσεων  Αυτόματη εξαγωγή βαθμολογίας  Αυτόματη παραγωγή διαγωνισμάτων από έτοιμους πόρους Προσαρμογή της παρουσίασης των διαγωνισμάτων  Υποστήριξη διαφορετικών τύπων διαγωνισμάτων  Σύνολο 7 3577

29 Πίνακας 4: Εργαλεία επικοινωνίας ATutor1.5.1Claroline1.8ILIAS3.9.4Moodle1.9.1 Εσωτερικός μηχανισμός ανταλλαγής μηνυμάτων  Ανταλλαγή-κοινή χρήση αρχείων Forum συζητήσεων  Σύγχρονη επικοινωνία (chat)  Συνδιάσκεψη βίντεο Συνδιάσκεψη ήχου Whiteboard Σύνολο 7 5343

30 Πίνακας 5: Εργαλεία μαθητών ATutor1.5.1Claroline 1.8 1.8ILIAS3.9.4Moodle1.9.1 Σελιδοδείκτες Προσωπικές σημειώσεις  Παρακολούθηση προσωπικής προόδου Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης  Εργασία χωρίς σύνδεση  Χώρος αποθήκευσης προσωπικού υλικού Χώρος παρουσίασης προφίλ μαθητή  Μηχανισμός αναζήτησης εντός του εκπαιδευτικού υλικού  Δυνατότητα εκτύπωσης τρέχουσας σελίδας Τήρηση ανωνυμίας  Πρόσβαση στην ατομική βαθμολογία  Σύνολο 11 73105

31 Πίνακας 6: Διαχείριση περιεχομένου ATutor 1.5.1 Claroline1.8ILIAS3.9.4Moodle1.9.1 Διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού Υποστήριξη multimedia  Υποστήριξη άλλων τύπων Υλικού εκτός από HTML  Στατιστικά στοιχεία – Παρακολούθηση Πόρων  Σύνολο 4 4344

32 Πίνακας 7: Γενικά ATutor 1.5.1 Claroline 1.8 ILIAS 3.9.4 Moodle 1.9.1 Υποστήριξη πολλών γλωσσών  Συμμόρφωση με πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών  Υποστήριξη πολλαπλών Δικαιωμάτων Πρόσβασης  Ύπαρξη βοηθημάτων, εγχειριδίων και tutorial για παροχή βοήθειας στο χρήστη  Σύνολο 4 4444

33 Πίνακας 8: Τεχνικές προδιαγραφές ATutor 1.5.1 Claroline 1.8 ILIAS 3.9.4 Moodle 1.9.1 Υποστήριξη Windows server  Υποστήριξη Unix/Linux server  Χρήση web browser  Σύνολο 3 3333

34 Συμπεράσματα Αν θελήσουμε να κατατάξουμε τα συστήματα µε βάση τον αριθμό των εργαλείων και των χαρακτηριστικών που το καθένα διαθέτει, η κατάταξη θα είναι η παρακάτω: ILIAS 3.9.4 (45/50) ILIAS 3.9.4 (45/50) Moodle 1.9.1 (40/50) Moodle 1.9.1 (40/50) ATutor 1.5.1 (34/50) ATutor 1.5.1 (34/50) Claroline 1.8 (31/50) Claroline 1.8 (31/50)

35 Συμπεράσματα Από τα τέσσερα ΣΔΜ που αξιολογήθηκαν, το Claroline και το ATutor κρίνονται ως τα πλέον εύκολα στην εγκατάσταση και τη λειτουργία καθώς είναι αρκετά απλά και δεν προκαλούν σύγχυση στο χρήστη παρουσιάζοντάς του ποικιλία επιλογών. Τα άλλα δύο ΣΔΜ (ILIAS, Moodle) είναι και αυτά απλά στην εγκατάσταση και τη λειτουργία αν και απαιτούν μεγαλύτερη εξοικείωση του χρήστη, παρέχουν όμως περισσότερες δυνατότητες.


Κατέβασμα ppt "Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Σωτήρης Κίργινας Δήμητρα Φλώρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google