Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαδικασία μετασχηματισμού και σχεδιασμού διδασκαλίας Λοΐζος Σοφός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαδικασία μετασχηματισμού και σχεδιασμού διδασκαλίας Λοΐζος Σοφός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαδικασία μετασχηματισμού και σχεδιασμού διδασκαλίας Λοΐζος Σοφός

2 Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της 2. Αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών μιντιακών στόχων σε σχέση με άλλες παιδαγωγικές διαστάσεις 3. Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης 4. Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας 5. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού

3 Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

4 υπάρχουν διδακτικοί στόχοι, που δυσκολεύομαι να διδάξω και τα νέα Μέσα με βοηθούν να καινοτομήσω; Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

5 υπάρχουν διδακτικοί στόχοι, που δυσκολεύομαι να διδάξω και τα νέα Μέσα με βοηθούν να καινοτομήσω; τι είδους πλεονεκτήματος/υπεραξίας μου προσφέρει η συγκεκριμένη μιντιακή δράση, που δεν μου προσφέρουν κλασικά μέσα διδασκαλίας; Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

6 υπάρχουν διδακτικοί στόχοι, που δυσκολεύομαι να διδάξω και τα νέα Μέσα με βοηθούν να καινοτομήσω; τι είδους πλεονεκτήματος/υπεραξίας μου προσφέρει η συγκεκριμένη μιντιακή δράση, που δεν μου προσφέρουν κλασικά μέσα διδασκαλίας; υπάρχουν οι κατάλληλες/απαραίτητες υποδομές (δίκτυα, ταχύτητες, χώροι κλπ) ώστε να προκύψουν τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης δράσης με τα νέα μέσα? Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

7 υπάρχουν διδακτικοί στόχοι, που δυσκολεύομαι να διδάξω και τα νέα Μέσα με βοηθούν να καινοτομήσω; τι είδους πλεονεκτήματος/υπεραξίας μου προσφέρει η συγκεκριμένη μιντιακή δράση, που δεν μου προσφέρουν κλασικά μέσα διδασκαλίας; υπάρχουν οι κατάλληλες/απαραίτητες υποδομές (δίκτυα, ταχύτητες, χώροι κλπ) ώστε να προκύψουν τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης δράσης με τα νέα μέσα? είναι ικανοποιητική η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση ώστε να «στέκεται» η υπεραξία/καινοτομία; Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

8 υπάρχουν διδακτικοί στόχοι, που δυσκολεύομαι να διδάξω και τα νέα Μέσα με βοηθούν να καινοτομήσω; τι είδους πλεονεκτήματος/υπεραξίας μου προσφέρει η συγκεκριμένη μιντιακή δράση, που δεν μου προσφέρουν κλασικά μέσα διδασκαλίας; υπάρχουν οι κατάλληλες/απαραίτητες υποδομές (δίκτυα, ταχύτητες, χώροι κλπ) ώστε να προκύψουν τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης δράσης με τα νέα μέσα? είναι ικανοποιητική η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση ώστε να «στέκεται» η υπεραξία/καινοτομία; σε ποιό γνωστικό αντικείμενο αναφέρομαι; Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

9 υπάρχουν διδακτικοί στόχοι, που δυσκολεύομαι να διδάξω και τα νέα Μέσα με βοηθούν να καινοτομήσω; τι είδους πλεονεκτήματος/υπεραξίας μου προσφέρει η συγκεκριμένη μιντιακή δράση, που δεν μου προσφέρουν κλασικά μέσα διδασκαλίας; υπάρχουν οι κατάλληλες/απαραίτητες υποδομές (δίκτυα, ταχύτητες, χώροι κλπ) ώστε να προκύψουν τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης δράσης με τα νέα μέσα? είναι ικανοποιητική η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση ώστε να «στέκεται» η υπεραξία/καινοτομία; σε ποιό γνωστικό αντικείμενο αναφέρομαι; μέσα από ποια βήματα και από ποιές δραστηριότητες θα ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική δράση; Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

10 υπάρχουν διδακτικοί στόχοι, που δυσκολεύομαι να διδάξω και τα νέα Μέσα με βοηθούν να καινοτομήσω; τι είδους πλεονεκτήματος/υπεραξίας μου προσφέρει η συγκεκριμένη μιντιακή δράση, που δεν μου προσφέρουν κλασικά μέσα διδασκαλίας; υπάρχουν οι κατάλληλες/απαραίτητες υποδομές (δίκτυα, ταχύτητες, χώροι κλπ) ώστε να προκύψουν τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης δράσης με τα νέα μέσα? είναι ικανοποιητική η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση ώστε να «στέκεται» η υπεραξία/καινοτομία; σε ποιό γνωστικό αντικείμενο αναφέρομαι; μέσα από ποια βήματα και από ποιές δραστηριότητες θα ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική δράση; τι εμπόδια προβλέπω ότι θα συναντήσω και πώς θα μπορούσα να τα αντιμετωπίσω; Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

11 υπάρχουν διδακτικοί στόχοι, που δυσκολεύομαι να διδάξω και τα νέα Μέσα με βοηθούν να καινοτομήσω; τι είδους πλεονεκτήματος/υπεραξίας μου προσφέρει η συγκεκριμένη μιντιακή δράση, που δεν μου προσφέρουν κλασικά μέσα διδασκαλίας; υπάρχουν οι κατάλληλες/απαραίτητες υποδομές (δίκτυα, ταχύτητες, χώροι κλπ) ώστε να προκύψουν τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης δράσης με τα νέα μέσα? είναι ικανοποιητική η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση ώστε να «στέκεται» η υπεραξία/καινοτομία; σε ποιό γνωστικό αντικείμενο αναφέρομαι; μέσα από ποια βήματα και από ποιές δραστηριότητες θα ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική δράση; τι εμπόδια προβλέπω ότι θα συναντήσω και πώς θα μπορούσα να τα αντιμετωπίσω; πως σκοπεύω να αξιολογήσω τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, υπάρχουν εργαλεία αξιολόγησης ή πρέπει να τα αναπτύξω στη διαδικασία; Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

12 υπάρχουν διδακτικοί στόχοι, που δυσκολεύομαι να διδάξω και τα νέα Μέσα με βοηθούν να καινοτομήσω; τι είδους πλεονεκτήματος/υπεραξίας μου προσφέρει η συγκεκριμένη μιντιακή δράση, που δεν μου προσφέρουν κλασικά μέσα διδασκαλίας; υπάρχουν οι κατάλληλες/απαραίτητες υποδομές (δίκτυα, ταχύτητες, χώροι κλπ) ώστε να προκύψουν τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης δράσης με τα νέα μέσα? είναι ικανοποιητική η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση ώστε να «στέκεται» η υπεραξία/καινοτομία; σε ποιό γνωστικό αντικείμενο αναφέρομαι; μέσα από ποια βήματα και από ποιές δραστηριότητες θα ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική δράση; τι εμπόδια προβλέπω ότι θα συναντήσω και πώς θα μπορούσα να τα αντιμετωπίσω; πως σκοπεύω να αξιολογήσω τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, υπάρχουν εργαλεία αξιολόγησης ή πρέπει να τα αναπτύξω στη διαδικασία; τι δεξιότητες και ικανότητες θα αποκτήσουν οι μαθητές μέσα από τις δράσεις (αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα) ή τι προϊόν θα πρέπει να παραχθεί; Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

13 Αναζήτηση «προβλήματος» - κατάσταση/ζήτημα από την καθημερινή διδακτική πράξη, το οποίο μπορεί να επιλυθεί ή να διαφοροποιηθεί με μια εναλλακτική διδασκαλία που θα αξιοποιεί τα νέα Μέσα θέματα καθολικού ενδιαφέροντος π.χ. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διαφήμιση, επικοινωνία με Νέα Μέσα, Διαδίκτυο Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

14 Αναζήτηση «προβλήματος» - κατάσταση/ζήτημα από την καθημερινή διδακτική πράξη, το οποίο μπορεί να επιλυθεί ή να διαφοροποιηθεί με μια εναλλακτική διδασκαλία που θα αξιοποιεί τα νέα Μέσα θέματα καθολικού ενδιαφέροντος π.χ. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διαφήμιση, επικοινωνία με Νέα Μέσα, Διαδίκτυο θέματα παιδικού ενδιαφέροντος π.χ. υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, hi5, msn, youtube Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

15 Αναζήτηση «προβλήματος» - κατάσταση/ζήτημα από την καθημερινή διδακτική πράξη, το οποίο μπορεί να επιλυθεί ή να διαφοροποιηθεί με μια εναλλακτική διδασκαλία που θα αξιοποιεί τα νέα Μέσα θέματα καθολικού ενδιαφέροντος π.χ. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διαφήμιση, επικοινωνία με Νέα Μέσα, Διαδίκτυο θέματα παιδικού ενδιαφέροντος π.χ. υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, hi5, msn, youtube ζητήματα προβληματισμού και αντιπαράθεσης π.χ. λογοκρισία στα ΜΜΕ, διαφήμιση και αλκοόλ, ηλεκτρονικά παιχνίδια με βία, παρενόχληση σε αίθουσες επικοινωνίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

16 Αναζήτηση «προβλήματος» - κατάσταση/ζήτημα από την καθημερινή διδακτική πράξη, το οποίο μπορεί να επιλυθεί ή να διαφοροποιηθεί με μια εναλλακτική διδασκαλία που θα αξιοποιεί τα νέα Μέσα θέματα καθολικού ενδιαφέροντος π.χ. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διαφήμιση, επικοινωνία με Νέα Μέσα, Διαδίκτυο θέματα παιδικού ενδιαφέροντος π.χ. υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, hi5, msn, youtube ζητήματα προβληματισμού και αντιπαράθεσης π.χ. λογοκρισία στα ΜΜΕ, διαφήμιση και αλκοόλ, ηλεκτρονικά παιχνίδια με βία, παρενόχληση σε αίθουσες επικοινωνίας προβληματικές καταστάσεις π.χ. ρατσισμός και πορνογραφία στο διαδίκτυο Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

17 Εναλλακτικά… περιπτώσεις κρίσης (π.χ. οι μαθητές ερευνούν ένα θέμα υπό διαφορετικές προοπτικές και εκφέρουν κρίση), περιπτώσεις πληροφόρησης (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών για το Μουσείο Μπενάκη για την προετοιμασία της σχολικής εκδρομής), περιπτώσεις απόφανσης και διατύπωσης ορισμού (π.χ. μέσα από τη σύγκριση στοιχείων στο διαδίκτυο ή τη συλλογή αυθεντικών δεδομένων), περιπτώσεις επιχειρηματολογίας, πρόβλεψης και υποθέσεων (ανάλυση των επιχειρημάτων σε ρατσιστικές ιστοσελίδες), περιπτώσεις τεκμηρίωσης θέσεων και προτάσεων (π.χ. μέσα από συνεντεύξεις δημιουργία ακουστικού ρεπορτάζ mp3), επίλυση προβληματικών καταστάσεων (σχεδιασμός ηλεκτρονικής σχολικής εφημερίδας, σχεδιασμός ιστοσελίδας), περιπτώσεις ιστορικών μελετών (π.χ. μέσα από τη φωτογράφιση μνημείων και βίντεο από το youtube), περιπτώσεις έρευνας πεδίου (π.χ. συλλογή στοιχείων σε βάση δεδομένων για τη θερμοκρασία ενός τόπου), περιγραφικές έρευνες (π.χ. καταγραφή εθίμων, γιορτών σε ηλεκτρονικό διαπολιτισμικό ημερολόγιο ή άλλη συνεργατική υπηρεσία), περιπτώσεις πειραματικές έρευνες (π.χ. εργασία σε προσομοιώσεις και μικροκόσμους), Κατασκευές (δημιουργία ηλεκτρονικού Quiz, αφίσας, ρεπορτάζ, ιστοσελίδας, βίντεο, προσομοίωσης, λεξικού). Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

18 Σε αυτό το πλαίσιο ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη μεταξύ άλλων 1.τι γνωρίζουν οι μαθητές για το προβλεπόμενο θέμα, Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

19 Σε αυτό το πλαίσιο ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη μεταξύ άλλων 1.τι γνωρίζουν οι μαθητές για το προβλεπόμενο θέμα, 2.γιατί το συγκεκριμένο θέμα είναι σημαντικό για τους μαθητές (για την καθημερινότητα τους, για την κατανόηση των πολιτισμικών συνηθειών, για την κατανόηση επιστημονικών εννοιών, για την σχολική αξιολόγηση της επίδοσής τους), Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

20 Σε αυτό το πλαίσιο ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη μεταξύ άλλων 1.τι γνωρίζουν οι μαθητές για το προβλεπόμενο θέμα, 2.γιατί το συγκεκριμένο θέμα είναι σημαντικό για τους μαθητές (για την καθημερινότητα τους, για την κατανόηση των πολιτισμικών συνηθειών, για την κατανόηση επιστημονικών εννοιών, για την σχολική αξιολόγηση της επίδοσής τους), 3.τις δυνατότητες υλοποίησης που απορρέουν από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα (τεχνολογική υποδομή, πόροι, σχολικό κλίμα και κουλτούρα, επίπεδο μιντιακού γραμματισμού μαθητών και εκπαιδευτικού). Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της φιλοσοφίας της

21 Αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών στόχων που έχουν τεθεί με σημείο αναφοράς: 1.το θέμα (επίκαιρη, παιδαγωγική και μελλοντική σημασία του  γιατί είναι σημαντικό για τους μαθητές) Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών μιντιακών στόχων σε σχέση με άλλες παιδαγωγικές διαστάσεις

22 Αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών στόχων που έχουν τεθεί με σημείο αναφοράς: 1.το θέμα (επίκαιρη, παιδαγωγική και μελλοντική σημασία του  γιατί είναι σημαντικό για τους μαθητές) 2.τους μαθητές (εμπειρίες, γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητές τους) Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών μιντιακών στόχων σε σχέση με άλλες παιδαγωγικές διαστάσεις

23 Αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών στόχων που έχουν τεθεί με σημείο αναφοράς: 1.το θέμα (επίκαιρη, παιδαγωγική και μελλοντική σημασία του  γιατί είναι σημαντικό για τους μαθητές) 2.τους μαθητές (εμπειρίες, γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητές τους) 3.τα Μέσα (Media Literacy) με σημείο αναφοράς επιλεγμένα πεδία μιντιακής αγωγής Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών μιντιακών στόχων σε σχέση με άλλες παιδαγωγικές διαστάσεις

24 Αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών στόχων που έχουν τεθεί με σημείο αναφοράς: 1.το θέμα (επίκαιρη, παιδαγωγική και μελλοντική σημασία του  γιατί είναι σημαντικό για τους μαθητές) 2.τους μαθητές (εμπειρίες, γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητές τους) 3.τα Μέσα (Media Literacy) με σημείο αναφοράς επιλεγμένα πεδία μιντιακής αγωγής 4.τους μαθησιακούς και ειδικούς στόχους από τα ΔΕΠΠΣ Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών μιντιακών στόχων σε σχέση με άλλες παιδαγωγικές διαστάσεις ΘΕΜΑ ΜΙΝΤΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣΔΕΠΠΣ

25 Παράδειγμα θεμάτων: Διαδίκτυο, e-mail, ανέβασμα video σε κοινωνικά δίκτυα Ποιες διαστάσεις του θέματος παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μαθητές και γιατί Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών μιντιακών στόχων σε σχέση με άλλες παιδαγωγικές διαστάσεις

26 Παράδειγμα θεμάτων: Διαδίκτυο, e-mail, ανέβασμα video σε κοινωνικά δίκτυα Ποιες διαστάσεις του θέματος παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μαθητές και γιατί Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Οι μαθητές πρέπει να αποκτούν δεξιότητες χρήσης λογισμικών δεξιότητες στην μεθοδολογία αξιοποίησης των Μέσων με στόχο την επέκταση των ατομικών τους ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων Αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών μιντιακών στόχων σε σχέση με άλλες παιδαγωγικές διαστάσεις

27 Έξι περιοχές στόχων που συμβαδίζουν με το ΔΕΠΠΣ της Πληροφορικής για το δημοτικό σχολείο, στις οποίες μπορούν να προσανατολιστούν οι εκπαιδευτικοί για να τεκμηριώσουν τα θέματα που επιλέγουν για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών μιντιακών στόχων σε σχέση με άλλες παιδαγωγικές διαστάσεις

28 Σημεία επαφής μεταξύ επίσημων ΔΕΠΠΣ και νεότερων εκπαιδευτικών κατευθυντηρίων και οδηγιών από την ΕΕ για ενσωμάτωση των μιντιακών στόχων στη διδασκαλία. Προώθηση μιντιακού γραμματισμού και της καινοτόμας αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην εκπαίδευση Αποφυγή εργαλειακής εφαρμογής Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών μιντιακών στόχων σε σχέση με άλλες παιδαγωγικές διαστάσεις

29 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης το οικογενειακό υπόβαθρο των μαθητών, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους ως προς το μιντιακό γραμματισμό

30 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης το οικογενειακό υπόβαθρο των μαθητών, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους ως προς το μιντιακό γραμματισμό το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αξιοποιούνται τα Μέσα και οι Τεχνολογίες

31 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης το οικογενειακό υπόβαθρο των μαθητών, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους ως προς το μιντιακό γραμματισμό το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αξιοποιούνται τα Μέσα και οι Τεχνολογίες τις ατομικές τους ικανότητες και τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει σε μεθοδολογίες σχετικές με τη διδασκαλία και την ενημερότητα που έχουν οι ίδιοι, μέσα από τις δικές τους προσπάθειες και βιώματα

32 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης το οικογενειακό υπόβαθρο των μαθητών, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους ως προς το μιντιακό γραμματισμό το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αξιοποιούνται τα Μέσα και οι Τεχνολογίες τις ατομικές τους ικανότητες και τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει σε μεθοδολογίες σχετικές με τη διδασκαλία και την ενημερότητα που έχουν οι ίδιοι, μέσα από τις δικές τους προσπάθειες και βιώματα το επίπεδο της σχολικής τάξης (μαθητικός πληθυσμός, σύνθεση, επίπεδο, κλίμα, τρόπος εργασίας που χρησιμοποιεί συχνότερα, επικοινωνία και δυσλειτουργίες στην τάξη)

33 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Υλικοτεχνική υποδομή

34 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Υλικοτεχνική υποδομή Χώροι (εργαστήριο πληροφορικής, σχολική τάξη, εργαστήριο δημιουργικής εργασίας, βιβλιοθήκη) Με ποιο μοντέλο είναι καλύτερα να διεξαχθούν οι δραστηριότητες Αν υπάρχουν και λειτουργούν οι Η/Υ και τα αναγκαία περιφερειακά τους Αν έχουν είναι διαθέσιμα και έχουν εγκατασταθεί τα λογισμικά που θα αξιοποιηθούν Αν χρειαστεί να προμηθευτούν περιφερειακά ή λογισμικά Επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων/τεχνική υποστήριξη

35 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Υλικοτεχνική υποδομή Χώροι (εργαστήριο πληροφορικής, σχολική τάξη, εργαστήριο δημιουργικής εργασίας, βιβλιοθήκη) Με ποιο μοντέλο είναι καλύτερα να διεξαχθούν οι δραστηριότητες Αν υπάρχουν και λειτουργούν οι Η/Υ και τα αναγκαία περιφερειακά τους Αν έχουν είναι διαθέσιμα και έχουν εγκατασταθεί τα λογισμικά που θα αξιοποιηθούν Αν χρειαστεί να προμηθευτούν περιφερειακά ή λογισμικά Επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων/τεχνική υποστήριξη το σχολικό κλίμα (ύπαρξη μιντιακής φιλοσοφίας, στάση εκπαιδευτικών στα Μέσα)

36 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Υλικοτεχνική υποδομή Χώροι (εργαστήριο πληροφορικής, σχολική τάξη, εργαστήριο δημιουργικής εργασίας, βιβλιοθήκη) Με ποιο μοντέλο είναι καλύτερα να διεξαχθούν οι δραστηριότητες Αν υπάρχουν και λειτουργούν οι Η/Υ και τα αναγκαία περιφερειακά τους Αν έχουν είναι διαθέσιμα και έχουν εγκατασταθεί τα λογισμικά που θα αξιοποιηθούν Αν χρειαστεί να προμηθευτούν περιφερειακά ή λογισμικά Επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων/τεχνική υποστήριξη το σχολικό κλίμα (ύπαρξη μιντιακής φιλοσοφίας, στάση εκπαιδευτικών στα Μέσα) η ηγεσία στο σχολείο (στάση διευθυντή/ανώτερων στελεχών)

37 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Υλικοτεχνική υποδομή Χώροι (εργαστήριο πληροφορικής, σχολική τάξη, εργαστήριο δημιουργικής εργασίας, βιβλιοθήκη) Με ποιο μοντέλο είναι καλύτερα να διεξαχθούν οι δραστηριότητες Αν υπάρχουν και λειτουργούν οι Η/Υ και τα αναγκαία περιφερειακά τους Αν έχουν είναι διαθέσιμα και έχουν εγκατασταθεί τα λογισμικά που θα αξιοποιηθούν Αν χρειαστεί να προμηθευτούν περιφερειακά ή λογισμικά Επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων/τεχνική υποστήριξη το σχολικό κλίμα (ύπαρξη μιντιακής φιλοσοφίας, στάση εκπαιδευτικών στα Μέσα) η ηγεσία στο σχολείο (στάση διευθυντή/ανώτερων στελεχών) ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (παγιωμένες μεθόδους διδασκαλίας, το βαθμό αποδοχής της καινοτομίας, τη διάθεσή του για αυτοπαρατήρηση, τις προσδοκίες, τις αξίες τους και επίπεδο του δικού του γραμματισμού στα μέσα και τις τεχνολογίες)

38 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Υλικοτεχνική υποδομή Χώροι (εργαστήριο πληροφορικής, σχολική τάξη, εργαστήριο δημιουργικής εργασίας, βιβλιοθήκη) Με ποιο μοντέλο είναι καλύτερα να διεξαχθούν οι δραστηριότητες Αν υπάρχουν και λειτουργούν οι Η/Υ και τα αναγκαία περιφερειακά τους Αν έχουν είναι διαθέσιμα και έχουν εγκατασταθεί τα λογισμικά που θα αξιοποιηθούν Αν χρειαστεί να προμηθευτούν περιφερειακά ή λογισμικά Επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων/τεχνική υποστήριξη το σχολικό κλίμα (ύπαρξη μιντιακής φιλοσοφίας, στάση εκπαιδευτικών στα Μέσα) η ηγεσία στο σχολείο (στάση διευθυντή/ανώτερων στελεχών) ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (παγιωμένες μεθόδους διδασκαλίας, το βαθμό αποδοχής της καινοτομίας, τη διάθεσή του για αυτοπαρατήρηση, τις προσδοκίες, τις αξίες τους και επίπεδο του δικού του γραμματισμού στα μέσα και τις τεχνολογίες) απαιτούμενες μιντιακές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες εκπαιδευτικού

39 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Επίπεδο στόχων της μιντιακής εκπαίδευσης. Οι στόχοι μπορούν να: σχετίζονται σε θέματα που αναφέρονται στα Μέσα

40 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Επίπεδο στόχων της μιντιακής εκπαίδευσης. Οι στόχοι μπορούν να: σχετίζονται σε θέματα που αναφέρονται στα Μέσα σχετίζονται με την εκμάθηση λειτουργικών δεξιοτήτων χρήσης (skills)

41 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Επίπεδο στόχων της μιντιακής εκπαίδευσης. Οι στόχοι μπορούν να: σχετίζονται σε θέματα που αναφέρονται στα Μέσα σχετίζονται με την εκμάθηση λειτουργικών δεξιοτήτων χρήσης (skills) εστιάζουν σε καταστάσεις και ζητήματα τα οποία δεν είναι γνωστά στους μαθητές

42 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Επίπεδο στόχων της μιντιακής εκπαίδευσης. Οι στόχοι μπορούν να: σχετίζονται σε θέματα που αναφέρονται στα Μέσα σχετίζονται με την εκμάθηση λειτουργικών δεξιοτήτων χρήσης (skills) εστιάζουν σε καταστάσεις και ζητήματα τα οποία δεν είναι γνωστά στους μαθητές συνδέονται άμεσα με αναπτυξιακές δοκιμασίες και δραστηριότητες κοινωνικού προσανατολισμού

43 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Επίπεδο στόχων της μιντιακής εκπαίδευσης. Οι στόχοι μπορούν να: σχετίζονται σε θέματα που αναφέρονται στα Μέσα σχετίζονται με την εκμάθηση λειτουργικών δεξιοτήτων χρήσης (skills) εστιάζουν σε καταστάσεις και ζητήματα τα οποία δεν είναι γνωστά στους μαθητές συνδέονται άμεσα με αναπτυξιακές δοκιμασίες και δραστηριότητες κοινωνικού προσανατολισμού κατάκτηση του Η/Υ, των διάφορων λογισμικών και του διαδικτύου κατανόηση και ερμηνεία διαφορετικών δομών (γραμμικών, υπερμεσικών), π.χ. ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ιστοσελίδες, λογισμικά ικανότητα χρήσης σύγχρονης/ασύγχρονης επικοινωνίας, μέσα από υπηρεσίες για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, π.χ. Chat, forum διερεύνηση και ικανότητα αναζήτησης πληροφοριών για μάθηση και ενημέρωση η αναγνώριση διαφορετικών δομών ιστοσελίδων

44 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Επίπεδο στόχων της μιντιακής εκπαίδευσης. Οι στόχοι μπορούν να: σχετίζονται σε θέματα που αναφέρονται στα Μέσα σχετίζονται με την εκμάθηση λειτουργικών δεξιοτήτων χρήσης (skills) εστιάζουν σε καταστάσεις και ζητήματα τα οποία δεν είναι γνωστά στους μαθητές συνδέονται άμεσα με αναπτυξιακές δοκιμασίες και δραστηριότητες κοινωνικού προσανατολισμού δημιουργία ηλεκτρονικού περιεχομένου για την έκφραση απόψεων κ.α. καταγραφή δεδομένων σε βάσεις, κωδικοποίηση, δημιουργία συσχετισμών και απλή μοντελοποίηση αναστροφή και τρόπος διαχείρισης των βιωμάτων σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και δημιουργία ταυτότητας σε ηλεκτρονικές αίθουσες και παιχνίδια, αντιμετώπιση περιεχομένων που παρέχονται χωρίς να έχουν ζητηθεί, π.χ. τυχερά παιχνίδια, διαφήμιση, βία, πορνογραφία

45 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Επίπεδο στόχων της μιντιακής εκπαίδευσης. Οι στόχοι μπορούν να: σχετίζονται σε θέματα που αναφέρονται στα Μέσα σχετίζονται με την εκμάθηση λειτουργικών δεξιοτήτων χρήσης (skills) εστιάζουν σε καταστάσεις και ζητήματα τα οποία δεν είναι γνωστά στους μαθητές συνδέονται άμεσα με αναπτυξιακές δοκιμασίες και δραστηριότητες κοινωνικού προσανατολισμού Οι απλές λειτουργικές δεξιότητες χρήσης αποτελούν βήμα εκκίνησης για μια παιδαγωγική εργασία. Η εμμονή σε αυτές διαμορφώνουν μια μηχανηστική προσέγγιση. Συνεπώς η παιδαγωγική εργασία με τα Νέα Μέσα θα πρέπει να βασίζεται στα δύο τελευταία επίπεδα

46 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Λήψη περαιτέρω αποφάσεων που σχετίζονται με: τον προσανατολισμό της διδασκαλίας (π.χ. αν θα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αν θα προωθεί τη διεπιστημονική ή τη διαθεματική ανάλυση ενός θέματος κ.ά.)

47 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Λήψη περαιτέρω αποφάσεων που σχετίζονται με: τον προσανατολισμό της διδασκαλίας (π.χ. αν θα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αν θα προωθεί τη διεπιστημονική ή τη διαθεματική ανάλυση ενός θέματος κ.ά.) το είδος του διδακτικού σχεδιασμού που θα υιοθετηθεί (καθοδηγητικές, εργασιοκεντρικές, ανακλυπτικές κ.ά.)

48 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Λήψη περαιτέρω αποφάσεων που σχετίζονται με: τον προσανατολισμό της διδασκαλίας (π.χ. αν θα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αν θα προωθεί τη διεπιστημονική ή τη διαθεματική ανάλυση ενός θέματος κ.ά.) το είδος του διδακτικού σχεδιασμού που θα υιοθετηθεί (καθοδηγητικές, εργασιοκεντρικές, ανακλυπτικές κ.ά.) τη δομή και την ακολουθία της διδασκαλίας

49 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Λήψη περαιτέρω αποφάσεων που σχετίζονται με: τον προσανατολισμό της διδασκαλίας (π.χ. αν θα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αν θα προωθεί τη διεπιστημονική ή τη διαθεματική ανάλυση ενός θέματος κ.ά.) το είδος του διδακτικού σχεδιασμού που θα υιοθετηθεί (καθοδηγητικές, εργασιοκεντρικές, ανακλυπτικές κ.ά.) τη δομή και την ακολουθία της διδασκαλίας την κοινωνική οργάνωση της εργασίας μορφή κοινωνικής εργασίας (ατομική, ζευγάρια, ομαδική, ολομέλεια) ατομική διαφοροποίηση (βαθμός επίδοσης, ανάγκη ενίσχυσης, προσωπικά ενδιαφέροντα και κλίση, κοινωνική συμπεριφορά, φύλο και πολιτισμικό υπόβαθρο) διδακτική διαφοροποίηση (θέμα, επίπεδα στόχων, μέσα, μεθοδολογία) πραγματιστική διαφοροποίηση (τυχαία, κατά βούληση, κυκλική)

50 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Λήψη περαιτέρω αποφάσεων που σχετίζονται με: τον προσανατολισμό της διδασκαλίας (π.χ. αν θα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αν θα προωθεί τη διεπιστημονική ή τη διαθεματική ανάλυση ενός θέματος κ.ά.) το είδος του διδακτικού σχεδιασμού που θα υιοθετηθεί (καθοδηγητικές, εργασιοκεντρικές, ανακλυπτικές κ.ά.) τη δομή και την ακολουθία της διδασκαλίας την κοινωνική οργάνωση της εργασίας τη διδακτική λειτουργία των νέων Μέσων στη διδασκαλία παροχή κινήτρων άμβλυνση μειονεξιών στη διδασκαλία και μάθηση βελτίωση ικανοτήτων σταθεροποίηση και απόκτηση ευχέρειας απόκτηση λειτουργικού γραμματισμού στήριξη αυτοδιδασκαλίας σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα στήριξη της συνεργασίας, κοινωνικής μάθησης και διαμοιρασμού της γνώσης

51 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Λήψη περαιτέρω αποφάσεων που σχετίζονται με: τον προσανατολισμό της διδασκαλίας (π.χ. αν θα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αν θα προωθεί τη διεπιστημονική ή τη διαθεματική ανάλυση ενός θέματος κ.ά.) το είδος του διδακτικού σχεδιασμού που θα υιοθετηθεί (καθοδηγητικές, εργασιοκεντρικές, ανακλυπτικές κ.ά.) τη δομή και την ακολουθία της διδασκαλίας την κοινωνική οργάνωση της εργασίας τη διδακτική λειτουργία των νέων Μέσων στη διδασκαλία καλλιέργεια δημιουργικότητας καλλιέργεια και στήριξη μεταγνώσης επίλυση προβλημάτων ως εργαλείο για αποδοτική εργασία κάλυψη σχολικών αναγκών τη στήριξη της σχολικής φιλοσοφίας

52 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Λήψη περαιτέρω αποφάσεων που σχετίζονται με: τον προσανατολισμό της διδασκαλίας (π.χ. αν θα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αν θα προωθεί τη διεπιστημονική ή τη διαθεματική ανάλυση ενός θέματος κ.ά.) το είδος του διδακτικού σχεδιασμού που θα υιοθετηθεί (καθοδηγητικές, εργασιοκεντρικές, ανακλυπτικές κ.ά.) τη δομή και την ακολουθία της διδασκαλίας την κοινωνική οργάνωση της εργασίας τη διδακτική λειτουργία των νέων Μέσων στη διδασκαλία τις απαιτούμενες μιντιακές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες καθώς επίσης και οι αντίστοιχες στάσεις των μαθητών

53 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Λήψη περαιτέρω αποφάσεων που σχετίζονται με: τον προσανατολισμό της διδασκαλίας (π.χ. αν θα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αν θα προωθεί τη διεπιστημονική ή τη διαθεματική ανάλυση ενός θέματος κ.ά.) το είδος του διδακτικού σχεδιασμού που θα υιοθετηθεί (καθοδηγητικές, εργασιοκεντρικές, ανακλυπτικές κ.ά.) τη δομή και την ακολουθία της διδασκαλίας την κοινωνική οργάνωση της εργασίας τη διδακτική λειτουργία των νέων Μέσων στη διδασκαλία τις απαιτούμενες μιντιακές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες καθώς επίσης και οι αντίστοιχες στάσεις των μαθητών τους τα μέσα και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. βιβλία, εγχειρίδια, Η/Υ)

54 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Λήψη περαιτέρω αποφάσεων που σχετίζονται με: τον προσανατολισμό της διδασκαλίας (π.χ. αν θα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αν θα προωθεί τη διεπιστημονική ή τη διαθεματική ανάλυση ενός θέματος κ.ά.) το είδος του διδακτικού σχεδιασμού που θα υιοθετηθεί (καθοδηγητικές, εργασιοκεντρικές, ανακλυπτικές κ.ά.) τη δομή και την ακολουθία της διδασκαλίας την κοινωνική οργάνωση της εργασίας τη διδακτική λειτουργία των νέων Μέσων στη διδασκαλία τις απαιτούμενες μιντιακές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες καθώς επίσης και οι αντίστοιχες στάσεις των μαθητών τους τα μέσα και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. βιβλία, εγχειρίδια, Η/Υ) το είδος αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί (π.χ. ποσοτική ή ποιοτική, διαμορφωτική ή τελική)

55 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Εναρμόνιση σε πέντε επίπεδα Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης

56 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Εναρμόνιση σε πέντε επίπεδα Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Τέλος, σε σχέση με την διάρθρωση των φάσεων διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εναρμονίσουν τις ενέργειες τους σε πέντε επίπεδα: 1) Περιβάλλον: στην εναρμόνιση του σχεδίου δράσης με το εξωτερικό περιβάλλον και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει

57 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Εναρμόνιση σε πέντε επίπεδα Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Τέλος, σε σχέση με την διάρθρωση των φάσεων διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εναρμονίσουν τις ενέργειες τους σε πέντε επίπεδα: 1) Περιβάλλον: στην εναρμόνιση του σχεδίου δράσης με το εξωτερικό περιβάλλον και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει 2) Θέμα διδασκαλίας: στην εναρμόνιση της συγκεκριμένης δράσης με τα θέματα διδασκαλίας που έχουν προηγηθεί και αυτά που θα ακολουθήσουν

58 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Εναρμόνιση σε πέντε επίπεδα Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Τέλος, σε σχέση με την διάρθρωση των φάσεων διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εναρμονίσουν τις ενέργειες τους σε πέντε επίπεδα: 1) Περιβάλλον: στην εναρμόνιση του σχεδίου δράσης με το εξωτερικό περιβάλλον και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει 2) Θέμα διδασκαλίας: στην εναρμόνιση της συγκεκριμένης δράσης με τα θέματα διδασκαλίας που έχουν προηγηθεί και αυτά που θα ακολουθήσουν 3) Μορφωτικό υπόβαθρο μαθητή: στην εναρμόνιση των θεματικών διαστάσεων με τις πρότερες μιντιακές γνώσεις, εμπειρίες, μεθοδολογικές ικανότητες, ηλικιακή ανάπτυξη και τα ενδιαφέροντα των μαθητών

59 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Εναρμόνιση σε πέντε επίπεδα Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Τέλος, σε σχέση με την διάρθρωση των φάσεων διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εναρμονίσουν τις ενέργειες τους σε πέντε επίπεδα: 1) Περιβάλλον: στην εναρμόνιση του σχεδίου δράσης με το εξωτερικό περιβάλλον και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει 2) Θέμα διδασκαλίας: στην εναρμόνιση της συγκεκριμένης δράσης με τα θέματα διδασκαλίας που έχουν προηγηθεί και αυτά που θα ακολουθήσουν 3) Μορφωτικό υπόβαθρο μαθητή: στην εναρμόνιση των θεματικών διαστάσεων με τις πρότερες μιντιακές γνώσεις, εμπειρίες, μεθοδολογικές ικανότητες, ηλικιακή ανάπτυξη και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 4) Παιδαγωγική στρατηγική: στην εναρμόνιση της δράσης σε σχέση με τη συγκεκριμένη στοχοθεσία, την εκπαιδευτική μέθοδο και το περιεχόμενο

60 Μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών Σχολικό περιβάλλον Σχεδιασμός της διδασκαλίας Εναρμόνιση σε πέντε επίπεδα Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός της καινοτόμας μιντιακής δράσης Τέλος, σε σχέση με την διάρθρωση των φάσεων διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εναρμονίσουν τις ενέργειες τους σε πέντε επίπεδα: 1) Περιβάλλον: στην εναρμόνιση του σχεδίου δράσης με το εξωτερικό περιβάλλον και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει 2) Θέμα διδασκαλίας: στην εναρμόνιση της συγκεκριμένης δράσης με τα θέματα διδασκαλίας που έχουν προηγηθεί και αυτά που θα ακολουθήσουν 3) Μορφωτικό υπόβαθρο μαθητή: στην εναρμόνιση των θεματικών διαστάσεων με τις πρότερες μιντιακές γνώσεις, εμπειρίες, μεθοδολογικές ικανότητες, ηλικιακή ανάπτυξη και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 4) Παιδαγωγική στρατηγική: στην εναρμόνιση της δράσης σε σχέση με τη συγκεκριμένη στοχοθεσία, την εκπαιδευτική μέθοδο και το περιεχόμενο 5) Διασυνδέσεις βημάτων/ενεργειών: στην εναρμόνιση των βημάτων εργασίας και δραστηριοτήτων που θα εξασφαλίσουν συνοχή στις επιμέρους εργασίες της εκπαιδευτικής δράσης

61 Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας Διατύπωση ζητημάτων – προσανατολισμός και πληροφόρηση

62 Πρόκειται για την πληροφόρηση σχετικά με την αφορμή που μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, μια δοκιμασία, μια δραστηριότητα κ.ά. Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός εστιάζει: στην αναγνώριση ενός προβλήματος που θεωρείται σημαντικό ή κρίσιμο για την καθημερινή κατάσταση στον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στο θέμα, που θα πρέπει να σχετίζεται με ένα δίλλημα ή μια κατάσταση προς επίλυση στη διαμόρφωση καινοτομίας στην οργάνωση εναλλακτικών μορφών εργασίας, πέρα από τις καθιερωμένες εργασίες Διατυπώνονται ερωτήσεις όπως για παράδειγμα: Τι πρέπει να γίνει; Πρέπει να κατασκευαστεί/να εκπονηθεί/να αναλυθεί κάτι; Ποιες είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες; Ποιος θα συμμετέχει; Πού θα πραγματοποιηθεί; Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας

63 Διατύπωση ζητημάτων – προσανατολισμός και πληροφόρηση Πρόκειται για την πληροφόρηση σχετικά με την αφορμή που μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, μια δοκιμασία, μια δραστηριότητα κ.ά. Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός εστιάζει: στην αναγνώριση ενός προβλήματος που θεωρείται σημαντικό ή κρίσιμο για την καθημερινή κατάσταση στον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στο θέμα, που θα πρέπει να σχετίζεται με ένα δίλλημα ή μια κατάσταση προς επίλυση στη διαμόρφωση καινοτομίας στην οργάνωση εναλλακτικών μορφών εργασίας, πέρα από τις καθιερωμένες εργασίες Διατυπώνονται ερωτήσεις όπως για παράδειγμα: Τι πρέπει να γίνει; Πρέπει να κατασκευαστεί/να εκπονηθεί/να αναλυθεί κάτι; Ποιες είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες; Ποιος θα συμμετέχει; Πού θα πραγματοποιηθεί; Δεν πρόκειται για μια παθητική ενημέρωση - οι μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν και στη φάση της διατύπωσης των ερωτημάτων, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανασύρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται αυτόνομα, καθώς επίσης να συγκεκριμενοποιήσουν τα θέματα προς επίλυση και να διαμορφώσουν ενεργά τις συνθήκες εργασίας. Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας

64 Διατύπωση ζητημάτων – προσανατολισμός και πληροφόρηση Διαπραγμάτευση του σχεδιασμού Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας

65 Διατύπωση ζητημάτων – προσανατολισμός και πληροφόρηση Διαπραγμάτευση του σχεδιασμού Δημιουργία λεπτομερούς σχεδίου από τους μαθητές. Για επιτυχή υλοποίηση, οι μαθητές πρέπει να στηριχθούν: σε γνώσεις συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων στη μεθοδολογία και τον τρόπο εργασίας στην ικανότητα τους να επικοινωνήσουν και να διαπραγματευτούν με άλλους μαθητές και στην αξιολόγηση των αποφάσεων και των ενεργειών σε σχέση με την ηθική και κοινωνική καταλληλότητα τους Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας

66 Διατύπωση ζητημάτων – προσανατολισμός και πληροφόρηση Διαπραγμάτευση του σχεδιασμού Συμβουλευτική στήριξη Συμβουλευτική στήριξη από εκπαιδευτικό Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας

67 Διατύπωση ζητημάτων – προσανατολισμός και πληροφόρηση Διαπραγμάτευση του σχεδιασμού Συμβουλευτική στήριξη Υλοποίηση Υλοποίηση των προσχεδιασμένων δράσεων σε συγκεκριμένες μορφές κοινωνικής εργασίας (ατομικά, ζευγάρια, ομάδες) Οι δρώντες πρέπει να ενεργούν συνειδητά και να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να τεκμηριώνουν τις επιλογές και τις ενέργειές τους. Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας

68 Διατύπωση ζητημάτων – προσανατολισμός και πληροφόρηση Διαπραγμάτευση του σχεδιασμού Συμβουλευτική στήριξη Υλοποίηση Έλεγχος Ο έλεγχος ανάμεσα το νοητικό προσχέδιο και το πραγματικό προϊόν είναι αναγκαίος προκειμένου να βεβαιωθούν οι μαθητές, αν κατάφεραν να επιτύχουν, αυτό που είχαν προσχεδιάσει να υλοποιήσουν. Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας

69 Διατύπωση ζητημάτων – προσανατολισμός και πληροφόρηση Διαπραγμάτευση του σχεδιασμού Συμβουλευτική στήριξη Υλοποίηση Έλεγχος Ανατροφοδότηση Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας

70 Διατύπωση ζητημάτων – προσανατολισμός και πληροφόρηση Διαπραγμάτευση του σχεδιασμού Συμβουλευτική στήριξη Υλοποίηση Έλεγχος Ανατροφοδότηση Ενημέρωση μαθητών από εκπαιδευτικό σχετικά με τον τρόπο και την ποιότητα εργασίας τους. Σχετίζεται με το συγκεκριμένο περιεχόμενο τις επιλογές της εργασίας τη μεθοδολογία τις στρατηγικές που ακολουθήσαν οι μαθητές την κοινωνική συνεργασία και συμπεριφορά Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας

71 Διατύπωση ζητημάτων – προσανατολισμός και πληροφόρηση Διαπραγμάτευση του σχεδιασμού Συμβουλευτική στήριξη Υλοποίηση Έλεγχος Ανατροφοδότηση Ενημέρωση μαθητών από εκπαιδευτικό σχετικά με τον τρόπο και την ποιότητα εργασίας τους. Σχετίζεται με το συγκεκριμένο περιεχόμενο τις επιλογές της εργασίας τη μεθοδολογία τις στρατηγικές που ακολούθησαν οι μαθητές την κοινωνική συνεργασία και συμπεριφορά Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται για μια κλειστή και αξιολογική ανατροφοδότηση, αλλά για μια διαλογική διαδικασία, η οποία μπορεί να είναι ατομική αναστοχαστική, ομαδική ή να προέρχεται από τον εκπαιδευτικό, που στοχεύει στην επίγνωση του μαθητή. Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας

72 Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας ολιστική προσέγγιση

73 Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Χρήση εργαλείων, όπως ημερολόγιο καταγραφής, παρατήρηση, ερωτηματολόγια Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού

74 Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Χρήση εργαλείων, όπως ημερολόγιο καταγραφής, παρατήρηση, ερωτηματολόγια Σημεία αναφοράς της εκπαιδευτικής αξιολόγησης οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα κίνητρα των μαθητών και των μαθητριών ως προς τα μαθησιακά περιεχόμενα, όπως π.χ. το μαθησιακό λογισμικό Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού

75 Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Χρήση εργαλείων, όπως ημερολόγιο καταγραφής, παρατήρηση, ερωτηματολόγια Σημεία αναφοράς της εκπαιδευτικής αξιολόγησης οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα κίνητρα των μαθητών και των μαθητριών ως προς τα μαθησιακά περιεχόμενα, όπως π.χ. το μαθησιακό λογισμικό η αλλαγή του ρόλου τους ως συνέπεια της εργασίας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού

76 Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Χρήση εργαλείων, όπως ημερολόγιο καταγραφής, παρατήρηση, ερωτηματολόγια Σημεία αναφοράς της εκπαιδευτικής αξιολόγησης οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα κίνητρα των μαθητών και των μαθητριών ως προς τα μαθησιακά περιεχόμενα, όπως π.χ. το μαθησιακό λογισμικό η αλλαγή του ρόλου τους ως συνέπεια της εργασίας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο η ποιότητα των μαθητικών επιδόσεων Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού

77 Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Χρήση εργαλείων, όπως ημερολόγιο καταγραφής, παρατήρηση, ερωτηματολόγια Σημεία αναφοράς της εκπαιδευτικής αξιολόγησης οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα κίνητρα των μαθητών και των μαθητριών ως προς τα μαθησιακά περιεχόμενα, όπως π.χ. το μαθησιακό λογισμικό η αλλαγή του ρόλου τους ως συνέπεια της εργασίας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο η ποιότητα των μαθητικών επιδόσεων η ποιότητα των χρησιμοποιηθέντων υλικών, π.χ. του μαθησιακού λογισμικού και των προσφορών από το διαδίκτυο Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού

78 Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Χρήση εργαλείων, όπως ημερολόγιο καταγραφής, παρατήρηση, ερωτηματολόγια Σημεία αναφοράς της εκπαιδευτικής αξιολόγησης οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα κίνητρα των μαθητών και των μαθητριών ως προς τα μαθησιακά περιεχόμενα, όπως π.χ. το μαθησιακό λογισμικό η αλλαγή του ρόλου τους ως συνέπεια της εργασίας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο η ποιότητα των μαθητικών επιδόσεων η ποιότητα των χρησιμοποιηθέντων υλικών, π.χ. του μαθησιακού λογισμικού και των προσφορών από το διαδίκτυο η ποιότητα των συσκευών, π.χ. την ταχύτητα του υπολογιστή Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού

79 Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Χρήση εργαλείων, όπως ημερολόγιο καταγραφής, παρατήρηση, ερωτηματολόγια Σημεία αναφοράς της εκπαιδευτικής αξιολόγησης οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα κίνητρα των μαθητών και των μαθητριών ως προς τα μαθησιακά περιεχόμενα, όπως π.χ. το μαθησιακό λογισμικό η αλλαγή του ρόλου τους ως συνέπεια της εργασίας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο η ποιότητα των μαθητικών επιδόσεων η ποιότητα των χρησιμοποιηθέντων υλικών, π.χ. του μαθησιακού λογισμικού και των προσφορών από το διαδίκτυο η ποιότητα των συσκευών, π.χ. την ταχύτητα του υπολογιστή οι προτάσεις των μαθητών και των μαθητριών Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού

80 Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Χρήση εργαλείων, όπως ημερολόγιο καταγραφής, παρατήρηση, ερωτηματολόγια Σημεία αναφοράς της εκπαιδευτικής αξιολόγησης οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα κίνητρα των μαθητών και των μαθητριών ως προς τα μαθησιακά περιεχόμενα, όπως π.χ. το μαθησιακό λογισμικό η αλλαγή του ρόλου τους ως συνέπεια της εργασίας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο η ποιότητα των μαθητικών επιδόσεων η ποιότητα των χρησιμοποιηθέντων υλικών, π.χ. του μαθησιακού λογισμικού και των προσφορών από το διαδίκτυο η ποιότητα των συσκευών, π.χ. την ταχύτητα του υπολογιστή οι προτάσεις των μαθητών και των μαθητριών η καθολική αξιολόγηση Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού Γνωστοποίηση σε συναδέλφους / στο διδακτικό προσωπικό Στόχος: Ευαισθητοποίηση / παροχή ερεθισμάτων

81 Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού Σύγκριση του επίσημου προγράμματος σπουδών με κατηγορίες στόχων της μιντιακής εκπαίδευσης Ερμηνευμένο πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός τη καινοτόμας μντιακής δράσης Επιχειρησιακή εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο της μιντιακής στοχοθεσίας Αξιολόγηση της μιντιακής εργασίας και δράσης Εμπειρική δημιουργία σεναρίου/φιλοσοφίας


Κατέβασμα ppt "Διαδικασία μετασχηματισμού και σχεδιασμού διδασκαλίας Λοΐζος Σοφός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google