Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ.Ε.Κ ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ.Ε.Κ ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κ.Ε.Κ ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

3 ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1η Ημέρα Δικτύωση με κεντρικό εξυπηρετητή Βασικές λειτουργίες ενός εξυπηρετητή Ονοματοδοσία υπολογιστών Ορισμός και δικαιώματα χρηστών

4 Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών Ένα τοπικό δίκτυο (LAN) είναι ένας τρόπος σύνδεσης αυτόνομων PCs μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορούν να μοιράζονται συγκεκριμένους πόρους. Σ' αυτούς τους πόρους περιλαμβάνονται στοιχεία όπως μονάδες δίσκων, αρχεία (βάσεις δεδομένων) και εκτυπωτές. Επιπλέον, το δίκτυο επιτρέπει μεγαλύτερη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μελών του. Ένα LAN ονομάζεται έτσι επειδή τα PCs τα οποία το απαρτίζουν βρίσκονται σε μία γεωγραφική περιοχή περιορισμένης έκτασης. Τα PCs τα οποία είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο ονομάζονται κόμβοι (nodes). Συνήθως, οι κόμβοι οι οποίοι απαρτίζουν ένα LAN βρίσκονται μέσα στην ίδια αίθουσα, ή στο ίδιο κτίριο. Δικτύωση με κεντρικό εξυπηρετητή

5 Αυτή η σχέση των υπολογιστών παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.1. Δικτύωση με κεντρικό εξυπηρετητή

6 Επίσης ένα τοπικό δίκτυο μπορεί να έχει Εξυπηρετητή(ες) ή να μην έχει στην περίπτωση που δεν έχει τότε λέμε ότι έχουμε ένα τοπικό δίκτυο ομότιμο (pear to pear), ενώ στην περίπτωση που έχει λέμε ότι έχουμε ένα δίκτυο εξυπηρετητή – πελάτη (Client - Server), αυτά θα τα εξετάσουμε ξεχωριστά: Ομότιμο (pear to pear) : Ο όρος ομότιμο αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε σταθμός εργασίας του δικτύου αντιμετωπίζει κάθε άλλο σταθμό σαν ίσο (ομότιμο) Δεν υπάρχει ειδικός σταθμός εργασίας ο οποίος θα παρέχει μόνο υπηρεσίες αρχείων και εκτυπώσεων στους υπόλοιπους σταθμούς. Αντ' αυτού, οποιοσδήποτε εκτυπωτής, μονάδα CD-ROM, σκληρός δίσκος, ή ακόμη και μονάδα δισκέτας, τοποθετημένος σε οποιονδήποτε σταθμό εργασίας μπορεί (εάν θέλετε) να προσπελάζεται από όλους τους άλλους σταθμούς του δικτύου Δικτύωση με κεντρικό εξυπηρετητή

7 Όταν μοιράζεστε (καθιστάτε κοινόχρηστο) έναν πόρο, όπως π.χ. έναν δίσκο ή έναν εκτυπωτή, ο υπολογιστής που καθιστά κοινόχρηστο τον πόρο γίνεται SERVER (διακομιστής) και ο υπολογιστής που προσπελάζει τον κοινόχρηστο πόρο γίνεται CLIENT (πελάτης). Σε ένα ομότιμο δίκτυο μπορείτε εξίσου να κάνετε κοινούς τους δικούς σας πόρους και να προσπελάζετε κοινούς πόρους άλλων σταθμών. Στην ουσία, ο υπολογιστής σας είναι ταυτόχρονα και SERVER και CLIENT (διακομιστής και πελάτης). Δικτύωση με κεντρικό εξυπηρετητή

8 Οι Η/Υ που συμμετέχουν σε ένα τέτοιου τύπου δίκτυο ανήκουν σε μια ομάδα εργασίας (WorkGroup) Για να τους δούμε κάνουμε διπλό κλίκ στο εικονίδιο Περιοχή Δικτύου ή Θέσεις Δικτύου (Network Neighborhood) της επιφάνειας εργασίας Έτσι ανοίγει το παράθυρο όπου εκεί εμφανίζονται με ένα διαφορετικό εικονίδιο ο καθένας

9 Εξυπηρετητή – πελάτη (Client - Server),: Σε ένα δίκτυο, και ανεξάρτητα από την τοπολογία του, μπορεί να υπάρχει ένας ή περισσότεροι υπολογιστές εξυπηρετητές,οι οποίοι παρέχουν κεντρικές υπηρεσίες προς τους πελάτες. Οι εξυπηρετητές που χρησιμοποιούνται σε τέτοιου τύπου τοπικά δίκτυα πελάτη/εξυπηρετητή μπορεί να είναι: Δικτύωση με κεντρικό εξυπηρετητή Εξυπηρετητής αρχείων. Κύρια λειτουργία του είναι η κεντρική αποθήκευση και διαχείριση των αρχείων, τα οποία διαμοιράζονται από κοινού οι σταθμοί πελάτες. Εξυπηρετητής εκτυπώσεων. Κύρια λειτουργία του είναι η διαχείριση των εκτυπωτών και των εκτυπώσεων που ζητούνται από τους υπολογιστές του. δικτύου. Εξυπηρετητής βάσεων δεδομένων. Κύρια λειτουργία του είναι η εκτέλεση εφαρμογών διαχείρισης βάσεων δεδομένων και η διαχείριση των αρχείων των βάσεων δεδομένων. Εξυπηρετητής επικοινωνιών. Κύρια λειτουργία του είναι η διαχείριση των επικοινωνιών ;όπως Mail server, Gateway server (που αναλαμβάνει την επικοινωνία των χρηστών με μεγάλους κεντρικούς υπολογιστές, μίνι υπολογιστές, άλλα τοπικά δίκτυα και το Internet). Κ.λ.π Στα μικρά δίκτυα ένας υπολογιστής μπορεί να παίζει το ρόλο περισσοτέρων του ενός εξυπηρετητών (Servers). Δηλαδή ένας υπολογιστής μπορεί να είναι και εξυπηρετητής αρχείων και εξυπηρετητής εκτυπώσεων. Οι υπολογιστές που παίζουν το ρόλο του πελάτη είναι γνωστοί και ως σταθμοί εργασίας (Workstations).

10 Δικτύωση με κεντρικό εξυπηρετητή Στην εικόνα διαπιστώνουμε την ύπαρξη των εξής συσκευών: Καλώδια: Κάρτες δικτύου: Συγκεντρωτές(HUB): Δρομολογητή:

11 Δομημένη καλωδίωση Η δομημένη καλωδίωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις μελλοντικές φυσικές επεκτάσεις του δικτύου, για τις αναδιατάξεις των δομικών στοιχείων του, καθώς και για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Ο όρος δομημένη αναφέρεται στο χαρακτηριστικό της σαφούς διάκρισης των επιπέδων καλωδίωσης και του τρόπου διασύνδεσης ακολουθώντας κάποια πρότυπα. Κάθε πρότυπο ή αρχιτεκτονική καλωδίωσης, αποτελεί Ουσιαστικά μία βασική πλατφόρμα που καθορίζει ένα σύνολο προδιαγραφών που πρέπει να ακολουθούνται όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα των υλικών του εξοπλισμού, αλλά και τις διαδικασίες που επιβάλλεται να ακολουθούνται κατά την εγκατάσταση Το γνωστότερο πρότυπο είναι το ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α Δικτύωση με κεντρικό εξυπηρετητή

12 Κάρτες Δικτύου Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα καλώδια μαζί με την κάρτα δικτύου του υπολογιστή (η της δικτυακής συσκευής γενικότερα) υλοποιούν το φυσικό επίπεδο και το επίπεδο MAC του TCP/IP Οι κάρτες δικτύου δημιουργούν, ελέγχουν και αποστέλλουν τα πλαίσια, μέσω του καλωδίου που τις συνδέει με το δίκτυο Το σημείο σύνδεσης καλωδίου και κάρτας υλοποιείται από από ένα συνδετήρα.Πριν την αγορά της κάρτας πρέπει να γνωρίζουμε τον τύπο των συνδετήρων που θα χρησιμοποιήσουμε για τη δικτυακή πρόσβαση και να προμηθευτούμε το αντίστοιχο καλώδιο Οι κάρτες που σε γενικές γραμμές κυκλοφορούν στο εμπόριο έχουν συνδετήρες για καλώδια τύπου αθωράκιστων συνεστραμμένων ζευγών, ομοαξονικών. Νέας γενεάς κάρτες δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης με χρήση συνδετήρων οπτικών ινών Δικτύωση με κεντρικό εξυπηρετητή

13 Συγκεντρωτές (HUB) Δικτύωση με κεντρικό εξυπηρετητή Οι συγκεντρωτές λειτουργούν στο πρώτο επίπεδο του μοντέλου OSI, δηλαδή στο φυσικό επίπεδο. Στα σύγχρονα δίκτυα, κάθε σταθμός, για να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο πρέπει να συνδεθεί σε μια από τις θύρες (PORTs) ενός συγκεντρωτή Οι συγκεντωτές λαμβάνουν πακέτα πληροφορίας από κάθε σταθμό και τα μεταβιβάζουν σε όλους τους άλλους διασυνδεόμενους σταθμούς εργασίας δηλαδή υλοποιούν την τοπολογία διαδρόμου (BUS) ως προς την αποστολή των πακέτων. Παλαιότερα, που δε μεσολαβούσαν συγκεντρωτές, μια βλάβη του φυσικού μέσου σε ένα σημείο ήταν αρκετή για να απενεργοποιήσει ολόκληρο το δίκτυο

14 Μεταγωγέας Κάθε φορά που ένας σταθμός αποστέλλει ένα πλαίσιο σε έναν άλλον, ο μεταγωγέας το διαβιβάζει μόνο στη θύρα που βρίσκεται ο σταθμός παραλήπτης με αυτόν τον τρόπο δεν επιβαρύνεται το υπόλοιπο δίκτυο Πολλοί σταθμοί μπορούν να στέλνουν ταυτόχρονα, αρκεί να απευθύνονται σε διαφορετικό παραλήπτη. Οι μεταγωγείς σήμερα παρέχουν ταχύτητες της τάξεως των 10,100 η και 1000 Μbps ανά θύρα Οι μεταγωγείς χρησιμοποιούνται σε δικτυακά περιβάλλοντα που έχουν αυξημένες απαιτήσεις ταχύτητας. Με αυτούς υλοποιούμε την τοπολογία αστέρα. Δικτύωση με κεντρικό εξυπηρετητή

15 Οι δρομολογητές λειτουργούν στο 3 ο επίπεδο του μοντέλου OSI δηλαδή αυτό που είναι υπεύθυνο για την εύρεση του καλύτερου δρόμου αποστολής των πληροφοριών. Κάθε εξυπηρετούμενο δίκτυο έχει το δικό του αναγνωριστικό δικτύου και το δικό του εύρος διευθύνσεων ΙΡ. Ο δρομολογητής έχει τόσες κάρτες δικτύου (θύρες) όσα και τα δίκτυα στα οποία συνδέεται. Σε κάθε κάρτα δικτύου του δρομολογητή αποδίδεται μία διεύθυνση ΙΡ από τις διαθέσιμες του δικτύου, στο οποίο συνδέεται (συνήθως η πρώτη ή η τελευταία) Όταν ένας σταθμός θελήσει να αποστείλει δεδομένα σε έναν άλλο, η διεύθυνση προορισμού ελέγχεται από το σταθμό. Αν αποδειχθεί ότι ο προορισμός ανήκει σε άλλο δίκτυο, τα πακέτα προωθούνται στη θύρα του δρομολογητή αλλιώς Πύλη ή Gateway Δρομολογητής Αφού όλες αυτές οι συσκευές συνδεθούν και ρυθμιστούν κατάλληλα τότε μπορούμε να ορίσουμε αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν το Δίκτυο

16 Διαχείριση Χρηστών Περιοχή (Domain), στα Windows, είναι μια λογική ομάδα υπολογιστών και χρηστών. Σε ένα Domain όλοι οι υπολογιστές έχουν πρόσβαση σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Στην κεντρική βάση δεδομένων βρίσκονται αποθηκευμένες όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια, τους λογαριασμούς και τα δικαιώματα πρόσβασης των μελών (members) της ομάδας στο Domain Σε ένα Domain υπάρχει ένας υπολογιστής, ο οποίος κάνει χρέη πρωτεύοντος ελεγκτή περιοχής (Primary domain controler PDC), ένας ή περισσότεροι άλλοι υπολογιστές που κάνουν χρέη εφεδρικού ελεγκτή περιοχής και ένας τουλάχιστον σταθμός εργασίας. Στον πρωτεύοντα ελεγκτή του ο διαχειριστής (administrator) δημιουργεί αποκλειστικά τους λογαριασμούς των μελών της ομάδας στην κεντρική βάση δεδομένων.Όλες οι αλλαγές που αφορούν τα μέλη της ομάδας αποθηκεύονται σε αυτή τη βάση Όταν ένας χρήστης συνδέεται στο domain, ένας από τους ελεγκτές, ελέγχει τον κωδικό πρόσβασης και το συνθηματικό Δικτύωση με κεντρικό εξυπηρετητή Η έννοια της περιοχής-Domain Τα συστατικά ενός domain Ένα domain των windows περιέχει: Τον πρωτεύοντα ελεγκτή. Εφεδρικούς ελεγκτές. Εξυπηρετητές, που διαθέτουν πληροφορίες και πόρους σε όλο το domain. Σταθμούς εργασίας, ατούς οποίου τρέχουν διάφορα λειτουργικά συστήματα windows 95/98, windows ΝΤ, windows 2000 professional κ.ά.). Τους λογαριασμούς των χρηστών (User Accounts), δηλαδή λογικά ονόματα στα οποία έχουν αποδοθεί διάφορα δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης στους πόρους του domain. Τους λογαριασμούς τους χρησιμοποιούν τα άτομα-χρήστες για να συνδεθούν στο domain. Ομάδες (Groups), δηλαδή λογικά σύνολα λογαριασμών χρηστών, τα οποία δημιουργούνται για την ευκολότερη και την απλούστερη διαχείριση του domain. Κάθε λογαριασμός χρήστη μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία ομάδες. Ένας λογαριασμός που ανήκει σε μια ομάδα έχει συγκεκριμένα δικαιώματα προσπέλασης σε δεδομένα και πόρους. Αν ο λογαριασμός ανήκει και σε άλλη ομάδα, τότε έχει επιπλέον και τα προνόμια της άλλης ομάδας.

17 Δημιουργία Χρηστών_βήμα_1 Ορισμός Η/Υ_W.S. και USER στον PDC-Server

18 Δημιουργία Χρηστών_βήμα_2 Ορισμός Η/Υ_W.S. και USER στον PDC-Server

19 Δημιουργία Χρηστών_βήμα_3 Ορισμός Η/Υ_W.S. και USER στον PDC-Server

20 Δημιουργία Χρηστών_βήμα_4 Ορισμός Η/Υ_W.S. και USER στον PDC-Server

21 Δημιουργία Χρηστών_βήμα_5 Ορισμός Η/Υ_W.S. και USER στον PDC-Server

22 Δημιουργία Χρηστών_βήμα_6 Ορισμός Η/Υ_W.S. και USER στον PDC-Server

23 Δημιουργία Χρηστών_βήμα_7 Ορισμός Η/Υ_W.S. και USER στον PDC-Server

24 Δημιουργία Χρηστών_βήμα_7 Ορισμός Η/Υ_W.S. και USER στον PDC-Server

25 Δημιουργία Χρηστών_βήμα_8 Ορισμός Η/Υ_W.S. και USER στον PDC-Server

26 Δημιουργία Χρηστών_βήμα_9 Ορισμός Η/Υ_W.S. και USER στον PDC-Server

27 Δημιουργία Χρηστών_βήμα_10 Ορισμός Η/Υ_W.S. και USER στον PDC-Server


Κατέβασμα ppt "Κ.Ε.Κ ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google