Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η προβολή οπτικοακουστικού υλικού στη Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η προβολή οπτικοακουστικού υλικού στη Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η προβολή οπτικοακουστικού υλικού στη Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας

2 Βασικός Σκοπός: Η ενίσχυση της διδασκαλίας με οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.ά.) το οποίο συμπληρώνει τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και αναβαθμίζει ποιοτικά την όλη διδασκαλία

3 Η προβολή οπτικοακουστικού υλικού στη Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας Με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού στη μαθησιακή διαδικασία επιχειρείται η πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών αλλά και η ενεργός συμμετοχή στην αναζήτηση και αξιοποίηση των βαθύτερων νοημάτων και όχι απλά της παθητικής αποδοχής της προβαλλόμενης εικόνας

4 Πλεονεκτήματα προβολής οπτικοακουστικού υλικού

5 Πλεονεκτήματα 1) Σπάει η μονοτονία του κλασσικού μαθήματος στη τάξη 2) Επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένη εμπέδωση και πληρέστερη αφομοίωση των γνωστικών αντικειμένων 3) Διευρύνεται ο γνωστικός ορίζοντας των μαθητών – «βλέπουν και ακούν νέα πράγματα»

6 Πλεονεκτήματα 4) Οι μαθητές αναπτύσσουν τη στοχαστική παρατήρηση επί του προβαλλόμενου υλικού επιδιώκοντας την ανακάλυψη του βαθύτερου νοήματος (Φύκαρης, 2012) 5) Επιτυγχάνεται μια πληρέστερη επεξεργασία ενός θέματος και αναπτύσσεται κριτική σκέψη

7 Ενέργειες του εκπαιδευτικού

8  Προσεκτική αναζήτηση των κατάλληλων εκπαιδευτικών προβολών  Δημιουργία και αξιοποίηση διδακτικού αρχείου  Προβολή του αντίστοιχου σε κάθε περίσταση υλικού  Συζήτηση στην ολομέλεια – Ανάθεση εργασίας

9 Ενέργειες του εκπαιδευτικού Οργανωμένη και μεθοδική πλαισίωση του οπτικοακουστικού υλικού στα επιμέρους στοιχεία του Πριν κατά τη διάρκεια και μετά τη προβολή

10 Επιμέρους στάδια προβολής Πριν τη προβολή: Επιλογή προβαλλόμενου υλικού, το οποίο πρέπει να συνάδει με την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών καθώς και με τους διδακτικούς στόχους του εκάστοτε μαθήματος

11 Επιμέρους στάδια προβολής Πριν τη προβολή: Αρχική εστίαση στις συνθήκες προβολής, διαρρύθμιση χώρου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη οπτική και ακουστική παρακολούθηση προετοιμασία των μέσων προβολής διανοητική και ψυχολογική προετοιμασία μαθητών

12 Επιμέρους στάδια προβολής Κατά τη διάρκεια προβολής: Η προβολή εξελίσσεται ανάλογα με τον εκάστοτε σχεδιασμό του εκπαιδευτικού Πιθανές σύντομες διακοπές για την επισήμανση κάποιων βασικών στοιχείων από τον εκπαιδευτικό

13 Βασικά σημεία που πρέπει να προσέξει ο εκπαιδευτικός Μετά την προβολή: Συζήτηση επί του προβαλλόμενου οπτικοακουστικού υλικού Αξιοποίηση υλικού και σύνδεση με το γνωστικό αντικείμενο και τις θεματικές ενότητες του βιβλίου Πιθανή ανάθεση εργασιών

14 Πιθανά προβλήματα – αστοχίες διαχείρισης

15 -Ατυχής επιλογή οπτικοακουστικού υλικού -Τεχνικά προβλήματα -Απρόβλεπτες διακοπές της προβολής

16 Βιβλιογραφία: Φύκαρης, Ι. (2012). Η αξιοποίηση του βίντεο και της κινούμενης εικόνας στη διδασκαλία. Μια διδακτική δυνατότητα. Τα Εκπαιδευτικά, τ. 13-14 Santagata, R. and Angelici, G. (2010). Studying the impact of the lesson analysis framework on preservice teachers’ abilities to reflect on videos of classroom teaching. Journal of Teacher Education Κουτσούκος, Μ. (2012). Σημειώσεις του Μαθήματος Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας. ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης G.G.Weaver - E.W.Bollinger, (2008). Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας, Εκδόσεις Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α. Ε.


Κατέβασμα ppt "Η προβολή οπτικοακουστικού υλικού στη Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google