Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι ακριβώς είναι οι Η.Υ.; Είναι μηχανές που επεξεργάζονται δεδομένα – για την ακρίβεια επεξεργάζονται σύμβολα – και παράγουν πληροφορίες. Τα δεδομένα είναι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι ακριβώς είναι οι Η.Υ.; Είναι μηχανές που επεξεργάζονται δεδομένα – για την ακρίβεια επεξεργάζονται σύμβολα – και παράγουν πληροφορίες. Τα δεδομένα είναι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι ακριβώς είναι οι Η.Υ.; Είναι μηχανές που επεξεργάζονται δεδομένα – για την ακρίβεια επεξεργάζονται σύμβολα – και παράγουν πληροφορίες. Τα δεδομένα είναι κωδικοποιημένα μηνύματα, στοιχεία Τα οργανωμένα δεδομένα αποτελούν τις πληροφορίες Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές επεξεργάζονται μόνο δεδομένα

2 Είναι βέβαια γνωστό ότι σήμερα οι ΗΥ γνωρίζουν μια διάδοση στο σύγχρονο κόσμο χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Τεχνολογικές επαναστάσεις υπήρξαν και στο παρελθόν – αλλά τουλάχιστον στους ιστορικούς χρόνους δε γνωρίζουμε καμιά άλλη που να είχε τόσο σημαντικές επιπτώσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πού οφείλεται η διάδοση αυτή; Yπάρχουν αρκετοί λόγοι που αιτιολογούν τη διάδοση αυτή.

3 1. Μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα (ποικίλης φύσεως) με πολύ μικρό κόστος, με μεγάλη ταχύτητα και μεγάλη αξιοπιστία. Με κόστος σχετικά ασήμαντο μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς, να επιτύχει εκτυπώσεις εικόνων και κειμένων πολύ καλής ποιότητος, να διαχειρίζεται μεγάλες βάσεις δεδομένων, να επεξεργάζεται εικόνες και βίντεο κλπ.

4 Μια παρατήρηση Όταν αναφερόμαστε σε μικρό κόστος, μεγάλη ταχύτητα και μεγάλη αξιοπιστία, θα πρέπει να θεωρήσουμε τις έννοεις αυτές σχετικές. Μερικά προβλήματα: Ο υπολογισμός μιας ορίζουσας Ν τάξης Το πρόβλημα του περιοδεύοντος αντιπροσώπου Επίσης το πρόβλημα της αξιοπιστίας

5 2. Μπορούν να αποθηκεύουν πληροφορίες με επίσης ελάχιστο κόστος. Για παράδειγμα μπορεί κανείς να αποθηκεύσει σε μαγνητικά μέσα κείμενα με κόστος πού μικρότερο από εκείνο του χαρτιού.

6 3. Προσφέρουν δυνατότητα ταχύτατης προσπέλασης. Για παράδειγμα τα σημερινά συστήματα ΗΥ που χρησιμοποιούνται στις Τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα σχεδόν ακαριαίου εντοπισμού των στοιχείων ενός πελάτη, ενώ βέβαια με ένα παραδοσιακό σύστημα με καρτέλες αυτό θα ήταν περίπου αδύνατο. Το παράδειγμα της αναζήτησης λέξεων σε ένα σύνολο κειμένων: π.χ. της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, στο Διαδίκτυο, στους τίτλους μιας βιβλιοθήκης, στη Βίβλο, στα δημοτικά τραγούδια...

7 4. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες στα μαγνητικά μέσα είναι σχεδόν άφθαρτες, γιατί μπορούν να αντιγραφούν σε άλλα μαγνητικά μέσα με απόλυτη πιστότητα Μια παρατήρηση: η αντιγραφή είναι απολύτως πιστή, αλλά τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα δεν είναι απολύτως πιστά.

8 5. Eπιτρέπουν τη μετάδοση πληροφοριών με τρόπο ασφαλή, ταχύτατο και με χαμηλό κόστος. Τα τελευταία, κυρίως, χρόνια, υπήρξε μια συνέργεια μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών, με αποτέλεσμα οι ΗΥ να ενσωματωθούν στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, αναβαθμίζοντας κατά πού τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

9 Μερικά σχόλια πάνω στις γενικότερες επιπτώσεις των Η.Υ. Η εξέλιξη των κειμένων: κείμενο και υπερκείμενο Παρέμβαση στο κείμενο, δημιουργία, φύση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και μετάδοση του κειμένου. Επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο αλλά και ειδικότερα στην Εκπαίδευση.


Κατέβασμα ppt "Τι ακριβώς είναι οι Η.Υ.; Είναι μηχανές που επεξεργάζονται δεδομένα – για την ακρίβεια επεξεργάζονται σύμβολα – και παράγουν πληροφορίες. Τα δεδομένα είναι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google