Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κ. ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κ. ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κ. ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΑΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «AMICITIA»

2 2 Θέματα που θα καλυφθούν  Τι είναι το AMICITIA;  Η ροή δουλειάς του AMICITIA  Μέθοδοι και οφέλη ψηφιοποίησης οπτικό- ακουστικού υλικού σύμφωνα με το πρόγραμμα AMICITIA  Αντικειμενικοί σκοποί του AMICITIA  Τα πλεονεκτήματα του AMICITIA σε συνάρτηση με τις ανάγκες των χρηστών.  Τομείς εργασίας του προγράμματος AMICITIA.  Ανάκτηση και αποθήκευση υλικού / Κατηγορίες.  Προγράμματα - συνεργάτες με το AMICITIA.  Σύνοψη

3 3 Τι είναι το AMICITIA;  Το πρόγραμμα AMICITIA( A sset M anagement I ntegration of C ultural heritage I n T he I nterexchage between A rchives), έχει ιδρυθεί από το πρόγραμμα EU-IST (Information Society Technology ) και η λειτουργία του ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2000.  Το πρόγραμμα AMICITIA θέτει σαν στόχο την κατασκευή μιας βάσης δεδομένων που εξασφαλίζει μια συνεχή και ουσιαστική ψηφιακή διατήρηση και πρόσβαση σε τηλεοπτικό και μαγνητοσκοπημένο περιεχόμενο (video), από την κατασκευή ποικίλων μηχανισμών ζωτικής σημασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ψηφιακό σύστημα αρχειοθέτησης να εξυπηρετεί και να ανταποκρίνεται επαρκώς σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για ενσωμάτωση, διαχείριση(management), πρόσβαση και διανομή οπτικό-ακουστικού υλικού.  Το AMICITIA απαρτίζεται από τέσσερις φάσεις : - φάση προγραμματισμού και ανάλυσης - επιστημονική εργαστηριακή εφαρμογή και επίδειξη - τομέας εφαρμογής και επίδειξης - φάση αξιολόγησης

4 4 Η ροή δουλειάς του AMICITIA  Η επέκταση του ιστορικού πίνακα που επιτρέπει σε μια ομάδα να συλλέξει, να σχολιάσει και να τακτοποιήσει το περιεχόμενο μέσα από διαθέσιμα αρχεία, είναι μια πολύτιμη βελτίωση για το περιεχόμενο του συστήματος διαχείρισης που αναπτύσσεται στο πρόγραμμα AMICITIA, επιστρατεύοντας και τους τέσσερις συνεργάτες της κοινοπραξίας.  Ο συνεργάτης νέας τεχνολογίας, θα διευκρινίσει έπειτα και θα παρουσιάσει μια πρώτη εφαρμογή.  Οι συνεργάτες χρηστών θα αξιολογήσουν την εφαρμογή για να παρέχουν τις περαιτέρω βελτιώσεις.  Η εφαρμογή θα οριστικοποιηθεί και θα ενσωματωθεί στο υπάρχον σύστημα AMICITIA.

5 5 Μέθοδοι και οφέλη ψηφιοποίησης οπτικό-ακουστικού υλικού σύμφωνα με το πρόγραμμα AMICITIA  Η αυτόματη ποιοτική αξιολόγηση του ψηφιακού μαγνητοσκοπημένου υλικού είναι το πρώτο βήμα στο μονοπάτι της μετατροπής.  Οι ταινίες ψηφιακών δεδομένων θα υποβληθούν σε διαδικασίες αυτοματοποιημένης ποιοτικής διαχείρισης και θα αξιολογηθούν.  Η τεχνική ποιότητα του περιεχομένου που προσεγγίζεται εξαρτάται από τα στάδια παραγωγής και από το διαθέσιμο εύρος ζώνης.  Το περιεχόμενο θα παρουσιαστεί με έναν τρόπο που εξυπηρετεί ποικίλες ανάγκες.

6 6 Αντικειμενικοί σκοποί του AMICITIA  Να παρέχει μακρόχρονη διατήρηση και πρόσβαση σε οπτικό-ακουστικό υλικό μέσω μίας δομημένης ψηφιακής βιβλιοθήκης.  Να διατηρηθεί το ψηφιακό αλλά και το συμβατικό παραγόμενο υλικό σε ψηφιακή μορφή.  Να επιτρέπει την ευρεία διανομή πρόσβασης σε ψηφιακό αρχείο.  Να επινοεί μεθόδους για την ψηφιακή διατήρηση του βιντεοσκοπημένου υλικού που απειλείται από τη φυσική φθορά.  Να αναπτυχθεί μια δημόσια πρόσβαση σε επιλεγμένο ψηφιακό τηλεοπτικό υλικό.  Να γίνει αναζήτηση ανεύρεσης ενός σχεδίου που θα εγγυάται τη μακρά βιωσιμότητα της αποθήκευσης και της πρόσβασης.

7 7 Τα πλεονεκτήματα του AMICITIA σε συνάρτηση με τις ανάγκες των χρηστών.  Για τον ερευνητή: δυνατότητα συναλλαγής μεταξύ των αρχείων και επίτευξη του στόχου ταυτόχρονης πρόσβασης σε ποικίλα αρχεία. Επίσης, πιθανότητα επαναχρησιμοποίησης του υλικού.  Για τον διευθυντή (manager) media: το AMICITIA προτείνει ιεραρχικές διαχειρίσεις αποθήκευσης.  Για τον αρχειονόμο: θα μπορέσει να διασώσει μαγνητοσκοπημένο υλικό, μετρώντας τη ποιότητα εικόνας χρησιμοποιώντας την ανάλυση εικόνας και επεξεργασμένους αλγορίθμους.  Για τον συντάκτη: θα είναι σε θέση να εξαγάγει τα στοιχεία που έχει επιλέξει με διάφορες μορφές, όπως αυτή της HTML.  Για τον πολίτη: το άνοιγμα των αρχείων στο κοινό είναι ένα σημαντικό ζήτημα για το οποίο το διαδίκτυο προσφέρει μια τεχνολογία που το καθιστά εφικτό.

8 8 Τομείς εργασίας του προγράμματος AMICITIA.  Διανεμημένη επαγγελματική πρόσβαση  Δημόσια πρόσβαση στον ιστό  Πολύγλωσσος θησαυρός  Διαχείριση δικαιωμάτων  Ψηφιακή συντήρηση  Batch ψηφιοποίησης τηλεοπτική ποιοτική ανάλυση  Αξιολόγηση  Διαχείριση

9 9 Ανάκτηση και αποθήκευση υλικού / Κατηγορίες.  Δημόσια : προσφέρει δωρεάν πρόσβαση, καθώς και δελτία τύπου κ.λ.π  Ιδιωτική : απευθύνεται μόνο σε συνεργάτες του προγράμματος και για αυτόν τον λόγο προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης

10 10 Προγράμματα - συνεργάτες με το AMICITIA.  Το πρόγραμμα AMICITIA συνεργάζεται δημιουργικά με ποικίλα προγράμματα, που το κάθε ένα χωριστά στοχεύει στη καλύτερη εκμετάλλευση διαφορετικών τομέων εργασίας του διαδικτύου, προκειμένου να εξασφαλιστεί το επιθυμητό κάθε φορά αποτέλεσμα.  Οι συνεργάτες αυτοί αποτελούν κατά κάποιο τρόπο μέρος του προγράμματος AMICITIA και είναι οι παρακάτω : το πρόγραμμα DELOS το πρόγραμμα ECHO το πρόγραμμα PRESTO και το πρόγραμμα PRIMAVERA

11 11 Σύνοψη  Το AMICITIA, μέσα από τη δημιουργική συνεργασία που αναπτύσσει με ποικίλα προγράμματα στα πλαίσια μιας κοινοπραξίας, επιτυγχάνει τη λύση των διαφόρων προκλήσεων με αποτέλεσμα να εξελίσσονται οι τομείς εργασίας του και κατά συνέπεια οι μέθοδοι και οι τεχνολογίες για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση τηλεοπτικού και μαγνητοσκοπημένου υλικού.

12 12 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κ. ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google