Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
1. Εισαγωγική Σημείωση Οι σύγχρονες ανάγκες συγκοινωνιακών έργων συχνά απαιτούν κατασκευές γεφυρών σε περιοχές δύσβατες ή πάνω από «άκαμπτα» εμπόδια (λ.χ. σιδηροδρομικοί σταθμοί σε λειτουργία, θαλάσσιοι δίαυλοι κλπ). Παραλλήλως υπάρχει, σχεδόν πάντοτε, απαίτηση για συντόμευση του χρόνου κατασκευής στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι ανωτέρω απαιτήσεις ξεχωριστά ή συνδυασμένες έχουν σαν αποτέλεσμα να καθιστούν τις «συμβατικές» μεθόδους κατασκευής των γεφυρών (δηλ. Ικριώματα φέροντα επί του φυσικού εδάφους και επιτόπου σκυροδετήσεις) αδύνατες ή/και ασύμφορες. Η προσπάθεια για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών οδήγησε στην ανάπτυξη των «μηχανοποιημένων» μεθόδων στις οποίες γίνεται εντονότερη η συμμετοχή ειδικού εξοπλισμού χάρις στον οποίο και σε συνδυασμό με προκατασκευή όπου είναι δυνατόν υπερνικώνται τα προβλήματα τα οποία εκτέθηκαν προηγουμένως. Πρέπει να σημειωθεί από την αρχή ότι η σύμφορη εφαρμογή τέτοιων μεθόδων προϋποθέτει βεβαίως και έργα κατάλληλης κλίμακας.

2 ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
2. Μορφές μηχανοποιημένων μεθόδων Κοινά χαρακτηριστικά όλων (σχεδόν) των εν χρήσει μεθόδων είναι τα εξής: Κατασκευή των βάθρων σε προηγούμενη φάση Κατασκευή του καταστρώματος κατά τμήματα των οποίων το μέγεθος σε σχέση με το τελικό μέγεθος εμφανίζει τις εξής ποικιλίες: b.1. Τμήματα πλήρους μήκους (τυπικού ανοίγματος) και μέρους του πλάτους (βλ. 2.1). b.2. Τμήματα πλήρους πλάτους και μέρους του μήκους (βλ. 2.2, 2.3). b.3. Τμήματα πλήρους πλάτους και πλήρους μήκους (βλ. 2.4). Οι συνηθέστερες εν χρήσει μέθοδοι είναι οι εξής: 2.1. Μέθοδος προκατασκευασμένων ζευγμάτων (προκατασκευασμένες δοκοί) 2.2. Προβολοδόμηση Με επιτόπου σκυροδετήσεις Με χρήση προκατασκευασμένων τμημάτων (σπονδύλων)

3 ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
2. Μορφές μηχανοποιημένων μεθόδων (συνέχεια) 2.3. Μέθοδος σταδιακής προωθήσεως 2.4. Μέθοδος προωθουμένων φορείων Ο εξοπλισμός έχει συνήθως ειδική χρήση όμως υπάρχουν περιπτώσεις συνδυασμού (π.χ με και 2.4 με 2.5. Μέθοδος προοδευτικής τοποθέτησης Χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένοι σπόνδυλοι και προσωρινοί τένοντες αναρτήσεως σε συνδυασμό με μεταλλικούς πυλώνες. Με εξαίρεση την προβολοδόμηση η οποία αναπτύσσεται συμμετρικά περί τον άξονα του εκάστοτε μεσοβάθρου όλες οι άλλες μέθοδοι προχωρούν (γενικώς γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις) από το ένα ακρόβαθρο προς το άλλο χωρίς παλινδρόμηση.

4 ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
3. Κριτήρια επιλογής Όπως είναι ευνόητο η επιλογή της συμφορότερης κατά περίπτωση μεθόδου εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες όπως για παράδειγμα Μήκος επιμέρους ανοίγματος και συνολικό μήκος γεφυρώσεως Γεωμετρία της χαράξεως καταμήκος και οριζοντιογραφικώς Για την κάθε μέθοδο η πράξη έχει καθορίσει μια βέλτιστη περιοχή ανοιγμάτων εφαρμογής. Επειδή οι περιοχές αυτές των ανοιγμάτων έχουν αλληλοκάλυψη η επιλογή της μεθόδου βασίζεται τελικώς και σε άλλα κριτήρια, τα οποία όμως είναι δυνατόν να διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Για παράδειγμα αναφέρονται: α. Κόστος ή διαθεσιμότητα εξοπλισμού β. Προηγούμενη εμπειρία.


Κατέβασμα ppt "ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google