Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης
Οι Ψηφιακές Κοινότητες.Online Κοινότητες και Εικονικές (Virtual) Κοινότητες

2 Οι Online Κοινότητες στηρίζονται σε ψηφιακά περιβάλλοντα τα οποία επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα περιβάλλοντα αυτά επιτρέπουν τη σύγχρονη επικοινωνία με ήχο, βίντεο (όπως το σύστημα Skype http;//www.skype.com ή το σύστημα επικοινωνίας MSN) ή κείμενο (για παράδειγμα, πλατφόρμες που υποστηρίζουν άμεση γραπτή επκοινωνία - chat). Αν και τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την ταυτόχρονη επικοινωνία μεταξύ πολλών χρηστών, ωστόσο είναι σε γενικές γραμμές σχεδιασμένα για την επικοινωνία μεταξύ ενός σχετικά περιορισμένου αριθμού ατόμων.

3 Ελληνικές Επιστημονικές Ενώσεις που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και τις εφαρμογές τους στην Εκπαίδευση, πχ Διεθνείς Επιστημονικές Ενώσεις που σχετίζονται με τις ΤΠΕ , πχ Ελληνικά Συνέδρια και τα Πρακτικά τους (έντυπα ή ψηφιακά), πχ Διεθνή Συνέδρια και τα Πρακτικά τους πχ Περιοδικά Ελληνικά πχ (http://www.pee.gr/paidag.HTM) το περιοδικό της Ελληνικής Παιδαγωγικής Εταιρείας Περιοδικά Διεθνή

4 Ψηφιακές Κοινότητες (on line) - e-forae και discussion lists πχ Google (http://www.google.com) MySpace (http://www.Myspace.com) Ελληνικοί ιστοχώροι που σχετίζονται με την Εκπαίδευση και τις ΤΠΕ πχ Θρανίο (http://www.thranio.gr/) Λοιπό ψηφιακό υλικό και ψηφιακές υπηρεσίες - Ψηφιακά βιβλιοπωλεία Παράδειγμα: Διεθνείς εκδοτικοί οίκοι Διεθνείς ιστοχώροι που σχετίζονται με την Εκπαίδευση και τις ΤΠΕ Αναφέρονται ενδεικτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρχική σελίδα:

5 Web 2.0, κοινωνική δικτύωση και νέες κοινωνικές πρακτικές

6 Web 2.0 Νεότερη γενιά διαδικτυακών τόπων, εργαλείων και διαδικτυακών υπηρεσιών, που στηρίζονται στην πλήρη συμμετοχή των χρηστών στη συνδιαμόρφωση του περιεχομένου τους και την άμεση, απευθείας (online) συνεργασία μεταξύ των χρηστών

7 Τι διαφοροποιεί το web 2.0 από την προηγούμενη γενιά υπηρεσιών;
εφαρμογές και περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο που είναι ανοιχτά στην πρόσβαση και ευνοούν την ουσιαστική συμμετοχή των χρηστών: οι χρήστες δεν αρκούνται στην παθητική ανάγνωση του περιεχομένου ιστοσελίδων, αλλά σχολιάζουν, κατασκευάζουν δικές τους ιστοσελίδες και δημιουργούν περιεχόμενο. Αξιολογούν συλλογικά το ψηφιακό περιεχόμενο του Διαδικτύου, μοιράζονται τους ψηφιακούς πόρους, δημιουργούν και συντηρούν online κοινότητες

8 Αν τα νέα αυτά εργαλεία χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια τυπικών, παραδοσιακών μαθημάτων, η χρησιμότητα τους θα είναι πολύ περιορισμένη.

9 Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το web 2.0
είναι ανοιχτό με την έννοια της ανοιχτής πρόσβασης από όλους τους πολίτες -μείωση του ψηφιακού χάσματος που υφίσταται ανάμεσα σε ορισμένες ομάδες των πολιτών Ευνοεί πλατφόρμες και εφαρμογές που είναι που εντάσσονται στο κίνημα του Free, Open Source Software (FOSS). (ΜΙΤ με μαθήματα online /EΡΤ )

10 Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το web 2.0

11 Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το web 2.0
επιτρέπει την προσωπική έκφραση και διάδοση των ιδεών - η ανάπτυξη της «ατομικής δημοσιογραφίας» ευνοεί τη δημιουργία - και φυσικά διαμοίραση - περιεχομένου, ψηφιακών ή ψηφιοποιημένων πόρων από τους χρήστες

12 Wikis Πρόκειται για ένα ιστοχώρους ή ιστοσελίδες στους οποίους οι χρήστες, και όχι μόνο ο δημιουργός, επιτρέπεται να προσθέτουν ή να επεξεργάζονται το περιεχόμενο αποτελούν περιβάλλοντα κατάλληλα για τη συνεργατική δημιουργία ιστοσελίδων

13 Το πιο γνωστό «προϊόν» των wikis είναι η γνωστή wikipedia: http://el
Το πιο γνωστό «προϊόν» των wikis είναι η γνωστή wikipedia: και στην ιστοσελίδα είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι σχετικοί ιστοχώροι με το project wikipedia Ένα κατατοπιστικό βίντεο για τη λειτουργία των wikis υπάρχει στη διεύθυνση:

14 Κοινωνική δικτύωση και folksonomy
Γενικού περιεχομένου FaceBook FaceBook (http://www.facebook.com) MySpace (http://www.mvspace.com) Twitter (http://www.twitter.com) Επιτρέπουν στους χρήστες τους τη δημιουργία των δικών τους δικτύων ning (http://www.ning.com) Για επαγγελματίες linkedin (

15 Blog = Web + log (δικτυακή καταχώρηση)

16 Τι είναι το Ιστολόγιο (blog)
Δικτυακό ημερολόγιο Καταχωρητής άρθρων (κείμενα εικόνες βίντεο) Δημιουργός συνδέσεων με άλλα ιστολόγια Χώρος σχολίων (αλληλεπίδραση συγγραφέα – αναγνωστών)

17 Πλεονεκτήματα δημιουργίας ιστολογίων
Πολύ εύκολη δημιουργία και ενημέρωση Ενίσχυση συζήτησης μέσω σχολίων Εύκολη πρόσβαση και ενημέρωση από οπουδήποτε Ποικιλία δικτυακών τόπων για στήσιμο ιστολογίου

18 Ιστολόγια και Εκπαίδευση
Αλληλεπίδραση δασκάλου – μαθητών Ενίσχυση συζήτησης και διαλόγου Κίνητρο για μαθητές Ενίσχυση γραπτού λόγου και ανάγνωσης Αξιολόγηση εργασιών μαθητών Ενημέρωση και συνεργασία με γονείς

19 Παιδαγωγική χρήση Ιστολογίων
Ασκήσεις και άλλα θέματα για επεξεργασία Συγγραφή κειμένων από τους μαθητές Σχολιασμός κειμένων που δίνονται από το δάσκαλο Εφημερίδα σχολείου ή τάξης Πίνακας ανακοινώσεων Ανάρτηση οδηγιών Βήμα προβληματισμού και διαλόγου Χώρος συνεργασίας Δημοσίευση εργασιών

20 Παιδαγωγική χρήση Ιστολογίων
Τα ιστολόγια είναι ψηφιακά εργαλεία δεύτερης γενιάς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία λόγω της διαδραστικότητας που ενθαρρύνεται από το λογισμικό και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρεται από το σχεδιασμό τους.

21 Παιδαγωγική χρήση Ιστολογίων
Η δημιουργία και τήρηση προσωπικού ιστολογίου σηματοδοτεί την ανάπτυξη περιβάλλοντος δημοσιοποίησης των ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων των χρηστών χρησιμοποιώντας το λόγο και την εικόνα ως μέσα έκφρασης.

22 Παιδαγωγική χρήση Ιστολογίων
Το περιβάλλον του καθίσταται δυναμικός πυρήνας οικοδόμησης της γνώσης μέσω της κατάθεσης επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων, μια διαδικασία δηλαδή που προωθεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, καθώς και διαδικτυακών δεξιοτήτων

23 ανατομία ενός blog ανατομία ενός blog Εικόνα blog (ολόκληρη) 23

24 Προοπτικές χρήσης από τον εκπαιδευτικό
Paper title Προοπτικές χρήσης από τον εκπαιδευτικό εργαλεία προσωπικής έρευνας κ συμμετοχής σε επαγγελματικές κοινότητες διδακτικής συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων οργάνωσης και αρχειοθέτησης υλικού αξιολόγησης των μαθητών 24

25 εκπαιδευτικές χρήσεις (1)
Eκπαιδευτικές χρήσεις (στόχοι) Δημιουργία κοινοτήτων μάθησης αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση από συμμαθητές, εκπαιδευτικό, γονείς, αναστοχασμός Πώς γράφουμε για «αυθεντικό κοινό» διαμορφωτική αξιολόγηση τύπου “porfolio” (ντοσιέ μαθητή) (Ο’ Donnell, 2005) 25

26 εκπαιδευτικές χρήσεις (1)
Eκπαιδευτικές χρήσεις (2) Σύνθεση με έμφαση στη διαδικασία κ όχι στο αποτέλεσμα Ενθάρρυνση (και απενοχοποίηση) της ανατροφοδότησης Ενθάρρυνση έκφρασης «σιωπηλών» μαθητών «Ενεργή» ανάγνωση (διάδραση) (Ward, 2004) Στο πολυτροπικό τοπίο το ζήτημα δεν είναι απλώς «ποιες είναι οι καλύτερες λέξεις στην καλύτερη διάταξη για την έκφραση των ιδεών μου», αλλά: «ποιοι είναι οι τρόποι που έχω στη διάθεσή μου στη συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας, για την αναπαράσταση του συγκεκριμένου εύρους περιεχομένων, σε σχέση με το συγκεκριμένο κοινό;» (Κress, 1999) 26

27 εκπαιδευτικές χρήσεις (2)
Eκπαιδευτικές χρήσεις (8) Blog ως αντικαταστάτης της στατικής ιστοσελίδας της τάξης (στατικό περιεχόμενο) Οργάνωση συζητήσεων ολομέλειας (δυναμικό περιεχόμενο) Οργάνωση σεμιναρίων (όπου οι μαθητές κοινοποιούν την εβδομαδιαία / μηνιαία / ετήσια τους εργασία) Συγγραφή και συντήρηση ατομικών μαθητικών blog ως οργανικό μέρος του μαθήματος (Farrell, H., 2003) 27

28 παράδειγμα εφαρμογής στην πρωτοβάθμια
Η περίπτωση των «ανθισμένων συγγραφέων»: Blog τάξης, σε συνδυασμό με ατομικά blogs των μαθητών, στο αντικείμενο της γραπτής έκφρασης 28

29 παράδειγμα εφαρμογής στην πρωτοβάθμια
29


Κατέβασμα ppt "Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google