Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εξάσκηση στη διαίρεση Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια κάνε κλικ για τη συνέχεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εξάσκηση στη διαίρεση Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια κάνε κλικ για τη συνέχεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξάσκηση στη διαίρεση Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια κάνε κλικ για τη συνέχεια

2 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 15:3 5 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

3 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 10 : 5 2 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

4 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 35:5 7 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

5 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 35:7 5 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

6 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 30:5 6 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

7 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 30:3 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

8 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 80:10 8 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

9 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 15:5 3 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

10 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 40:10 4 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

11 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 45:5 9 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

12 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 40:4 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

13 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 40:5 8 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

14 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 10 : 2 5 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

15 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 50:10 5 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

16 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 40:8 5 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

17 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 50:10 5 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

18 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 25:5 5 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

19 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 20:10 2 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

20 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 50:5 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

21 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 20:2 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

22 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 90:9 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

23 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 60:10 6 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

24 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 60:6 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

25 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 20:5 4 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

26 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 6:2 3 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

27 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 6:3 2 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

28 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 20:4 5 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

29 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 8:4 2 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

30 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 80:8 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

31 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 12:6 2 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

32 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 90:10 9 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

33 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 70:7 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

34 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 4:2 2 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

35 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 8:2 4 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

36 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 30:6 5 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

37 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 2:2 1 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

38 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 100:10 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

39 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 50:5 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

40 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 70:10 7 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

41 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 18:6 3 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

42 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 12:2 6 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

43 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 14:2 7 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

44 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 14:7 2 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

45 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 16:8 2 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

46 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 16:2 8 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

47 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 18:9 2 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

48 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 20:2 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

49 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 20:10 2 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

50 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 18:2 9 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

51 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 27:3 9 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

52 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 27:9 3 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

53 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 3:3 1 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

54 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 9:3 3 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

55 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 12:3 4 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

56 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 12:4 3 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

57 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 18:3 6 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

58 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 24:8 3 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

59 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 16:4 4 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

60 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 24:6 4 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

61 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 24:4 6 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

62 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 21:3 7 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

63 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 28:7 4 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

64 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 28:4 7 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

65 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 63:9 7 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

66 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 32:4 8 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

67 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 32:8 4 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

68 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 4:4 1 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

69 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 36:9 4 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

70 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 36:4 9 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

71 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 36:6 6 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

72 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 21:7 3 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

73 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 63:7 9 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

74 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 42:7 6 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

75 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 64:8 8 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

76 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 5:5 1 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

77 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 24:3 8 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

78 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 42:6 7 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

79 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 48:8 6 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

80 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 48:6 8 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

81 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 4:1 4 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

82 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 9:1 9 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

83 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 54:6 9 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

84 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 6:1 6 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

85 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 54:9 6 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

86 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 8:1 8 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

87 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 72:8 9 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

88 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 3:1 3 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

89 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 6:6 1 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

90 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 45:9 5 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

91 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 2:1 2 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

92 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 1:1 1 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

93 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 56:8 7 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

94 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 72:9 8 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

95 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 8:8 1 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

96 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 10:1 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

97 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 49:7 7 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

98 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 5:1 5 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

99 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 56:7 8 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

100 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 7:7 1 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

101 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 10:10 1 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

102 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 7:1 7 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

103 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 30:10 3 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

104 πήγαινε στην αρχή Μπράβο για την προσπάθειά σου!!!! (Για έξοδο κάντε δεξί κλικ και πατήστε «Τέλος προβολής».)


Κατέβασμα ppt "Εξάσκηση στη διαίρεση Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια κάνε κλικ για τη συνέχεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google