Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφής Πανεπιστημιακών Εργασιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφής Πανεπιστημιακών Εργασιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφής Πανεπιστημιακών Εργασιών

2 Ζητήματα που θα Αναλυθούν: ► Βασικά Βήματα Συγγραφής Εργασιών. ► Αναζήτηση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες. ► Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο (Μηχανές Αναζήτησης, Διεθνείς Οργανισμοί, Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες).

3 Βασικά Βήματα Συγγραφής Εργασιών ► Εντοπισμός και Προσδιορισμός Θέματος. ► Βασική Δομή. ► Συγκέντρωση Υλικού. ► Συγγραφή. ► Παράδοση. ► Υποστήριξη.

4 Συγκέντρωση Υλικού ► Αναζήτηση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες. ► Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο (Μηχανές Αναζήτησης, Διεθνή Οργανισμοί, Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες).

5 Αναζήτηση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες ► Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών. ► Τράπεζα της Ελλάδας. ► Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ► Πανεπιστήμιο Πειραιά.

6 Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο (1) ► Εύρεση Πηγών μέσω Μηχανών Αναζήτησης. ► Σημαντικότερη Μηχανή: http://www.google.com http://www.google.com Εισαγωγή Λέξεων Κλειδιών Δυνατότητες Σύνθετης Αναζήτησης

7 Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο (2) Διεθνείς Οργανισμοί  http://www.oecd.org http://www.oecd.org  http://www.worldbank.org http://www.worldbank.org  http://www.who.org http://www.who.org  http://www.imf.org http://www.imf.org  http://www.ilo.org http://www.ilo.org  http://www.un.org http://www.un.org  http://europa.eu/index-en.htm http://europa.eu/index-en.htm

8 Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο (3) Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες  http://www.lib.uoa.gr http://www.lib.uoa.gr  http://www.lib.aueb.gr http://www.lib.aueb.gr  http://www.sciencedirect.com http://www.sciencedirect.com  http://www.ssrn.com http://www.ssrn.com  http://ideas.repec.org http://ideas.repec.org  http://xtra.emeraldinsight.com http://xtra.emeraldinsight.com

9 Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο (4) Βάσεις Στατιστικών Δεδομένων  http://www.statistics.gr http://www.statistics.gr  http://pwt.econ.upenn.edu/ http://pwt.econ.upenn.edu/  http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/ http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/  http://www.unesco.org http://www.unesco.org

10 Εργασίες – Θέματα: ► Μεταφορές  Μέθοδοι αξιολόγησης έργων και υποδομών στις μεταφορές.  Εμπειρικές Εφαρμογές Μεθόδων.  Ανάλυση Κόστους Οφέλους Έργων Μεταφορών στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα. ► Περιβάλλον  Μέθοδοι αξιολόγησης έργων βελτίωσης του περιβάλλοντος.  Εφαρμογή Μεθόδων στην Ανάλυση Κόστους Οφέλους Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων.  Η αξιολόγηση περιβαλλοντικών ρυθμίσεων στην Ε.Ε..

11 Εργασίες – Θέματα: ► Εκπαίδευση  Αξιολόγηση Δημόσιων Δαπανών για την Εκπαίδευση.  Αξιολόγηση ανά Βαθμίδα Εκπαίδευσης. ► Υγεία  Οικονομική Ανάλυση Προγραμμάτων Υγείας.  Αποτελέσματα Μεθόδων Αξιολόγησης Επενδύσεων στην Υγεία.  Ανάλυση Κόστους Οφέλους Δημόσιων Νοσοκομείων.

12 Εργασίες – Θέματα: ► Δαπάνες Ενίσχυσης της Απασχόλησης  Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προώθησης της Απασχόλησης.  Ενεργητικές και Παθητικές Πολιτικές Ενίσχυσης της Απασχόλησης.  Αξιολόγηση Μέτρων Καταπολέμησης της Ανεργίας. ► Δαπάνες Καταπολέμησης της Φτώχειας  Αξιολόγηση Προγραμμάτων Αντιμετώπισης Φτώχειας.  Αξιολόγηση Πολιτικών Βελτίωσης Διανομής του Εισοδήματος.

13 Εργασίες – Θέματα: ► Ανάλυση Κόστους – Οφέλους  Στα Ασφαλιστικά Συστήματα,  Στις Κανονιστικές Ρυθμίσεις,  Στις Αμυντικές Δαπάνες.  Στα Μέτρα Ασφάλειας. ► Εκτίμηση του Κοινωνικού Κόστους  Κατανάλωσης Αλκοολούχων Ποτών,  Εγκληματικότητας,  Ανεργίας,  Κατανάλωσης Τσιγάρων.

14


Κατέβασμα ppt "Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφής Πανεπιστημιακών Εργασιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google