Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμόρφωση μαθηματικών β! επιπέδου 2011-12 Γενικό μέρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμόρφωση μαθηματικών β! επιπέδου 2011-12 Γενικό μέρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμόρφωση μαθηματικών β! επιπέδου 2011-12 Γενικό μέρος

2 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ επμορφωση μαθηματικων.γενικο μερος2Περιεχόμενα 1.1 ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της γνώσης. 1.1 ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της γνώσης. 1.1 ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της γνώσης. 1.1 ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της γνώσης. 1.2 μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 1.2 μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 1.2 μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 1.2 μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 2.1 σύγχρονες θεωρήσεις για την μάθηση. 2.1 σύγχρονες θεωρήσεις για την μάθηση.2.1 σύγχρονες θεωρήσεις για την μάθηση.2.1 σύγχρονες θεωρήσεις για την μάθηση. 2.2 σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική. 2.2 σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική.2.2 σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική.2.2 σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική. 2.3.1 2.3.2 χρήση και υποστήριξη κοιν πρακτ & μάθησης. 2.3.1 2.3.2 χρήση και υποστήριξη κοιν πρακτ & μάθησης.2.3.1 2.3.2 χρήση και υποστήριξη κοιν πρακτ & μάθησης.2.3.1 2.3.2 χρήση και υποστήριξη κοιν πρακτ & μάθησης. 3.1 το διαδύκτιο ως πηγή πληροφοριών. 3.1 το διαδύκτιο ως πηγή πληροφοριών. 3.1 το διαδύκτιο ως πηγή πληροφοριών. 3.1 το διαδύκτιο ως πηγή πληροφοριών. 3.2 αξιοποίηση-αξιολόγηση ιστοσελίδων ιστοχώρων και πυλών. 3.2 αξιοποίηση-αξιολόγηση ιστοσελίδων ιστοχώρων και πυλών. 3.2 αξιοποίηση-αξιολόγηση ιστοσελίδων ιστοχώρων και πυλών. 3.2 αξιοποίηση-αξιολόγηση ιστοσελίδων ιστοχώρων και πυλών. 3.3 σχεδίαση μαθημάτων με την χρήση του διαδυκτίου. 3.3 σχεδίαση μαθημάτων με την χρήση του διαδυκτίου. 3.3 σχεδίαση μαθημάτων με την χρήση του διαδυκτίου. 3.3 σχεδίαση μαθημάτων με την χρήση του διαδυκτίου. 3.4 δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. 3.4 δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. 3.4 δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. 3.4 δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. 3.5 συστήματα διαχείρισης μάθησης(CMS.LMS) 3.5 συστήματα διαχείρισης μάθησης(CMS.LMS) 3.5 συστήματα διαχείρισης μάθησης(CMS.LMS) 3.5 συστήματα διαχείρισης μάθησης(CMS.LMS) 3.6.1 διδάσκοντας με την βοήθεια επεξεργαστή κειμένου 3.6.1 διδάσκοντας με την βοήθεια επεξεργαστή κειμένου 3.6.1 διδάσκοντας με την βοήθεια επεξεργαστή κειμένου 3.6.1 διδάσκοντας με την βοήθεια επεξεργαστή κειμένου 3.6.2 διδάσκοντας με την βοήθεια υπολογιστικού φύλλου 3.6.2 διδάσκοντας με την βοήθεια υπολογιστικού φύλλου 3.6.2 διδάσκοντας με την βοήθεια υπολογιστικού φύλλου 3.6.2 διδάσκοντας με την βοήθεια υπολογιστικού φύλλου 3.6.1 διδάσκοντας μ την βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων 3.6.1 διδάσκοντας μ την βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων 3.6.1 διδάσκοντας μ την βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων 3.6.1 διδάσκοντας μ την βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων 4.1 βασικές κατηγορίες λογισμικού 4.1 βασικές κατηγορίες λογισμικού 4.1 βασικές κατηγορίες λογισμικού 4.1 βασικές κατηγορίες λογισμικού 4.2 αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 4.2 αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 4.3 συνοπτική παρουσίαση εκπαιδ. Λογισμικού και λογ. Open source 4.3 συνοπτική παρουσίαση εκπαιδ. Λογισμικού και λογ. Open source 5.1 &5.2Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και θέματα ασφάλειας. 5.1 &5.2Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και θέματα ασφάλειας.

3 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ3 ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της γνώσης. ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της γνώσης. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΣΕΛΙΔΑ 8) http://ec.europa.eu/education/programme s/socrates/socrates_en.html http://ec.europa.eu/education/programme s/socrates/socrates_en.html Επιστροφή στα περιεχόμενα

4 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ4 1.2 μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση. μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση.μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΣΕΛΙΔΑ 17) Επιστροφή στα περιεχόμενα

5 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ5 2.1 σύγχρονες θεωρήσεις για την μάθηση. 2.1 σύγχρονες θεωρήσεις για την μάθηση. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΣΕΛΙΔΑ 25) Επιστροφή στα περιεχόμενα

6 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ6 2.2 σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική. 2.2 σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΣΕΛΙΔΑ 38) Επιστροφή στα περιεχόμενα

7 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ7 2.3.1 2.3.2 χρήση και υποστήριξη κοιν πρακτ & μάθησης Κοινότητα : Ένα σύνολο ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά. Τα μέλη μιας κοινότητας εφόσον είναι ενεργά σταδιακά αναπτύσσουν και διαρκώς αναπροσαρμόζουν κοινή ορολογία, ενδεχομένως και κοινές απόψεις για ορισμένα θέματα. Κοινότητα : Ένα σύνολο ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά. Τα μέλη μιας κοινότητας εφόσον είναι ενεργά σταδιακά αναπτύσσουν και διαρκώς αναπροσαρμόζουν κοινή ορολογία, ενδεχομένως και κοινές απόψεις για ορισμένα θέματα. Στα μέλη μιας κοινότητας δημιουργούνται διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και αναπτύσσεται ένα είδος κοινωνικού κεφαλαίου, για παράδειγμα: ένα πρόβλημα που πιθανόν να απασχολεί ένα μέλος της κοινότητας να τεθεί ως ερώτημα και να απαντηθεί στα πλαίσια αυτού του κοινωνικού ιστού. Στα μέλη μιας κοινότητας δημιουργούνται διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και αναπτύσσεται ένα είδος κοινωνικού κεφαλαίου, για παράδειγμα: ένα πρόβλημα που πιθανόν να απασχολεί ένα μέλος της κοινότητας να τεθεί ως ερώτημα και να απαντηθεί στα πλαίσια αυτού του κοινωνικού ιστού. Ορισμένοι ερευνητές (Wenger 1999) θεωρούν ότι αυτή η συμμετοχή σε Κοινότητες (Κοινότητες Πρακτικής), αποτελούν βασικό παράγοντα μάθησης. Ορισμένοι ερευνητές (Wenger 1999) θεωρούν ότι αυτή η συμμετοχή σε Κοινότητες (Κοινότητες Πρακτικής), αποτελούν βασικό παράγοντα μάθησης. η συμμετοχή σε κοινότητες δεν είναι μόνο η βάση για την μάθηση αλλά και ο ουσιαστικότερος παράγοντας για την παραγωγή νοήματος: η νοηματοδότηση δηλ της γνώσης η αξία της και η χρηστικότητα της επαναπροσδιορίζεται συνεχώς από το κάθε μέλος της κοινότητας μέσα ακριβώς από τις διαδικασίες συμμετοχής. η συμμετοχή σε κοινότητες δεν είναι μόνο η βάση για την μάθηση αλλά και ο ουσιαστικότερος παράγοντας για την παραγωγή νοήματος: η νοηματοδότηση δηλ της γνώσης η αξία της και η χρηστικότητα της επαναπροσδιορίζεται συνεχώς από το κάθε μέλος της κοινότητας μέσα ακριβώς από τις διαδικασίες συμμετοχής. Επιστροφή στα περιεχόμενα

8 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ8 3.1 το διαδύκτιο ως πηγή πληροφοριών. (σελ 67) πλεονεκτήματα Πληθώρα πληροφοριών Πληθώρα πληροφοριών Οι μαθητές καθίστανται ερευνητές πληροφοριών Οι μαθητές καθίστανται ερευνητές πληροφοριών Γρήγορες και αποτελεσματικές μηχανές αναζήτησης. Γρήγορες και αποτελεσματικές μηχανές αναζήτησης. Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης Παγκόσμια διάχυση της πληροφορίας. Παγκόσμια διάχυση της πληροφορίας. Κίνητρο να μοιραστούν την εργασία τους οι μαθητές με άλλα άτομα. Κίνητρο να μοιραστούν την εργασία τους οι μαθητές με άλλα άτομα. Οι μαθητές μόνοι τους βρίσκουν, ανακαλύπτουν και απομνημονεύουν (εποικοδομητισμός) Οι μαθητές μόνοι τους βρίσκουν, ανακαλύπτουν και απομνημονεύουν (εποικοδομητισμός) Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιφυλάξεις σχετικά με την διδακτική χρήση του διαδικτύου Πολλές μηχανές αναζήτησης παρουσιάζουν αποτελέσματα με γνώμονα εμπορικά και οικονομικά κριτήρια. Πολλές μηχανές αναζήτησης παρουσιάζουν αποτελέσματα με γνώμονα εμπορικά και οικονομικά κριτήρια. Ανεπαρκής χρόνος εκπαίδευσης για αποτελεσματική χρήση των μηχ. Αναζήτησης. Ανεπαρκής χρόνος εκπαίδευσης για αποτελεσματική χρήση των μηχ. Αναζήτησης. Να αναφέρονται πάντα οι πήγες Να αναφέρονται πάντα οι πήγες Απαραίτητη η κριτική σύνθεση των πληροφοριών και όχι το συνηθισμένο: copy-paste Απαραίτητη η κριτική σύνθεση των πληροφοριών και όχι το συνηθισμένο: copy-paste Διάφορα άλλα : Η ταχύτητα επικρατεί της ποιότητας. Η ταχύτητα επικρατεί της ποιότητας. Εύκολα παρερμηνεύονται δεδομένα που είναι στην μορφή γραφικών. Εύκολα παρερμηνεύονται δεδομένα που είναι στην μορφή γραφικών. Χρήση τελεστών: AND OR NOT Χρήση τελεστών: AND OR NOT.com εταιρείες και εμπορικές σελίδες.com εταιρείες και εμπορικές σελίδες.edu εκπαιδευτικά ιδρύματα.edu εκπαιδευτικά ιδρύματα.mll στρατιωτικούς οργανισμούς.mll στρατιωτικούς οργανισμούς.net παρόχους internet.net παρόχους internet.org μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.org μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

9 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ9 3.2 αξιοποίηση-αξιολόγηση ιστοσελίδων ιστοχώρων και πυλών. (σελ 75) 3.2 αξιοποίηση-αξιολόγηση ιστοσελίδων ιστοχώρων και πυλών. (σελ 75) Δυνατοί τρόποι αξιοποίησης ιστοσελίδων : Δυνατοί τρόποι αξιοποίησης ιστοσελίδων : Προετοιμασία μαθήματος από τον εκπαιδευτικό. Προετοιμασία μαθήματος από τον εκπαιδευτικό. Δημοσίευση στο www. Από τον εκπαιδευτικό. Δημοσίευση στο www. Από τον εκπαιδευτικό. Συλλογή πληροφοριών από τους μαθητές. Webquest. Ιστοεξερευνήσεις. Συλλογή πληροφοριών από τους μαθητές. Webquest. Ιστοεξερευνήσεις. Δημοσίευση στο www από τους μαθητές. Δημοσίευση στο www από τους μαθητές. Επιστροφή στα περιεχόμενα Τεχνικές αξιολόγησης ιστοσελίδων : Τεχνικές αξιολόγησης ιστοσελίδων : Πρόκειται για προσωπική σελίδα? Τι domain είναι ?.gov.edu.... Πρόκειται για προσωπική σελίδα? Τι domain είναι ?.gov.edu.... Υπάρχει όνομα-ταυτότητα δημιουργού (είναι αρκετά τα στοιχεία για να εκτιμηθεί ? ) Υπάρχει όνομα-ταυτότητα δημιουργού (είναι αρκετά τα στοιχεία για να εκτιμηθεί ? ) Είναι η σελίδα ενημερωμένη και τα στοιχεία επικαιροποιημένα? Είναι η σελίδα ενημερωμένη και τα στοιχεία επικαιροποιημένα? Υπάρχει τεκμηρίωση της πληροφορίας? (Σύνδεσμοι που να λειτουργούν με πρωτότυπες πηγές) Υπάρχει τεκμηρίωση της πληροφορίας? (Σύνδεσμοι που να λειτουργούν με πρωτότυπες πηγές) Μήπως είναι αλλοιωμένη αναπαραγωγή από άλλη πηγή? Μήπως είναι αλλοιωμένη αναπαραγωγή από άλλη πηγή? Είναι διαθέσιμη η πληροφορία της σελίδας και σε άλλες γλώσσες? Είναι διαθέσιμη η πληροφορία της σελίδας και σε άλλες γλώσσες? Διευκολύνει Άτομα με ειδικές ανάγκες. Διευκολύνει Άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν διαφημίσεις? Υπάρχουν διαφημίσεις? Είναι γλωσσικά άρτιο? (γραμματικά συντακτικά ορθογραφικά) Είναι γλωσσικά άρτιο? (γραμματικά συντακτικά ορθογραφικά) Αισθητικά είναι αποδεκτή? Αισθητικά είναι αποδεκτή?

10 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ10 3.3 σχεδίαση μαθημάτων με την χρήση του Διαδικτύου (σελ 85) Βασικές αρχές. Βασικές αρχές. Πλαίσιο εργασίας για το e-learning. (ψηφιακή μάθηση) Παιδαγωγική διάσταση Παιδαγωγική διάσταση Παιδαγωγική διάσταση Παιδαγωγική διάσταση Τεχνολογική διάσταση Τεχνολογική διάσταση Τεχνολογική διάσταση Τεχνολογική διάσταση Σχεδίαση διεπαφής Σχεδίαση διεπαφής Σχεδίαση διεπαφής Σχεδίαση διεπαφής Θέματα αξιολόγησης Θέματα αξιολόγησης Θέματα αξιολόγησης Θέματα αξιολόγησης Διαχείριση Διαχείριση Διαχείριση Πρόσθετες υποστηρικτικές πηγές Πρόσθετες υποστηρικτικές πηγές Πρόσθετες υποστηρικτικές πηγές Πρόσθετες υποστηρικτικές πηγές Ηθική διάσταση Ηθική διάσταση Ηθική διάσταση Ηθική διάσταση Θεσμική διάσταση Θεσμική διάσταση Θεσμική διάσταση Θεσμική διάσταση Επιστροφή στα περιεχόμενα Πλεονεκτήματα της χρήσης συστημάτων e-learning Ευελιξία σε επίπεδο πρόσβασης Επιλογή μαθησιακού υλικού ανάλογα με το επίπεδο γνώσης Μελέτη οπουδήποτε αρκεί η ύπαρξη υπολογιστή και δικτύου Ο μαθητής εργάζεται με τους δικούς του ρυθμούς Ασύγχρονη ή σύγχρονη διδασκαλία προσαρμόζει διαφορετικά μαθησιακά στυλ. Αναπτύσσει γνώσεις σχετικά με το διαδικτυο και τον υπολογιστή. Αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση Μη γραμμική πορεία διδασκαλίας Μειονεκτήματα της χρήσης συστημάτων e-learning Μαθητές με μειωμένο κίνητρο ή άσχημες συνήθειες μελέτης πιθανόν να «μείνουν πίσω» Μαθητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με την μάθηση μεσα από δραστηριότητες ίσως δυσκολευτούν. Πιθανόν μερικοί μαθητές να αισθάνονται απομονωμένοι από τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές. χαμηλές ταχύτητες στο δίκτυο ή παλιάς τεχνολογίας μηχανήματα πιθανόν να αποθαρρύνουν την πρόσβαση στο μαθησιακό υλικό. Η διαχείριση αρχείων ή on-line λογισμικού πιθανόν να φαίνεται πολύπλοκη σε αρχάριους μαθητες

11 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ11 3.3 σχεδίαση μαθημάτων με την χρήση του Διαδικτύου (σελ 85) Επιστροφή στα περιεχόμενα Παιδαγωγική διάσταση Παιδαγωγική διάσταση –Ανάλυση του περιεχομένου –Ανάλυση της ομάδας –Ανάλυση των στόχων –Ανάλυση των χρησιμοποιούμενων μέσων –Σχεδίαση προσέγγισης –Οργάνωση –Μέθοδοι και στρατηγικές δηλ: Παρουσίαση Παρουσίαση Έκθεση Έκθεση Επεξήγηση Επεξήγηση Εξάσκηση και προγύμναση (drill and practice) Εξάσκηση και προγύμναση (drill and practice) Παιχνίδια Παιχνίδια Παιχνίδι ρόλων ….. Παιχνίδι ρόλων ….. Επιστροφή

12 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ12 3.3 σχεδίαση μαθημάτων με την χρήση του Διαδικτύου (σελ 85) Τεχνολογική διάσταση Τεχνολογική διάσταση Σχεδιασμός υποδομής. Σχεδιασμός υποδομής. Υλικό (harware) Υλικό (harware) Λογισμικό (software) Λογισμικό (software) Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

13 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ13 3.3 σχεδίαση μαθημάτων με την χρήση του Διαδικτύου (σελ 85) Σχεδίαση διεπαφής Σχεδίαση διεπαφής Αναφέρεται σε μια γενική θεώρηση του περιβάλλοντος των μαθημάτων και σχετίζεται στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι χρήστες με το σύστημα. Δηλ: Αναφέρεται σε μια γενική θεώρηση του περιβάλλοντος των μαθημάτων και σχετίζεται στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι χρήστες με το σύστημα. Δηλ: –Σχεδίαση σελίδων –Σχεδίαση της παρουσίασης του περιεχομένου –Πλοήγηση στο υλικό –Προσβασιμότητα –Έλεγχος ευχρηστίας. Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

14 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ14 Θέματα αξιολόγησης Θέματα αξιολόγησης –Αξιολόγηση του επιμορφουμένου –Αξιολόγηση του μαθησιακού περιβάλλοντος –Αξιολόγηση του όλου συστήματος. 3.3 σχεδίαση μαθημάτων με την χρήση του Διαδικτύου (σελ 85) Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

15 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ15 Διαχείριση Διαχείριση –Συντήρηση του μαθησιακού περιβάλλοντος –Κατανομή της πληροφορίας. 3.3 σχεδίαση μαθημάτων με την χρήση του Διαδικτύου (σελ 85) Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

16 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ16 Πρόσθετες υποστηρικτικές πηγές Πρόσθετες υποστηρικτικές πηγές –Online support –Διδακτική συμβουλευτική υποστήριξη –Τεχνική υποστήριξη –Υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας –Άλλες on line υποστηρικτικές υπηρεσίες. –Υποστηρικτικές υπηρεσίες offline 3.3 σχεδίαση μαθημάτων με την χρήση του Διαδικτύου (σελ 85) Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

17 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ17 Ηθική διάσταση. Ηθική διάσταση. –Κοινωνική και πολιτική επίδραση –Πολιτισμική διασπορά –Προκατάληψη –Γεωγραφική διασπορά –Ψηφιακή διανομή –Κανόνες συμπεριφοράς –Ιδιωτικότητα –Λογοκλοπή –Πνευματικά δικαιώματα. 3.3 σχεδίαση μαθημάτων με την χρήση του Διαδικτύου (σελ 85) Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

18 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ18 Θεσμική διάσταση Θεσμική διάσταση –Θέματα διαχειριστικά Οικονομικά Οικονομικά Υποδομής Υποδομής Απόσβεση της επένδυσης Απόσβεση της επένδυσης Έγγραφη, δίδακτρα …. Έγγραφη, δίδακτρα …. Τίτλοι αποφοίτησης. Τίτλοι αποφοίτησης. –Θέματα ακαδημαϊκά Επικύρωση τίτλων Επικύρωση τίτλων Διδακτική ποιότητα Διδακτική ποιότητα Επιστημονικό προσωπικό. Επιστημονικό προσωπικό. Δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας. Δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας. –Παροχή υπηρεσιών Υπηρεσίες πριν την εισαγωγή των μαθητών στο πρόγραμμα. Υπηρεσίες πριν την εισαγωγή των μαθητών στο πρόγραμμα. Ανάπτυξη μαθησιακών δεξιωτήτων. Ανάπτυξη μαθησιακών δεξιωτήτων. Μαθητικό news letter Μαθητικό news letter 3.3 σχεδίαση μαθημάτων με την χρήση του Διαδικτύου (σελ 85) Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

19 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ19 3.4 δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. Επιστροφή στα περιεχόμενα

20 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ20 3.5 συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS.LMS) Επιστροφή στα περιεχόμενα Cms content(περιεχόμενο) management system Lms learning( μάθηση) management system πλεονεκτήματα Online ανάρτηση υλικού μαθημάτων Online ανάρτηση υλικού μαθημάτων Αξιολόγηση σπουδαστή :online ερωτήσεις test Αξιολόγηση σπουδαστή :online ερωτήσεις test Φόρουμ συζητήσεων Φόρουμ συζητήσεων Εγγραφή σπουδαστών Εγγραφή σπουδαστών Παρακολούθηση συμμετοχής στο μάθημα Παρακολούθηση συμμετοχής στο μάθημα Εξέταση Εξέταση Διεξαγωγή συζητησεων Διεξαγωγή συζητησεων Μεταφορά πληροφορίας από άλλα συστήματα Μεταφορά πληροφορίας από άλλα συστήματα Προγραμματισμό μαθημάτων Προγραμματισμό μαθημάτων Μειονεκτήματα Μειωμένη ευελιξία: δυσκολία στην αλλαγή ονομάτων στα μαθήματα Μειωμένη ευελιξία: δυσκολία στην αλλαγή ονομάτων στα μαθήματα Ανεπαρκής παροχή διαδραστικού υλικού Ανεπαρκής παροχή διαδραστικού υλικού Αδυναμία έλεγχου ταυτότητας των σπουδαστών Αδυναμία έλεγχου ταυτότητας των σπουδαστών Ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας Ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας Προβλήματα προσαρμογής των οργανισμών στο σύστημα. Προβλήματα προσαρμογής των οργανισμών στο σύστημα. Απαραίτητη η εκπαίδευση των χρηστών στη χρηση του συστήματος Απαραίτητη η εκπαίδευση των χρηστών στη χρηση του συστήματος

21 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ21 3.6.1 διδάσκοντας με την βοήθεια επεξεργαστή κειμένου Επιστροφή στα περιεχόμενα

22 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ22 3.6.2 διδάσκοντας με την βοήθεια υπολογιστικού φύλλου Επιστροφή στα περιεχόμενα

23 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ23 3.6.1 διδάσκοντας μ την βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων Επιστροφή στα περιεχόμενα

24 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ24 4.1 βασικές κατηγορίες λογισμικού Επιστροφή στα περιεχόμενα

25 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ25 4.2 αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού Επιστροφή στα περιεχόμενα

26 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ26 Επιστροφή στα περιεχόμενα

27 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ27 ΤΕΛΟΣ Επιστροφή στα περιεχόμενα

28 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ28 Ο Στόχος ΤΟΥ 2010 Από το 1990 μέσω προγραμμάτων (π.χ. Socrates) Από το 1990 μέσω προγραμμάτων (π.χ. Socrates) 2000 Λισσαβόνα (και κατόπιν στο Λουξεμβούργο) μεταξύ άλλων και την αλλαγή των εκπαιδευτικών δομών. 2000 Λισσαβόνα (και κατόπιν στο Λουξεμβούργο) μεταξύ άλλων και την αλλαγή των εκπαιδευτικών δομών. Επιστροφή ποιοτική αλλαγή των δομών της εκπαίδευσης. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Διεύρυνση των οριζόντων των εκπαιδευτικών συστημάτων. Επιστροφή στα περιεχόμενα

29 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ29 ΕπιστροφήΤ.π.ε. στην εκπαίδευση? στην εκπαίδευση? Χρήση των τ.π.ε. στη διοίκηση. Τα τ.π.ε. ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο. Τα τ.π.ε. ως εργαλείο για την διδασκαλία άλλων… Τα τ.π.ε. ως μέσον επικοινωνίας. Μοντέλα εισαγωγής των τ.π.ε στην εκπδση τεχνοκρατικό Δηλ:»αξία» στην χρήση και λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων ολιστικό Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης δηλ. η πληροφορική να διαχέεται στο σύνολο των μαθημάτων πραγματολογικό Συνδυασμός των άλλων δυο Επιστροφή στα περιεχόμενα

30 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ30 Μάθηση (πολλές απόψεις) Διαδικασία που οδηγεί στη διαρκή μεταβολή της συμπεριφοράς ατόμου και είναι αποτέλεσμα εμπειρίας ή άσκησης. Η μεταβολή της κατανόησης,των στάσεων,των γνώσεων των Πληροφοριών των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων Η απόκτηση και η μεταβολή γνώσεων, δεξιοτήτων, στρατηγικών, Πεποιθήσεων στάσεων και διαφόρων μορφών συμπεριφοράς ΔΗΛ! Διαδικασία που αλλάζει το γνωστικό δυναμικό του ατόμου. Περισσότερα… Σύγχρονες θεωρήσεις για την μάθηση Διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης (Συμπεριφορισμός) Skinner, Pavlov Περισσότερα… Διαδικασία δημιουργίας της γνώσης Κονστρουκτιβισμός Piajet-bruner Περισσότερα… Μάθηση = αποτέλεσμα της συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες Κοινωνικοπολιτισμικες Θεωρίες Vygotsky Περισσότερα… Επιστροφή ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ο συμπεριφορισμός θεωρείται ξεπερασμένος Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ μεταβιβάζεται αλλά δημιουργείται από τον μαθητή ο οποίος δρα και επικοινωνεί σε Συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια Περισσότερα…. Επιστροφή στα περιεχόμενα

31 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ31 Θεωρία μάθησης:Διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης (Συμπεριφορισμός) Skinner, Pavlov οι θεωρίες του συμπεριφορισμού λαμβάνουν υπ'οψιν τους μόνο τις μεταβολές- μετατροπες της εξωτερικα παρατηρουμενης συμπεριοράς μια που οι εσωτερικες δεν ειναι παρατηρησιμες. οι θεωρίες του συμπεριφορισμού λαμβάνουν υπ'οψιν τους μόνο τις μεταβολές- μετατροπες της εξωτερικα παρατηρουμενης συμπεριοράς μια που οι εσωτερικες δεν ειναι παρατηρησιμες. μαθηση=συνθεση ερεθισματων-ανταπόκρισης, οι επαναληψεις& οι ανταμοιβες ενισχυουν τις συνδεσεις και αρα την μαθηση ενω οι αρνητικες τις αποδυναμώνουν. μαθηση=συνθεση ερεθισματων-ανταπόκρισης, οι επαναληψεις& οι ανταμοιβες ενισχυουν τις συνδεσεις και αρα την μαθηση ενω οι αρνητικες τις αποδυναμώνουν. κατα του συμπεριφοριστρές κάθε γνωση μπορει να αναλυθεί σε απλά και μικρά τμήματα τα οποια μπορει το ατομο να μαθει ευκολα. κατα του συμπεριφοριστρές κάθε γνωση μπορει να αναλυθεί σε απλά και μικρά τμήματα τα οποια μπορει το ατομο να μαθει ευκολα. tutorial-drill+practice tutorial-drill+practice Το μάθημα που βασίζεται στον συμπεριφορισμο, προϋποθέτει την ενεργή συμετοχη του μαθητη. Το μάθημα που βασίζεται στον συμπεριφορισμο, προϋποθέτει την ενεργή συμετοχη του μαθητη. Η προς διδασκαλια ύλη αναλύεται σε επιμέρους τμήματα ύλης απο τα πλέον απλά προς τα πιο σύνθετα και δυσνόητα. Η προς διδασκαλια ύλη αναλύεται σε επιμέρους τμήματα ύλης απο τα πλέον απλά προς τα πιο σύνθετα και δυσνόητα. Στα μαθήματα αυτά, στις απαντήσεις των μαθητών, πρέπει να υπάρχει αμεση θετική ανατροφοδότηση για τις σωστές απαντήσεις και αρνητική για τις λάθος.Οσες ερωτήσεις δεν απαντώνται σωστά τίθενται ξανά (πιθανόν και με άλλη σειρά) μεχρι ο μαθητης να απαντήσει σωστά. Στα μαθήματα αυτά, στις απαντήσεις των μαθητών, πρέπει να υπάρχει αμεση θετική ανατροφοδότηση για τις σωστές απαντήσεις και αρνητική για τις λάθος.Οσες ερωτήσεις δεν απαντώνται σωστά τίθενται ξανά (πιθανόν και με άλλη σειρά) μεχρι ο μαθητης να απαντήσει σωστά. Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

32 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ32 Θεωρία μάθησης: Διαδικασία δημιουργίας της γνώσης Κονστρουκτιβισμός Piajet-bruner δίδουν μεγάλη σημασια στις εσωτερικες-νοητικες διεργασιες του ατομου.η γνωση δεν μεταδιδεται αλλά κατασκευάζεται βασισμενη επάνω σε προγενέστερες γνώσεις. δίδουν μεγάλη σημασια στις εσωτερικες-νοητικες διεργασιες του ατομου.η γνωση δεν μεταδιδεται αλλά κατασκευάζεται βασισμενη επάνω σε προγενέστερες γνώσεις. επικοδομιτισμός(piajet)=αντιποδας του συμπεριφορισμού ο μαθητης κατασκευαζει την γνωση με τον δικο του τρόπο λαμβανοντας απο το περιβαλλον διαφορα ερεθισματα. επικοδομιτισμός(piajet)=αντιποδας του συμπεριφορισμού ο μαθητης κατασκευαζει την γνωση με τον δικο του τρόπο λαμβανοντας απο το περιβαλλον διαφορα ερεθισματα. ανακαλυπτικη(bruner) μεσα απο ανακαλυπτικες διαδικασιες δηλ πειραμα- δοκιμη - επαληθευση -διάψευσηανακαλυπτεται η γνώση. ανακαλυπτικη(bruner) μεσα απο ανακαλυπτικες διαδικασιες δηλ πειραμα- δοκιμη - επαληθευση -διάψευσηανακαλυπτεται η γνώση. Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

33 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ33 Θεωρία μάθησης: Μάθηση = αποτέλεσμα της συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες Κοινωνικοπολιτισμικες Θεωρίες Vygotsky Η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμενα πολιτισμικα πλαίσια(γλώσσα-στερεότυπα- αντιλήψεις)και ουσιαστικα δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα σε συγκεκριμενες επικοινωνιακες περιστάσεις και μεσω κοινων δραστηριοτητων. Η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμενα πολιτισμικα πλαίσια(γλώσσα-στερεότυπα- αντιλήψεις)και ουσιαστικα δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα σε συγκεκριμενες επικοινωνιακες περιστάσεις και μεσω κοινων δραστηριοτητων. Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

34 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ34 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ο συμπεριφορισμός θεωρείται ξεπερασμένος Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ μεταβιβάζεται αλλά δημιουργείται από τον μαθητή ο οποίος δρα και επικοινωνεί σε Συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να οργανώσει διδακτικές καταστάσεις και μαθήματα στα πλαίσια των οποίων ο μαθητής έχει την δυνατότητα να εκφραστεί, να διερευνήσει και να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του προκειμένου να οικοδομήσει την γνώση του. ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να οργανώσει διδακτικές καταστάσεις και μαθήματα στα πλαίσια των οποίων ο μαθητής έχει την δυνατότητα να εκφραστεί, να διερευνήσει και να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του προκειμένου να οικοδομήσει την γνώση του. Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

35 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ35 ΜΑΘΗΣΗ: Διαδικασία που οδηγεί στη διαρκή μεταβολή της συμπεριφοράς ατόμου και είναι αποτέλεσμα εμπειρίας ή άσκησης. Η μεταβολή της κατανόησης,των στάσεων,των γνώσεων των Πληροφοριών των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων Η απόκτηση και η μεταβολή γνώσεων, δεξιοτήτων, στρατηγικών, Πεποιθήσεων στάσεων και διαφόρων μορφών συμπεριφοράς ΔΗΛ! Διαδικασία που αλλάζει το γνωστικό δυναμικό του ατόμου η μαθηση ως αιτιο της μεταβολης της συμπεριφορας του ατομου, αντιδιαστέλλεται απο αλλα αιτια οπως : η βιολογικη ωρίμανση, η κόπωση κ.λ.π. η μαθηση ως αιτιο της μεταβολης της συμπεριφορας του ατομου, αντιδιαστέλλεται απο αλλα αιτια οπως : η βιολογικη ωρίμανση, η κόπωση κ.λ.π. η μάθηση μπορει να είναι αποτέλεσμα μιας οργανωμένης διαδικασίας (διδασκλίας - εκπαίδευσης) αλλά να προέρχεται επίσης και απο την εν γένει εμπειρια του ατόμου η μάθηση μπορει να είναι αποτέλεσμα μιας οργανωμένης διαδικασίας (διδασκλίας - εκπαίδευσης) αλλά να προέρχεται επίσης και απο την εν γένει εμπειρια του ατόμου Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

36 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ36 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική μεγάλη σημασία στο κοινωνιοπολιτισμικο παράγοντα συνεργατική και ομαδική μάθηση Project Περισσότερα Επίλυση προβλημάτων Σαφή περισσότερα Ασαφή – ανοιχτά προβλήματα περισσότερα σενάρι α Συμβολή των Τ.Π.Ε. Εύρεση e-yliko Internet-cd Τρόπος εργασίας Online,e-forum Επεκτασιμότητα Περισσότερα Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή Περισσότερα…. Περισσότερα… Περισσότερα….

37 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ37 μέθοδος διδασκαλίας μέθοδος διδασκαλίας =πρότυπο (pattern) οργάνωσης του μαθήματος και συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού, δηλ ένα οργανωμένο σύνολο διδακτικών στοιχείων που εφαρμόζεται με συστηματικό τρόπο σε μια σειρά μαθημάτων. μέθοδος διδασκαλίας =πρότυπο (pattern) οργάνωσης του μαθήματος και συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού, δηλ ένα οργανωμένο σύνολο διδακτικών στοιχείων που εφαρμόζεται με συστηματικό τρόπο σε μια σειρά μαθημάτων. Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

38 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ38 στρατηγική διδασκαλίας Ευρύτερη έννοια της μεθόδου διδασκαλίας. Ευρύτερη έννοια της μεθόδου διδασκαλίας. πιθανόν να περιέχει περισσότερες από μια μεθόδους διδασκαλίας. πιθανόν να περιέχει περισσότερες από μια μεθόδους διδασκαλίας. Η στρατηγική διδασκαλίας αποτελεί μια συγκροτημένη ακολουθία διδακτικών παρεμβάσεων βασισμένη σε συγκεκριμένες αρχές Η στρατηγική διδασκαλίας αποτελεί μια συγκροτημένη ακολουθία διδακτικών παρεμβάσεων βασισμένη σε συγκεκριμένες αρχές Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

39 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ39 μοντέλο διδασκαλίας στρατηγική διδ/λίας μέθοδος δ/λιας ιεραρχεί τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες ιεραρχεί τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης της τάξης γενικότερα προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης της τάξης γενικότερα Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

40 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ40 project ομαδικές εργασίες που διερευνούν ανοικτά προβλήματα σε σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. ομαδικές εργασίες που διερευνούν ανοικτά προβλήματα σε σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. πλεονεκτήματα= πλεονεκτήματα= σημασία στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα, σημασία στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα, βοηθά τους μαθητές να βάζουν στόχους βοηθά τους μαθητές να βάζουν στόχους ομαδική εργασία-συνεργασία (με ύπαρξη διδακτικού κόστους όπως ο διδακτικός θόρυβος) ομαδική εργασία-συνεργασία (με ύπαρξη διδακτικού κόστους όπως ο διδακτικός θόρυβος) Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

41 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ41 Σαφή προβλήματα έχουν ξεκάθαρη αρχική κατάσταση τελική-στόχο επιτρεπόμενους ή μη χειρισμούς συνήθως χρησιμοποιούμε αλγορίθμους. Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή

42 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ42 Ασαφή προβλήματα π.χ. η επίλυση του οικολογικού προβλήματος μιας περιοχής.(ευριστικες μεθόδους). Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή Ανοιχτά προβλήματα Προβλήματα τα οποία συνήθως έχουν πολλές λύσεις και συχνά δεν προσδιορίζουν τις αποδεκτές λύσεις με σαφή τρόπο. μπορείτε να χωρίσετε εν τετραγωνο σε: 4 ικυτρα τμηματα που να εχουν το ιδιο εμβαδόν και την ιδια περίμετρο? 4 ικυτρα τμηματα που να εχουν το ιδιο εμβαδόν και την ιδια περίμετρο? Μπορούμε να ισχυριστούμε τι ιδιο για 5 τμήματα? Μια λύση είναι δίπλα αλλά προφανώς υπάρχουν και άλλες.

43 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ43 Η συμβολή των ΤΠΕ Οι τπε αυξάνουν θεωρητικά απεριόριστα τις δυνατότητες ανεύρεσης και συνδιασμο πληροφοριών για διάφορα θέματα. (διαδίκτυο cd κ.λ.π) τις οποίες καλούνται οι μαθητές να ανακαλύψουν να συνδυάσουν ώστε να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα ή να προσεγγίσουν επεξεργαστούν λύσεις προς κάποια κατεύθυνση. Οι τπε αυξάνουν θεωρητικά απεριόριστα τις δυνατότητες ανεύρεσης και συνδιασμο πληροφοριών για διάφορα θέματα. (διαδίκτυο cd κ.λ.π) τις οποίες καλούνται οι μαθητές να ανακαλύψουν να συνδυάσουν ώστε να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα ή να προσεγγίσουν επεξεργαστούν λύσεις προς κάποια κατεύθυνση. Ο τρόπος που μπορούν να επεξεργαστούν και να οργανώσουν τα δεδομένα για την επεξεργασία όποιου θέματος πλέον μπορεί να έχει διάφορες μορφές: Ο τρόπος που μπορούν να επεξεργαστούν και να οργανώσουν τα δεδομένα για την επεξεργασία όποιου θέματος πλέον μπορεί να έχει διάφορες μορφές: Online συζήτηση. e-forum ασύγχρονη επικοινωνία chat room σύγχρονη επικοινωνία Ιστολόγιο αν είναι επιθυμητός ο σχολιασμός Wikis. Webquest (επεκτασιμότητα ) Webquest (επεκτασιμότητα ) Επιστροφή στα περιεχόμενα Επιστροφή


Κατέβασμα ppt "Επιμόρφωση μαθηματικών β! επιπέδου 2011-12 Γενικό μέρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google