Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση (Ι) Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. Πώς και γιατί; Πώς θα εκτελούνται αύριο,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση (Ι) Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. Πώς και γιατί; Πώς θα εκτελούνται αύριο,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση (Ι) Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. Πώς και γιατί; Πώς θα εκτελούνται αύριο, από τους Δήμους, οι διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] 1

2  Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση Ι  Η (υπο)Ενότητα αυτή θα συμβάλει, κυρίως μέσα από την εκτέλεση demos, στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών – και μάλιστα στο πλαίσιο των όσων έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του «Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» (LGAF) της ΚΕΔΚΕ (http://lgaf.kedke.org)http://lgaf.kedke.org  Περιλαμβάνει (όπως και κάθε άλλη Ενότητα): Εισαγωγή: Για να βοηθήσει τους λιγότερο εξοικειωμένους με το θέμα να το παρακολουθήσουν Ανάπτυξη: για να προσφέρει κυριολεκτικές γνώσεις πάνω στο θέμα Πρακτική Άσκηση 2 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

3  Στόχος  Κατανόηση της έννοιας της αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών. Πώς και γιατί; Πώς θα εκτελούνται αύριο, από τους Δήμους, οι διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων;  Περιεχόμενο  Έννοιες και Παραδείγματα  Δείτε αυτό το webinar μέχρι τέλους...  Μετά, Ρωτήστε αυτά που θέλετε τον/την Εκπαιδευτή/τρια σας Κάνετε ένα post στο Forum! 3 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

4 Επιχειρησιακές Διαδικασίες, Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών ή Business Process Management (BPM), Αυτοματοποίηση διαδικασιών, Μοντέλα επιχειρησιακών διαδικασιών ή Business Process Models, Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών ή Business Process Management Systems (BPMS), Online Υπηρεσίες, LGAF (Local Access Government Framework), Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διαλειτουργικότητα 4 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

5  Τι σημαίνει αυτοματοποίηση διαδικασιών;  Κάνει διαφορά;  Πώς έχουν τα πράγματα σήμερα vs Business Process Management (BPM)  «Τρέχουμε» μια αυτοματοποιημένη διαδικασία!  Τα κέρδη από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών 5 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

6  (πρώτα από όλα) Ο πολίτης, η επιχείρηση, δεν χρειάζεται να έρχεται στον Δήμο για να να υποβάλει ένα αίτημα για να λάβει ένα έγγραφο - υπηρεσία...  Μπορεί να το κάνει από το σπίτι του, από ένα οποιοδήποτε PC!  Το αίτημα που υποβάλλει (ηλεκτρονικά) ο πολίτης, η μια επιχείρηση, ο/η δημοτικός υπάλληλος το λαμβάνει και το διεκπεραιώνει μέσω ενός απλού web interface που του υποδηλώνει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει...  Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί άλλες εφαρμογές (π.χ, δημοτολόγιο), όλα γίνονται μέσα από ένα mini δικτυακό τόπο! 6 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

7 1 7

8 2 8

9 3 9

10 10 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

11  Γιατί τα computers είναι παντού στη ζωή μας και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για:  Να μην «τρέχουν» οι πολίτες στο Δημαρχείο ή στο ΚΕΠ να συμπληρώνουν αιτήσεις  Να μην χρειάζεται οι δημοτικοί υπάλληλοι να μαθαίνουν τώρα αυτή την εφαρμογή, αύριο την άλλη, να έχουν πάντοτε το ίδιο Web interface μπροστά τους για να κάνουν τη δουλειά τους («όλα σε ένα, τακτοποιημένα»)  Να παρακολουθούν όλοι, και οι πολίτες – επιχειρήσεις, και οι δημοτικοί υπάλληλοι... και ο Δήμαρχος, την πορεία διεκπεραίωσης ενός αιτήματος («που έχει κολλήσει;»)  Να είναι (αύριο) ηλεκτρονικά όλα τα δημοτικά έγγραφα και να τα υποβάλουν οι πολίτες ηλεκτρονικά σε όποια υπηρεσία τους τα ζητά 11 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

12 Πώς έχουν τα πράγματα σήμερα vs Business Process Management ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] 12

13 Ο πολίτης καταθέτει την αίτηση του στο Δημοτολόγιο Ο υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση Ο υπάλληλος αναζητά τα στοιχεία της αιτησης Ο υπάλληλος εκτυπώνει παραλαμβάνει το πιστοποιητικό Ο υπάλληλος παραδίδει το πιστοποιητικό στον πολίτη 13 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

14 O Πολίτης συμπληρώνει και αποστέλει την Online αίτηση Ο Εξυπηρετητής του Δήμου εκτελεί την επιχειρησιακή διαδικασία O Εξυπηρετητής αναθέτει στον υπάλληλο την αίτηση για περαιτέρω ελέγχους Ο υπάλληλος ελέγχει και εγκρίνει την αίτηση Ο εξυπηρετητής εκτελεί όλες τις αυτοματοποιημέ νες εργασίες και αποστέλλει το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό 14 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

15  Τι είναι το LGAF;  Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις (Local Access Government Framework)  Ένα έργο της ΚΕΔΚΕ / ΠΕΤΑ του Γ Κοινοτικού Πλαισίου  Ανάπτυξη τεχνολογικού περιβάλλοντος (Πλατφόρμα ΟΤΑ) με ικανότητες Αυτοματοποίησης του κύκλου ζωής του περιεχομένου (life cycle content) που δημιουργούν οι Δήμοι Αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών με τις οποίες οι ΟΤΑ προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις 54 Επιχειρησιακές Διαδιασίες εκτελούνται για να εξυπηρετήσουν αιτήματα Πολιτών 25 Επιχειρησιακές Διαδικασίες εκτελούνται για να εξυπηρετήσουν αιτήματα Επιχειρήσεων Οι ΟΤΑ παρέχουν, μέσω των ανωτέρω, περισσότερα από 270 έγγραφα και υπηρεσίες! 15 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ]

16 16 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ]

17  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τα Πανεπιστήμια, προετοιμάζει το τεχνολογικό περιβάλλον (LGAF) για την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών των ΟΤΑ  Η υποδομή LGAF ενεργοποιείται εντός του 2009 σε 16 Δήμους. Πρόβλεψη να επεκταθεί σε 100, μέσα στα επόμενα χρόνια  Οι μέθοδοι και οι τεχνολογίες της αυτοματοποιημένης διαχείρισης των διαδικασιών των ΟΤΑ θα αρχίσουν να απασχολούν την καθημερινότητα των Δήμων και την προσοχή των δημοτικών υπαλλήλων 17 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ]

18  Δ1: Πληρωμή δημοτικών τελών, φόρων, προστίμων και έκδοση σχετικών εγγράφων  Δ2: Εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση στοιχείων στα δημοτικά μητρώα  Δ3: Έκδοση ατομικών ή οικογενειακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από τα δημοτικά μητρώα  Δ4: Έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών & λοιπών διοικητικών πράξεων για πολεοδομικά θέματα  Δ5: Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιών και οδικού δικτύου  Δ6: Παροχή υπηρεσιών περιβάλλοντος - φωτισμού - καθαριότητας – ανακύκλωσης  Δ7: Παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας  Δ8: Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης  Δ9: Παροχή υπηρεσιών αθλητισμού - πολιτισμού & ψυχαγωγίας  Δ10: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρηματικότητας και τοπικής ανάπτυξης (άτομα και επιχειρήσεις)  Δ11: Παροχή υπηρεσιών κοιμητηρίου  Δ12: Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης & αποχέτευσης  Δ13: Εξυπηρέτηση αλλοδαπών - (άδεια παραμονής, ιθαγένεια αλλοδαπών, κλπ.)  Δ14: Συμμετοχή πολιτών – δημοκρατία  Δ15: Παροχή πληροφόρησης 18 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

19  Δ101: Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων  Δ102: Άδεια εμπορικών δραστηριοτήτων  Δ103: Πληρωμή δημοτικών τελών, φόρων, προστίμων και έκδοση σχετικών εγγράφων (επιχειρήσεις)  Δ104: Έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών & λοιπών διοικητικών πράξεων για πολεοδομικά θέματα (επιχειρήσεις) 19 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ]

20 Δ3.1 Έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών & λοιπών διοικητικών πράξεων δημοτικής κατάστασης & δημοτολογίου ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] 20

21  Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας  Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης  Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών  Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης  Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων  Πιστοποιητικό Εντοποιότητας  Πιστοποιητικό Ιθαγένειας  Και άλλα... 21 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ]

22 22 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ]

23 ΠΟΛΙΤΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  Πολίτης που καταθέτει ένα αίτημα για χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας  Δημοτικός Υπάλληλος που αναλαμβάνει να διαχειριστεί το αίτημα ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] 23

24  Υποθέτουμε ότι έχει προηγουμένως πιστοποιηθεί σε ένα ΚΕΠ  Έδειξε την ταυτότητα του σε έναν υπάλληλο του ΚΕΠ, ο οποίος τον ενέγραψε στο Σύστημα  Έλαβε username & password ... Ακριβώς όπως κάνουν οι Τράπεζες!  Συνδέεται λοιπόν στο Σύστημα, ταυτοποιείται από αυτό και συμπληρώνει τη σχετική φόρμα  Είναι η ώρα, 5 το απόγευμα ... Από όπου κι αν βρίσκεται 24 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

25 25 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] Διαδικασία = Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPMS)

26  Το βλέπουν όλοι, μία-ένας υπάλληλος αναλαμβάνει να το χειριστεί  Ο ίδιος-α πρέπει στη συνέχεια να προβεί στον απαραίτητο έλεγχο δικαιολογητικών  Αν: Κάτι λείπει, ειδοποιείται ο πολίτης, αυτομάτως να συμπληρώσει τον φάκελλο της αίτησης του (εν προκειμένω, αν δεν έχει προσκομίσει μια πρόσφατη απόδειξη ΔΕΗ) Όλα είναι ΟΚ, η διαδικασία συνεχίζεται... 26 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] Διαδικασία = Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPMS)

27  Σύμφωνα με το τι έχει δηλώσει ο πολίτης στην φόρμα υποβολής  Το έγγραφο  Προωθείται στο ΚΕΠ  Ή αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί 27 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] Διαδικασία = Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPMS)

28  Λαμβάνει ειδοποιήσεις  Ότι το αίτημα του πρωτοκολλήθηκε  Ότι (ενδεχομένως) του λείπει ένα δικαιολογητικό  Ότι το αίτημα του διακπεραιώθηκε 28 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] Διαδικασία = Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPMS)

29  Αυτό είναι ένα «μοντέλο» μιας διαδικασίας! 29 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] Διαδικασία = Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPMS)

30 Από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών... ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] 30

31  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις  Αυτοματοποίηση (δηλαδή ευκολία) στις δραστηριότητες που εκτελούν οι υπάλληλοι των Δήμων για να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες  Βελτίωση στην εκτέλεση των διαδικασιών που εξυπηρετούν τις υπηρεσίες που οι Δήμοι παρέχουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις – Δυνατότητα επανασχεδιασμού  Ενοποίηση υπαρχουσών εφαρμογών & Διαλειτουργικότητα 31 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

32 32 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

33 ... με τη χρήση Συστημάτων Business Process Management Systems (BPMS)  Αξιοποιεί όλα τα υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής, και αυτά που θα εγκατασταθούν για να φιλοξενήσουν μελλοντικές εφαρμογές (π.χ. Διαχείριση Αποθήκης), χρησιμοποιώντας την λειτουργικότητα τους. Πώς;  Την«ενσωματώνει» σε ένα από Web interface που υποδεικνύει ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν (και σημειώνει στη συνέχεια ότι εκτελέσθηκαν)  Αυτό μόνο το interface βλέπει ο/η δημοτικός υπάλληλος, καμμία άλλη εφαρμογή!  Συντείνει δηλαδή στη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και των συστημάτων... 33 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

34  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων)  http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&url=ht tp%3A%2F%2Fwww.mba.aueb.gr%2Fdiplomatikes%2FThesis6.pps&e i=QxtiSoiqENmOsAbh8o30Dw&usg=AFQjCNFXz3SxmAIgV-k- zLiy9T2YeczEdw&sig2=aaffjRvis_d6CjsnfRH0uw http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&url=ht tp%3A%2F%2Fwww.mba.aueb.gr%2Fdiplomatikes%2FThesis6.pps&e i=QxtiSoiqENmOsAbh8o30Dw&usg=AFQjCNFXz3SxmAIgV-k- zLiy9T2YeczEdw&sig2=aaffjRvis_d6CjsnfRH0uw  Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης)  http://fmesite.aegean.gr/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85% CE%B8%CF%8D%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82- %CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE% B1%CF%84%CE%BF%CF%82- %CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD http://fmesite.aegean.gr/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85% CE%B8%CF%8D%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82- %CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE% B1%CF%84%CE%BF%CF%82- %CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD  Xerox: Επανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδιακασιών  http://www.consulting.xerox.com/business-process- reengineering/elgr.html http://www.consulting.xerox.com/business-process- reengineering/elgr.html 34 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

35  Γ. Ιωάννου: Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων  http://www.papasotiriou.gr/product.gbook.asp?pfid=15 45102&prid=799398&deid=0 http://www.papasotiriou.gr/product.gbook.asp?pfid=15 45102&prid=799398&deid=0  Χρ. Κάσπα: Διαχείριση Διαδικασιών  http://www.papasotiriou.gr/product.gbook.asp?pfid=17 44788&prid=999026&deid=0 http://www.papasotiriou.gr/product.gbook.asp?pfid=17 44788&prid=999026&deid=0  Wikipedia: Business Process Management (BPM)  http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_manage ment http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_manage ment  Άρθρα – Ενημέρωση  http://www.bpm.com/ http://www.bpm.com/  Business Process Trends  http://www.bptrends.com/ http://www.bptrends.com/ 35 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

36  BPMS Watch  http://www.brsilver.com/wordpress/ http://www.brsilver.com/wordpress/  Forrester  http://www.adobe.com/enterprise/pdfs/forrester_wave.pdf http://www.adobe.com/enterprise/pdfs/forrester_wave.pdf  NESSI: Business Process Management  http://www.nessi- europe.com/Nessi/WorkingGroups/HorizontalWorkingGr oups/BusinessProcessManagement/tabid/257/Default.as px  M. Weske και άλλοι: Business Process Management  http://books.google.gr/books?id=QMyu_B1KTZIC&pg=PA 5&lpg=PA5&dq=business+process+management&source=b l&ots=pXaRyI_ry0&sig=nkhteY- 2jkNP7Jld7a4zThanPe4&hl=el&ei=Yy9iSvyrIJiCnQPVt6z4D w&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10 http://books.google.gr/books?id=QMyu_B1KTZIC&pg=PA 5&lpg=PA5&dq=business+process+management&source=b l&ots=pXaRyI_ry0&sig=nkhteY- 2jkNP7Jld7a4zThanPe4&hl=el&ei=Yy9iSvyrIJiCnQPVt6z4D w&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10 36 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

37  M. Papazoglou & P. Ribbers: E-Business -- Organizational And Technical Foundations  http://books.google.gr/books?id=0qLX9nl87EwC&pg =PA577&lpg=PA577&dq=papazoglou+ebusiness&sour ce=bl&ots=ClWNVrL0NB&sig=sZ01hPXg7qMGaq9cJRA pRLG9Pto&hl=el&ei=LxxqSuTYNYiOnQPd- u3OCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9 37 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

38  ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη Παραγωγή Περιεχομένου:  ΕΑΙΤΥ [ΕΜ9: ATLANTIS Group] http://www.cti.gr http://www.cti.gr Συγγραφείς Θ. Εμμανουηλίδης, Π. Καβάσαλης, Γ. Κούζας, Αθ. Μώραλης, Ζ. Πολιτοπούλου http://www.atlantis-group.gr 38 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση (Ι) Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. Πώς και γιατί; Πώς θα εκτελούνται αύριο,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google