Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Της σπουδάστριας : Χούντα Αγγελικής-Ειρήνης PeLAB,Ιούνιος 2000.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Της σπουδάστριας : Χούντα Αγγελικής-Ειρήνης PeLAB,Ιούνιος 2000."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Της σπουδάστριας : Χούντα Αγγελικής-Ειρήνης PeLAB,Ιούνιος 2000

2 Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας : Τοποθέτηση σημείων πάνω σε χάρτη με ταυτόχρονη δημιουργία βάσης δεδομένων και χρήση της βάσης αυτής σε εφαρμογές διαχείρησης δικτύων. Μέρη της εργασίας Α.Τοποθέτηση σημείων πάνω σε χάρτη και καταχώρηση τους σε βάση δεδομένων Β. Απεικόνιση των σημείων που βρίσκονται σε βάση δεδομένων με Java Applet. Γ. Διαχείρηση της βάσης δεδομένων και αξιοποίηση των λοιπών πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτή.

3 Μέρος Α : Εφαρμογή απεικόνισης σημείου πάνω σε χάρτη, με χρήση βάσης δεδομένων και Java Applet. Url Url : http://fryni.teipir.gr/~houren/lorelei.htmhttp://fryni.teipir.gr/~houren/lorelei.htm

4 Επιλέγοντας σημείο πάνω σε χάρτη με κλίκ του mouse…... Επιλογή σημείου προς καταχώρηση, από το drop-down menu της αρχικής ιστοσελίδας. Επιλογή της θέσης του σημείου πάνω στον χάρτη, μέσω του cgi-script choose. Καταχώρηση των συντεταγμένων του σημείου σε βάση δεδομένων. Βάση δεδομένων Book.txt Εμφάνιση του σημείου πάνω στον χάρτη μέσω του cgi- script entirepro.

5 Η βάση δεδομένων Κατά την εκτέλεση του προηγούμενου σταδίου,έχουμε ως αποτέλεσμα μια text βάση δεδομένων.

6 Μέρος Β : Απεικόνιση σημείων σε χάρτη με χρήση Java applet. Url : http://iris.teipir.gr/~houren/showpoint/lorelei.htmhttp://iris.teipir.gr/~houren/showpoint/lorelei.htm

7 Επιλέγοντας το προς εμφάνιση σημείο από ένα drop down menu... Επιλογή του σημείου από τα drop down menus της κεντρικής ιστοσελίδας Αναζήτηση του σημείου στη βάση δεδομένων. Επεξεργασία των δεδομένων που πάρθηκαν από τη βάση και εμφάνιση του σημείου στον χάρτη (cgi-script choose2)

8 Μέρος Γ : Διαχείριση Βάσης δεδομένων με ιστοσελίδες ASP Url : http://Pearl/switch/plugs.asphttp://Pearl/switch/plugs.asp

9 Επιλέγοντας το σημείο που μας ενδιαφέρει στην ASP ιστοσελίδα….. Επιλογή σημείου από drop-down menu Επιστροφή πληροφοριών της βάσης δεδομένων,για το επιλεγμένο σημείο,σε μορφή πίνακα. Link σε γενικό χάρτη. Link σε αναλυτικό χάρτη Link σε εικόνες που παρουσιάζουν την εσωτερική δομή μηχανημάτων και MRTG στατιστικά κίνησης.

10 Η ιστοσελίδα plugs.asp…….. H παρούσα ιστοσελίδα έχει συνταχθεί με το πρόγραμμα Visual InterDev 6.0 της Microsoft και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων MSAccess

11 Eπεκτασιμότητα Η παρούσα εργασία μπορεί να επεκταθεί με σκοπό την εύκολη διαχείρηση δικτύων και γρήγορη ανίχνευση τυχόν δυσλειτουργιών,μέσω των στατιστικών κίνησης MRTG

12 Visual InterDev 6.0 Βήματα προς υλοποίηση αναζήτησης σε βάση δεδομένων MSAccess. 1.Δημιουργία ASP ιστοσελίδας. 2.Εισαγωγή Data Control objects (π.χ Listbox,Submit button) τα οποία θα εμφανίζουν τα αντικείμενα προς αναζήτηση. 3.Εισαγωγή form manager και Recordset,τα οποία είναι υπεύθυνα για το άνοιγμα και την ανάγνωση της βάσης δεδομένων. 4.Σύνθεση κώδικα JavaScript για την εκτέλεση αναζήτησης μέσα στη βάση δεδομένων. 5.Εισαγωγή πίνακα (Data Grid),για την επιστροφή και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης.


Κατέβασμα ppt "ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Της σπουδάστριας : Χούντα Αγγελικής-Ειρήνης PeLAB,Ιούνιος 2000."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google