Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενίσχυση και εμπλουτισμός Βιβλιοθηκών Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών Γ’ Κ.Π.Σ. Κωνσταντίνος Μανωλίκας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενίσχυση και εμπλουτισμός Βιβλιοθηκών Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών Γ’ Κ.Π.Σ. Κωνσταντίνος Μανωλίκας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ενίσχυση και εμπλουτισμός Βιβλιοθηκών Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών Γ’ Κ.Π.Σ. Κωνσταντίνος Μανωλίκας

3 Το έργο -Στοχεύει στην υποστήριξη και ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διεργασιών δια μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από μια σύγχρονη ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Στόχοι του έργου: -Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει νέες υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν ή θα προσφέρουν τους μηχανισμούς πληροφόρησης, και εκπαίδευσης. -Να σχεδιάσει και να καθιερώσει ενιαία πολιτική λειτουργίας των περιφεριακών βιβλιοθηκών και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Σύστημα Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ.) - Να εκπαιδεύσει την ακαδημαϊκή κοινότητα στη χρήση των νέων πηγών πληροφόρησης.

4 Το έργο διήρκεσε συνολικά 7 χρόνια: Ιούνιος 2000 – Μάιος 2009 Προϋπολογισμός: 4,911,135 εκ. ευρώ: Αμοιβές προσωπικού και συνεργατών68% Νέες πηγές πληροφόρησης17% Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού 8% Διάφορα έξοδα (διαχειριστικά κλπ) 7% Συνολικά στη διάρκεια του έργου απασχολήθηκαν: ~100 συνεργάτες πλήρους απασχόλησης (~2000 ανθρωπομήνες) ~100 συνεργάτες μερικής απασχόλησης ( ~500 ανθρωπομήνες) Ωφελούμενοι: Το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ. Ελληνική ερευνητική κοινότητα

5 Το έργο σχεδίασε και υλοποίησε τις εξής επτά (7) νέες μονάδες: Πληροφόρησης (Online Reference Desk) και διαδανεισμού Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Διαχείρισης Συλλογών Τεχνολογίας πληροφόρησης και δικτυακού τόπου Ψηφιακών εφαρμογών, έρευνας και ανάπτυξης Εκπαίδευσης Συστημάτων και τεχνικής υποστήριξης Το έργο εξόπλισε και στελέχωσε τις ακόλουθες πέντε (5) Θεματικές Βιβλιοθήκες: Φιλοσοφικής Σχολής Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Σχολής Θετικών Επιστημών Πολυτεχνικής Σχολής Γεωπονικής Σχολής Νέες Υπηρεσίες

6 Online Reference Desk : ~10,000 ερωτήσεις στο question Point στο διάστημα 2004-2008

7 Ηλεκτρονικά Μαθήματα : 700 ενεργοί τίτλοι μαθημάτων στο BlackBoard 300 εγγεγραμμένοι εισηγητές και 10,000 εγγεγραμμένοι φοιτητές από 38 συνολικά τμήματα.

8 Αναδρομική καταλογογράφηση: ~900,000 βιβλιογραφικές έγγραφές και ~1,400,000 καθιερωμένες εγγραφές πάνω από τις μισές εγγραφές έγιναν στο πλαίσιο του έργου

9 Ψηφιοθήκη (Ψηφιοποίηση συλλογών Α.Π.Θ.) : 11 ψηφιακές βάσεις δεδομένων που συμπεριλαμβάνουν 60,000 τεκμήρια (περίπου 300,000 σελίδες)

10 Εκπαίδευση: ~1000 σεμινάρια εκπαίδευσης στις νέες υπηρεσίες στα οποία συμμετείχαν ~8000 χρήστες

11 Μέσω των δράσεων του έργου επετεύχθησαν: Υποστήριξη της έρευνας με την παροχή πληθώρας ηλεκτρονικού υλικού Υποστήριξη της εκπαίδευσης μέσω των νέων υπηρεσιών (ηλεκτρονικά μαθήματα, εκπαίδευση χρηστών, online πληροφόρηση κ.α.) Δημιουργία πρωτογενούς ψηφιακού υλικού με την ψηφιοποίηση συλλογών του ΑΠΘ. Οργάνωση λειτουργίας του συστήματος βιβλιοθηκών Συμμετοχή των βιβλιοθηκών στην εκπαιδευτική διαδικασία

12 Η παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς και προσαρμογή στις νέες ανάγκες (ακαδημαϊκά καταθετήρια, e-publishing κ.α.) Η συμμετοχή στη δια-βίου εκπαίδευση χρηστών και προσωπικού Η αύξηση της χρήσης του υλικού και των υπηρεσιών Η συνεργασία των βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο με ένα κοινό στόχο Η ανάπτυξη κοινών εργαλείων και υπηρεσιών Η χάραξη ενιαίας πολιτικής δράσης Η κοινή αγορά και διαχείριση προϊόντων με σκοπό τη μείωση του κόστους και την αύξηση της χρήσης Ιδεατός στόχος όλων των βιβλιοθηκών είναι να γίνουν διαχειριστές της γνώσης που παράγεται στα Πανεπιστήμια και να φροντίσουν για τη σωστή διακίνησή της μέσα στο διαδίκτυο


Κατέβασμα ppt "Ενίσχυση και εμπλουτισμός Βιβλιοθηκών Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών Γ’ Κ.Π.Σ. Κωνσταντίνος Μανωλίκας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google