Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επεξεργασία Κειμένου Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Επιμορφωτής: Ονομ/νυμο Επιμορφωτή ΥΠΕΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επεξεργασία Κειμένου Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Επιμορφωτής: Ονομ/νυμο Επιμορφωτή ΥΠΕΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επεξεργασία Κειμένου Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Επιμορφωτής: Ονομ/νυμο Επιμορφωτή ΥΠΕΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

2 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 2 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο ΕπιμορφωτήΕπιλογή – Διόρθωση - Αναζήτηση Επεξεργασία Κειμένου  Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας  Επιλογή – Διόρθωση - Αναζήτηση  Μορφοποίηση γραμματοσειρών και παραγράφων  Διαμόρφωση σελίδας. Προεπισκόπηση- Εκτύπωση  Διαχείριση αντικειμένων  Πίνακες, περιγράμματα και σκίαση

3 Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας ΥΠΕΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

4 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 4 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο ΕπιμορφωτήΕπιλογή – Διόρθωση - Αναζήτηση Άνοιγμα υπάρχοντος εγγράφου 1 2 3

5 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 5 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο ΕπιμορφωτήΕπιλογή – Διόρθωση - Αναζήτηση Άνοιγμα πρόσφατου εγγράφου  Άνοιγμα πρόσφατα χρησιμοποιημένου εγγράφου από το μενού «Αρχείο»  Έναρξη-Έγγραφα

6 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 6 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο ΕπιμορφωτήΕπιλογή – Διόρθωση - Αναζήτηση Επιλογή κειμένου  Σύρσιμο Shift>+  Σύρσιμο του δείκτη πάνω στο προς επιλογή κείμενο ή +  Κλικ  Κλικ πάνω στο προς επιλογή αντικείμενο  Διπλό κλικλέξης  Διπλό κλικ για επιλογή λέξης  Τριπλό κλικπαραγράφου  Τριπλό κλικ για επιλογή παραγράφου  + όλου του κειμένου  + επιλογή όλου του κειμένου  +σύρσιμο  + σύρσιμο για κατακόρυφη επιλογή

7 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 7 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο ΕπιμορφωτήΕπιλογή – Διόρθωση - Αναζήτηση Διόρθωση  Μετακίνηση  Μετακίνηση σημείου εισαγωγής  Διαγραφήεπόμενουχαρακτήρα  Διαγραφή επόμενου χαρακτήρα  Διαγραφήπροηγούμενου χαρακτήρα  Διαγραφή προηγούμενου χαρακτήρα  Διαγραφή επιλεγμένου κειμένου ή αντικειμένου ή

8 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 8 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο ΕπιμορφωτήΕπιλογή – Διόρθωση - Αναζήτηση Επεξεργασία κειμένου  Αποκοπή  Αντιγραφή  Επικόλληση  Μετακίνηση

9 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 9 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο ΕπιμορφωτήΕπιλογή – Διόρθωση - Αναζήτηση Έλεγχος ορθογραφίας  Ελεγκτής Ορθογραφίας  Αυτόματος Διορθωτής  Συνώνυμες και Αντίθετες Λέξεις  Χρήση Συλλαβισμού  Εύρεση και αντικατάσταση


Κατέβασμα ppt "Επεξεργασία Κειμένου Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Επιμορφωτής: Ονομ/νυμο Επιμορφωτή ΥΠΕΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google