Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Αντιδράσεις υδρογόνωσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Αντιδράσεις υδρογόνωσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1. Αντιδράσεις υδρογόνωσης
αλκένιο + υδρογόνο --> αλκάνιο Το μόριο του υδρογόνου προστίθεται στα άτομα C του διπλού δεσμού

2 Καταλυτική Προσθήκη Η2 σε αιθένιο και αιθίνιο

3 Αντιδράσεις αλκενίων Από τα (ακόρεστα οξέα )έλαια με υδρογόνωση παίρνομε τα λύπη (κορεσμένα οξέα )

4 2. Αντιδράσεις αλογόνωσης
2. Αντιδράσεις αλογόνωσης αλκένιο + αλογόνο --> διαλογονοπαράγωγο Το μόριο του αλογόνου προστίθεται στα άτομα C του διπλού δεσμού.

5 Προσθήκη Br2 σε αιθένιο και προπίνιο

6 Αντίδραση προσθήκης Cl2 σε 1-βουτένιο
1,2-διχλωρο αιθάνιο 1-βουτένιο

7 3. Αντιδράσεις υδραλογόνωσης
3. Αντιδράσεις υδραλογόνωσης αλκένιο + HX --> αλκυλαλογονίδιο RX Το μόριο του HCl προστίθεται στα άτομα C του διπλού δεσμού

8 προσθήκη HBr στο προπένιο δίνει 2-βρωμοπροπάνιο σαν κύριο προιόν
Αντιδράσεις υδραλογόνωσης : Markovnikov’s κανόνας προσθήκη HBr στο προπένιο δίνει 2-βρωμοπροπάνιο σαν κύριο προιόν κανόνας Markovnikov’s: προσθήκη HX στα αλκένια το άτομα του υδρογόνου προστίθεται στο άτομαο άνθρακα του διπλού δεσμού με τα περισσότερα υδρογόνα

9 4. Προσθήκη νερού αλκένιο + HOH --> αλκοόλη
4. Προσθήκη νερού αλκένιο + HOH --> αλκοόλη Το μόριο του HOH προστίθεται στα άτομα C του διπλού δεσμού

10 Προσθήκη νερού προσθήκη H2Ο στο μεθυλο -προπένιο καταλυτικά δίνει μεθυλο 2προπάνόλη σαν κύριο προιόν

11 Προσθήκη ΗΒr σε αλκίνια
Η προσθήκη γίνεται συμφωνα με τον κανόνα του Markovnikov

12 Αντίδραση προσθήκης Br2 σε στυρένιο
Στυρένιο

13 Υδρογόνωση αλκινίων Οι p δεσμοί διασπώνται και σχηματίζονται 4 νέοι σ δεσμοί C-H επτάνιο 3-επτίνιο

14 Γίνεται προσθήκη σε ένα η σε όλους τους π δεσμούς
Αντίδραση προσθήκης (Br2) σε αλκίνια Γίνεται προσθήκη σε ένα η σε όλους τους π δεσμούς Alkyne 1,2-διβρωμο αλκένιο 1,1,2,2-τετρα- Βρωμο αλκάνιο 1,1,2,2- τετρα- Βρωμο αιθάνιο αιθίνιο (ακετυλένιο) 1,2-διβρωμο- 1-βουτένιο 1-βουτίνιο

15 Προσθήκη νερού σε αλκίνια
Παρουσία καταλύτη άλατος Hg(II) /H2SO4 1-αλκίνιο κετόνες 4-μέθυλο-1-εξίνιο 4-μέθυλο 2 εξανόνη


Κατέβασμα ppt "1. Αντιδράσεις υδρογόνωσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google