Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΤΑ Επιχειρησιακη νοημοσυνη: ΕΝΟΤΗΤΑ Bc1.1.6: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΤΑ Επιχειρησιακη νοημοσυνη: ΕΝΟΤΗΤΑ Bc1.1.6: ΕΙΣΑΓΩΓΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΤΑ Επιχειρησιακη νοημοσυνη: ΕΝΟΤΗΤΑ Bc1.1.6: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρακολούθηση (monitoring) εκτέλεσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών και εξαγωγή «μετρησίμων» (metrics) Ο κύκλος εξέλιξης μιας επιχειρησιακής διαδικασίας. Παρακολούθηση (monitoring) Επιχειρησιακών Διαδικασιών: Πώς και γιατί; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

2 Τι περιλαμβάνει η Έκτη Ενότητα [Bc1.1.6];
Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων (Business Activity Monitoring - BAM) Η (υπο)Ενότητα αυτή αξιοποεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στις προηγούμενες δύο (2) (υπο)Ενότητες για να επαναφέρει τους εκπαιδευόμενους σε θέματα παραγωγής αναφορών (Reports), εστιάζοντας όμως στις αναφορές με τις οποίες ελέγχεται η απόδοση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών (και μέσω αυτής, ουσιαστικά, ο ρυθμός εξυπηρέτησης των πολιτών / επιχειρήσεων και η σταθερότητα της συμπεριφοράς του τεχνολογικού περιβάλλοντος) Περιλαμβάνει (όπως και κάθε άλλη Ενότητα): Εισαγωγή: Για να βοηθήσει τους λιγότερο εξοικειωμένους με το θέμα να το παρακολουθήσουν Ανάπτυξη: Για να προσφέρει κυριολεκτικές γνώσεις πάνω στο θέμα Πρακτική Άσκηση ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

3 Εισαγωγή: Στόχοι και Περιεχόμενο
Στόχος Ο κύκλος εξέλιξης μιας επιχειρησιακής διαδικασίας. Παρακολούθηση (monitoring) Επιχειρησιακών Διαδικασιών: Πώς και γιατί; Η χρησιμότητα της «Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων» στην λειτουργία ενός οργανισμού ή επιχείρησης Περιεχόμενο Έννοιες και Παραδείγματα Δείτε αυτό το webinar μέχρι τέλους... Μετά, Ρωτήστε αυτά που θέλετε τον/την Εκπαιδευτή/τρια σας Κάνετε ένα post στο Forum! ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

4 Ο κύκλος ζωής μιας επιχειρησιακής διαδικασίας (Business Process Lifecycle), Παρακολούθηση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Monitoring) ή Παρακολούθηση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (Business Activity Monitoring), Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδιακασιών (Business Process Management), Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (Business Intelligence), Δεδομένα «πραγματικού χρόνου», Γεγονότα (Events) που συνδέονται με μια διαδικασία, Επιχειρησιακοί Πίνακες Ελέγχου (Dashboards), KPI- Key Performance Indicators (Δείκτες Επιχειρησιακής Απόδοσης), Επιχειρησιακές Αναφορές (Enterprise Reports) Λεξεις κλειδια ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

5 Τι είπαμε στην Προηγούμενη Ενότητα [Bc1. 1. 5]
Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδιακσιών σημαίνει την ηλεκτρονική διαχείριση τους από το ένα άκρο ως το άλλο Μετατρέποντας την παραγωγή ενός εγγράφου ή μιας υπηρεσίας στην (αυτοματοποιημένη) εκτέλεση μιας αλληλουχίας εργασιών, συμβαίνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα: Παρακολουθείται η πορεία της έκδοσης του εγγράφου (δηλ. της υλοποίησης της υπηρεσίας) και ενημερώνονται σχετικά όσοι πρέπει να ενημερωθούν (με notifications), σε πραγματικό χρόνο, για την ολοκλήρωση ενός σταδίου ή για τυχόν καθυστερήσεις Αυτοματοποιείται και απλοποιείται η εργασία των δημοτικών υπαλλήλων που μέσα από ένα μοναδικό interface χειρίζονται τα αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και τις εφαρμογές πληροφορικής που κάθε βήμα χρειάζεται Είδαμε παραδείγματα χρήσης επιχειρησιακών διαδικασιών «Παίζοντας» με «ρόλους» Μαθαίνοντας τα interfaces επιχειρησιακών διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου LGAF (http://lgaf.kedke.org/wiki) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

6 Τι άλλο έχουμε πει στις Ενότητες Bc1.1.1 - Bc1.1.3
Οι Δήμοι, όπως και κάθε οργανισμός, χρειάζεται να παρακολουθούν, με δομημένο τρόπο, μια σειρά από μεγέθη και την εξέλιξη τους στο χρόνο Παρακαλουθώντας αυτές τις τάσεις Μπορούν να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα του περιβάλλοντος (π.χ μελετώντας τα δημογραφικά στοιχεία της περιοχής τους ή στοιχεία που αφορούν την οργάνωση των τοπικών αγορών και της απασχόλησης) και να προσαρμόζουν τις αποφάσεις τους ώστε να είναι περισσότερο δίκαιες και αποτελεσματικές Μπορούν επίσης να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα της κατάστασης και της εξέλιξης των οικονομικών του Δήμου, ακόμη και να μετρήσουν την απόδοση των υπηρεσιών τους όσον αφορά, π.χ., την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων που «συναλάσσονται» με τον Δήμο ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

7 Μετρήσιμα & Δείκτες / Reporting & Ανάλυση
Τα παραπάνω προυποθέτουν τη δημιουργία ενός καταλλήλου περιβάλλοντος με «μετρήσιμα» (metrics), δηλ. δείκτες, γραφικές παραστάσεις και άλλα πιο σύνθετα εργαλεία Οι τεχνολογίες της Επιχειρηματικής Νοημοσύνης «αναλαμβάνουν» να τα δημιουργήσουν Η προσεκτική παρατήρηση των «μετρησίμων» όμως ζητά όχι μόνο την ανάγνωση αυτών αλλά και την ερμηνεία της «πληροφορίας» που εμπεριέχουν για την εξαγωγή «γνώσης» Η Ανάλυση και οι Επιχειρησιακές Αναφορές (Enterprise Reports) είναι η μέθοδος και το βασικό εργαλείο για την απάντηση σε ερωτήματα του τύπου «Ναι βλέπω τι δείχνουν οι δείκτες, γιατί όμως συμβαίνει αυτό;» Ουσιαστικά τα 2 αυτά βήματα απαντούν σε 2 απλά ερωτήματα Πώς τα πάμε; Γιατί συμβαίνει αυτό; Λογικά, καλές απαντήσεις και στα 2 είναι πολύ χρήσιμες για να σκεφτεί ένας Δήμος «τί πρέπει να κάνει» ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

8 Dashboards & Αναφορές (Reports)
Από το μεγάλο εύρος των εργαλείων που μπορεί να προσφέρει ένα οργανωμένο με βάση τις τεχνολογίες περιβάλλον με «μετρήσιμα»... Εστιάσαμε στη δομή και στη χρήση των Dashboards (Πίνακες ή Όργανα Ελέγχου) Όσον αφορά την Ανάλυση των δεδομένων και της «πληροφορίας» που δημιουργείται από αυτά... Δώσαμε βάρος στη χρησιμότητα και τη δομή μιας Επιχειρησιακής Αναφοράς (Enterprise Report) Στην παραγωγή Επιχειρησιακών Αναφορών με την υποστήριξη του Συστήματος Παραγωγής Αναφορών Eclipse BIRT ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

9 Ανάμεσα σε αυτά που πρέπει να παρακολουθούν οι Δήμοι...
Είναι προφανές ότι είναι και οι Επιχειρησιακές Διαδικασίες που εκτελούν Αν είναι αυτοματοποιημένες, προφανώς, μπορούν.. Γιατί; Για να μετρούν την απόδοση του έργου που οι διαδικασίες αυτές παράγουν Για να διαπιστώνουν σημεία καθυστερήσεων και «μπλοκαρίσματα», για να επεμβαίνουν να τα αντιμετωπίσουν Για να παρακολουθούν αυτόματα τις... αυτοματοποιημένες διαδικασίες, δηλ. για να μετρούν το χρόνο που η «μηχανή» των διαδικασιών είναι «up and running» ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

10 Ο κύκλος ζωής μιας επιχειρησιακής διαδικασίας
Πού βρίσκεται ακριβώς η «Παρακολούθηση» (Monitoring); ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

11 Ο κύκλος ζωής μιας αυτοματοποιημένης επιχειρησιακής διαδικασίας (1)
Ανάλυση Σχεδιασμός Υλοποίηση Εκτέλεση Παρακολούθηση (Business Activity Monitoring - BAM) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

12 Ο κύκλος ζωής μιας αυτοματοποιημένης επιχειρησιακής διαδικασίας (2)
Ανάλυση (Analysis) Η καταγραφή της διαδικασίας, των βημάτων (δραστηριοτήτων / activities) που τη συνθέτουν και των «ρόλων» που συμμετέχουν Σχεδιασμός (Design) Η απεικόνιση της διαδικασίας σε ένα γραφικό περιβάλλον, με τη χρήση (συνήθως) μιας απλής απεικονιστικής γλώσσας (BPMN) Υλοποίηση (Implementation) Test και Εγκατάσταση σε Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Εκτέλεση (Enactment) Λειτουργία της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο – εξαγωγή αποτελέσματος (π.χ. δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή εγγράφου / πιστοποιητικού) Παρακολούθηση (Monitoring) Εποπτεία της διαδικασίας με σκοπό την μέτρηση των παραμέτρων απόδοσης του παραγόμενου έργου (π.χ. σε πόσο χρόνο εξυπηρετείται μια αίτηση)  επιχειρησιακή νοημοσύνη (business intelligence) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

13 Business Activity Monitoring Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Πώς και γιατί; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

14 Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα Συστήματα Πληροφορικής ενός Δήμου που έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση του Ας δούμε συγκεντρωτικά τις ανάγκες των οργανισμών Αυτοματοποίηση των διαδικασιών BPM (Business Process Management / Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών) Ανάγκη συνεργασίας με τις υπάρχουσες εφαρμογές Πληροφορικής του Δήμου (πχ. Πρωτοκόλληση, Δημοτολόγιο, Οικονομική Διαχείριση κλπ.) Επεξεργασία και ανάλυση των (ιστορικών) δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την λήψη αποφάσεων BI (Business Intelligence / Επιχειρησιακή Νοημοσύνη) Αυτά όμως τέμνονται! Δηλαδή, η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη συναντά, και μπορεί να εμπλουτίσει τη Διαχείριση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Activity Monitoring) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

15 Τι είναι η “Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών” (1)
Οι επιχειρησιακές διαδικασίες (business processes) περιλαμβάνουν τις ενέργειες (activities) που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας επιχειρησιακής δραστηριότητας (business action) Οι επιχειρησιακές διαδικασίες όταν εκτελούνται παράγουν δεδομένα που σχετίζονται με το output της διαδικασίας (process-centric data) Κάθε επιχειρησιακή διαδικασία παράγει τελικά και ενδιάμεσα αποτελέσματα Έγγραφα Δημοτολογίου που παρήχθησαν... σήμερα SMS μηνύματα που εστάλησαν ως «notifications» αυτό το μήνα και πόσο επιβαρύνουν οικονομικά το Δήμο Οι επιχειρησιακές διαδικασίες όταν εκτελούνται παράγουν «επιχειρησιακές συναλλαγές» μεταξύ των συστημάτων που «ενορηστρώνουν» (business transactions) Κάθε επιχειρησιακή συναλλαγή ουσιαστικά συσχετίζεται με ένα γεγονός (event), για παράδειγμα: Επιτυχημένη ολοκλήρωση Αποτυχία ολοκλήρωσης ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

16 Τι είναι η “Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών” (2)
Η Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών επικεντρώνεται στην ανάλυση, μέσω «μετρησίμων», των Δεδομένων που Γεννά μια διαδικασία κατά την εξέλιξη της Γεγονότων που: Παράγονται κατά την εκτέλεση της Αυτά είναι δεδομένα πραγματικού χρόνου (real time data) Επεξεργασία, Παραγωγή, και Έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο Και αυτή είναι μια σημαντική διαφορά με την Επιχειρησιακή Νοημοσύνη 1 ( = αποθηκευμένα δεδομένα)... Καλώς ήλθατε στον κόσμο της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης 2 (= δεδομένα πραγματικού χρόνου) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

17 Ποια είναι ακριβώς η διαφορά της Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών με την Επιχειρησιακή Νοημοσύνη; Στα δεδομένα που επεξεργάζονται!!! Η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη αναλύει ιστορικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα συστήματα πληροφορικής και παρουσιάζει δείκτες που σχετίζονται με αυτά Πχ. Στοιχεία δημοτολογίου, Οικονομικά στοιχεία κλπ Η Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών αναλύει δεδομένα που προκύπτουν από την εκτέλεση επιχειρησιακών διαδικασιών και σχετίζονται με το αποτέλεσμα και τη λειτουργία των διαδικασιών Πχ. Παραγόμενα Έγγραφα, Χρόνος εκτέλεσης, Σφάλματα Στα συμπεράσματα Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της “Επιχειρησιακής Νοημοσύνης” οδηγούν σε μακροπρόθεσμες αποφάσεις Η ανεργία του Δήμου αυξάνεται. Άρα πρέπει να σχεδιαστεί η αύξηση των θέσεων εργασίας μέσω επενδύσεων για την ενίσχυση των ευρυζωνικών υποδομών που θα προσελκύσουν νέες επιχειρήσεις «υψηλής προστιθέμενης αξίας» Η Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών συνδέεται με βραχυπρόθεσμες αποφάσεις Το σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης δεν λειτουργεί σωστά και παρουσιάζει αστάθεια. Πρέπει να αναβαθμιστεί ή να αντικατασταθεί Δηλαδή, η Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών συμπληρώνει (προεκτείνει) την Επιχειρησιακή Νοημοσύνη ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

18 Τα 4 βήματα ανάπτυξης ενός Συστήματος «Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών»
Plan stage Βήμα σχεδίασης. Αναλύουμε τις ανάγκες μας. Τι θέλουμε να καταγράψουμε; Τι θέλουμε να βελτιώσουμε; Τι δεδομένα μπορούμε να έχουμε διαθέσιμα; Do stage Δημιουργία των μετρήσιμων δεικτών από τα δεδομένα της διαδικασίας και τα καταγεγραμμένα γεγονότα. See stage Παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Δημιουργία αναφορών με dashboards που παρουσιάζουν τους δείκτες σε «αναγνώσιμη» μορφή. Act stage Ανάγνωση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων. Λήψη αποφάσεων. Σχεδιασμός Εκτέλεση Παρουσίαση Απόφαση ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

19 Business Activity Monitoring Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Πως «τακτοποιούμε» τα δεδομένα ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

20 Η φύση των δεδομένων: Δεδομένα που αναφέρονται στην εκτέλεση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Η «Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών» επικεντρώνεται στην ανάλυση των δεδομένων και των γεγονότων που: Παράγονται κατά την εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών Αυτά είναι δεδομένα πραγματικού χρόνου (real time data) Επεξεργασία, Παραγωγή και Έλεγχοι και σε πραγματικό χρόνο Τα δεδομένα αυτά μας δίνουν στοιχεία για την «παραγωγικότητα» μιας διαδικασίας και τη σωστή λειτουργία των συστημάτων που αυτή «ενορχηστρώνει»: Δίνονται άδειες σε χρόνο < 1 εβδομάδας; Πόσο % των αυτοματοποιημένων διαδικασιών των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου δεν καταλήγουν; Είχαμε αποτυχίες κατά την σύνδεση της διαδικασίας με τις υφιστάμενες εφαρμογές Πληροφορικής; Είχαμε καθυστερήσεις; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

21 Η Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών μας επιτρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα μέσα από δείκτες…
Όπως και η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη, η Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών μας επιτρέπει να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα μέσα από την παρακολούθηση δεικτών Οι δείκτες παράγονται από την ανάλυση των δεδομένων και χωρίζονται σε τέσσερεις κύριες κατηγορίες: Δείκτες που αφορούν ποσότητες γεγονότων (Volume) Αριθμός συναλλαγών που εκτέλεσε ένα Τμήμα του Δήμου ή ένα σύστημα (δηλ. μια εφαρμογή Πληροφορικής) Κέρδος/κόστος διαδικασίας ή συναλλαγής (σε χρόνο, χρήμα κλπ.) Δείκτες που αφορούν χρονικά στοιχεία και ρυθμούς (Velocities) Χρόνος έγκρισης και ικανοποίησης ενός αιτήματος Δείκτες που αφορούν γεγονότα λαθών (Errors) Αδυναμία εκτέλεσης μιας διαδικασίας Δείκτες που αφορούν ειδικές υποθέσεις που ορίζονται από τη διοίκηση (Special Conditions ) Μέγιστος αριθμός συναλλαγών ανά πρόσωπο σε μια μέρα ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

22 Δείκτες που αφορούν μετρήσεις μεγεθών με βάση την ποσότητα (Volume)
Αριθμός αιτημάτων προς εξυπηρέτηση Αριθμός εγγράφων που παρήγαγε μια διαδικασία Αριθμός συναλλαγών που εκτέλεσε ένα σύστημα που συνδέεται με τη διαδικασία Ημέρες που απαιτήθηκαν για την εκτέλεση μιας εργασίας Κέρδος από την επιτάχυνση της διαδιακασίας Κόστος από τις καθυστερήσεις Αριθμός τεχνικών σφαλμάτων μονάδα χρόνου ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

23 Χρόνος ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας
Δείκτες που αφορούν μετρήσεις μεγεθών με βάση τον χρόνο (Velocities) / 1 Χρόνος ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας Π.χ. Ο χρόνος που χρειάστηκε να γίνει ικανοποιηθεί ένα αίτημα τοποθέτησης κάδου Χρόνος ολοκλήρωσης βήματος της διαδικασίας Ο χρόνος που απαιτήθηκε να εγκριθεί ένα αίτημα από το δημοτικό συμβούλιο Χρόνος μεταξύ δυο γεγονότων Παραλαβή μιας αίτησης και έγκριση αυτής Υπολειπόμενος χρόνος για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

24 Δείκτες που αφορούν μετρήσεις μεγεθών με βάση την ποσότητα (Velocities) / 2
Αυτοί οι δείκτες συνήθως δείχνουν τάσεις που μπορούν να συγκριθούν με κάποιες τιμές αναφοράς ώστε να εντοπίζονται πιθανές δυσλειτουργίες Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση που μπορεί να έχει μια διαδικασία κατά την εκτέλεσή της σε σχέση με την μέση τιμή εκτέλεσης (πχ αν η απόδειξη είσπραξης που παράγεται από το σύστημα οικονομικής διαχείρισης αργεί σε σχέση με τον συνήθη χρόνο ) Ο αυξημένος αριθμός αποτυχημένων εκτελέσεων αυτής (αδυναμία πρωτοκόλλησης εγγράφων από την εφαρμογή πρωτοκόλλησης μπορεί να υποδηλώνει ένα πρόβλημα στην εφαρμογή) Δείκτες του τύπου alert Μερικές φορές οι «τιμές αναφοράς» έχουν προσδιοριστεί ως «τιμές κατώφλι» (threshold), ώστε όταν μια μέτρηση της υπερβεί να «σημάνει συναγερμός» ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

25 Δείκτες διαχείρισης λαθών (Errors)
Οι δείκτες λαθών διαχειρίζονται Σφάλματα των εφαρμογών Πληροφορικής με τις οποίες, φυσιολογικά, συνδέεται (επικοινωνεί) μια διαδικασία. Αφορούν κυρίως λάθη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της διαδικασίας Μια αποτυχημένη απόπειρα επικοινωνίας με τη βάση του Δημοτολογίου Επιχειρησιακά σφάλματα τα οποία ανάγονται σε σφάλματα λόγω κακής σχεδίασης μιας διαδικασίας. Η καταμέτρηση και επεξεργασία αυτών των λαθών μπορεί να βελτιώσει την μοντελοποίηση αλλά και την εκτέλεση των διαδικασιών Λάθος υπολογισμός του ποσού χρέωσης ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

26 Οι «καταστάσεις» αυτές ορίζονται από τον Δήμο
Δείκτες που διαχειρίζονται προκαθορισμένους κανόνες (Special Conditions) Αν και αυτοί οι δείκτες δεν καταγράφουν λάθη, ωστόσο «ειδοποιούν» όταν εμφανίζονται προκαθορισμένες καταστάσεις Ειδοποίηση για το αν μια επιχείρηση υπερβεί ένα συγκεκριμένο ύψος οφειλών Ειδοποίηση για τον αν υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός καταγγελιών για την τοποθέτηση ενός σηματοδότη Οι «καταστάσεις» αυτές ορίζονται από τον Δήμο ... Και αποσκοπούν στην έγκαιρη αναγνώριση ενδείξεων που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα προβλήματα ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

27 Business Dashboards Επιχειρησιακοί Πίνακες Ελέγχου
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

28 Dashboard = Συγκεντρωμένη πληροφορία σε ένα γραφικό interface (ας θυμηθούμε...)
Όπως τα όργανα ελέγχου ενός αυτοκινήτου ή ενός αεροπλάνου επιτρέπουν στον οδηγό ή στον πιλότο να κατευθύνει το όχημα του, Οι Πίνακες ή Όργανα Ελέγχου (Business Dashboards) ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης προσφέρουν input στη διοίκηση για να μπορεί να «οδηγεί» σωστά τις δραστηριότητες του/της Ένα dashboard είναι δηλαδή μια γραφιστική διεπαφή (graphical interface) μέσω της οποίας διαβάζει κανείς, συγκεντρωτικά, μια «πληροφορία» Ένα άρθρο στη Wikipedia (http://www.wikipedia.org) συνοψίζει τις μορφές που μπορεί να πάρει ένα business dashboard στις παρακάτω bar charts (ιστογράμματα) pie charts (πίτες) bullet graphs (γράφημα – θερμόμετρο) sparklines (συνδυασμός γραμμών) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

29 Ένα παράδειγμα από έναν τραπεζικό οργανισμό
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

30 «Μέτρηση» και διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών
Επίλογος: Γιατί να χρησιμοποιήσουμε την Παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών «Μέτρηση» και διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών Μέτρηση ποσότητας output και χρόνου παραγωγής Αναγνώριση αποτυχιών εκτέλεσης Διαχείριση σφαλμάτων Βελτίωση των συστημάτων Παρατήρηση – κατανόηση Της αντιστοίχισης των δραστηριοτήτων μιας επιχειρησιακής διαδικασίας και των λειτουργιών των εφαρμογών Πληροφορικής που την υποστηρίζουν ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

31 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1 & 2)
Στην Πρακτική Άσκηση αυτής της Ενότητας (Βc1.1.6) θα δείτε στην πράξη την παραγωγή μιας Επιχειρησιακής Αναφοράς από τα δεδομένα μιας διαδικασίας ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1 & 2) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

32 Πηγές και σχετικοί σύνδεσμοι (1)
J. Krump: Business Activity Monitoring (BAM) - The New Face of BPM S. Khoshafian: Service Oriented Enterprises &dq=BAM+%22business+activity+monitoring%22&lr=&ei=wc5tSr vANonOzQTD2L3EAg&hl=el G. Rimini & P. Roberti, Business Process Monitoring: BT Italy Case Study iness+process+monitoring%22&lr=&ei=JwRvSpj_L4_-ywSZjMzlDg&hl=el H. Kim και άλλοι: Design & Implementation of a Personalized Business Activity Monitoring System iness+activity+monitoring%22+BAM&lr=&ei=3QRvSqvCApmuyQSDl7j2Dg&hl= el ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

33 Πηγές και σχετικοί σύνδεσμοι (2)
Business Activity Monitoring (BAM) Πίνακες Ελέγχου (Dashboards) formation_systems) Επιχειρησιακές Αναφορές (Enterprise Reports) .html Οπτικοποίηση της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης S. Malik: Enterprise Dashboards Best-Practices/dp/ ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

34 ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη
Παραγωγή Περιεχομένου: ΕΑΙΤΥ [ΕΜ9: ATLANTIS Group] Συγγραφείς Θ. Εμμανουηλίδης, Π. Καβάσαλης, Γ. Κούζας, Αθ. Μώραλης, Ζ. Πολιτοπούλου ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]


Κατέβασμα ppt "ΟΤΑ Επιχειρησιακη νοημοσυνη: ΕΝΟΤΗΤΑ Bc1.1.6: ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google