Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίνονται το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή μιας τάξης και η βαθμολογία του σε κάθε μάθημά του και θέλουμε να υπολογίσουμε το μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίνονται το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή μιας τάξης και η βαθμολογία του σε κάθε μάθημά του και θέλουμε να υπολογίσουμε το μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίνονται το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή μιας τάξης και η βαθμολογία του σε κάθε μάθημά του και θέλουμε να υπολογίσουμε το μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των μαθητών της τάξης. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα HIPO του προβλήματος.

2 Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής που γίνεται κάθε χρόνο μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές από κάθε τάξη του Γυμνασίου, των ΕΠΑ.Λ και του ΓΕΛ. Αν μας δίνεται η τάξη και ο τύπος του σχολείου που φοιτά ο μαθητής, να υπολογιστεί το πλήθος των μαθητών που συμμετέχουν από κάθε τάξη και ο συνολικός αριθμός των επιτυχόντων. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα HIPO του προβλήματος.

3 Σε μια εταιρεία γίνονται κρατήσεις, από το μισθό του υπαλλήλου υπέρ του συνδικαλιστικού του σωματείου, ανάλογα με το ύψος του μισθού του. Για μισθό έως 440€ η κράτηση είναι 1%, έως 735€ 1.5%, έως 880€ 2%, έως 1135€ 2.5% και για πάνω από 1135 3.5%. Δίνονται για κάθε υπάλληλο το ονοματεπώνυμό του και ο μισθός του. Επίσης γίνεται ασφαλιστική κράτηση ίση με το 15% επί του μισθού του καθενός και κράτηση φόρου που είναι ίση με 15% επί του φορολογητέου ποσού. (φορολογητέο ποσό =μισθός (συνδ. Κράτηση + ασφ. Κράτηση). Αν μας δίνεται για κάθε υπάλληλο το ονοματεπώνυμό του και ο μισθός του να υπολογιστούν το ποσό των κρατήσεων που αντιστοιχεί στον κάθε υπάλληλο και το τελικό πληρωτέο ποσό που του αντιστοιχεί. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα HIPO του προβλήματος. [Οι μισθοί έχουν προσαρμοστεί από δραχμές σε ευρώ]

4

5 Τι καλείται δοκιμή αλγορίθμου; Δοκιμή αλγορίθμου ονομάζεται η διαδικασία ελέγχου της ορθότητας των αποτελεσμάτων του

6 . Ποια είναι τα απαραίτητα βήματα για τον έλεγχο ενός αλγορίθμου; Καταγράφουμε εικονικά δεδομένα ( πίνακας τιμών )σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προβλήματος. Εξάγουμε τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα βήματα του αλγορίθμου με χειρογραφικό τρόπο (τρέχοντας τον αλγόριθμο με το «χέρι») Κωδικοποιούμε τον αλγόριθμο σε μία γλώσσα προγραμματισμού. Εκτελούμε το πρόγραμμα σε υπολογιστή και καταγράφουμε τα αποτελέσματα. Συγκρίνουμε τα αποτελέσματα του χειρογραφικού συστήματος με τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του προγράμματος.

7 Τι καλείται Εκσφαλμάτωση (debugging) Είναι η διαδικασία εύρεσης των λογικών λαθών ενός αλγορίθμου.

8 Ποια η μεθοδολογία ανεύρεσης λογικών λαθών; Διαπίστωση του είδους του λάθους. Ανεύρεση του ανεξάρτητου τμήματος του αλγορίθμου που εκτελεί τη λανθασμένη λειτουργία. Ανεύρεση του λάθους μέσα σε αυτό το ανεξάρτητο τμήμα.

9 Τι καλείται έλεγχος δεδομένων; Έλεγχος δεδομένων καλείται η διαδικασία επιλογής δεδομένων με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αυτά να αντιστοιχούν και σε ένα διαφορετικό παράδειγμα καλύπτοντας κατ’ αυτό τον τρόπο κάθε δυνατή περίπτωση πραγματικών δεδομένων.

10 Τι καλείται αξιολόγηση αλγορίθμου; H διαδικασία της αποτίμησής του λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους.

11 Ποια τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης; Η δυνατότητα που παρέχει για ελαχιστοποίηση του κόστους ελέγχου της ορθότητάς του. Η δυνατότητα που παρέχει για εύκολη συντήρηση και ευκολία για αλλαγές και επεκτάσεις. Η δυνατότητα που παρέχει για εύκολη ανάπτυξη σε γλώσσα προγραμματισμού, ανάλογα με την υφή του.

12 Για ποιο λόγο σήμερα μπορούμε να έχουμε ευχερέστερο έλεγχο της ορθότητας ενός αλγορίθμου; προσιτή η χρήση του υπολογιστή (από άποψη τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού) σε αντίθεση με τα παλαιότερα χρόνια οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ, ώστε να είναι εύχρηστες τόσο, όσο ο ψευδοκώδικας.

13 Για ποιο λόγο σήμερα μπορούμε να έχουμε ευχερέστερο έλεγχο της ορθότητας ενός αλγορίθμου; προσιτή η χρήση του υπολογιστή (από άποψη τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού) σε αντίθεση με τα παλαιότερα χρόνια οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ, ώστε να είναι εύχρηστες τόσο, όσο ο ψευδοκώδικας.

14 Μετά την αποτύπωση του αλγορίθμου ενός προβλήματος ακολουθεί η διαδικασία της κωδικοποίησης και της εκτέλεσης του προγράμματος. Για τον έλεγχο του αλγορίθμου που σχεδιάσαμε, πρέπει να δημιουργήσουμε δεδομένα και με χειρογραφικό τρόπο να εξαγάγουμε τα αποτελέσματα σύμφωνα με τον αλγόριθμο. Σήμερα μπορούμε με ευκολία να δοκιμάζουμε την ορθότητα ενός αλγορίθμου, αφού τον κωδικοποιήσουμε σε γλώσσα προγραμματισμού. Πρωταρχικός παράγων επιτυχίας της δοκιμής του αλγορίθμου μας είναι η επιλογή των δεδομένων του προβλήματος. Η αξιολόγηση ενός αλγορίθμου εξαρτάται άμεσα και από τη γ προγραμματισμού στην οποία θα υλοποιηθεί. Η αξιολόγηση βέβαια ενός αλγορίθμου εξαρτάται και από την επίδοσή του σε χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος. Η αξιολόγηση ενός αλγορίθμου εξαρτάται και από την απασχόληση της μνήμης ή άλλων αντίστοιχων πόρων του συστήματος.

15 Δίνεται ο τύπος ενός οχήματος (μηχανή, ΙΧ επιβατηγό, ΙΧ φορτηγό, ΔΧ επιβατηγό, ΔΧ φορτηγό) και το μήκος του. Η χρέωση (τιμές σε €) σε ένα οχηματαγωγό πλοίο είναι ανάλογη του τύπου του οχήματος και του μήκους του ως εξής:


Κατέβασμα ppt "Δίνονται το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή μιας τάξης και η βαθμολογία του σε κάθε μάθημά του και θέλουμε να υπολογίσουμε το μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google