Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Το ISO 9001 και η εφαρμογή του από την οινοποιεία Μπουτάρη Α.Ε»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Το ISO 9001 και η εφαρμογή του από την οινοποιεία Μπουτάρη Α.Ε»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Το ISO 9001 και η εφαρμογή του από την οινοποιεία Μπουτάρη Α.Ε»
Ονοματεπώνυμο: Μελαχροινή Αλμπάνη ΑΕΜ:8408 Επιβλέπων καθ: Νικόλαος Γιοβάνης Σέρρες 2014

2 Ένα μοναδικό ταξίδι ξεκινά…στα άδυτα του κρασιού
Ένα μοναδικό ταξίδι ξεκινά…στα άδυτα του κρασιού

3 Εισαγωγικά Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη μελέτη του προτύπου ISO 9001,της οινοποιεία Μπουτάρη, ώστε να δούμε την εφαρμογή των κανονισμών του προτύπου ISO 9001 από το οινοποιείο. Για να μελετηθεί η συγκεκριμένη περίπτωση (case study), είναι η κύρια μέθοδος έρευνας που επιλέχθηκε. Πιο συγκεκριμένα αντλήθηκαν στοιχεία από δευτερογενή δεδομένα από τη βιβλιογραφία του οινοποιείου καθώς και από το διαδίκτυο και δόθηκε προσωπική συνέντευξη από το  Δρ. Παναγιώτη Δημητρίου, Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν έδειξαν πως η οινοποιεία «Μπουτάρη Α.Ε» έχει πετύχει τους στόχους που έχει θέσει βάση του προτύπου ISO 9001 που έχει στην κατοχή της και προσπαθεί να ανταποκρίνεται συνεχώς στις απαιτήσεις της αγοράς.  

4 International Organization for Standardization
Ο ISO είναι μια διεθνής ομοσπονδία των εθνικών οργανισμών πρότυπων που αντιπροσωπεύει περισσότερο από 160 χώρες. Από την ίδρυση του μέχρι σήμερα ο οργανισμός έχει εκδώσει περισσότερα από διεθνή πρότυπα. Από την Ελλάδα, επίσημος διαπιστευμένος εθνικός φορέας είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης- ΕΛ. Ο.Τ.

5 Η σημασία του πρότυπου ISO
Είναι το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, που χρησιμοποιείται σε διμερείς συμβάσεις συνεργασίας προμηθευτή- πελάτη.

6 Η σειρά των πρότυπων ISO
Πίστευαν πως αν οι οργανισμοί ήταν ικανοί να επιδείξουν ότι λειτουργούσαν ένα σύστημα ποιότητας που ανταποκρινόταν στα διεθνή πρότυπα, οι πελάτες θα αποκτούσαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων που τους πρόσφεραν.

7 ISO 9001:2000 «Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας- Απαιτήσεις».
Καθορίζει τις απαιτήσεις σε συστήματα διοίκησης ποιότητας για χρήση όπου η ικανότητα ενός οργανισμού να παρέχει προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη και των εφαρμοσμένων απαιτήσεων.

8 ISO 9004:2000 «Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας- Οδηγίες για βελτιώσεις της επίδοσης».
Σκοπός του προτύπου είναι η βελτίωση της επίδοσης του οργανισμού και η ικανοποίηση των πελατών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

9 Σύμφωνα με τον κανονισμό των προτύπων, μια επιχείρηση οφείλει
α) να επιτύχει και να συντηρήσει την ποιότητα σε βαθμό που να ικανοποιεί συνέχεια τις ρητές ή εννοούμενες ανάγκες του πελάτη, β) να δημιουργεί εμπιστοσύνη στην ίδια της τη διοίκηση ότι η επιθυμητή ποιότητα επιτυγχάνεται και διατηρείται, γ) να δημιουργεί εμπιστοσύνη στον πελάτη ότι η επιθυμητή ποιότητα επιτυγχάνεται ή πρόκειται να επιτευχθεί.

10 Οφειλές του οργανισμού

11 Παρουσίαση του ISO 9001 Το ISO 9001 αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα και τα πιο αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα. Το 2009 η αναγνωσιμότητα του εμφανίζεται να είναι πιο έντονη στην Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή, ενώ τα τελευταία χρόνια η Κίνα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πλήθος πιστοποιητικών. Το πρότυπο 9001 καλύπτει όλους τους τομείς από την ανάπτυξη μέχρι και την υποστήριξη των προϊόντων.

12 Οι απαιτήσεις του συστήματος υποδιαιρούνται ακόμη σε 20 τομείς:
1. Ευθύνη διοίκησης 2.   Σύστημα ποιότητας 3.   Ανασκόπηση συμβάσεων 4.   Έλεγχος σχεδιασμού 5.  Έλεγχος εγγράφων και δεδομένων, αγορές 6.  Έλεγχος προϊόντων που προμηθεύει ο πελάτης 7.  Αναγνώριση ταυτότητας και ιχνηλασιμότητα προϊόντος 8.   Έλεγχος διεργασιών 9.   Έλεγχος και δοκιμές 10.Έλεγχος  του εξοπλισμού ελέγχων

13 11. Μετρήσεων και δοκιμών 12. Κατάσταση ελέγχων και δοκιμών 13. Έλεγχος μη συμμορφούμενου προϊόντος 14. Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες 15. Χειρισμός-αποθήκευση- συσκευασία-διατήρηση  και παράδοση 16. Έλεγχος των καταχωρήσεων σε αρχεία ποιότητας 17. Εσωτερικές επιθεωρήσεις της ποιότητας 18. Εκπαίδευση 19. Εξυπηρέτηση 20. Τεχνικές στατιστικής

14 Σχήμα 2

15 Η πιστοποίηση που λαμβάνει ένας οργανισμός- εταιρεία
Ο οργανισμός που ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην πιστοποίηση υποβάλλει αίτηση σε έναν από τους φορείς πιστοποίησης. Ο φορέας πιστοποίησης εξετάζει την αίτηση του ενδιαφερόμενου οργανισμού και προβαίνει σε αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης καταγράφονται από τους επιθεωρητές και γνωστοποιούνται στον οργανισμό και ανάλογα με τα συμπεράσματα αποφασίζεται αν θα πρέπει ο οργανισμός να συμμορφωθεί ή όχι ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου.

16 Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ποιότητας
Η εγκατάσταση μπορεί να υποστηριχθεί από ειδικούς εάν το κρίνει απαραίτητο ο οργανισμός. Α) Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης, κατά την οποία προσδιορίζεται το επίπεδο του οργανισμού Β) Σχεδιασμό του συστήματος ποιότητας, κατά το οποίο προσδιορίζονται οι πολιτική και οι στόχοι του οργανισμού Γ) Δοκιμαστική εφαρμογή του συστήματος για επαρκές χρονικό διάστημα

17 Εγχειρίδιο Ποιότητας που ακολουθεί η εταιρεία-οργανισμός
Εκπαίδευση του προσωπικού Έλεγχος, παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών

18 Σύντομη ιστορική αναδρομή - Οινοποιεία Μπουτάρη Α.Ε
Η εταιρεία Μπουτάρη Οινοποιητική ιδρύθηκε το 1879 . Η εταιρία αποφάσισε να επεκτείνει τις οινοποιητικές και αμπελουργικές δραστηριότητες σε σημαντικές αμπελουργικές ζώνες ανά την Ελλάδα, όπως: στην Γουμένισσα το 1984 στην Αττική το 1980 με την συνεργασία της με την Ρωξάνη Μάτσα

19 Αμπελουργικές Ζώνες Το 1990 πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά επενδύοντας στον οινοτουρισμό Το 1991 επεκτείνεται στην Μαντινεία με την εξαγορά της οινοποιίας Καμπά Το 2004 στην Κρήτη με την εξαγορά ενός αμπελώνα και την δημιουργία ενός οινοποιείου στο Σκαλάνι

20 Το 2006 η οινοποιία Μπουτάρη πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά όπου εξαγοράζει το Domaine de Mayrac, ένα οινοποιείο που περιβάλλεται από έναν αμπελώνα 700 στρεμμάτων βιολογικής καλλιέργειας στην Νότια Γαλλία.

21 Το προφίλ της οινοποιίας Μπουτάρη στο σήμερα
Το Μοσχοφίλερο Μπουτάρη απέσπασε τιμητικό έπαινο στην κατηγορία «Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν» της πρώτης διοργάνωσης του θεσμού Made in Greece διαπρέπει σε πάνω από 25 χώρες διεθνώς.

22 “In vino veritas” «Οινοποιείο της Χρονιάς» από το πολύ έγκυρο Αμερικάνικο περιοδικό στο χώρο του κρασιού και των ποτών, “Wine & Spirits”. Η εταιρεία Μπουτάρη είναι η μοναδική ελληνική εταιρία που κατέχει τον τίτλο αυτό για 17η φορά και κατατάσσεται ανάμεσα στις πέντε καλύτερες του κόσμου. Η επιλογή των καλύτερων Οινοποιείων έγινε μέσα από μια σειρά τυφλών γευστικών δοκιμών που πραγματοποίησαν οι δημοσιογράφοι οίνου και κριτικοί του περιοδικού, σε περισσότερες από ετικέτες κρασιού από όλο τον κόσμο.

23 ¨Στο κρασί βρίσκεται η αλήθεια¨
Η Νάουσα Μπουτάρη στα 100 καλύτερα κρασιά του κόσμου από το Wine Spectator. Το αμερικανικό περιοδικό οίνου, Wine Spectator, κάνοντας για ακόμα μια φορά περήφανη την οινοποιία Μπουτάρη, αλλά και το ελληνικό κρασί στο εξωτερικό.

24 Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προώθησης Οίνων σε Αγορές Τρίτων Χωρών-ΚΟΑ Κρασιού, προσκάλεσαν στη χώρα μας την 22η MWs από την Βόρειο Αμερική και τον Καναδά, να φιλοξενηθεί στη χώρα μας για το έτος 2013.

25 Το Trip 2 Taste δημιούργησε και παρουσιάζει μία ιδιαίτερη σειρά δώρων με επιλεγμένα προϊόντα από διάφορες περιοχές της χώρας μας που διακρίνονται όχι μόνο για τη γεύση και την ποιότητα αλλά και για το στυλ τους σε συνδυασμό με ένα καλό μπουκάλι κρασί.

26 Τα κρασιά Μπουτάρη ταξίδεψαν στο Hollywood
Τα κρασιά Μπουτάρη ταξίδεψαν στο Hollywood. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Gabby Awards 2013, που χορηγήθηκε από την οινοποιία Μπουτάρη.

27 Η εταιρία Μπουτάρη ανήκει στις πρώτες εταιρίες που ανταποκρίθηκαν στην αναβίωση του θεσμού σαν υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος. Η χορηγική της δραστηριότητα έχει βραβευθεί για: α) για τις τέχνες, β) για τον άνθρωπο και γ) εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

28 Αποτελέσματα Έρευνας Ποιότητα, όπως την αντιλαμβάνεται η εταιρεία Μπουτάρη σημαίνει πιστή τήρηση των κανόνων. Η σημερινή πραγματικότητα δείχνει ότι υπάρχει διεθνώς μία τάση αυξανόμενων απαιτήσεων ποιότητας. Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σημαίνει θεσμοθέτηση διαδικασιών, που πρέπει να ακολουθούνται σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να εξασφαλισθεί η ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος.

29 Τον Απρίλιο του επιβεβαιώθηκε η προσήλωση στην Ποιότητα με την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 (έκδοση 2000) της συνολικής δραστηριότητας της εταιρείας, δηλαδή της εμπορίας συμπεριλαμβανομένης.

30 Εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
α. Στρατηγικό Επίπεδο β. Τακτικό Επίπεδο γ. Λειτουργικό Επίπεδο

31 Εκπαίδευση Κάθε εργαζόμενος οφείλει να έχει τις ειδικές γνώσεις που απαιτεί η θέση του. Η εκπαίδευση ενός ατόμου είναι κάτι το δυναμικό, που ποτέ δεν σταματά. Κάθε νέος εργαζόμενος εκπαιδεύεται μετά την πρόσληψή του πάνω σε γενικά αλλά και ειδικά (σχετιζόμενα με την θέση που θα εργαστεί) θέματα του Συστήματος Ποιότητας

32 Προμήθειες Οι προμήθειες διαιρούνται σε δύο μείζονες κατηγορίες
Α’ ύλη Υλικά συσκευασίας και λοιπά υλικά

33 Αξιολόγηση Προμηθευτών Α’ Ύλη
Αξιολόγηση Προμηθευτών Α’ Ύλη Οι προμήθειες σταφυλιών γίνονται: Από επιλεγμένους αμπελώνες. Για τους Επιτραπέζιους και Τοπικούς οίνους από συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Οι προμήθειες γλεύκους και οίνων προέρχονται από σταφύλια τα οποία έχουν επιλεγεί με τις ίδιες διαδικασίες που επιλέγονται τα σταφύλια που προμηθεύονται τα Οινοποιεία της εταιρείας

34 Οι έλεγχοι αυτοί που συμπληρώνονται και με ελέγχους δειγμάτων, τεκμηριώνονται πλήρως σε σχετικά έντυπα, τα οποία αρχειοθετούνται και τηρούνται στα ειδικά προς τούτα αρχεία.

35 Υλικά συσκευασίας και λοιπά υλικά
Όλες οι προμήθειες υλικών συσκευασίας και λοιπών υλικών γίνονται με βάση Προδιαγραφές Παραγγελίας και από προμηθευτές εγγεγραμμένους στις Καταστάσεις Εγκεκριμένων Προμηθευτών που υφίσταται ανά κατηγορία υλικού.

36 Προκειμένου ένας προμηθευτής να εγγραφεί στην Κατάσταση Εγκεκριμένων Προμηθευτών για μια κατηγορία υλικών υφίσταται, με βάση υπάρχουσα Διαδικασία, αξιολόγηση (η οποία στηρίζεται σε εξέταση στοιχείων που υποβάλει, επιτόπια επιθεώρηση, εξέταση δείγματος)

37 Δεδομένα παραγγελίας προμηθειών A’ ύλη
Τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη καθορίζονται κάθε έτος με βάση στοιχεία που διαμορφώνονται στους αμπελώνες το συγκεκριμένο έτος και τα οποία, μετά από συνεχείς δειγματοληψίες γίνεται και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

38 Υλικά συσκευασίας και λοιπά υλικά
Περιγραφή του υλικού Ποιοτικές απαιτήσεις Ανοχές των χαρακτηριστικών Μεθόδους Ελέγχου Σχήματα Δειγματοληψίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά την παραλαβή και κριτήρια αποδοχής - απόρριψης.

39 Έλεγχος Διεργασιών Για τον συνεχή έλεγχο όλων των διεργασιών :
Για τον συνεχή έλεγχο όλων των διεργασιών : 1. Συντάσσονται Προγράμματα Ποιότητας για συγκεκριμένο προϊόν ή ομάδες προϊόντων, με βάση τα προβλεπόμενα από την σχετική Διαδικασία. 2. Γίνεται συντήρηση του εξοπλισμού. 3. Συντάσσονται οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης και ελέγχου

40 Οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης και ελέγχου
Των διεργασιών Οινοποίησης και των κατεργασιών που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένης και της παλαίωσης Της εμφιάλωσης, που περιλαμβάνει και τον εγκιβωτισμό και την παλεττοποίηση.

41 Οι έλεγχοι κατά την παραγωγή των προϊόντων έχουν σχεδιασθεί ώστε να ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ενός συστήματος HACCP, ιδιαίτερα κατά το στάδιο της εμφιάλωσης.

42 Κλείνοντας Ο αγώνας της Ποιότητας είναι συνεχής, οργανώνονται, πέραν της ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος σε επίπεδο Διοίκησης, παρουσιάσεις στο επίπεδο Εργοστασίου όπου παρουσιάζεται η πορεία του Συστήματος στους υπευθύνους των Τμημάτων, οι οποίοι με τη σειρά τους μεταφέρουν τα αποτελέσματα σε όλους τους εργαζομένους.

43 Το ισχυρότερο εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων λειτουργίας ενός ΣΔΠ είναι “η πρόβλεψη και η πρόληψη, είναι η μόνη δυνατή και η πιο φθηνή βιομηχανική οδός παραγωγής”.

44 Η προσπάθεια για επίτευξη και διατήρηση υψηλής ποιότητας είναι συνεχής
Η προσπάθεια για επίτευξη και διατήρηση υψηλής ποιότητας είναι συνεχής. Η απόκτηση ενός πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό της ανάπτυξης του συστήματος, αλλά απλά την επιβράβευση όλων των προσπαθειών του προσωπικού της εταιρείας

45 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ (ΕΙΣΟΔΟΣ)
ΕΚΡΑΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΒΟΣΤΡΥΧΩΣΗ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΡΟΓΟΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ- ΜΗΛΟΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΟΛΑΡΙΣΜΑ-ΔΙΑΥΓΑΣΗ-ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ) ΒΑΡΕΛΙ - ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΜΑΝΙΑΣΜΑ ΨΥΞΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΕ Διάγραμμα Ροής ΣΤΕΜΦΥΛΑ (ΕΞΟΔΟΣ) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΥΓΟΥ ΟΙΝΟΛΑΣΠΕΣ (ΕΞΟΔΟΣ) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΙΝΩΝ (ΕΙΣΟΔΟΣ) ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ (ΕΞΟΔΟΣ) CCP OPRP ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

46 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΦΟΡΤΩΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΕ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΨΥΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΦΟΡΤΩΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΕ ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΙΑΛΩΝ ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ SOFOS JUCLAS RINSER ΦΙΑΛΩΝ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗ BERTOLASO STONE CCP OPRP

47 Ενδεικτικές Ερωτήσεις
Πόσο σημαντική θεωρείτε την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη; Το σύστημα ποιότητας σε ποιους απευθύνεται; Πως συνεργάζεται το τμήμα παραγωγής με το τμήμα διαχείρισης; Ποια στοιχεία του τμήματος ποιότητας υλοποιούν οι εργαζόμενοι; Ποια πιστεύετε ότι ήταν τα οφέλη για την εταιρεία από την πιστοποίηση; Πιστεύετε ότι τα πρότυπα διοίκησης ποιότητας βοηθούν- καθοδηγούν ή δεσμεύουν μία επιχείρηση; Ποιος παρακολουθεί την εφαρμογή του εγχειριδίου ποιότητας, κατά τη διάρκεια ενός προϊόντος που εισέρχεται στην παραγωγή μέχρι αυτό να φτάσει στο τελικό στάδιο της διανομής;

48 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "«Το ISO 9001 και η εφαρμογή του από την οινοποιεία Μπουτάρη Α.Ε»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google