Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πτυχιακή Eργασία “Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου” Αναστασία Παπαδοπούλου (ΑΜ 2624) Κωνσταντίνος Ζαχαράκης (ΑΜ 7954) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠOYΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΧΑΨΑ

2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στον τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα στις χρηματιστηριακές τιμές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών 1Ο Κεφάλαιο  Ανάλυση της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης 2Ο Κεφάλαιο  Σύγχρονο περιβάλλον τραπεζών 3Ο Κεφάλαιο  Τράπεζα της Ελλάδας 4Ο Κεφάλαιο  Εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα 5Ο Κεφάλαιο  Οίκοι αξιολόγησης και stress tests 6Ο Κεφάλαιο  Επιπτώσεις στις μετοχές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Η μεγάλη οικονομική κρίση και η ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας ξεκίνησε το 2007 στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε στο μεγαλύτερο τμήμα του πλανήτη Επίκεντρο της δημοσιονομικής κρίσης αναδείχτηκε δυστυχώς η χώρα μας Μεγάλο δημόσιο χρέος Υπέρογκο δημοσιονομικό έλλειμμα Άνευ προηγουμένου υποβαθμίσεις από τους οίκους των οίκων αξιολόγησης Αποκλεισμός από τις αγορές Έλλειψη ρευστότητας Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τράπεζα, ονομάζεται μία επιχείρηση που δέχεται καταθέσεις και χορηγεί δάνεια. Η παραδοσιακή κερδοφορία της τράπεζας βασίζεται στην λεγόμενη "ψαλίδα", δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού και στο επιτόκιο καταθέσεων. Η λειτουργία τους είναι εξαιρετικής σημασίας για τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, το ίδιο το κράτος, με λίγα λόγια για ολόκληρο το οικονομικό σύστημα. Τα τραπεζικά ιδρύματα, καλούνται να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται. Η ΟΝΕ δημιουργεί μία πιο ενοποιημένη αγορά, χωρίς εμπόδια στην διακρατική μεταφορά κεφαλαίων, τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού. Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
EUROPEAN CENTRAL BANK (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΚΤ) Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, αποτελούν από κοινού το Ευρωσύστημα. Ο κύριος στόχος του Ευρωσυστήματος, είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, που συνεπάγεται τη διαφύλαξη της αξίας του Ευρώ. Τα βασικά καθήκοντα του Ευρωσυστήματος είναι: α) Να χαράζει και να εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική της ζώνης του Ευρώ, β) Να διενεργεί πράξεις συναλλάγματος, γ) Να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα των κρατών μελών, δ) Να προωθεί την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Η κεντρική τράπεζα της χώρας μας είναι η Τράπεζα της Ελλάδας. Η Τράπεζα της Ελλάδας, είναι αρμόδια για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στόχοι της εποπτείας, είναι η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα του πιστωτικού συστήματος και γενικότερα του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας. Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε χώρα της ΕΕ ή σε χώρα που έχει κυρώσει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδας. Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα τραπεζικά ιδρύματα αποτελούν την καρδιά του χρηματοδοτικού συστήματος μιας χώρας. Δέχονται καταθέσεις από διάφορες μονάδες και διαθέτουν κεφάλαια μέσω του δανεισμού και των επενδυτικών δραστηριοτήτων στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις Ο ρόλος τους αναφέρεται στην κάλυψη των αναγκών των δανειστών και των δανειζόμενων στην οικονομία Η παρουσία των τραπεζών συμβάλλει στην συσσώρευση κεφαλαίου και στην ανάπτυξη της οικονομίας Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
BANK RUN Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
BANK RUN Ο τραπεζικός πανικός ή μαζική απόσυρση καταθέσεων (bank run), συμβαίνει όταν ένας μεγάλος αριθμός τραπεζικών πελατών αποσύρουν τις καταθέσεις τους ταυτόχρονα, διότι πιστεύουν ότι η τράπεζα είναι, ή μπορεί να γίνει αναξιόχρεη. Ελληνικές συστημικές τράπεζες Α) Alpha bank Β) Εθνική τράπεζα Γ) Eurobank Δ) Τράπεζα Πειραιώς Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης μεταξύ των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών.   Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι οίκοι αξιολόγησης, είναι οργανισµοί που υποτίθεται πως προσφέρουν ανεξάρτητες και έγκυρες υπηρεσίες, αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα των δανειζόμενων (ιδιώτες, επιχειρήσεις και κράτη). Η πιστοληπτική διαβάθμιση, αντιστοιχεί στην πιστοληπτική αξιοπιστία, υπολογίζει δηλαδή την ικανότητα κάποιου να αποπληρώσει ένα δάνειο. Ένα οµόλογο χαµηλής διαβάθμισης, έχει υψηλό επιτόκιο (απόδοση), προκειμένου να προσελκύσει αγοραστές. Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Οι πιο σημαντικοί διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θεωρούνται οι: Moody’s Standard & Poor’ s και Fitch Ratings Stress tests Τα τραπεζικά τεστ αντοχής (stress tests), είναι προσομοιώσεις μελλοντικών οικονομικών γεγονότων, που μοντελοποιούν αντίξοα οικονομικά σενάρια, σχεδιασμένα για να αξιολογήσουν, αν μια τράπεζα έχει επαρκή κεφάλαια για να αντέξει τις επιπτώσεις δυνητικών αρνητικών εξελίξεων στην οικονομία. Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ.Δ. & ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ -0,02 -7,1 14,37 2,2 ΕΘΝΙΚΗ -0,39 -26,83 29 5,27 ALPHA -20 29,41 5,63 EUROBANK -0,35 -30 29,67 6,95 ΠΕΙΡΑΙΩΣ -29,61 29,8 5,75

15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Η διάμεσος είναι είτε αρνητική (ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK) είτε μηδενική (ALPHA, ΠΕΙΡΑΙΩΣ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ παρουσιάζει μία αρνητική μεν, μικρότερη δε, από τις δύο τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK), διάμεσο. Η μέγιστη πτώση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ (-7,1), είναι μικρότερη σε απόλυτες τιμές, από τη μέγιστη πτώση των τραπεζών. Η τυπική απόκλιση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ (2,2), είναι σαφώς μικρότερη από τις αντίστοιχες των τραπεζικών μετοχών. Το γεγονός, καταδεικνύει ηπιότερες αυξομειώσεις της πρώτης μεταβλητής. Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ Γ.Δ. ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ -0,36% -35,43% -52,07% 34,76% 23,52% -1,10% -45,93% ΕΘΝΙΚΗ 4,71% -66,53% -73,68% -18,34% -43,71% - 38,35% -97,08% ALPHA 5,04% -52,94% -86,23% 183,33% 14,73% -0,31% -76,62% EUROBANK 0,77% -51,80% -89,81% 82,25% -90,23% - 36,87% -99,46% ΠΕΙΡΑΙΩΣ -2,24% -53,39% -86,61% 36,41% -50,32% 8,39% -95,63%

17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Το χρηματιστήριο, έχασε σχεδόν τη μισή του κεφαλαιακή αξία με πτώση που άγγιξε το 45,93%. Πρωταγωνίστριες σε αυτή την κάθοδο ήταν οι τράπεζες, των οποίων οι χρηματιστηριακές αξίες, δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι εξανεμίστηκαν. Αναλυτικά, η μετοχή της ΕΤΕ μειώθηκε κατά 97,08%, της EUROBANK κατά 99,46%, της Πειραιώς κατά 95,63%, ενώ η παραδοσιακά πιο συντηρητική ALPHA κατέγραψε ζημιές 76,62%. Συμπερασματικά, οι τράπεζες βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα της χρηματοοικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα. Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

20 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου

23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και επιπτώσεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου


Κατέβασμα ppt "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google