Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύντομη επανάληψη Υπολογισμός απωλειών φορτίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύντομη επανάληψη Υπολογισμός απωλειών φορτίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύντομη επανάληψη Υπολογισμός απωλειών φορτίου
Εφόσον δεν γνωρίζουμε τη διάμετρο, για να επιλέξουμε μία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση του Bresse

2 Σύντομη επανάληψη Έχουμε τη γραμμή άρδευσης:
Οι υπολογισμοί θα γίνουν σα να είχαμε έναν αγωγό μόνο με ιδεατή παροχή Q΄ Παρατήρηση: Κατά τον Christiansen η διαφορά της πίεσης μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου εκτοξευτήρα δεν κάνει να ξεπερνά το 20%

3 Τοπικές απώλειες Οι τοπικές απώλειες δίνονται από τη σχέση:
Οι τοπικές απώλειες συνήθως λαμβάνονται σαν ποσοστό των γραμμικώς απωλειών φορτίου. Συνήθως λαμβάνονται ίσες με 10% επί των γραμμικών.

4 Πραγματική δόση – Εύρος άρδευσης
Η δόση άρδευσης που εφαρμόζεται στο έδαφος καλείται νερό εφαρμογής ή πραγματική δόση άρδευσης, Dr και ισούται με: Ο χρόνος Τ, σε ημέρες, μεταξύ δύο διαδοχικών αρδεύσεων λέγεται εύρος άρδευσης:

5 Ένταση βροχής των εκτοξευτήρων
Ι : μέση ένταση βροχής των εκτοξευτήρων Το t υπολογίζεται από την εξίσωση του Kostiakov Το πόσες γραμμές άρδευσης θα χρησιμοποιηθούν καθορίζεται ως εξής:

6 Ένταση βροχής των εκτοξευτήρων
Θέλουμε η ένταση άρδευσης να είναι μεγαλύτερη από τη βασική διηθητικότητα (if – κορεσμένη υδραυλική αγωγιμότητα) και οι απώλειες νερού με επιφανειακή απορροή να είναι οι μικρότερες. Η ένταση βροχής των εκτοξευτήρων θα κυμαίνεται μεταξύ Ι και if

7 Παράδειγμα Εξετάζουμε τα 5 βήματα που έχουμε: Α: 3Q / Β-Δ: 2Q / Ε-Ζ: Q
Επομένως οι παροχές σε κάθε αγωγό για τις οποίες θα διαστασιολογήσουμε τον κεντρικό αγωγό είναι: Α-Β: 3Q / Γ-Ε: 2Q / Ζ-Η: Q Επομένως στον κύριο αγωγό θα πρέπει να επιλέξουμε 3 διαμέτρους εμπορίου

8 Απαιτούμενη πίεση στην αρχή
h1: η υψομετρική διαφορά μεταξύ αντλίας και δυσμενέστερης διαδρομής h2: συνολικές απώλειες φορτίου εξαιτίας των τριβών στο δίκτυο h3: πίεση λειτουργίας εκτοξευτήρα h4: η υψομετρική διαφορά από τη στάθμη άντλησης μέχρι την αντλία h5: οι απώλειες φορτίου στο σωλήνα αναρρόφησης

9 Ισχύς του αντλιοστασίου
P: η ισχύς της αντλίας σε kW γ: Το ειδικό βάρος του νερού σε Ν/m3 Q: η παροχή της αντλίας σε m3/s n: ο βαθμός απόδοσης της αντλίας. Hman: Το μανομετρικό ύψος σε m

10 Παράδειγμα -1 Πρακτική δόση: Διάρκεια t: Εύρος άρδευσης:
Παραδοχή ιδεατής παροχής

11 Παράδειγμα - 2 Παρατήρηση
Έχουμε πίεση λειτουργίας 3 atm≈30m→Μέγιστη πτώση πίεσης στη γραμμή =30·0,20%=6m

12 Παράδειγμα - 3 Περιπτώσεις δευτερεύοντα αγωγού
Περιπτώσεις δευτερεύοντα αγωγού Q: στην αρχή της γραμμής 1η περίπτωση Qυπολ=(Q-q)·F κλπ 2η περίπτωση Qυπολ= (Q-q)·F Lυπολ = Lολ – L1 Επομένως Δh= Δhυπολ +Δh1

13 Παράδειγμα - 4 Εξετάζουμε τα 4 βήματα που έχουμε:
Α: Q | Β-Δ: 2Q/3 | Ε: Q/3 Α-Β: Q | Γ: 2Q/3 | Δ-Ζ: Q/3 Επομένως οι παροχές σε κάθε αγωγό για τις οποίες θα διαστασιολογήσουμε τον κεντρικό αγωγό είναι: Α-Β: Q | Γ-Δ: 2Q/3 | Ε-Ζ: Q/3 Επομένως στον κύριο αγωγό θα πρέπει να επιλέξουμε 3 διαμέτρους εμπορίου

14 Παράδειγμα - 5 Υπολογισμός κύριας γραμμής
Σε αντίθεση με τα εώς τώρα, στην περίπτωση αυτή οι αγωγοί της κύριας γραμμής (τουλάχιστον αυτοί που δεν έχουν την ίδια παροχή) το πιο πιθανό είναι ότι θα έχουν και διαφορετική τιμή διαμέτρου. Κλάδος Q/Qολ Q(m3/s)

15 Παράδειγμα - 6 Σχεδιασμός του δικτύου 18 2 Χ (13 Χ 18) = 468 280
270 18 478 5 280 = 18 X X 5 18 2 Χ (13 Χ 18) = 468 280 270 = 18 X 15 5 478


Κατέβασμα ppt "Σύντομη επανάληψη Υπολογισμός απωλειών φορτίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google