Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φωτογραμμετρική Εμπροσθοτομία με Δορυφορικές Εικόνες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φωτογραμμετρική Εμπροσθοτομία με Δορυφορικές Εικόνες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φωτογραμμετρική Εμπροσθοτομία με Δορυφορικές Εικόνες
ΑΣΚΗΣΗ 5 Φωτογραμμετρική Εμπροσθοτομία με Δορυφορικές Εικόνες

2 Μετρήσεις Εικονοσυντεταγμένων
0,0 S=Sample Χ l=line (s,l) Υ

3 Μετρήσεις GPS (Φ,λ,h)

4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ όπου: ln =
Μοντέλο RPC (Rational Polynomial Coefficients) or RFM (Rational Function Module) Συνάρτηση Ground to Image sn = ln = όπου: ln είναι η κανονικοποιημένη τιμή της εικονοσυντεταγμένης y (Pixel) Sn είναι η κανονικοποιημένη τιμή της εικονοσυντεταγμένης x (Pixel)

5 Εμπροσθοτομία Right Image Left Image (s,l) (s,l) RPC left RPC Right

6 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

7 Κανονικοποιημένες τιμές
ln = sn = όπου: l,s είναι τιμές μετρημένες στην εικόνα (line and sample) σε pixel φ,λ,h είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες στο WGS-84.

8 Εξισώσεις Παρατήρησης
Left Image Right Image Για να εφαρμόσουμε την ΜΕΤ θα πάρουμε σαν προσεγγιστικές τιμές τις μετρήσεις που έγιναν με GPS Οι εξισώσεις παρατήρησης θα είναι τέσσερις (4), δύο για κάθε εικόνα Οι άγνωστοι θα είναι οι γεωγραφικές συν-νες (κανονικοποιημένες) του σημείου U , V , W

9 Επίλυση της ΜΕΤ Όπου:

10 Επίλυση της ΜΕΤ

11 Επίλυση της ΜΕΤ

12 Σύγκρισεις - Ακρίβεια Η ακρίβεια των γεωγραφικών συν-νων που θα προσδιορισθούν από την επίλυση, περιορίζεται από την ακρίβεια των RPCs (σήμερα είναι περίπου 25m) Μπορούμε να κάνουμε σύγκριση μεταξύ των συν-νων που προσδιορίστηκαν με GPS και αυτών που προσδιορίσαμε από την επίλυση.


Κατέβασμα ppt "Φωτογραμμετρική Εμπροσθοτομία με Δορυφορικές Εικόνες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google