Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 1 www.obes.gr ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ (ЕСР) ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) EUROPEAN WORK COUNCILS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 1 www.obes.gr ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ (ЕСР) ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) EUROPEAN WORK COUNCILS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 1 www.obes.gr ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ (ЕСР) ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) EUROPEAN WORK COUNCILS (EWC) Инж. Панос Кацабанис Научен сътрудник на OBES Dip. Ing. Panos Katsampanis OBES trainer Παναγιώτης Κατσαμπάνης Μ Η ΕΜΠ Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Кръгла маса София 8 /12/ 06 Conference Bucharest 8/2/08 Ημερίδα συνδικαλιστών στο Βουκουρέστι στις 8/2/08

2 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 2 www.obes.gr ЦЕЛИ – A IMS – ΣΤΟΧΟΙ ЕРС в новите държави- членки на Европейския съюз EWC in the new European countries ΕΣΕ στις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Внасяне на опит от вече съществуващи ЕРС Transfer of experience of existing EWC Μεταφορά εμπειρίας από ήδη λειτουργούντα ΕΣΕ

3 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 3 www.obes.gr ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛИЗЪМ SIMILARITIES AND DIFFERNCES IN THE EUROPEAN LABOUR CULTURE ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ Съществуват ли разлики в представите и практиките на работническите и синдикални връзки в европейските страни? Are there differences in industrial and trade union culture in the EU member states? Υπάρχουν διαφορές στις αντιλήψεις και την πρακτική των εργασιακών και των συνδικαλιστικών σχέσεων στις ευρωπαϊκές χώρες; Да, трябва да научим разликите, за да можем успешно да се кооперираме и да постигнем целите на нашите членове Yes, we have to learn the differences in order to cooperate effectively and to achieve our members aims Ναι, πρέπει να μάθουμε τις διαφορές ώστε να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά και να πετύχουμε τους στόχους των μελών μας. Да не забравяме, че международните компании следват една и съща политика и канони във всички европейски страни Don’t forget that the multinational companies follow the same company policy and rules in all European countries. Μη ξεχνάμε ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ακολουθούν την ίδια πολιτική και κανόνες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

4 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 4 www.obes.gr ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОРГАН НА РАБОТЕЩИТЕ НА НИВО ПРЕДПРИЯТИЕ WORK PLACE EMPLOEES REPRESENTATION BODY ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ПРОФСЪЮЗ TRADE UNION ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ПРОФСЪЮЗ И РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТ TRADE UNION AND WORK COUNSIL ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ КОЛЕКТИВНИТЕ ПРЕГОВОРИ (ЗАПЛАТИ) СА ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ КОНФЕДЕРАЦИИ, А НЕ НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ COLLECTIVE BARGAINS (SALARIES) AND INDUSTRIAL ACIONS ARE FEDERATIONS (TRADE UNION) RESPONSIBILITY ΝΟΤ WORK COUNCILS ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (ΜΙΣΘΟΙ) ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ (ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ.

5 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 5 www.obes.gr ОТ КОГО Е СЪСТАВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯТ ОРГАН НА РАБОТЕЩИТЕ НА НИВО ПРЕДПРИЯТИЕ COMPOSITION OF THE REPRESENTATION BODY ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТЕЩИ EMPLOYERS AND EMPLOYEES ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (NORWAY, DANMARK, FINLAND, FRANCE, BELGIUM, LUXEMBURG) САМО РАБОТЕЩИ (ВЪВ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ) ONLY EMPLOEES (ALL OTHER COUNTRIES) ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ) WORK COUNCIL = BETRIEBSRAT = COMITE DE ENTERPRISE

6 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 6 www.obes.gr СТРУКТУРА НА СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В ЕВРОПА TRADE UNION STRUCTURE IN EUROPE ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ СТАТУС (ШВЕЦИЯ) STATUS (SWEDEN) ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ СЕКТОР (ГЕРМАНИЯ) SECTOR (GERMANY) ΚΛΑΔΟΣ ПРОФЕСИЯ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) PROFESSION (BRITAN) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ПОЛИТИКА, РЕЛИГИЯ (ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ) POLITICS, RELIGION (FRANCE, SPAIN) ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ

7 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 7 www.obes.gr “МОДЕЛИ” НА ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ ВРЪЗКИ EUROPEAN INDUSTRIAL RELATION “MODELS” «ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» НЕМСКИ (ГЕРМАНИЯ) GERMANIC (GERMANY) ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) АНГЛО- САКСОНСКИ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) AGLO – SAXONIC (BRITAN) ΑΓΓΛΟΣΑΞΩΝΙΚΟ ЮЖНА ЕВРОПА SOUTHERN EUROPEAN ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

8 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 8 www.obes.gr КАКВО ТОГАВА Е ОБЩОТО В ЕВРОПА? SO WHAT IS COMMON IN EUROPE? ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΤΕ ΚΟΙΝΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ; ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ И МЕРКИ, КОИТО ДЪРЖАВИТЕ- ЧЛЕНКИ ВНАСЯТ В НАЦИОНАЛНОТО ИМ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО EMPLOEES INTERESTS FOR A BETTER LIFE (COMMON IN ALL EUROPE) ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΖΩΗ (ΚΟΙΝΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ) ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ И МЕРКИ, КОИТО ДЪРЖАВИТЕ- ЧЛЕНКИ ВНАСЯТ В НАЦИОНАЛНОТО ИМ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО EUROPEAN DIRECTIVES AND REGULATIONS THAT THE MEMBER STATES TRANSPOSE TO NATIONAL LAWS AS: ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ ΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ: 94/45 ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ 94/45 EUROPEAN WORK COUNCILS 94/45 ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2002/14 ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ 2002/14 INFORMATION AND CONSULTATION 2002/14 ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2157/2001 И 2001/86 ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМПАНИЯ 2157/2001 AND 2001/86 EUROPEAN COMPANY 2157/2001 ΚΑΙ 2001/86 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ВНИМАНИЕ ПРИ ВНАСЯНЕ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (НАПР. НАЧИНЪТ НА ИЗБОР) ATTENTION TO THE TRANSPOSITION PROCESS (e.g. election process for employees members) ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (π.χ. τρόπος εκλογής μελών)

9 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 9 www.obes.gr КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДИН ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТ (ЕРС)? WHAT IS A EUROPEAN WORK COUNCIL (EWC)? «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ);» ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОРГАН НА РАБОТЕЩИТЕ НА НИВО ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО: EMPLOEES REPRESENTATION BODY IN COMPANY LEVEL WITH RESTRICTED ROLE IN: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΡΟΛΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ИНФОРМАЦИЯ INFORMATION ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ КОНСУЛТАЦИЯ CONSULTATION ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ БЕЗ КОЛЕКТИВНИ ПРЕГОВОРИ NO COLLECTIVE BARGAINS ΟΧΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

10 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 10 www.obes.gr КОГА СЕ СЪЗДАВА ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ? WHEN A EUROPEAN WORK COUNCIL IS ESTABLISHED? «ΠΟΤΕ ΙΔΡΥΕΤΑΙ EΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ;» КОГАТО ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ ГРУПА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ИМА ПОНЕ 1000 РАБОТЕЩИ, В ДВЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ ИМА ПОНЕ ПО 150 РАБОТЕЩИ ВЪВ ВСЯКА ДЪРЖАВА И ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ РАБОТЕЩИТЕ ГО ЖЕЛАЯТ. WHEN A UNDERTAKING OR GROUP OF UNDERTAKINGS HAS AT LEAST 1000 EMPLOEES AND 150 EMPLOEES IN TWO MEMBER STATES AND THE EMPLOEES WANT IT. ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1000 ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΚΆΘΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

11 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 11 www.obes.gr СЕГАШНАТА СИТУАЦИЯ В ЕВРОПА(A) CURRENT STUATION IN EUROPE (A) ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (A) Колко предприятия са задължени да имат ЕРС според директива 94/45? How many European undertakings are covered by the 94/45 directive? Πόσες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να έχουν ΕΣΕ σύμφωνα με την 94/45 οδηγία; 2204 предприятия с 21 милиона работещи 2204 undertakings with 21 millions employees 2204 επιχειρήσεις που απασχολούν 21 εκ εργαζόμενους Колко предприятия имат днес ЕРС? How many EWC are existing? Πόσες επιχειρήσεις έχουν μέχρι σήμερα ΕΣΕ; 780 предприятия с 13 милиона работещи 780 undertakings with 13 million employees 780 επιχειρήσεις που απασχολούν 13 εκ εργαζόμενους

12 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 12 www.obes.gr ДНЕШНА СИТУАЦИЯ В ЕВРОПА 2006(Б) CURRENT STUATION IN EUROPE 2006 (B) ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2006 (B) 400 СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ СА СПОРЕД ЧЛЕН 13 (ПРЕДИ СЕПТЕМВРИ 1996) 400 AGREEMENTS FOR EUROPEAN WORK COUNCILS ARE ARTCLE 13 AGREEMENTS (BEFORE SEPTEMBER 1996) 400 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΕ ΕΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 (ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1996) 380 СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ СА СПОРЕД ЧЛЕН 6 (СЛЕД СЕПТЕМВРИ 1996) 380 AGREEMENTS FOR EUROPEAN WORK COUNCILS ARE ARTCLE 6 AGREEMENTS (AFTER SEPTEMBER 1996) 380 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΕ ΕΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 (ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1996)

13 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 13 www.obes.gr ДЪРЖАВА, В КОЯТО Е ОСНОВАНО ТРАНСГРАНИЧНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ COUNTRY OF ORIGIN OF THE MULTINATIONALUNDERTAKING ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ГЕРМАНИЯ GERMANY ΓΕΡΜΑΝΙΑ 146 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRITAN ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ 97 САЩ USA ΗΠΑ 94 ФРАНЦИЯ FRANCE ΓΑΛΛΙΑ 82 БЕЛГИЯ BELGIUM ΒΕΛΓΙΟ 46 ХОЛАНДИЯ HOLLAND ΟΛΛΑΝΔΙΑ 45 ШВЕЦИЯ SWEDEN ΣΟΥΗΔΙΑ 43 ШВЕЙЦАРИЯ SWISERLAND ΕΛΒΕΤΙΑ 31 ИТАЛИЯ ITALY ΙΤΑΛΙΑ 30 ФИНЛАНДИЯ FINLAND ΦΙΛΑΝΔΙΑ 28 ЯПОНИЯ JAPAN ΙΑΠΩΝΙΑ 21

14 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 14 www.obes.gr ПРОЦЕДУРА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ЕРС THE ESTABLISMENT OF A EWC ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΕ 1.Писмена молба от поне 100 работещи от две държави към работодателя 1. Written request of at least 100 employees from two countries to management 1. Γραπτό αίτημα από τουλάχιστον 100 εργαζόμενους από δύο χώρες προς τον εργοδότη. 2. Създаване на Специален орган за преговори в период от 6 месеца (3- 17 избрани представители на работещите) 2. A Special Negotiation Body is created in 6 months period (3-17 elected employees one from each country) 2. Ίδρυση Ειδικής Διαπραγματευτικής Ομάδας (3-17 εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων) 3. До 3 години преговори 3. Maximum 3 years negotiations 3. Μέχρι 3 χρόνια διαπραγματεύσεις 4. Ако не се постигне консенсус при преговорите се създава ЕСР според допълнителните разпоредби на Директива 94/45 4. In case of no written agreement as result from the negotiations, a EWC is created according to the subsidiary requirements of the 94/45 directive 4. Σε περίπτωση μη συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις, το ΕΣΕ ιδρύεται σύμφωνα με τις επικουρικές (ελάχιστες) διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 94/45

15 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 15 www.obes.gr ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ДИРЕКТИВА 94/45 SUBSIDIARY REQUIRMENTS OF DIRECTIVE 94/45 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 94/45 1. ЕРС е съставен от 3- 30 избрани представители на работещите, поне един от всяка държава 1. EWC members 3-30 elected employees representatives (at least one from each country) 1. Το ΕΣΕ αποτελείται από 3-30 εκλεγμένους εκπροσώπους, τουλάχιστον ένας από κάθε χώρα. 2. ЕРС има правото да информира и консултира чрез Централното управление на предприятието веднъж годишно по международни теми (засягащи две и повече страни) 2. EWC has the right to be informed and consulted by the central management once per year on transnational matters (two countries and more) 2. Το ΕΣΕ έχει το δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης με τη κεντρική διοίκηση της εταιρείας μια φορά τον χρόνο για διεθνικά θέματα (που αφορούν δύο ή περισσότερες χώρες). 3. Комитет с максимален състав от 3 души 3. Selecting committee of maximum 3 persons 3. Διοικούσα επιτροπή με μέγιστο αριθμό μελών τρία άτομα 4. Право на ЕСР да се среща с Централното управление на предприятието при изключителни положения (затваряне на предприятията, преместване, масови уволнения) 4. Additional meetings of the EWC and the central management in case of exceptional circumstances (closure of establishments, relocations, collective redundancies) 4. Δικαίωμα του ΕΣΕ να συναντάται με την κεντρική διοίκηση της επιχείρησης σε έκτακτες περιπτώσεις (κλείσιμο επιχειρήσεων, μεταφορές, συλλογικές απολύσεις) 5. Експерт и разходи - Expert and costs – Ειδικός σύμβουλος και έξοδα.

16 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 16 www.obes.gr СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО CONTENT OF THE AGREEMENT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 1. Предприятия обхванати от споразумението 1. Covered undertakings 1. Επιχειρήσεις που καλύπτονται από τη συμφωνία 2. Съставяне на ЕСР, брой и разпределение на членовете, продължителност 2. Composition of the EWC, number and allocation of seats, terms of office 2. Σύνθεση ΕΣΕ, αριθμός και κατανομή μελών, διάρκεια 3. Функции и процедури по информация и консултация 3. Functions and procedure for information and consultation 3. Λειτουργίες και διαδικασίες για την ενημέρωση και διαβούλευση 4. Място, честота и продължителност на срещите 4. Venue, frequency and duration of meetings 4. Τόπο, συχνότητα και διάρκεια της συνάντησης 5.Финансови и материални ресурси 5. Financial and material resources. 5. Οικονομικοί πόροι και υλικά μέσα 6. Продължителност на споразумението и процедура за ново договаряне 6. Duration of the agreement and procedure for renegotiation. 6. Διάρκεια της συμφωνίας και διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης.

17 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 17 www.obes.gr ТЕМИ НА ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ЕСР С ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ISSUES OF THE ANNUAL MEETING OF THE EWC WITH CENTRAL MANAGEMENT ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1. Структура, икономическа и финансова ситуация 1. Structure, economical and financial situation 1. Η διάρθρωση και η χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης. 2. Бизнес, производство и продажби 2. Business, production and sales development 2. Η εξέλιξη της επιχείρησης, η παραγωγή και οι πωλήσεις. 3. Ситуация и възможно развитие на заетостта 3. Situation and probable trends of employment 3. Η κατάσταση και η πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης 4. Значителни организационни промени, внедряване на нови производствени методи, пренасяне на производството и сливания или спиране на дейността и масови уволнения 4. Substantial changes in organization, production methods, transfers of production, mergers, cut-off or closures of undertaking and collective redundancies. 4. Σημαντικές οργανωτικές αλλαγές, ή εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας, οι μεταφορές παραγωγής και οι συγχωνεύσεις, ή παύση λειτουργίας και οι ομαδικές απολύσεις.

18 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 18 www.obes.gr КАКВО Е ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ WHAT IS INFORMATION AND CONCULTATION ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ДИРЕКТИВА ЗА ЕРС- EWC DIRECTIVE – ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΕ ИНФОРМАЦИЯ – ΙΝFΟΡΜΑΤΙΟΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ НЕДИФИНИРАНА – no definition – απροσδιόριστη КОНСУЛТАЦИЯ – CONSULTATION – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Размяна на мнения и установяване на диалог между представители на работещите и Централното управление Exchange of view and establishment of dialogue between employees representatives and management. Ανταλλαγή απόψεων και η καθιέρωση διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της κεντρικής διεύθυνσης. ДИРЕКТИВА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – EUROPEAN COMPANY DIRECTIVE – ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ИНФОРМАЦИЯ – ΙΝFΟΡΜΑΤΙΟΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Време, начин и съдържание, които да позволяват на представителите на работещите да преценят в дълбочина възможни последствия Time, manner and content must permit employees representatives an in depth assessment Σε χρόνο, τρόπο και με περιεχόμενο που να επιτρέπουν στους εκπροσώπους των εργαζομένων να εκτιμήσουν σε βάθος της τυχόν συνέπειες. КОНСУЛТАЦИЯ – CONSULTATION – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Време, начин и съдържание, които да позволяват на представителите на работещите да изразят мнение, което да се вземе предвид при вземане на решение. Time, manner and content must permit employees representatives to express an opinion which may be taken into account in the decision making process. Σε χρόνο, τρόπο και με περιεχόμενο που να επιτρέπουν στους εκπροσώπους των εργαζομένων να εκφράσουν άποψη η οποία μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη στη διαδικασία απόφασης.

19 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 19 www.obes.gr 94/45 ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ 94/45 EUROPEAN WORK COUNCILS 94/45 ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Whereas appropriate provisions must be adopted to ensure that the employees of Community-scale undertakings are properly informed and consulted when decisions which affect them are taken in a Member State other than that in which they are employed; Ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία θα εξασφαλίζουν την ορθή ενημέρωση των εργαζομένων στις κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων και την ορθή διαβούλευση μεταξύ τους στις περιπτώσεις που αποφάσεις, οι οποίες ενδέχεται να τους επηρεάζουν, λαμβάνονται σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο εργάζονται.

20 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 20 www.obes.gr RRRRRRRRRRRRRRRRRRR TIME OF INFORMATION AND CONSULTATION ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Decision of the Cour d’Appel de Versailles, 9.7.1997 “In case the company Renault intends to follow up the decision of its CEO (…) concerning the closing down (…) the EWC has to be called previously to a plenary meeting (…) and eventually to an extraordinary meeting, where documents have to be sent to the members of said EWC at least eight days before convocation of the meeting.” Απόφαση του Δικαστηρίου των Βρυξελλών στις 9.7.1997 «Στην περίπτωση που η Renault σκοπεύει να ακολουθήσει απόφαση της διοίκησης της που αφορά το κλείσιμο (..) το ΕΣΕ πρέπει να έχει προηγουμένως συγκληθεί σε ολομέλεια (..) και ενδεχομένως σε μία εξτρα συνάντηση, κατά τις οποίες η πληροφόρηση πρέπει να έχει σταλεί στα μέλη του παραπάνω ΕΣΕ τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από την σύγκλιση της συνάντησης.»

21 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 21 www.obes.gr ЕВРОПЕЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - EUROPEAN COMPANY - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2157/2001 ΚΑΙ 2001/86 ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 2157/2001 AND 2001/86 FOR THE EUROPEAN COMPANY 2157/2001 ΚΑΙ 2001/86 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Работещите в едно европейско предприятие могат да съставят техен представителен орган подобно на ЕСР с права за Информация – Консултация - Участие Employees of a European company could set up a representative body, similar to the EWC, with rights for Information – Consultation – Participation. Οι εργαζόμενοι σε μία Ευρωπαϊκή εταιρεία μπορούν να συστήσουν όργανο εκπροσώπησης τους ανάλογο με το ΕΣΕ που καταργείται με αρμοδιότητες Ενημέρωσης – Διαβούλευσης – Συμμετοχής.

22 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 22 www.obes.gr ЕРС И ЕВРОПЕЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – EWC AND EUROPEAN COMPANY – ΕΣΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Европейските Работнически Съвети и Представителният Орган в ЕВРОПЕЙСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ отговарят за защита на трудовите права, демокрация в предприятието и правата на Централното управление. European Work Councils and the Representative Body in the European Company are connecting with the protection of employees rights, in-company democracy and the management privilege. Οι θεσμοί των ΕΣΕ και του Οργάνου Εκπροσώπησης των εργαζομένων στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετίζονται με την διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων, την δημοκρατία στην επιχείρηση και το διευθυντικό δικαίωμα.

23 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 23 www.obes.gr ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 17.6.2001 А 5-282/2001 EUROPEAN PARLIAMENT REPORT ON EWC 17.6.2001 Α 5-282/2001 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 17.6.2001 Α 5-282/2001 “Първата слабост на ЕСР, към която е насочено общественото мнение, се отнася до периода за информиране и консултиране...Напоследък, при много случаи, срещите на ЕСР не биват проведени в подходящото време ” “The first weakness which has recently been the focus of public interest concerns the timing of information and consultation……….. In many recent cases such meetings have not taken place in good time.” «Η πρώτη αδυναμία των ΕΣΕ στην οποία επικεντρώνεται η κοινή γνώμη αφορά την χρονική στιγμή της πληροφόρησης και της διαβούλευσης. (…) Σε πολλές πρόσφατες περιπτώσεις οι συναντήσεις των ΕΣΕ δεν έγιναν στο σωστό χρόνο.»

24 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 24 www.obes.gr ПРОБЛЕМИ В ЕСР - EWC PROBLEMS - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΣΕ Недостатъчна информация Not enough information Ελλιπής ενημέρωση Липса на консултация Insufficient consultation Ανεπαρκής διαβούλευση Редки срещи (веднъж годишно) Rare meetings (one per year) Αραιές συναντήσεις (συνήθως μία ανά έτος) Трудности в комуникацията Difficulties in communication Δυσκολία στην επικοινωνία Различни мнения и гледни точки Different opinions and views. Διαφορετικές γνώμες και απόψεις Форум за размяна на мнения или представителен орган на работещите? Forum for exchange of views or employees representation body? Φόρουμ ανταλλαγής απόψεων ή όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων;

25 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 25 www.obes.gr КРИТИЧНИ ТОЧКИ В ЕСР - EWC CRUSIAL POINTS – ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΕΣΕ Срещи (президент, теми, предварителни и следващи срещи на работещите, честота, продължителност, комуникация, извънредни срещи, експерти, обучение, финансиране ) Meetings (president, agenda, employees pre-meeting, follow up -meeting, frequency, duration, communication, extra meetings, expert, training, costs, renegotiation of the agreement) Συναντήσεις (πρόεδρος, θέματα, πριν και μετά συναντήσεις των εργαζομένων, συχνότητα, διάρκεια, επικοινωνία, έκτακτες συναντήσεις, κόστος, σύμβουλος, εκπαίδευση, επαναδιαπραγμάτευση) Структура (предприятия до които се отнася, места, нови държави, нови предприятия, разпределение по държави, общи места, наблюдения, сливания, бъдеще?) Structure (covered companies, seats, new member states, new undertakings, country and company allocation of seats, shared seats, observers, mergers, future?) Δομή (εταιρείες που αφορά, θέσεις, νέες χώρες, νέες επιχειρήσεις, κατανομή μελών κατά χώρες και επιχειρήσεις, κοινές θέσεις, παρατηρητές, συγχωνεύσεις, μέλλον;) Комитет (места, разпределение, честота, работещи групи, финансиране) Select committee (seats, allocation, frequency, working groups, costs) Διοικούσα επιτροπή (θέσεις, κατανομή, συχνότητα, ομάδες εργασίας, κόστος) Трансграничност Transnationality Διεθνικότητα Поверителност и комуникация с работническите профсъюзи Confidentiality and communication with trade unions Εμπιστευτικότητα και επικοινωνία με τα εργατικά σωματεία

26 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 26 www.obes.gr rrrrrrrrrrrrrrrr Corporate Social Responsibility Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη rrrrrrrrrrrrrrrr Code of conduct Κώδικας συμπεριφοράς rrrrrrrrrrrrrrrr Corporate Government Εταιρική Διακυβέρνηση Rrrrrrrr - NEW TERMS - ΝΕΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

27 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 27 www.obes.gr Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr r r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Corporate Social Responsibility is a concept that suggests that the companies have a duty of care all the society e.g. employees, customers, citizens etc and not only the shareholders in all aspects of business operations Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια αντίληψη που προτείνει ότι οι εταιρείες έχουν καθήκον να φροντίζουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη π.χ. καταναλωτές, κοινωνία κ.λ.π. και όχι μόνο τους μετόχους κατά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. RRRRRRRRRRR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

28 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 28 www.obes.gr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Respecting industrial relations Σεβασμός εργασιακών σχέσεων rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Workers representation systems and particularly EWC Συστήματα εκπροσώπησης των εργαζομένων και ειδικότερα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Life long training, health and safety, quality and respect of regulations Δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού, υγιεινή και ασφάλεια, ποιότητα και σεβασμός των ισχυόντων νόμων. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Working with social partners in cases of changes and redundancies. Συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους σε περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων και απολύσεων rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Annual social balance Ετήσιος κοινωνικός απολογισμός rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Auditing process by independent evaluators Αξιολόγηση της εταιρείας από ανεξάρτητους αξιολογητές RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CRITERIA ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

29 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 29 www.obes.gr Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Code of conduct, or code of ethics, is a set of business principles for the personnel responsibilities and authorities, and also the obligations and values that the company has to respect in order to avoid conflict with the law or the ethics. Ο κώδικας συμπεριφοράς ή αλλιώς κώδικας ηθικής, είναι ένα σύνολο από επιχειρηματικές αρχές για τις αρμοδιότητες και τις υπευθυνότατες του προσωπικού, και τις υποχρεώσεις και τις ηθικές αξίες που πρέπει να σέβεται η επιχείρηση ώστε να μη έρχεται σε σύγκρουση με το νόμο ή την ηθική. RRRRRRRRRRRRRR CODE OF CONDUCT ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

30 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 30 www.obes.gr Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Corporate Government refers to methods, laws and policies that direct, control and administrate the relations between the shareholders, management and the board of directors in a company Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά τις μεθόδους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που καθοδηγούν, ελέγχουν και εφαρμόζονται ανάμεσα στους μετόχους, τη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο μίας επιχείρησης. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr CORPORATE GOVERNMENCE ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ


Κατέβασμα ppt "FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 1 www.obes.gr ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ (ЕСР) ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) EUROPEAN WORK COUNCILS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google