Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΣ : 2.600.000,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,27 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2.488.926,44 € (με ΦΠΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΣ : 2.600.000,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,27 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2.488.926,44 € (με ΦΠΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΣ : 2.600.000,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,27 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2.488.926,44 € (με ΦΠΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΥΔΡΟΔΥΝΑΜH ΑΤΕΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 23/4/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 9/9/2013 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 18 μήνες ΠΕΡΑΙΩΣΗ : 30/9/2015 ΠΛΗΡΩΜΕΣ : 671.470,51 € ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : 27 % ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ ΣΕΧΙΩΤΗ

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ολοκληρώθηκε η θεμελίωση με πασσάλους, η σκυροδέτηση των κεφαλόδεσμων, μέρος της ανωδομής και η τοποθέτηση των σιδηρών κατασκευών. Ολοκληρώθηκε το τοιχίο στην πλευρά της θάλασσας και η γείωση.

3 ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Σκυροδέτηση της ανωδομής – πλάκες ορόφου - υποστυλώματα. Εσωτερικά τελειώματα, Η/Μ εργασίες, κουφώματα, βαψίματα.

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ολοκλήρωση του έργου μέχρι 30/9/2015

5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Καθυστέρηση έναρξης εργασιών κατά 126 ημέρες λόγω παραχώρησης του χώρου εργοταξίου στις 13/1/2014 από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Δεν υπήρξε πρόβλεψη αντιδιαβρωτικής προστασίας των σιδηρών κατασκευών από τη θάλασσα και έγινε πρόβλεψη για νέα τιμή σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Υπάρχουν κατασκευαστικές ελλείψεις σε επίπεδο λεπτομερειών στη μελέτη και γίνονται συχνά ερωτήματα στους μελετητές για παροχές διευκρινήσεων.


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΣ : 2.600.000,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,27 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2.488.926,44 € (με ΦΠΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google