Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σελίδα 1 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Λευκή Βίβλος για τα Ευρυζωνικά Δίκτυα στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και Στρατηγική Χρήστος Ι. Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σελίδα 1 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Λευκή Βίβλος για τα Ευρυζωνικά Δίκτυα στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και Στρατηγική Χρήστος Ι. Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 σελίδα 1 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Λευκή Βίβλος για τα Ευρυζωνικά Δίκτυα στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και Στρατηγική Χρήστος Ι. Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστημίο Πατρών Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών e-mail: bouras@cti.upatras.gr http://ru6.cti.gr/bouras/

2 σελίδα 2 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Τι είναι η “Ευρυζωνική Πρόσβαση” και γιατί είναι σημαντική — Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εξελίσσονται με συνεχή και ραγδαίο ρυθμό — Τεχνολογικά άλματα διευκόλυναν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε εθνικό και παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο — Βάση για τη θεμελίωση ανταγωνιστικότητας κράτους στο σημερινό περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας: —προηγμένες δικτυακές υποδομές υψηλής ποιότητας, —ορθολογικά κοστολογημένες —προσφέρουν επαρκείς ρυθμούς μετάδοσης —αδιάλειπτη λειτουργία στους χρήστες (always-on) —εύκολη δυνατότητα πρόσβασης για την πλειοψηφία του πληθυσμού — Τα δίκτυα «Ευρυζωνικής Πρόσβασης» μπορούν να καλύψουν από τεχνολογικής σκοπιάς αυτές τις σύγχρονες απαιτήσεις

3 σελίδα 3 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Ορισμός Ευρυζωνικής Πρόσβασης & Ευρυζωνικών υπηρεσιών — Ευρυζωνικότητα: το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον αποτελούμενο από: —παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο —σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, —με ανταγωνιστικές τιμές (με τη μορφή καταναλωτικού αγαθού), —χωρίς εγγενείς περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον τερματικό εξοπλισμό των επικοινωνούντων άκρων

4 σελίδα 4 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Ορισμός Ευρυζωνικής Πρόσβασης & Ευρυζωνικών υπηρεσιών — … περιβάλλον αποτελούμενο από: —την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: α) επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, β) δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές γ) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα, και δ) είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών

5 σελίδα 5 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Ορισμός Ευρυζωνικής Πρόσβασης & Ευρυζωνικών υπηρεσιών — … περιβάλλον αποτελούμενο από: —την δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει α) ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισμό του, β) μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και γ) μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και με πιθανή συμμετοχή του ίδιου του πολίτη στην παροχή περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών

6 σελίδα 6 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Ορισμός Ευρυζωνικής Πρόσβασης & Ευρυζωνικών υπηρεσιών — … περιβάλλον αποτελούμενο από: —το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές,μέτρα, πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για — την ενδυνάμωση της καινοτομίας, — την προστασία του ανταγωνισμού και — την εγγύηση σοβαρής ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει από τη γενικευμένη συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας

7 σελίδα 7 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες — Αξιόπιστη και Διαρκής σύνδεση στο Internet — Υψηλές ταχύτητες μεταβίβασης δεδομένων — Δυνατότητα στιγμιαίας λήψης και αποστολής — Προϋπόθεση για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών επικοινωνιών και ραγδαία βελτίωση της σχέσης κράτους – πολίτη – επιχειρήσεων (eHealth, eGovernment, eLearning, eBusiness …) — Καθοριστική η σημασία τους στην ανάπτυξη της ΚτΠ & βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας (eEurope2005, ΟΟΣΑ, …)

8 σελίδα 8 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Οι Ευρυζωνικές Υπηρεσίες απαιτούν αντίστοιχες υποδομές — Ευρυζωνικές Υπηρεσίες διατίθεται στην Ευρώπη μέσω υφιστάμενων υποδομών Χάλκινα καλώδια τηλεφωνίας-Τεχνολογία DSL (σχεδόν σε όλη την ΕΕ) Ενσύρματα τηλεοπτικά Δίκτυα (CableTV-Βέλγιο/Ολλανδία 90% διείσδυση) — Μπορούν καλύτερα να παρέχονται μέσω νέων υποδομών Οπτικές Ίνες – υψηλή ταχύτητα – απόκριση - ποιότητα – κλιμακωσιμότητα Κινητά 3ης Γενιάς (3G mobile phones) (διαθεσιμότητα) on-line παντού Σταθερά Ασύρματα Δίκτυα (Fixed Wireless) – ευελιξία σύνδεσης Δορυφορικά Συστήματα (Satelite) – τεράστια κάλυψη/ δυσπρόσιτες περιοχές — Μελλοντικά ανάλογα με το μοντέλο ανάπτυξης Ευρυζωνικής Υποδομής θα συνυπάρχουν διάφορες τεχνολογίες – συμπληρωματικότητα — Για την κάλυψη αναγκών σημαντικού αριθμού χρηστών από υπάρχουσες υποδομές, αναγκαία η υποστήριξη από κεντρικό δίκτυο (δίκτυο κορμού – Backbone) ή διασυνδεόμενα περιφερειακά πολύ υψηλής χωρητικότητας και ταχύτητας — Η κατεξοχήν λύση: δίκτυα οπτικών ινών + πρόσβαση xDSL, FTTH με data enabled backbone and converged edge (▼κόστος/bit)

9 σελίδα 9 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Νέες Τεχνολογίες: Καταλυτική Επίδραση — Ταχύτατη ανάπτυξη ΤΠΕ + σύγκλιση  —ανατροπές στα οικονομικά μοντέλα ανάπτυξης —καθοριστικά στα κοινωνικά μοντέλα οργάνωσης (συμμετοχή, συνοχή και ισονομία πολιτών) 10 100 1.000 10.000 100.000 19951996199719981999200020012002200320042005 $/Port/Mbps/Month SOURCE: BCR Sept, 2000 by Peter Sevcik, NetForecast, Waltham, MA

10 σελίδα 10 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Επιπτώσεις για τον Πολίτη — Θα είναι τόσο έντονες όσο και οι επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν παλιότερα από την εμφάνιση και εξάπλωση των σιδηρόδρομων, των δρόμων ταχείας κυκλοφορίας, των αερομεταφορών, των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. — Η ύπαρξη προηγμένων δικτυακών υποδομών υψηλής ποιότητας προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ενός κράτους στο σημερινό περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας και ψηφιακής σύγκλισης

11 σελίδα 11 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Η σημασία της Ευρυζωνικότητας διεθνώς — Έντονη δραστηριοποίηση πολλών κρατών —έργα υλοποίησης υποδομών με βασικό στρατηγικό τους στόχο: Να αναπτυχθούν και να υιοθετηθούν επικουρικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην αντιμετώπιση τυχόν «τεχνολογικών αποκλεισμών» των πολιτών — Ευρυζωνική Πρόσβαση: σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (eEurope 2005)

12 σελίδα 12 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Η Σημασία της Ευρυζωνικότητας Διεθνώς — Οι εξελίξεις αναμένεται να καθοριστούν διεθνώς από: —τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς —τους παρόχους περιεχομένου —την απήχηση των νέων υπηρεσιών και εφαρμογών — Ανάπτυξη με αργούς ρυθμούς — Αναμένεται να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να δημιουργηθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα — Η διαμόρφωση του νέου τοπίου στις τηλεπικοινωνίες μόνο από τις δυνάμεις της αγοράς δεν έχει επιφέρει μέχρι σήμερα τα επιθυμητά αποτελέσματα — Απουσία συντονισμού και ερεθισμάτων για επενδύσεις και δημιουργία ζήτησης + προσπάθειες να αφεθεί η ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υπηρεσιών αποκλειστικά στις δυνάμεις της αγοράς, δεν απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα

13 σελίδα 13 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Το Χάσμα της Ευρυζωνικότητας bandwidth Kbps Tbps Gbps Mbps Τοπικά δίκτυα Εταιρίες-καταναλωτές Μητροπολιτικάδίκτυα IP δίκτυα ISP Οπτικά δίκτυα απόσταση x bps/€

14 σελίδα 14 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Δυνατότητες για Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα Πάροχοι Υπηρεσιών Πάροχοι Υποδομών ΔΙΚΤΥΑ (μεταγωγή, κορμός – πρόσβαση, χονδρική - λιανική) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Dark Fiber, λ, ουδέτερη διασύνδεση) Πάροχοι Υπηρεσιών Πάροχοι Δικτύου Περιφέρειες; Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας;

15 σελίδα 15 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Η Ελληνική Πραγματικότητα — συνδυασμός εγγενών χαρακτηριστικών της τοπικής αγοράς + έλλειψη σοβαρού ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες (εκτός κινητής) δεν επιτρέπουν την ταχεία ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης, σε σύγκριση με Ε.Ε. και ΟΟΣΑ — αυτό ΔΕΝ δικαιολογεί όμως το ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη (15) όπου η εξάπλωση γρήγορου, always-on και φτηνού Internet είναι κοντά στο 0% — ΚτΠ: εισήγηση τολμηρών και φιλόδοξων, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικών και με άμεση δυνατότητα υλοποίησης, στόχων: — δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη εξάπλωση των σχετικών υποδομών και υπηρεσιών κάτω από το κρατούν σύστημα επιχειρηματικών προτύπων και πρακτικών — όσο οι ευρυζωνικές υποδομές + πρόσβαση στα δίκτυα επικοινωνίας, αντιμετωπίζεται ως παραπροϊόν της αγοράς τηλεφωνικών υπηρεσιών

16 σελίδα 16 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Η Σπουδαιότητα της Ευρυζωνικότητας για την Χώρα — ανάγκη για ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα σε συνδυασμό πάντα με τη χρήση προηγμένων ΤΠΕ δεδομένη όσο και για τις άλλες χώρες — Τα πλεονεκτήματα από την εξάπλωση και χρήση των νέων τεχνολογιών θα αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο για —ανοιχτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση —βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. —θα δημιουργήσουν νέες μορφές εργασίας, νέες δεξιότητες —θα διασφαλίσουν τη συνεχή κατάρτιση και δια βίου μάθηση των πολιτών —θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής με την παροχή προηγμένων υπηρεσιών υγείας, μεταφορών και προστασίας του περιβάλλοντος. — Η εξάπλωση και χρήση της Ευρυζωνικότητας αναμένεται να αυξήσει την αποδοτικότητα και την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών στην κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας

17 σελίδα 17 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Επιπτώσεις στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα — Δημόσιοι Φορείς: ο μεγαλύτερος πελάτης των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών καταβάλλοντας σημαντικά τέλη — Με την ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών δίνεται η δυνατότητα μείωσης του κόστους και σημαντικής βελτίωσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω νέων επιχειρηματικών σχημάτων μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων. — Εξάπλωση των Ευρυζωνικών Δικτύων και υπηρεσιών μπορεί να συνδράμει σημαντικά στην απλοποίηση των διαδικασιών και των λειτουργιών του δημοσίου τομέα βοηθώντας στην αύξηση της παραγωγικότητας του αλλά και στη μείωση του κόστους υποστήριξης τους. — οφέλη για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις: η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών δυνατότητα αύξησης της ανταγωνιστικότητας τους μέσω νέων μεθόδων λειτουργίας και προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, όπως επίσης και των εμπορικών συναλλαγών

18 σελίδα 18 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Δυνατότητα Γεφύρωσης του Ψηφιακού Χάσματος — Η ανάπτυξη κατάλληλων ευρυζωνικών υποδομών οι οποίες θα είναι προσιτές και προσβάσιμες από όλους τους πολίτες, μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον κίνδυνο διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα στους πολίτες ή στις περιφέρειες και να δώσει ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών.

19 σελίδα 19 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Ιδιαιτερότητες της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα — Μικρή σε μέγεθος και δύσκολη αγορά — Δύσκολη γεωγραφική σύνθεση που δυσκολεύει την ανάπτυξη δικτύων — Ευρύ ψηφιακό χάσμα — Εμβρυϊκής μορφής ανταγωνισμός στην αγορά Ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών — Αδιαμόρφωτο κανονιστικό πλαίσιο

20 σελίδα 20 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Η ανάγκη για παρεμβάσεις Η ανάλυση για την εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών αναδεικνύει τις παρακάτω περιοχές δράσεις που πιστεύουμε ότι μπορούν να επιταχύνουν στην εξάπλωση των ευρυζωνικών δικτύων στην Ελλάδα. — Μείωση της εξάρτησης από τη μοναδική δικτυακή υποδομή κορμού — Λύση προβλημάτων διασύνδεσης — Εφαρμογή ευέλικτων διαδικασιών προμηθειών σχετικών με δικτυακές υπηρεσίες και υποδομές …

21 σελίδα 21 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Η ανάγκη για παρεμβάσεις … — Εκμετάλλευση της συναθροισμένης ζήτησης του δημόσιου τομέα για την τόνωση της ζήτησης — Εξασφάλιση χαμηλής τιμής διάθεσης των υπηρεσιών Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών κατά γενική εκτίμηση είναι ο παράγων «τιμή διάθεσης». Χαμηλές τιμές επιτυγχάνονται εάν υπάρχει ανταγωνισμός στο δίκτυο πρόσβασης με αποτέλεσμα την κοστοστρεφή τιμολόγηση, ή με δημιουργία της υποδομής πρόσβασης από τον πελάτη-ιδιοκτήτη

22 σελίδα 22 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Ο ρόλος της πολιτείας και οι δυνατότητες παρέμβασης — Οι στρατηγικοί στόχοι της παρέμβασης — Το πλαίσιο πολιτικής —«Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους....» (Σύνταγμα Άρθρο 5α).

23 σελίδα 23 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 eEurope 2005 An information society for all — Βασικές αρχές και κατευθύνσεις της νέας αυτής πρωτοβουλίας αποτελούν η ενθάρρυνση ασφαλών υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου που βασίζονται σε ευρέως διαθέσιμες ευρυζωνικές υποδομές. 1. Ευρυζωνική πρόσβαση για όλη την Δημόσια Διοίκηση μέχρι το 2005. 2. Ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές. 3. Εισαγωγή μέχρι το 2005 πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με ευρυζωνική πρόσβαση. 4. Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, καθώς και μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ, πρέπει να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση μέχρι το 2005

24 σελίδα 24 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Ο Βασικός Στρατηγικός Στόχος: Ευρυζωνική Πρόσβαση για Όλους — Ως καθοριστικά σημεία της κυβερνητικής παρέμβασης για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης για όλους αναδεικνύονται: 1. Η δημιουργία συνθηκών υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς σε περιοχές όπου διαφαίνεται η παρουσία πολλαπλών παρόχων 2. Η ανοιχτή και διαφανής κρατική παρέμβαση σε λιγότερο προνομιακές περιοχές που μέσα από διαδικασίες έρευνας και διαβούλευσης διαφαίνεται η έλλειψη προσφοράς φθηνής και ευκολόχρηστης ευρυζωνικής πρόσβασης 3. Η ανάδειξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας ως πραγματικότητας που ενισχύει τον ρόλο του πολίτη, αποτελεί μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

25 σελίδα 25 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Ο Ρόλος της Περιφέρειας στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην Ελλάδα Κρατικοί φορείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν δυνατότητα να: — Αξιοποιήσουν του πόρους του Γ’ ΚΠΣ εκτελώντας αναπτυξιακά έργα με στόχο την μακροπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών τους αλλά και των αναγκών των πολιτών επιτυγχάνοντας παράλληλα την κατάλληλη οικονομία κλίμακας — Συναθροίσουν τις ανάγκες των δημόσιων φορέων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές προκειμένου να δημιουργήσουν συνολικά τις προϋποθέσεις για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας μοντέλα βιώσιμα για τις ιδιωτικές εταιρείες που θα επενδύσουν σε εκείνες τις περιοχές — Χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματα διέλευσης που κατέχουν ως διαπραγματευτικό χαρτί για να δημιουργήσουν μια ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην περιοχή τους

26 σελίδα 26 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Προσκλήσεις που Σχεδιάζονται (σε συνεργασία με ΥΜΕ) Προσκλήσεις Προϋπολογισμός (σε εκατ. €) 1.Περιφερειακά δίκτυα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες184 2.Προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες για τον πολίτη36,4 3.Χρηματοδότηση της δημιουργίας και χρήσης οπτικών δικτύων πρόσβασης από τη δημόσια διοίκηση30 4.Ευρυζωνικές υπηρεσίες για τη δημόσια διοίκηση30 5.Επιδότηση της ζήτησης για υπηρεσίες ευρυζωνικών δικτύων και δημιουργία wireless hotspots20 6.Προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες13 7.Δημιουργία 2000 σημείων δορυφορικής ευρυζωνικής πρόσβασης για τον δημόσιο τομέα, σε απομακρυσμένες περιοχές11

27 σελίδα 27 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Διαπιστώσεις – Συστάσεις — Βραχυπρόθεσμα πρέπει να διατεθούν άμεσα και σε προσιτές τιμές οι διαθέσιμες σήμερα λύσεις όπως το xDSL, WiFi, LMDS — λόγω απουσίας εναλλακτικού σταθερού δικτύου πρόσβασης —ΠΡΕΠΕΙ να μεγιστοποιηθεί η άμεση χρήση των ζευγών χαλκού του ΟΤΕ (σε προσιτές τιμές και από όλους τους ενδιαφερόμενους) —η διαθεσιμότητα ADSL πρέπει να είναι άμεση στις περιοχές της χώρας που δικαιολογούν την βιωσιμότητα της υπηρεσίας (λόγω αποδεδειγμένης ζήτησης) και σταδιακή και ανάλογη της ζήτησης όπως αυτή θα διαμορφώνεται στις υπόλοιπες περιοχές — σύντομα προκηρύσσεται πρόγραμμα επιδότησης της ζήτησης xDSL, WiFi, LMDS — η ΚτΠ χρειάζεται αποτελεσματική αγορά χονδρικής για την πρόσβαση στο δίκτυο κορμού και τις υπηρεσίες DSL ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος ανταγωνισμός για την ανάπτυξη υπηρεσιών και την ταχύτερη εξάπλωση της ευρυζωνικής πρόσβασης

28 σελίδα 28 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Ευχαριστώ Χρήστος Ι. Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστημίο Πατρών Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών e-mail: bouras@cti.upatras.gr http://ru6.cti.gr/bouras/


Κατέβασμα ppt "Σελίδα 1 17 / 11/ 2003 ELECTRONICA 2003 Λευκή Βίβλος για τα Ευρυζωνικά Δίκτυα στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και Στρατηγική Χρήστος Ι. Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google